Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Κ.Β΄ «Η Κύπρος στην Ευρώπη»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Κ.Β΄ «Η Κύπρος στην Ευρώπη»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Κ.Β΄ 2011-2012 «Η Κύπρος στην Ευρώπη»
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Κ.Β΄ «Η Κύπρος στην Ευρώπη» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

2 Ενότητα στην πολυμορφία
Ευρωπαϊκή Ένωση Ενότητα στην πολυμορφία European Union (Αγγλικά) Европейски съюз (Βουλγάρικα) Union européenne (Γαλλικά) Europäische Union (Γερμανικά) Den Europæiske Union (Δανικά) Euroopa Liit (Εσθονικά) An tAontas Eorpach (Ιρλανδικά) Unión Europea (Ισπανικά) Unione europea (Ιταλικά) Eiropas Savienība (Λεττονικά) Europos Sąjunga (Λιθουανικά) Unjoni Ewropea (Μαλτέζικα) Europese Unie (Ολλανδικά) Európai Unió (Ουγγρικά) Unia Europejska (Πολωνικά) União Europeia (Πορτογαλικά) Uniunea Europeană (Ρουμανικά) Európska únia (Σλοβακικά) Evropska unija (Σλοβενικά) Europeiska unionen (Σουηδικά) Evropská unie (Τσεχικά) Euroopan unioni (Φινλανδικά)

3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ώθηση για μια πιο βαθιά και ουσιαστική γνωριμία όλων :
α. με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και β.με τον πολιτισμό μας, ο οποίος και θα προβληθεί τόσο σε παγκύπριο όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 3

4 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ H γνωριμία των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των γονέων τους με τον τόπο μας ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη γνωριμία με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση H ευαισθητοποίησή , αναφορικά με τις αρχές και τις αξίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει σημασία και τις οποίες επιδιώκει να καθιερώσει ως συστατικό στοιχείο της ύπαρξης και της ταυτότητάς της Αρχές: ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, σεβασμός στην εθνική ταυτότητα των κρατών μελών κ.ά. Αξίες: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.ά. Γνωριμία με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή τους (στόχος που έχει επιλεγεί από τη σχολική μας μονάδα)

5 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Η βιωματική προσέγγιση όλων των προγραμμάτων που θα αναπτυχθούν και των δραστηριοτήτων που θα οργανωθούν είναι αναγκαία, έτσι ώστε η γνωριμία και η ευαισθητοποίηση που θα προκύψουν να αποκτήσουν πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό χαρακτήρα Όλοι οι εμπλεκόμενοι, και ιδιαίτερα τα παιδιά, θα πρέπει να έχουν ενεργό και ουσιαστική εμπλοκή στη λήψη των αποφάσεων που θα αφορούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και προβολή των σχετικών προγραμμάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να μετέχουν ποικιλότροπα στα ίδια τα προγράμματα που τελικά θα αποφασιστούν Oι δράσεις και τα προγράμματα που θα αναπτυχθούν στο σχολείο μας , θα υπηρετούν τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την περίοδο της άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες αποφασίστηκε ότι θα αφορούν: τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προφανώς αναμένεται ότι θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι δραστηριότητες αυτές και τα παράγωγά τους να κοινοποιούνται σε όλα τα παιδιά και, αν είναι δυνατό, και στους γονείς τους

6 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Η προσέγγιση του στόχου θα γίνει διαθεματικά , προκειμένου να επιτευχθεί ολιστική όσο και πλουραλιστική θεώρηση των επιμέρους πτυχών του Η άμεση διασύνδεση του συγκεκριμένου στόχου με το στόχο της σταδιακής εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΑΠ και ΝΩΠ) έχει κομβική σημασία, εφόσον οι δύο στόχοι στην πράξη ουσιαστικά συλλειτουργούν και έχουν κοινές εστιάσεις Η ενεργός εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων που την εκφράζουν, καθώς και η συνεργασία μαζί τους, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική και επωφελής για την επίτευξη του στόχου, όπου και όταν αυτή είναι δυνατή.

