Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ
Μερική τήξη είναι η τήξη ενός πετρώματος σε ποσοστό μικρότερο από το αρχικό υλικό. Αρχικό υλικό (πηγή) – τήγμα (μάγμα) – υπολειμματικό υλικό. Το είδος του μάγματος που προκύπτει από μερική τήξη εξαρτάται από: Τη σύσταση της πηγής Το βαθμό μερικής τήξης Τις συνθήκες τήξης

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ
Ιδιοι βαθμοί τήξης, ίδιες συνθήκες, αλλά διαφορετικές πηγές δίνουν διαφορετικά μάγματα. Διαφορετικοί βαθμοί τήξης ίδιων πηγών δίνουν διαφορετικά μάγματα. Η μερική τήξη δημιουργεί μάγματα ορισμένης σύστασης και μάλιστα πρωτογενή.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ
Μερική τήξη σε ισορροπία: Σχηματισμός τηγμάτων που αντιδρούν με το υπολειμματικό στερεό και παραμένουν σε ισορροπία μέχρι να απομακρυνθούν. Μέχρι την απομάκρυνση η ολική σύσταση του συστήματος παραμένει σταθερή.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ
Κλασματική τήξη: Τα δημιουργούμενα τήγματα απομακρύνονται αμέσως – έλλειψη αντίδρασης με το υπολειμματικό στερεό. Μικροί βαθμοί μερικής τήξης. Η συνολική σύσταση του συστήματος μεταβάλλεται συνεχώς.

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ
Μερική τήξη σε ισορροπία – ο βαθμός τήξης ξεπερνά κάποιο όριο πέραν του οποίου είναι δυνατός ο αποχωρισμός του τήγματος από το υπολειμματικό στερεό - όριο διαφυγής. Στο μανδύα το όριο διαφυγής ποικίλει με το γεωτεκτονικό περιβάλλον. Η πραγματική τήξη – οριακή τήξη – βρίσκεται μεταξύ κλασματικής και τήξης σε ισορροπία. Διαπερατός μανδύας (λερζόλιθος) μετά από 2-3% μερική τήξη.

6 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ
Το είδος του βασαλτικού μάγματος που δημιουργείται από μερική τήξη περιδοτίτη ή εκλογίτη εξαρτάται από: Πίεση Βαθμό μερικής τήξης Η2Ο CO2

7 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ
Αύξηση πίεσης αύξηση του γρανάτη και ελάττωση πλαγιοκλάστου Ol+Opx+Cpx+Pl kb - Pl-περιδοτίτης Ol+Opx+Cpx+Sp kb - Sp-περιδοτίτης Ol+Opx+Cpx+Grt >25 kb - Grt-περιδοτίτης Pl+Cpx+/-Opx+/-Ol – kb Cpx+Pl+Grt+/-Opx+/-Ol – kb Cpx+Grt+/-Opx+/-Ol – >20 kb

8 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ
Βαθμός μερικής τήξης Μικρή μερική τήξη (ψηλή πίεση) δυνητικό νεφελινιτικό τήγμα Εκλογίτης Μεγάλη μερική τήξη (χαμηλή πίεση) δυνητική υπερσθενική σύσταση Εκλογίτης Η τήξη περιδοτίτη οδηγεί σε βασαλτικό τήγμα σύστασης Di 47%, Pyr 47%, Fo 3%, En 3%

9 ΓΕΝΕΣΗ ΒΑΣΑΛΤΙΚΟΥ ΤΗΓΜΑΤΟΣ
Αύξηση νερού αύξηση SiO2 στο τήγμα μείωση θερμοκρασίας τήξης Αύξηση CO2 μείωση θερμοκρασίας τήξης αύξηση SiO2

10 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΥΡΟΛΙΤΗ (Green & Ringwood)
1. £15 km Pyr = Ol + Pxo + Pxc + Pl + Cr Τήξη (δύσκολη) Th μάγμα + Du ή PerPxc 2. 15 – 35 km Pyr = Ol + PxAl + Pl 20 –25% τήξη OlThAl+Ol+En-Al+Pxc-Ca (MORB) 3. >35 km Pyr = Ol + PxAl-Ca + EnAl <20% τήξη Αλκ. ολιβινικός βασάλτης +PxAl+Ol >20% τήξη Αλκ. ολιβινικός βασάλτης μέχρι ολιβινικός θολειϊτης

11 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΥΡΟΛΙΤΗ (Green & Ringwood)
4. >100 km Pyr = Gr + PxAl + Ol τήξη τήγμα + Px + Ol Πλούσιο σε Mg και αλκάλεα Pyr = τήγμα + 3per + 1Th basalt ή τήγμα + 2per + 1Th basalt


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google