Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IV: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό: www.unipi.gr/faculty/theofan E-mail: theofan@unipi.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IV: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό: www.unipi.gr/faculty/theofan E-mail: theofan@unipi.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IV: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό:

2 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΩ; Εστιάζει την προσπάθεια.
Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα. Προωθεί την μακροχρόνια προσέγγιση. Επιδεικνύει υψηλό value-for-money Περιορίζει τις ατυχίες Επιλύει συγκρούσεις Proactivity

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: είναι ο προσδιορισμός των μακροχρόνιων σκοπών και στόχων μιας επιχείρησης, η υιοθέτηση ενεργειών και η κατανομή των απαραίτητων πόρων για να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: περιλαμβάνει την πρόβλεψη ή την επίτευξη μιας επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης, προσδιορίζοντας τις δυνάμεις που θα σε βοηθήσουν ή εμποδίσουν να κινηθείς προς αυτήν και την χάραξη στρατηγικής προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων (επιθυμητή κατάσταση).

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αναγνώρισε τα κοινά-στόχους. Διέγνωσε την σημαντικότητα τους. Επέλεξε τα κοινά-στόχους που επηρεάζουν περισσότερο την εταιρεία σου και θέσε στρατηγικούς επικοινωνιακούς στόχους για το κάθε ένα από αυτά. Επέλεξε τακτικές ενέργειες για να επιτευχθούν οι στρατηγικοί επικοινωνιακοί στόχοι. Αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των τακτικών ενεργειών σε σχέση με την επίτευξη των στρατηγικών επικοινωνιακών στόχων.

5 ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Προσδιορισμός αποστολής Προσδιόρισε που θα επενδύσεις χρόνο, ενέργεια και ταλέντο. Καθόρισε δείκτες αποτελεσματικότητας. Επέλεξε μετρήσιμους σκοπούς. Δημιούργησε σχέδια δράσης (προγραμματισμός, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, κατανομή ευθυνών, αναθεώρηση-προσαρμογή). Υποστήριξε τα σχέδια δράσης και παρακίνησε τους εργαζόμενους. Εφάρμοσε τα σχέδια δράσης. Αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης.

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RACE 4 σημαντικές ενέργειες:
Research (Έρευνα): πρέπει να διερευνούμε κάθε πρόβλημα δημοσίων σχέσεων πριν προβούμε στην επίλυσή του, προκειμένου να προσδιορίσουμε την έκταση του προβλήματος. Action (Δράση): πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Τα επικοινωνιακά μηνύματα αναπτύσσονται σε αυτό το στάδιο. Communication (Επικοινωνία): Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τα σχετικά κοινά-στόχους. Τα επικοινωνιακά μηνύματα μεταφέρονται στα κοινά-στόχους σε αυτό το στάδιο. Evaluation (Αξιολόγηση): τα μηνύματα έφτασαν στα κοινά-στόχους; Τι επίδραση είχαν (πληροφόρηση, αλλαγή στάσης, αλλαγή συμπεριφοράς);

7 ΑΣΚΗΣΗ Χρησιμοποιώντας την διαδικασία RACE γράψτε ένα παράδειγμα μιας προσπάθειας επίλυσης ενός προβλήματος δημοσίων σχέσεων. Μπορείτε να επιλέξετε το κάπνισμα ανηλίκων ή το πέταγμα σκουπιδιών στα πεζοδρόμια (δημόσιες σχέσεις που χρησιμοποιεί το Κράτος), ή να επιλέξετε ένα δικό σας πρόβλημα. Επιπρόσθετα, μπορείτε στην απάντηση σας να περιλαμβάνετε και τα 8 στάδια στρατηγικού σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας την υποθετική κατάσταση που επιλέξατε.


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IV: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό: www.unipi.gr/faculty/theofan E-mail: theofan@unipi.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google