Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εαρινο εξαμηνο η παραδοση, 14/5/2014

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εαρινο εξαμηνο η παραδοση, 14/5/2014"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εαρινο εξαμηνο 2013-14 8η παραδοση, 14/5/2014
Βακχυλίδης Εαρινο εξαμηνο 8η παραδοση, 14/5/2014

2 Βακχυλίδης, 16η ωδή Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Maehler, Herwig [ελλ. μτφρ. Κ. Δημοπούλου] Πίνδαρος. Βακχυλίδης. Ανθολογία σχολιασμένων αποσπασμάτων. Αθήνα: Μεταίχμιο. σσ

3 Βακχυλίδης 16η ωδή – ένα χρυσό πλοίο φορτωμένο τραγούδια (ὁλκάς –Ναυτικό Μουσείο Μυκόνου)

4 Τριήρης – Ναυτικό Μουσείο Μυκόνου

5 Βακχυλίδης, 16η ωδή [...]ιου . ιο[...]ἐπεὶ
[...]ιου . ιο[...]ἐπεὶ  [ὁλκ]άδ’ ἔπεμψε̣ν ἐμοὶ χρυσέαν [Πιερ]ίαθεν ἐ[ΰθ]ρονος [Ο]ὐρανία, [πολυ-   φ]άτων γέμουσαν ὕμνων [–⏑⏑]νειτις ἐπ’ ἀνθεμόεντι Ἕβρῳ  (5) [–⏑ ἀ]γάλλεται ἢ δολιχαύχενι κύ[κνῳ] [⏑⏑–⏑]δεϊαν φρένα τερπόμενος [⏑⏑–]   [–⏑ ]δ’ ἵκῃ παιηόνων ἄνθεα πεδοιχνεῖν, Πύθι’ Ἄπολλον,  (10) τόσα χοροὶ Δελφῶν σὸν κελάδησαν παρ’ ἀγακλέα ναόν, 

6 Βακχυλίδης 16η ωδή πρίν γε κλέομεν λιπεῖν Οἰχαλίαν πυρὶ δαπτομέναν
Ἀμφιτρυωνιάδαν θρασυμηδέα φῶθ’, ἵκε-  (15)   το δ’ ἀμφικύμον’ ἀκτάν· ἔνθ’ ἀπὸ λαΐδος εὐρυνεφεῖ Κηναίῳ Ζηνὶ θύεν βαρυαχέας ἐννέα ταύρους δύο τ’ ὀρσιάλῳ δαμασίχθονι μέ[λ]λε κόρᾳ τ’   ὀβριμοδερκεῖ ἄζυγα  (20) παρθένῳ Ἀθάνᾳ ὑψικέραν βοῦν. Τότ’ ἄμαχος δαίμων Δαϊανείρᾳ πολύδακρυν ὕφα[νεν]

7 Βακχυλίδης, 16η ωδή μῆτιν ἐπίφρον’ ἐπεὶ πύθετ’ (25)
μῆτιν ἐπίφρον’ ἐπεὶ πύθετ’  (25)   ἀγγελίαν ταλαπενθέα, Ἰόλαν ὅτι λευκώλενον Διὸς υἱὸς ἀταρβομάχας ἄλοχον λιπαρὸ[ν]   ποτὶ δόμον πέμ[π]οι. Ἆ δύσμορος, ἆ τάλ[αι]ν’, οἷον ἐμήσατ[ο·] (30) φθόνος εὐρυβίας νιν ἀπώλεσεν, δνόφεόν τε κάλυμμα τῶν   ὕστερον ἐχομένων, ὅτ’ ἐ-   πὶ {ποταμῷ} ῥοδόεντι Λυκόρμᾳ δέξατο Νέσσου πάρα δαιμόνιον τέρ[ας.]

8 Βακχυλίδης, 16η ωδή – hic et nunc
ἐπ’ ἀνθεμόεντι Ἕβρῳ  (5) [–⏑ ἀ]γάλλεται ἢ δολιχαύχενι κύ[κνῳ] [⏑⏑–⏑]δεϊαν φρένα τερπόμενος [⏑⏑–]   [–⏑ ]δ’ ἵκῃ παιηόνων ἄνθεα πεδοιχνεῖν, Πύθι’ Ἄπολλον,  (10) τόσα χοροὶ Δελφῶν σὸν κελάδησαν παρ’ ἀγακλέα ναόν,

9 Βακχυλίδης 16η ωδή – ο Απόλλων στη χώρα των Υπερβορείων
Απουσία του Απόλλωνα τους χειμερινούς μήνες από τους Δελφούς Παράφραση του ύμνου του Αλκαίου από τον Ιμέριο (βλ. Maehler 2010, σ. 453 Ο Δίας έδωσε στον νεογέννητο Απόλλωνα μια χρυσή μίτρα, μια χρυσή λύρα και ένα άρμα που το έσερναν κύκνοι και του ζήτησε να πάει στους Δελφούς ως προφήτης. Ο Απόλλωνας κατευθύνθηκε, ωστόσο, στη χώρα τον Υπερβορείων Οι κάτοικοι των Δελφών όρισαν χορούς νέων να τραγουδούν παιάνες γύρω από τον τρίποδα καλώντας τον Απόλλωνα να επιστρέψει Ο Απόλλων έμεινε ένα χρόνο στη χώρα των Υπερβορείων. Μετά διέταξε τους κύκνους να φύγουν και ο ίδιος πήγε στους Δελφούς