7 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Με βάση τους πιο πάνω στόχους και τις ανάγκες του σχολείου καταρτίστηκε το σχέδιο δράσης όπου έχει ειδικότερο στόχο τη γνωριμία με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή τους. Η επιλογή του συγκεκριμένου στόχου στηρίχτηκε στον πληθυσμό των μαθητών και των γονιών του σχολείου μας (Συρία, Ιορδανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ρωσία κ.ά ), ο οποίος πληθυσμός αποτελείται από ομάδες διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτισμού κ.ά. Κάποια παιδιά δε μιλούν ελληνικά ή μιλούν ελάχιστα ή δυσκολεύονται να επικοινωνούν. Αν και γίνονται αρκετές προσπάθειες (ενισχυτικά μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα) πολλές φορές δημιουργείται ένα κλίμα απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω γλώσσας, θρησκείας, τρόπου ζωής, ενδυμασίας κ.ά. Παράλληλα δημιουργούνται εθνικιστικές ομάδες. Λόγω της πιο πάνω κατάστασης επιλέγηκε το θέμα: Ανθρώπινα Δικαιώματα.

8 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Η Επιτροπή των εκπαιδευτικών και των μαθητών ετοίμασε ένα απλό σχέδιο με δραστηριότητες και δράσεις και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, που μπορούν να υλοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το σχέδιο συζητήθηκε, από την ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του σχολείου μας (Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Γονείς, Κοινότητα) και θα αναθεωρείται και θα συμπληρώνεται στην πορεία. Κάποιες δραστηριότητες-δράσεις προτείνεται να γίνονται το ίδιο χρονικό διάστημα. Σαφώς για τις υπόλοιπες δραστηριότητες-δράσεις αποφασίζει ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης πότε και αν θα γίνουν, αφού σαφώς προηγηθούν κάποια προαπαιτούμενα στάδια. Το σχέδιο θα παραδοθεί το Σεπτέμβριο του 2012 στον εκπαιδευτικό που θα αναλάβει την τάξη την επόμενη χρονιά προκειμένου να υπάρχει καλός προγραμματισμός και να μην επαναληφθούν οι ίδιες δραστηριότητες-δράσεις. Προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης δραστηριοτήτων-δράσεων και προσθήκη άλλων που προτείνονται από τους μαθητές.

9 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Iανουάριος 2012
1.Καταρτισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δάσκαλοι: Έλενα Μιχαήλ-Κουμπορέλου Γιόλα Ηροδότου (Πρόγραμμα για όλη τη σχολική μονάδα: Φτώχια και κοινωνικές ανισότητες) Δημούλα Δημοσθένους Μαρίνα Βασιλείου Μαρία Χατζηχρυσάνθου Μαθητές Δ,1 Eύα Μιχαήλ Δ΄2 Χριστίνα Κυριακίδου Δ΄3 Μαρίσια Σταυρινίδου Ε΄1 Μιχαέλα Δημητριάδου Ε΄2 Θάλεια Ανδρέου Ε΄3 Σοφία Κωνσταντίνου ΣΤ΄1 Ανδριανή Λουκαϊδου ΣΤ΄2 Τζιορτζίνα Γκορτούν ΣΤ΄3 Ευγενία Καραπατάκη Γονείς 1. Μύρια Χαραλάμπους 2. Χρίστος Γιασεμής 3. Αντρέας Θεοδώρου  Κοινότητα Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λ/σίας: Μάριο Αργυρού Σχολικός Έφορος: Κώστας Κακουλλής Δημοσιογράφος: Λάζαρος Μαύρου Εργαστήρι Υφαντικής: Τζούλια Αστραίου Iανουάριος 2012

10 2. Γνωριμία με την Ευρώπη (Α΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Γνωριμία με την Ευρώπη (Α΄Στάδιο) 2.1 Γνωριμία με την Ευρώπη (μύθος, σημαία, ύμνος, χώρες, όργανα λειτουργίας της, ιστορία εξέλιξής της, μύθος της Ευρώπης, θεσμοί, αξίες, κ.λπ.) η σημαία της Ένωσης, που είναι χρώματος κυανού και φέρει κύκλο δώδεκα χρυσών αστέρων ο ύμνος της Ένωσης, που προέρχεται από την «Ωδή στη Χαρά» της Ενάτης Συμφωνίας του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν Μάθημα: Μουσικής το έμβλημα της Ένωσης, που είναι η φράση «Ενότητα στην πολυμορφία» Μάθημα: Τέχνης το νόμισμα της Ένωσης, το ευρώ Μάθημα: Μαθηματικών η 9η Μαΐου, που γιορτάζεται σε όλη την Ένωση ως «ημέρα της Ευρώπης», σε ανάμνηση της διακήρυξης του Ρομπέρτ Σουμάν το 1950, με την οποία δρομολογήθηκε το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οκτώβριος 2011 9 Μαϊου 2012

