Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (DIGITAL WORK ENVIRONMENT) ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (DIGITAL WORK ENVIRONMENT) ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (DIGITAL WORK ENVIRONMENT) ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Projects ψηφιακών βιβλιοθηκών, βασισμένα στις εργασίες των χρηστών. Projects ψηφιακών βιβλιοθηκών, βασισμένα στις εργασίες των χρηστών. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. To Digital Work Environment. To Digital Work Environment. Υπηρεσίες MyLibrary. Υπηρεσίες MyLibrary. Υπηρεσίες Headline. Υπηρεσίες Headline.

3 3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σύμφωνα με τον Oppenheim, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι «μια οργανωμένη και διοικούμενη συλλογή πληροφοριών σε ποικίλα μέσα (κείμενο, εικόνα, τηλεοπτικά, ακουστικά, τρισδιάστατα πρότυπα ή ένας συνδυασμός αυτών) ολόκληρη σε μια ψηφιακή μορφή». Σύμφωνα με τον Oppenheim, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι «μια οργανωμένη και διοικούμενη συλλογή πληροφοριών σε ποικίλα μέσα (κείμενο, εικόνα, τηλεοπτικά, ακουστικά, τρισδιάστατα πρότυπα ή ένας συνδυασμός αυτών) ολόκληρη σε μια ψηφιακή μορφή».

4 4 Ο Oppenheim έχει προσδιορίσει τέσσερις τύπους βιβλιοθηκών σε μια συνέχεια: την παραδοσιακή, την αυτοματοποιημένη, την υβριδική και την ψηφιακής μορφής βιβλιοθήκη. Ο Oppenheim έχει προσδιορίσει τέσσερις τύπους βιβλιοθηκών σε μια συνέχεια: την παραδοσιακή, την αυτοματοποιημένη, την υβριδική και την ψηφιακής μορφής βιβλιοθήκη. Μια υβριδική βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τον Oppenheim, είναι μια βιβλιοθήκη που έχει μια σειρά διαφορετικών πηγών πληροφοριών, τυπωμένων ή ηλεκτρονικών, τοπικών ή μακρινών στις διάφορες θέσεις των πόρων βιβλιοθηκών στα διαφορετικά μέρη του κόσμου. Μια υβριδική βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τον Oppenheim, είναι μια βιβλιοθήκη που έχει μια σειρά διαφορετικών πηγών πληροφοριών, τυπωμένων ή ηλεκτρονικών, τοπικών ή μακρινών στις διάφορες θέσεις των πόρων βιβλιοθηκών στα διαφορετικά μέρη του κόσμου.

5 5 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Άγνοια & σύγχυση στην επιλογή πηγών πληροφοριών. Άγνοια & σύγχυση στην επιλογή πηγών πληροφοριών. Δυσκολία στον εντοπισμό πηγών. Δυσκολία στον εντοπισμό πηγών. Δυσκολία στην ανάκτηση. Δυσκολία στην ανάκτηση. Ο γοργά αυξανόμενος αριθμός πόρων καθιστά ακόμα δυσκολότερο τον εντοπισμό του αναγκαίου για μια εργασία πόρου. Ο γοργά αυξανόμενος αριθμός πόρων καθιστά ακόμα δυσκολότερο τον εντοπισμό του αναγκαίου για μια εργασία πόρου.

6 6 Οι υπάρχουσες ψηφιακές βιβλιοθήκες,μαζί με τα συστήματα μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο, αναμένουν από τους χρήστες να γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν και αναμένουν επίσης να διατυπώσουν μια ερώτηση που να αντιπροσωπεύει τις ανάγκες πληροφοριών τους. Οι υπάρχουσες ψηφιακές βιβλιοθήκες,μαζί με τα συστήματα μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο, αναμένουν από τους χρήστες να γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν και αναμένουν επίσης να διατυπώσουν μια ερώτηση που να αντιπροσωπεύει τις ανάγκες πληροφοριών τους. Οι πόροι δεν οργανώνονται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Συνήθως είναι διάσπαρτοι στην άγνωστη δομή γνώσης των ευρετηρίων. Οι πόροι δεν οργανώνονται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Συνήθως είναι διάσπαρτοι στην άγνωστη δομή γνώσης των ευρετηρίων.