10 Βακχυλίδης, 16η ωδή – Απόλλων και Διόνυσος στους Δελφούς
(Πλούταρχος, Ηθικά 389c) Κατά την τέλεση θυσιών, οι κάτοικοι των Δελφών τραγουδούσαν παιάνες τους περισσότερους μήνες του χρόνο Κατά την απουσία του Απόλλωνα στους Υπερβορείους, ωστόσο, τιμούσαν τον Διόνυσο με διθυράμβους

11 Βακχυλίδης 16η ωδή – hic et nunc
16η ωδή = διθύραμβος προς τιμήν του Διονύσου που συνετέθη για παράσταση στους Δελφούς 16η ωδή = διθύραμβος που συνετέθη για παράσταση στην Αθήνα (March, Creative Poet, σ. 63 σημ. 65) ἔνθ’ ἀπὸ λαΐδος εὐρυνεφεῖ Κηναίῳ Ζηνὶ θύεν βαρυαχέας ἐννέα ταύρους δύο τ’ ὀρσιάλῳ δαμασίχθονι μέ[λ]λε κόρᾳ τ’   ὀβριμοδερκεῖ ἄζυγα  (20) παρθένῳ Ἀθάνᾳ ὑψικέραν βοῦν.

12 Βακχυλίδης, 16η ωδή – hic et nunc
Σοφοκλής Τραχίνιες : Ο Ηρακλής θυσιάζει δώδεκα ταύρους στον Δία Στην βακχυλίδεια εκδοχή θυσιάζει 9 ταύρους στον Δία, 2 ταύρους στον Ποσειδώνα και μια δαμάλα στη θεά Αθηνά Η λατρεία της Αθηνάς και του Ποσειδώνος είχε μεγάλη σημασία στην Αθήνα

13 Βακχυλίδης, 16η ωδή και οι Τραχίνιες του Σοφοκλή
Kenyon, March, Maehler κά θεωρούν ότι ο Βακχυλίδης είχε κατά νου την σοφόκλεια εκδοχή Οι Τραχίνιες πρώιμο έργο

14 Βακχυλίδης, 16η ωδή (ο μύθος)
Βακχυλίδης, 5η ωδή (για τον Ιέρωνα) Συνάντηση του Ηρακλή με τον Μελέαγρο στον Άδη, ο Ηρακλής ρωτάει τον ήρωα αν υπάρχει ανύπαντρη κόρη στον οίκο του, ο Μελέαγρος απαντά (στ : λίπον χλωραύχενα ἐν δώμασι Δαϊάνειραν, νῆϊν ἔτις χρυσέας Κύπριδος θελξιμβρότου) Γάμος του Ηρακλή με τη Δηϊάνειρα Απόπειρα αρπαγής της Δηϊάνειρας από τον κένταυρο Νέσσο στον ποταμό Λυκόρμα (= Εύηνο)

15 Βακχυλίδης, 16η ωδή (ο μύθος)
Γάμος του Ηρακλή με τη Δηϊάνειρα Απόπειρα αρπαγής της Δηϊάνειρας από τον κένταυρο Νέσσο στον ποταμό Λυκόρμα (= Εύηνο) Ο Νέσσος τραυματίζεται από ένα βέλος του Ηρακλή που έχει το δηλητήριο της Ύδρας Καθώς πεθαίνει ο Νέσσος λέει στην Δηϊάνειρα να κρατήσει το πηγμένο αίμα από την πληγή του γιατί μπορεί να λειτουργήσει ως μαγικό φίλτρο Πολύ αργότερα, μετά την καταστροφή της Οιχαλίας (μυθικής πόλης στην Εύβοια) φτάνουν στην Δηϊάνειρα τα νέα ότι ο Ηρακλής στέλνει στην Τραχίνα την Ιόλη (ἄλοχον)

16 Βακχυλίδης, 16η ωδή (ο μύθος)
March, Maehler: το απατηλό δώρο του Νέσσου δεν απαντά πριν από τις εκδοχές του Σοφοκλή και του Βακχυλίδη Η επίδραση της αττικής τραγωδίας στον Βακχυλίδη 18η ωδή (δραματικός διάλογος, ο χορός επιδεικνύει την άγνοιά του και εκφράζει το φόβο του) 16η ωδή (ο χορός δεν επιδεικνύει άγνοια, τονίζει όμως την άγνοια της Δηϊάνειρας

17 16η ωδή – Δηϊάνειρα (ομιλούν όνομα)
Δηϊάνειρα (δηϊόω + ἀνήρ) = αυτή που καταστρέφει τον άνδρα Τότ’ ἄμαχος δαίμων Δαϊανείρᾳ πολύδακρυν ὕφα[νεν] μῆτιν ἐπίφρον’ Ἆ δύσμορος, ἆ τάλ[αι]ν’, οἷον ἐμήσατ[ο·] φθόνος εὐρυβίας νιν ἀπώλεσεν, δνόφεόν τε κάλυμμα τῶν ὕστερον ἐχομένων, ὅτ’ ἐπὶ {ποταμῷ} ῥοδόεντι Λυκόρμᾳ δέξατο Νέσσου πάρα δαιμόνιον τέρ[ας.]

18 16η ωδή - φθόνος Ποιος νιώθει φθόνο;
(Maehler, σ. 461) ο φθόνος δεν είναι πηγή του πεπρωμένου, ή των θεών, …μα η δύναμη που υπάρχει στην ίδια τη Δηιάνειρα, στο ίδιο επίπεδο με την άγνοιά της για τις συνέπειες, ή με την έλλειψη προνοητικότητας O δαίμων; Η Δηϊάνειρα; O Νέσσος;


Κατέβασμα ppt "Εαρινο εξαμηνο η παραδοση, 14/5/2014"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google