Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμμετοχή των ΠΜΣ Πληροφορικής στο Δ ιεθνές Α καδημαϊκό Γ ίγνεσθαι Ημερίδα μεταπτυχιακών σπουδών Τ μήματος Π ληροφορικής του Π ανεπιστημίου Π ειραιώς Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμμετοχή των ΠΜΣ Πληροφορικής στο Δ ιεθνές Α καδημαϊκό Γ ίγνεσθαι Ημερίδα μεταπτυχιακών σπουδών Τ μήματος Π ληροφορικής του Π ανεπιστημίου Π ειραιώς Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμμετοχή των ΠΜΣ Πληροφορικής στο Δ ιεθνές Α καδημαϊκό Γ ίγνεσθαι Ημερίδα μεταπτυχιακών σπουδών Τ μήματος Π ληροφορικής του Π ανεπιστημίου Π ειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

2 Δράσεις  Ίδρυση και συνεχής προεδρία σειράς πρωτοποριακών διεθνών συνεδρίων  Προεδρία και διοργάνωση στο χώρο του Παν. Πειραιώς άλλων σημαντικών διεθνών συνεδρίων με ελεύθερη είσοδο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας  Διεθνείς μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι κορυφαίων εκδοτικών οίκων  Διοργάνωση εκπαιδευτικής φοιτητικής εκδρομής

3 Δράση 1  Ίδρυση και συνεχής προεδρία σειράς πρωτοποριακών διεθνών συνεδρίων

4

5

6

7

8 Το ε π όμενο συνέδριο της ίδιας σειράς IIMSS 2012 έχει π ρογραμματιστεί να γίνει στην Ια π ωνία ( Σε ασφαλή α π όσταση α π ό τη Φουκουσίμα... )

9 Δράση 2  Προεδρία και διοργάνωση στο χώρο του Παν. Πειραιώς άλλων σημαντικών διεθνών συνεδρίων με ελεύθερη είσοδο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20  Προγραμματισμένα σημαντικά διεθνή συνέδρια του έτους 2011 στα ο π οία θα έχουν π ρόσβαση οι μετα π τυχιακοί φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς

21

22

23

24  Προγραμματισμένα σημαντικά διεθνή συνέδρια του έτους 2012 στα ο π οία θα έχουν π ρόσβαση οι μετα π τυχιακοί φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς

25  2012 IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing ( Παν. Πειραιώς)  2012 Joint Conference on Knowledge - Based Software Engineering (Παν. Πειραιώς)

26 Δράση 3  Διεθνείς μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι κορυφαίων εκδοτικών οίκων

27 Βιβλία α π ό τον εκδοτικό οίκο Springer

28 Multimedia Services in Intelligent Environments:Integrated Systems Book Series: Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 3Smart Innovation, Systems and Technologies Tsihrintzis, George A.; Jain, Lakhmi C. (Eds.) 1st Edition., 2010, 350 p., Hardcover ISBN: 978-3-642-13395-4 Computational Intelligence Paradigms: Innovative Applications Book Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 137Studies in Computational Intelligence Jain, L.C.; Sato-Ilic, M.; Virvou, M.; Tsihrintzis, G.A.; Balas, V.E.; Abeynayake, C. (Eds.) 2008, VIII, 282 p. 127 illus., Hardcover ISBN: 978-3-540-79473-8 New Directions in Intelligent Interactive Multimedia Book Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 142Studies in Computational Intelligence Tsihrintzis, G.A.; Virvou, M.; Howlett, R.J.; Jain, L.C. (Eds.) 2008, XVI, 636 p. 253 illus., Hardcover ISBN: 978-3-540-68126-7

29 Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services Book Series: Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 6Smart Innovation, Systems and Technologies Tsihrintzis, G.A.; Damiani, E.; Virvou, M.; Jain, L.C. (Eds.) 1st Edition., 2010, 380 p., Hardcover ISBN: 978-3-642-14618-3 Interactive Educational Software Book Series: Studies in Computational IntelligenceStudies in Computational Intelligence Virvou Maria; Jain Lakhmi,C. (Authors) Monograph in preparation Object Oriented User Interfaces For Personalized Learning Book Series: Intelligent Systems Reference Library Alepis, E.; Virvou, M. (Authors) Monograph in preparation Artificial Immune System-based Machine Learning Methodologies Book Series: Intelligent Systems Reference Library Sotiropoulos, D. N.; Tsihrintzis, G.A.; Jain, L. C. (Authors) Monograph in preparation

30 Visual Affect Recognition Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Volume 214 I.-O. StathopoulouI.-O. Stathopoulou (Author), G. Tsihrintzis (Author)G. Tsihrintzis Knowledge-Based Software Engineering - Proceedings of the Eighth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Volume 180, 2008 Edited by Maria Virvou, Taichi Nakamura ISBN 978-1-58603-900-4 Βιβλία α π ό τον εκδοτικό οίκο IOS Press

31 Εισαγωγή στην Αναγνώριση Προτύ π ων με MATLAB Sergios Theodoridis, Aggelos Pikrakis, Konstantinos Koutroumbas, Dionisis Cavouras Μετάφραση-Επιμέλεια Άγγελος Πικράκης Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2010. Introduction to Pattern Recognition: A Matlab Approach By Sergios Theodoridis, Aggelos Pikrakis, Konstantinos Koutroumbas and Dionisis Cavouras Academic Press (Elsevier Science) publication date: MAR-2010 ISBN-13: 978-0-12-374486-9 Βιβλία εκδοτικού οίκου Elsevier

32 Εκ π αιδευτική Εκδρομή Μάιος 2011

33 Δράση 4  Εκπαιδευτική εκδρομή στην πόλη Noordwijkerhout (κοντά στο Άμστερνταμ) της Ολλανδίας

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Σας ευχαριστώ ! Τμήμα Πληροφορικής, ΠΜΣ: "Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής" Ερωτήσεις ;


Κατέβασμα ppt "Συμμετοχή των ΠΜΣ Πληροφορικής στο Δ ιεθνές Α καδημαϊκό Γ ίγνεσθαι Ημερίδα μεταπτυχιακών σπουδών Τ μήματος Π ληροφορικής του Π ανεπιστημίου Π ειραιώς Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google