7 7 ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘MyLibrary’ :πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Cornell ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘MyLibrary’ :πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Cornell περιλαμβάνουν περιλαμβάνουν 1. την MyLinks 1. την MyLinks 2. την MyUpdates 2. την MyUpdates 3. την MyContents 3. την MyContents 4. την MyCatalog 4. την MyCatalog 5. την MyDocument Delivery 5. την MyDocument Delivery

8 8 MyLinks προσωπικός χώρος, στη βάση δεδομένων, που διατίθεται στους χρήστες για να διαφυλάξουν τις χρήσιμες συνδέσεις των πηγών πληροφοριών που βρήκαν οι ίδιοι ή αυτές που προτάθηκαν από τους βιβλιοθηκονόμους. προσωπικός χώρος, στη βάση δεδομένων, που διατίθεται στους χρήστες για να διαφυλάξουν τις χρήσιμες συνδέσεις των πηγών πληροφοριών που βρήκαν οι ίδιοι ή αυτές που προτάθηκαν από τους βιβλιοθηκονόμους. Είναι ένα εργαλείο με στόχο την συγκέντρωση και οργάνωση των πηγών για ιδιωτική χρήση. Οι χρήστες αντιλαμβάνονται την υπηρεσία ως ένα «φορητό πακέτο βιβλιογραφικών αναφορών». Είναι ένα εργαλείο με στόχο την συγκέντρωση και οργάνωση των πηγών για ιδιωτική χρήση. Οι χρήστες αντιλαμβάνονται την υπηρεσία ως ένα «φορητό πακέτο βιβλιογραφικών αναφορών».

9 9

10 10 H MyUpdates βοηθά τους χρήστες να μένουν ενημερωμένοι για τους νέους πόρους και το καινούργιο υλικό της βιβλιοθήκης. βοηθά τους χρήστες να μένουν ενημερωμένοι για τους νέους πόρους και το καινούργιο υλικό της βιβλιοθήκης. ενημερώνεται περιοδικά από τον on-line κατάλογο της βιβλιοθήκης για τις καινούργιες πηγές. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν στις προκαθορισμένες ανάγκες του χρήστη, τότε αυτός ενημερώνεται για αυτές. ενημερώνεται περιοδικά από τον on-line κατάλογο της βιβλιοθήκης για τις καινούργιες πηγές. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν στις προκαθορισμένες ανάγκες του χρήστη, τότε αυτός ενημερώνεται για αυτές. Διαφέρει από παρόμοια εργαλεία, όπως το MyYahoo, γιατί δεν ενημερώνει απλά τον χρήστη για τις νέες πηγές, αλλά προσφέρει και εξατομίκευση. Διαφέρει από παρόμοια εργαλεία, όπως το MyYahoo, γιατί δεν ενημερώνει απλά τον χρήστη για τις νέες πηγές, αλλά προσφέρει και εξατομίκευση.

11 11

12 12 Η MyContents Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενημερωθούν για τα περιεχόμενα του καταλόγου περιοδικών που είναι διαθέσιμα. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν τους τίτλους που τους ενδιαφέρουν και να ζητήσουν παράδοση μέσω e-mail. Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενημερωθούν για τα περιεχόμενα του καταλόγου περιοδικών που είναι διαθέσιμα. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν τους τίτλους που τους ενδιαφέρουν και να ζητήσουν παράδοση μέσω e-mail.

13 13 Η MyCatalog Προσφέρει εξατομίκευση (customization) στο χρήστη, όσο αφορά στον κατάλογο της βιβλιοθήκης και σε σχέση με τον τρόπο αναζήτησης, την αποθήκευση πηγών και των βιβλιογραφικών εγγραφών. Προσφέρει εξατομίκευση (customization) στο χρήστη, όσο αφορά στον κατάλογο της βιβλιοθήκης και σε σχέση με τον τρόπο αναζήτησης, την αποθήκευση πηγών και των βιβλιογραφικών εγγραφών.