11 2. Γνωριμία με την Ευρώπη (Α΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Γνωριμία με την Ευρώπη (Α΄Στάδιο) 2.2 Ιστορία-Χώρες-Χρονολογία ένταξης Κύπρου 2.3 Ρόλος Ε.Ε. 2.4 Αρχές που τη διέπουν 2.5 Επιλογή μιας από αυτές τις αρχές της Ε.Ε. :τα ανθρώπινα δικαιώματα 2.6 Γνωριμία με έννοιες κλειδιά (δημοκρατία, ελευθερία, κουλτούρα, διαπολιτισμικότητα , παράδοση, πολιτισμός, συνεργασία, αλληλεγγύη, περιβάλλον, κ.ά) Επισκέψεις σε χώρους παράδοσης και πολιτισμού. Νοέμβριος 2011 Έμπνευση-Πολιτισμός-Δημιουργία

12 3. Γνωριμία με την Ευρώπη (Β΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Γνωριμία με την Ευρώπη (Β΄Στάδιο) 3.1 Ποικιλότροπη αξιοποίηση των παιδιών και των γονέων που κατάγονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.2 Γνωριμία με τα δικαιώματα του παιδιού ειδικότερα και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα φιλμάκι - δραματοποίηση - Κατασκευή σελιδοδείχτη 3.3 Συζήτηση ( ανταλλαγή απόψεων) με εκπροσώπους από γονείς, μαθητές, εκπρόσωπους από την κοινότητα με θέμα: Πώς εμείς ως μέλη της Ε.Ε. μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην τα παραβιάζουμε, όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και ισότητα των διαφορετικών εθνοτήτων. (ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ) Ομάδα δασκάλων συντονίζει τη συζήτηση. ΕΥΡΩΠΗ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΑΪΜΑΚΛΙ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΑΞΗ, ΕΓΩ Μάρτιος 2012 Φεβρουάριος 2012

13 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο) 4.1 Δραστηριότητες με εμπλοκή της κοινότητας – Μέρα ενημέρωσης (πινακίδες, σταθμοί με ενημερωτικό υλικό, φιλμάκια, τραγούδια κ.ά) 4.2 Ετοιμασία ψηφιακού δίσκου με ποικίλο υλικό 4.3 ‘Εκθεση φωτογραφίας 4.4 Βιβλιαράκι με συνταγές από ευρωπαϊκές χώρες Μάϊος 2012

14 Ενότητες που προσφέρονται στα Ελληνικά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  5. Συσχετισμός του θέματος ολιστικά και στις επιμέρους πτυχές του (ρατσισμός, ξενοφοβία, αρρώστιες, φτώχια κ.ά) με τα μαθήματα του Ν.Α.Π.) Ενότητες που προσφέρονται στα Ελληνικά Δ τάξη: «Ιστορίες παιδιών», «Η παράσταση αρχίζει», «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα», «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» Ε τάξη: «Οι φίλοι/φίλες μας», «Παιχνίδια», «Μουσική», «Βιβλία, Βιβλιοθήκες», «Αθλήματα, σπορ» Στ τάξη: «Κατοικία», «Η ζωή σε άλλους τόπους», «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα» και «Πόλεμος και ειρήνη» ολόχρονα Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης: Φτώχια

15 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Θέμα μελέτης: «Φτώχια και κοινωνικές ανισότητες» Σκοπός: Να δώσουμε μία αειφόρα ανάπτυξη στην περιοχή αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής μας μέσα από τη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και πιο βιώσιμης κοινωνίας. Για να το πετύχουμε θα στηριχθούμε στις αρχές και τις αξίες της αειφορίας: την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την υπευθυνότητα Ορισμός φτώχιας: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη γύρω από τη λέξη «φτώχια», με τις γνώσεις που προϋπήρχαν σε κάθε παιδί αλλά και μέσα από δραστηριότητες που έγιναν στο σχολείο ολόχρονα Διατύπωση του δικού τους ορισμού για τη ‘φτώχια’

