Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό:

2 Ανύπαρκτες Δημόσιες Σχέσεις…
«Δεν γνωρίζω ποιος είστε. Δεν γνωρίζω την εταιρεία σας. Δεν γνωρίζω τα προϊόντα σας. Δεν γνωρίζω τι εκπροσωπεί η εταιρεία σας. Δεν γνωρίζω τους πελάτες της. Δεν γνωρίζω τις επιδόσεις της. Δεν γνωρίζω τη φήμη της εταιρείας σας. Τώρα μπορείτε να μου πείτε τι ήταν αυτό που θα θέλατε να μου πουλήσετε;!!»

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Δημόσιες Σχέσεις (Public Relations): είναι η σκόπιμη, προγραμματισμένη και διαρκής προσπάθεια για την δημιουργία και διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού με το οποίο αναπτύσσει σχέσεις. Εστιάζουν στα εξής: Την ανάπτυξη θετικής δημοσιότητας και καλής εταιρικής εικόνας (corporate image) Την διαχείριση και αντιμετώπιση αρνητικών φημών και γεγονότων (crisis management)

4 ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις Οργανισμοί Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Νοσοκομεία Σώματα ασφαλείας Επαγγελματικά σωματεία Σύλλογοι Αθλητικές οργανώσεις-ομάδες Δημόσια πρόσωπα Πολιτικά κόμματα Κυβέρνηση Κράτος- χώρα (τουριστική ανάπτυξη – προσέλκυση επενδυτών). Ιδιώτες!

5 ΤΟ ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπάρχοντες και πιθανοί πελάτες. Προσωπικό επιχείρησης Μέτοχοι επιχείρησης Προμηθευτές επιχείρησης Τράπεζες Τοπική κοινότητα Διάφορες κοινωνικές ομάδες Δημοσιογράφοι και ΜΜΕ Κράτος και Δημόσια Διοίκηση ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ…

6 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Στην δημιουργία δημοσιότητας (publicity) με χρήση ΜΜΕ. Στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων (financial public relations). Στην ανάπτυξη σχέσεων με ομάδες κοινού-στόχου (public affairs). Στην ανάπτυξη σχέσεων με την κυβέρνηση και το κράτος (lobbying) Στην συσχέτιση του φορέα με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος (cause-related) Διαχείριση Κρίσεων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility)

7 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν μια ανεξάρτητη λειτουργία επικοινωνίας και όχι ΔΠ. Στην θέση τους στο μίγμα προβολής εντάσσουν τη δημοσιότητα (publicity). Άλλοι συγγραφείς ορίζουν μια σύνθετη ΔΠ με τίτλο: «Δημοσιότητα και Δημόσιες Σχέσεις». Μία άλλη διάκριση απομονώνει τις δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την λειτουργία του Μάρκετινγκ και ορίζει ως ΔΠ τις Δημόσιες Σχέσεις Μάρκετινγκ. Το αντικείμενο τους καλύπτει μόνο τους τομείς που ενδιαφέρουν το μάρκετινγκ είτε σε επίπεδο μάρκας είτε συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης.

8 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Δημοσιότητα: είναι η μη πληρωμένη απρόσωπη μορφή παρουσίασης ενός μηνύματος σχετικά με έναν οργανισμό, προϊόν ή ιδέα. Χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ και απευθύνεται σε μεγάλες ομάδες κοινού (το μέσο δεν αμείβεται για την μετάδοση του μηνύματος). Ο δέκτης αντιλαμβάνεται το μήνυμα ως «είδηση» που μεταδίδεται από το μέσο, στα πλαίσια της αποστολής που έχει για την ενημέρωση της κοινής γνώμης. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

9 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (συνέχεια)
Το στοιχείο της «είδησης» προσδίδει στο μήνυμα μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σύγκριση με άλλες ΔΠ. Η επίτευξη δημοσιότητας επιδιώκεται μέσω Δελτίων Τύπου, συνεντεύξεων τύπου, προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη του φορέα, αφιερώματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων, άρθρα για έρευνες, τάσεις, τεχνολογικές καινοτομίες, νέα προϊόντα. Βασικό μειονέκτημα: δεν αποτελεί άμεσα ελεγχόμενη ενέργεια από τον φορέα που την επιδιώκει. Τα ΜΜΕ επιλέγουν αν, πότε και πώς θα μεταδώσουν το μήνυμα.

10 ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ασχολείται με την αλήθεια και μισεί το ψέμα. Εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το ιδιωτικό. Υποστηρίζει την ακεραιότητα του καναλιού επικοινωνίας. Χρησιμοποιεί «επικοινωνία διπλής ροής». Στηρίζεται στην έρευνα. Βασίζεται στις κοινωνικές επιστήμες. Προβλέπει και επιλύει προβλήματα. Προσκολλείται σε υψηλά επίπεδα ηθικής.

11 ΑΣΚΗΣΗ: ROLE PLAYING Χωρισθείτε σε δυάδες.
Όλα είναι έτοιμα για να προσληφθείς ως Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (ΡΟΛΟΣ 1) σε μια μεγάλη και γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων. Μια συνέντευξη έχει κανονισθεί με τον διευθυντή προσωπικού (ΡΟΛΟΣ 2) για να παρουσιάσεις σε αυτόν τα παρακάτω στοιχεία: Προσωπικές πληροφορίες: σπουδές, γλώσσες, αξίες, τρόπος ζωής, ενδιαφέροντα, επαγγελματικές προσδοκίες. Επαγγελματικές πληροφορίες: ικανότητα γραπτής επικοινωνίας, ικανότητα έρευνας, ικανότητα σχεδιασμού, ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Με την σειρά του ο διευθυντής προσωπικού θα πρέπει να παρουσιάσει σε εσένα την εικόνα, φήμη και μελλοντικά σχέδια της εταιρείας και να γίνει μια συζήτηση στο πώς μπορείς να φανείς χρήσιμος για την επίτευξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων.

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η άσκηση δημοσίων σχέσεων προϋποθέτει την διαμόρφωση στρατηγικής, την κατάρτιση και την υλοποίηση σχεδίων. Η συστηματικότητα, η συνέχεια και η συνέπεια της διαδικασίας είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που εντάσσουν τις δημόσιες σχέσεις ως οργανική λειτουργία της επιχείρησης ή κάθε άλλου φορέα.

13 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Έρευνα για τον προσδιορισμό των στάσεων της κοινής γνώμης. Καθορισμός του κοινού στόχου, των αναγκών του και των στόχων επικοινωνίας του (Ενημέρωση-Παρακίνηση-Αλλαγή στάσης) Επιλογή στρατηγικής, τεχνικών και μέσων Προϋπολογισμός δαπανών Οργάνωση και συντονισμός Υλοποίηση Αξιολόγηση

14 ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η ευθύνη για την άσκηση δημοσίων σχέσεων είναι συνάρτηση του βαθμού αναγνώρισης της σημασίας τους και της οργανωτικής δομής του φορέα. Ασκούνται από ολιγομελής ομάδες που αναφέρονται στην διοίκηση. Ασκούνται από την διεύθυνση μάρκετινγκ Προσλαμβάνονται εξωτερικοί συνεργάτες μερικής απασχόλησης, συνήθως δημοσιογράφοι. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι και εταιρείες δημοσίων σχέσεων, οι οποίοι υποστηρίζουν τον φορέα συστηματικά και αναλαμβάνουν την κατάρτιση και υλοποίηση ειδικών σχεδίων δημοσιών σχέσεων.


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google