14 14 Η MyDocument Delivery Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν άρθρα, κεφάλαια από βιβλία και άλλο υλικό, από την έντυπη συλλογή, σε μορφή PDF. Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν άρθρα, κεφάλαια από βιβλία και άλλο υλικό, από την έντυπη συλλογή, σε μορφή PDF.

15 15 Γενικά… Το Mylibrary είναι ένα πληροφοριακό εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει το προσωπικό του περιβάλλον διεπαφής, που θα τον διευκολύνει στις αναζητήσεις του, ακόμα κι αν ο ίδιος δεν γνωρίζει να κατασκευάζει σελίδες web. Το Mylibrary είναι ένα πληροφοριακό εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει το προσωπικό του περιβάλλον διεπαφής, που θα τον διευκολύνει στις αναζητήσεις του, ακόμα κι αν ο ίδιος δεν γνωρίζει να κατασκευάζει σελίδες web. (Από τεχνικής απόψεως, οι υπηρεσίες του Cornell χρησιμοποιούν τεχνολογίες JAVA, την γλώσσα HTML και η βάση δεδομένων είναι της ORACLE). (Από τεχνικής απόψεως, οι υπηρεσίες του Cornell χρησιμοποιούν τεχνολογίες JAVA, την γλώσσα HTML και η βάση δεδομένων είναι της ORACLE).

16 16 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HeadLine Hybrid Electronic Access and Delivery in the Library Networked Environment. Προήλθε από συνεργασία των London School of Economics London School of Economics London Business School London Business School University of Hertfordshire University of Hertfordshire Είναι μια εφαρμογή από την τρίτη φάση του προγράμματος Ε-Lib, που ξεκίνησε το 1998. Είναι μια εφαρμογή από την τρίτη φάση του προγράμματος Ε-Lib, που ξεκίνησε το 1998.

17 17

18 18 HeadLine Personal Information Environment- PIE Χρησιμοποιεί τον τύπο της τεχνολογίας Πυλών για να παρουσιάσει ένα περιβάλλον πληροφοριών που είναι προσωποποιημένο ως προς τις ανάγκες των χρηστών και προσαρμοσμένο σε αυτούς. Χρησιμοποιεί τον τύπο της τεχνολογίας Πυλών για να παρουσιάσει ένα περιβάλλον πληροφοριών που είναι προσωποποιημένο ως προς τις ανάγκες των χρηστών και προσαρμοσμένο σε αυτούς.

19 19

20 20

21 21 Το ‘PIE’ παρουσιάζει στους χρήστες σελίδες των πόρων σχετικών με τις σειρές μαθημάτων τους καθώς επίσης και μια σελίδα με όλους τους πόρους (“All resources"), στους οποίους η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση. Το ‘PIE’ παρουσιάζει στους χρήστες σελίδες των πόρων σχετικών με τις σειρές μαθημάτων τους καθώς επίσης και μια σελίδα με όλους τους πόρους (“All resources"), στους οποίους η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση.

22 22

23 23

24 24 Τα MyLibrary και HeadLine Έχουν ως σκοπό να παρέχουν στους χρήστες άμεσες συνδέσεις με τις πηγές πληροφοριών. Έχουν ως σκοπό να παρέχουν στους χρήστες άμεσες συνδέσεις με τις πηγές πληροφοριών. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν τις απαραίτητες πηγές πληροφοριών στον κατάλογό τους και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους από οποιαδήποτε θέση. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν τις απαραίτητες πηγές πληροφοριών στον κατάλογό τους και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους από οποιαδήποτε θέση.

25 25 Τα μειονεκτήματα… 1. Oι χρήστες χρειάζεται να κοιτάξουν βιαστικά μέσω ενός μεγάλου καταλόγου πόρων και να πάρουν τους σχετικούς, και να τους οργανώσουν. 2. Κανένα δεν έχει επιλύσει επαρκώς το πρόβλημα των χρηστών που αφορά στην ανάγκη να υπάρξει ένα περιβάλλον μιας στάσης ( one stop ).