16 (στέγη, νερό, υγεία το δικαίωμα στη ζωή), χωρίς να το γνωρίζουν
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Θέμα μελέτης: «Φτώχια και κοινωνικές ανισότητες» Μέσα από τον ορισμό… Τα παιδιά διατύπωναν το βασικό άρθρο της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στέγη, νερό, υγεία το δικαίωμα στη ζωή), χωρίς να το γνωρίζουν Μέσα από έρευνα, δραστηριότητες….. Τι προηγήθηκε της δημιουργίας της Διακήρυξης Ιστορία της δημιουργίας της Διακήρυξης Πόσα και ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα Καταστάσεις στο σχολείο όπου εφαρμόζονται ή και καταπατούνται τα δικαιώματα από τα παιδιά Εφαρμογή ή καταπάτηση στην κοινότητα, στις χώρες καταγωγής των συμμαθητών μας Σύνδεση της παγκόσμιας εικόνας για τη φτώχια με τα ανθρώπινα δικαιώματα Συσχέτιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις αειφορικές αξίες μέσα από την τεχνική του ηθικού διλήμματος ολόχρονα

17 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο) ΚΟΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ Γνωριμία με συμφωνίες συνεργασίας Ε.Ε. με τρίτες χώρες (παρουσίαση Ρ.Ρ.). 6.1 Χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες στον κόσμο (προβολή ταινίας-οι γιατροί του κόσμου) 6.2 Χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες στον σχολείο (Μικροί Εθελοντές) 6.2.1 Σχολή Τυφλών: Συμμετοχή με τραγούδια και πώληση αντικειμένων Απρίλιος 2012

18 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο) 6.2.2 Σύνδεσμος Αυτιστικών Παιδιών Κύπρου: Διοργάνωση παιχνιδιών με πώληση λαχνών Βιωματικό εργαστήρι με συγγραφέα. Θέμα: «Δεν είμαι τέρας σου λέω». Η ιστορία ενός παιδιού με σύνδρομο Άσπεργκερ. Μάρτιος 2012 Νοέμβριος 2011

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3 Χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες στην κοινότητα (Σε συνεργασία με την εκκλησία) 6.2.3 Έρανοι, Ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα κ.ά 6.2.4 Βοήθεια σε άπορους μαθητές του σχολείου: Παζαράκι με πώληση αρωματικών φυτών, βοτάνων, σελιδοδείχτες, γλυκά στο σχολείο και κάλαντα στην κοινότητα 6.4 Στήριξη ανθρώπων που υποφέρουν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (Διάλεξη από το Πολυδύναμο Κέντρο Λ/σίας) Δεκέμβριος 2011

20 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο) Διαδικασία καταγγελίας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Επίτροπος Διοικήσεως κ.ά.) - Σενάρια δράσης με θέματα σχετικά με την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και δραματοποιούν ένα από τα πιο κάτω σενάρια. Μετά την ολοκλήρωση κάθε σεναρίου προσπαθούν να βρουν λύσεις. Τέλος ο εκπαιδευτικός ή κάποιος άλλος ενήλικας εξηγεί τη διαδικασία καταγγελίας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

21 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο) Σενάριο 1ο : Η Εβίτα είναι αμίλητη και απομονωμένη Θυμώνει εύκολα, βρίζει και αντιδρά. Η σχολίατρος ανακάλυψε σημάδια στο σώμα της που έχουν προκληθεί από τον πατέρα της. (Σωματική βία) Σενάριο 2ο : Ο Τζάσερ είναι σκεφτικός και αφηρημένος την ώρα του μαθήματος. Έχει παραπονεθεί στον εκπαιδευτικό ότι τον ενοχλούν και τον βρίζουν οι συμμαθητές του λόγω της χώρας καταγωγής του.(Ψυχολογική-Λεκτική βία) Σενάριο 3ο : Παραπονιέται συνεχώς ο Σάββας ότι δεν πρόλαβε να κάνει τα μαθήματά και φαίνεται ιδιαίτερα κουρασμένος και νυσταγμένος. Εκμυστηρεύτηκε σε ένα φίλο του ότι τον υποχρεώνουν οι γονείς του να εργάζεται στην κουζίνα του εστιατορίου τους μέχρι αργά το βράδυ.(Παιδική εργασία)