26 26 “One - stop environment” Στοχεύει στη δημιουργία ενός και μόνο περιβάλλοντος πληροφόρησης, όπου χρήστης θα μπορεί να εντοπίσει, να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες άμεσα, και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του για πληροφορίες στο σύνολο, σύμφωνα με τους στόχους του. Στοχεύει στη δημιουργία ενός και μόνο περιβάλλοντος πληροφόρησης, όπου χρήστης θα μπορεί να εντοπίσει, να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες άμεσα, και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του για πληροφορίες στο σύνολο, σύμφωνα με τους στόχους του.

27 27 DIGITAL WORK ENVIRONMENT ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι πόροι στο DWE οργανώνονται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους που εκτελούνται από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές και το προσωπικό, στο τμήμα της Επιστήμης των Πληροφοριών του τεχνολογικού πανεπιστημίου Nanyang, στη Σιγκαπούρη. Οι πόροι στο DWE οργανώνονται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους που εκτελούνται από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές και το προσωπικό, στο τμήμα της Επιστήμης των Πληροφοριών του τεχνολογικού πανεπιστημίου Nanyang, στη Σιγκαπούρη.

28 28 DIGITAL WORK ENVIRONMENT ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ: ένα σημείο πρόσβασης ‘μιας στάσης’ (one- stop access point): ένα σημείο πρόσβασης ‘μιας στάσης’ (one- stop access point): 1. στις τοπικές και μακρινές συλλογές Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, 2. στις παραδοσιακές βιβλιοθήκες, 3. στην απέραντη σειρά πηγών πληροφοριών που υπάρχει στο ενδοδίκτυο των ακαδημαϊκών κοινοτήτων.

29 29 ΤΟ DWE… Χρησιμοποιεί ένα μοντέλο που βασίζεται στις εργασίες (task-based model) για να παρέχει αποδοτικά μέσα πρόσβασης και εκμετάλλευσης των πόρων. Χρησιμοποιεί ένα μοντέλο που βασίζεται στις εργασίες (task-based model) για να παρέχει αποδοτικά μέσα πρόσβασης και εκμετάλλευσης των πόρων. Οι εργασίες- στόχοι : η εγγραφή στο εξάμηνο, η συμμετοχή σε μια σειρά μαθημάτων, η εξέταση, η συγγραφή διατριβής και άλλες δραστηριότητες όπως οι κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές. Οι εργασίες- στόχοι : η εγγραφή στο εξάμηνο, η συμμετοχή σε μια σειρά μαθημάτων, η εξέταση, η συγγραφή διατριβής και άλλες δραστηριότητες όπως οι κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές.

30 30 Οι στόχοι… Κάθε ένας από τους κύριους στόχους μπορεί να χωριστεί σε σειρά υπό-στόχων, ανάλογα με τις ανάγκες, έως ότου να μπορούν να διευκρινιστούν μεμονωμένα οι μονάδες στόχων. Κάθε ένας από τους κύριους στόχους μπορεί να χωριστεί σε σειρά υπό-στόχων, ανάλογα με τις ανάγκες, έως ότου να μπορούν να διευκρινιστούν μεμονωμένα οι μονάδες στόχων. Το πρωτότυπο DWE εστιάζει στις διατριβές (ως αντιπροσωπευτικός στόχος), για να διευκρινιστεί η προσανατολισμένη προς την εργασία έννοια για την πρόσβαση πληροφοριών. Το πρωτότυπο DWE εστιάζει στις διατριβές (ως αντιπροσωπευτικός στόχος), για να διευκρινιστεί η προσανατολισμένη προς την εργασία έννοια για την πρόσβαση πληροφοριών.

31 31 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ DWE.

32 32 Το σύστημα αποτελείται από 4 κύριες ενότητες κατά τη σειρά που ακολουθούν: 1) Η ενότητα οργάνωσης των πηγών πληροφοριών. 2) Η ενότητα εργασιών και υποενοτήτων. 3) Η ενότητα συντήρησης των πόρων. 4) Η ενότητα επικύρωσης και διαχείρισης χρηστών.

33 33 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ DIGITAL WORK ENVIRONMENT 4. Display Frame to display resource of the selected resource 3. Resource Frame 2. Resource Group Frame to display group of resources needed for the selected task 1. Task Frame to display tasks associated with a category of users Unified URL

34 34 Η διεπαφή διαιρείται σε τρία πλαίσια : Η διεπαφή διαιρείται σε τρία πλαίσια : 1) Υποδοχή (welcome). 2) Δέντρο πλοήγησης (navigation tree), ιεραρχικής δομής. 3) Επίδειξη (display).

35 35 Υποδοχή (welcome) 1. Ο χρήστης εισάγει το URL του DWE στον Ιστό. 2. Πληκτρολογεί την ταυτότητα χρήστη και τον προσωπικό του κωδικό. 3. Μετά την επικύρωση, ένα εξατομικευμένο μήνυμα χαιρετισμού επιδεικνύεται στο χρήστη.

36 36 2. After authentication, DWE displays welcome message

37 37 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΗΓΩΝ

38 38 Το DWE επομένως χρησιμεύει ως μια πύλη στους ψηφιακούς πόρους, τις πολιτικές, τις οδηγίες και τις καλύτερες πρακτικές των Ψηφιακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Το DWE επομένως χρησιμεύει ως μια πύλη στους ψηφιακούς πόρους, τις πολιτικές, τις οδηγίες και τις καλύτερες πρακτικές των Ψηφιακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Το DWE είναι όχι μόνο μια συλλογή των πόρων ή ένα σύνολο συνδέσεων Ιστού, αλλά μάλλον μια ευφυής πλατφόρμα που ενσωματώνει τις υπηρεσίες αναφοράς, όπως τις ερωταποκρίσεις, στρατηγικές αναζήτησης και καλύτερες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την εκτέλεση των διάφορων ερευνών. Το DWE είναι όχι μόνο μια συλλογή των πόρων ή ένα σύνολο συνδέσεων Ιστού, αλλά μάλλον μια ευφυής πλατφόρμα που ενσωματώνει τις υπηρεσίες αναφοράς, όπως τις ερωταποκρίσεις, στρατηγικές αναζήτησης και καλύτερες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την εκτέλεση των διάφορων ερευνών.

39 39 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Electronic Thesis and Dissertations (ETD) Η αναζήτηση πραγματοποιείται με: Η αναζήτηση πραγματοποιείται με: 1. με λέξεις-κλειδιά. 2. με φυσική γλώσσα. 3. φωνητική αναζήτηση.

40 40 Οι χρήστες μπορούν… Να επιλέξουν όλες τις πηγές πληροφοριών που είναι διαθέσιμες από τη βάση δεδομένων των πόρων. Να επιλέξουν όλες τις πηγές πληροφοριών που είναι διαθέσιμες από τη βάση δεδομένων των πόρων. Να επισυνάψουν αυτά τα URLs στο προσωπικό χώρο που τους διατίθεται. Να επισυνάψουν αυτά τα URLs στο προσωπικό χώρο που τους διατίθεται.  Οι προσωπικές τους επιλογές παρουσιάζονται ως πρώτος φάκελος στη δενδροειδή ιεραρχία των θεμάτων.  Ο προσωπικός χώρος του κάθε χρήστη δεν είναι διαθέσιμος και προσβάσιμος από άλλους

41 41 Συμπερασματικά το DWE… παρουσιάζει τις πληροφορίες και τους πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. παρουσιάζει τις πληροφορίες και τους πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. παρέχει τις αναγκαίες πηγές πληροφοριών με το να φιλτράρει και να αποκόπτει τις ανεπιθύμητες ή άσχετες πηγές πληροφοριών. παρέχει τις αναγκαίες πηγές πληροφοριών με το να φιλτράρει και να αποκόπτει τις ανεπιθύμητες ή άσχετες πηγές πληροφοριών. με την επιλογή όλων των πόρων διευκολύνει τους χρήστες να κοιτάξουν βιαστικά μια πλήρη λίστα των πόρων που δίνονται κατά αλφαβητική σειρά. με την επιλογή όλων των πόρων διευκολύνει τους χρήστες να κοιτάξουν βιαστικά μια πλήρη λίστα των πόρων που δίνονται κατά αλφαβητική σειρά. παρέχει ένα προσωπικό χώρο για κάθε χρήστη για να καταγράψει και να αποθηκεύσει τις συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφοριών, τις αναφορές και τις προσωπικές σημειώσεις. παρέχει ένα προσωπικό χώρο για κάθε χρήστη για να καταγράψει και να αποθηκεύσει τις συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφοριών, τις αναφορές και τις προσωπικές σημειώσεις.