22 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο) Σενάριο 4ο : Η Μαρία έρχεται αργοπορημένη, απεριποίητη και χωρίς φαγητό στο σχολείο. Τον προηγούμενο μήνα απουσίασε για πέντε συνεχόμενες μέρες. Μετά από τηλεφωνήματα έγινε αντιληπτό ότι ήταν άρρωστη και δεν είχε φροντίσει κανείς να την πάει στο γιατρό. (Παραμέληση παιδιού) Παρουσίαση με τα άρθρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Αφίσα και συνθήματα με θέμα: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Βιωματικά εργαστήρια: ΚΕΝΘΕΑ Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011

23 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Γνωριμία με την Ευρώπη (Γ΄Στάδιο) ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 10. Καθιέρωση εβδομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις Νοέμβριος 2011 20 – 24 Φεβρουαρίου 11 Συμμετοχή σε ενδοσχολικούς διαγωνισμούς π.χ. αφίσα, σύνθημα κ.ά Μάρτιος 2012 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10. Μόνιμη πινακίδα για την Ε.Ε. ολόχρονα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΥΛΙΚΟ

24 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12. Εκμάθηση παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, ετοιμασία δρώμενων και άλλων προγραμμάτων για πιθανή αξιοποίησή τους για παρουσιάσεις στο εξάμηνο της προεδρίας ΟΜΙΛΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2011 Ιανουάριος 2012 Μάρτιος 2012 Μάιος 2012 13. Συλλογή και φύλαξη του υλικού που θα παραχθεί από το σχολεία (έργα τέχνης, μελέτες/έρευνες, projects) για αξιοποίησή του στο εξάμηνο της Προεδρίας 14. «Ταξιδεύοντας στη σύγχρονη Ευρώπη». Μια οικογένεια ταξιδεύει… Σε κάθε χώρα που πηγαίνει βλέπει χαρακτηριστικά μνημεία, έργα τέχνης, χορούς κτλ. Όμιλοι Ενδιαφερόντων

25 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15.Ημέρα γλωσσών – Σταθμοί με διαφορετικές χώρες. Θα παρουσιάζονται ενδυμασίες, έθιμα, φαγητά, χοροί κ.ά. Οι μαθητές κυκλικά θα επισκεφθούν όλους τους σταθμούς 16.Ημέρα ευρωπαϊκών γλωσσών – Σταθμοί με διαφορετικές χώρες. Θα παρουσιάζονται ενδυμασίες, έθιμα, φαγητά, χοροί κ.ά. Οι μαθητές κυκλικά θα επισκεφθούν όλους τους σταθμούς. Οκτώβριος 2011 17.Αξιοποίηση πληροφοριών, παιχνιδιών, βραβείων κ.ά από το διαδίκτυο.

26 Η γωνιά του παιδιού: πληροφορίες για γονείς και δασκάλους
"Η γωνιά του παιδιού" περιέχει μια σειρά παιχνιδιών για παιδιά και εφήβους από 6 έως 16 ετών. Τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα σε 22 γλώσσες της ΕΕ και σχεδιάστηκαν με πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών οργάνων. Για τους γονείς και κηδεμόνες Τα παιχνίδια που υπάρχουν στη "γωνιά του παιδιού" είναι χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες, ώστε να μπορείτε να βρείτε ευκολότερα το παιχνίδι που είναι κατάλληλο για το παιδί σας. Περιεχόμενο: τα παιχνίδια αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μορφότυποι: τα παιχνίδια μπορεί να είναι από απλά κουίζ μέχρι παζλ και παιχνίδια δράσης Δείτε επίσης: Βασικές πληροφορίες για την ΕΕ και τα 27 κράτη μέλης της Για τους εκπαιδευτικούς Αν ψάχνετε για εκπαιδευτικό υλικό, "Η γωνιά των εκπαιδευτικών" περιέχει επίσης δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό εν γένει για την Ευρώπη και ειδικότερα για τις σημαντικές πολιτικές. Υπάρχουν άλμπουμ για χρωμάτισμα, φυλλάδια, πληροφοριακό υλικό κ.λπ., τα οποία επίσης χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Η γωνιά των εκπαιδευτικών περιέχει και άλλα παιχνίδια καθώς και εκπαιδευτικό υλικό. Το "EuroParlTV" (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) προσφέρει άφθονο οπτικοακουστικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα για την Ευρώπη. Η ΕΕ διοργανώνει επίσης διαγωνισμούς και απονομή βραβείων για παιδιά.


Κατέβασμα ppt "Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Κ.Β΄ «Η Κύπρος στην Ευρώπη»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google