42 42 Τα επόμενα βήματα 1/3 το DWE προσανατολίζεται στη χρήση οντολογιών για την διεύρυνση των τύπων ερωτημάτων στις αναζητήσεις. το DWE προσανατολίζεται στη χρήση οντολογιών για την διεύρυνση των τύπων ερωτημάτων στις αναζητήσεις. μηχανισμοί φιλτραρίσματος πληροφοριών, με βάση ένα δείγμα πηγών οργανωμένων σύμφωνα με τις εργασίες του χρήστη. μηχανισμοί φιλτραρίσματος πληροφοριών, με βάση ένα δείγμα πηγών οργανωμένων σύμφωνα με τις εργασίες του χρήστη.

43 43 Τα επόμενα βήματα 2/3 Οι υπηρεσίες MyLibrary στοχεύουν στη δημιουργία χώρων μηνυμάτων ή χώρων επικοινωνίας, οπού οι χρήστες θα επιλέγουν το είδος της ειδοποίησης που θα θέλουν να λάβουν από τη βιβλιοθήκη, όπως επίσης και τον μηχανισμό παράδοσης. Οι υπηρεσίες MyLibrary στοχεύουν στη δημιουργία χώρων μηνυμάτων ή χώρων επικοινωνίας, οπού οι χρήστες θα επιλέγουν το είδος της ειδοποίησης που θα θέλουν να λάβουν από τη βιβλιοθήκη, όπως επίσης και τον μηχανισμό παράδοσης. θα υποστηρίζουν τους δανεισμούς μεταξύ βιβλιοθηκών (ILL). θα υποστηρίζουν τους δανεισμούς μεταξύ βιβλιοθηκών (ILL). ο χρήστης θα μπορεί να κάνει μόνος του τις αιτήσεις, με τα στοιχεία του αυτομάτως συμπληρωμένα στις κάθε είδους φόρμες. ο χρήστης θα μπορεί να κάνει μόνος του τις αιτήσεις, με τα στοιχεία του αυτομάτως συμπληρωμένα στις κάθε είδους φόρμες.

44 44 Τα επόμενα βήματα 3/3 Μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση του MyLibrary είναι να συγκεντρώσει ειδικούς, βιβλιοθηκονόμους, που θα συγκεντρώσουν τις συνδέσεις με τους πόρους που αφορούν την κάθε σχολή και να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χώρων συζητήσεων. Μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση του MyLibrary είναι να συγκεντρώσει ειδικούς, βιβλιοθηκονόμους, που θα συγκεντρώσουν τις συνδέσεις με τους πόρους που αφορούν την κάθε σχολή και να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χώρων συζητήσεων.

45 45 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δημιουργία υπηρεσιών ψηφιακών βιβλιοθηκών που θα παρέχουν: Η δημιουργία υπηρεσιών ψηφιακών βιβλιοθηκών που θα παρέχουν: 1. Εξατομίκευση στο χρήστη 1. Εξατομίκευση στο χρήστη (personalization & customization). (personalization & customization). 2. Οικείο, εύχρηστο περιβάλλον 2. Οικείο, εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής. διεπαφής. 3. Πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους 3. Πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους αναζήτησης πληροφοριών. αναζήτησης πληροφοριών. 4. Σωστή οργάνωση της δομής της γνώσης. 4. Σωστή οργάνωση της δομής της γνώσης.


Κατέβασμα ppt "1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (DIGITAL WORK ENVIRONMENT) ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google