Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo
Χ.Φ. Μπέλλας Πανεπιστήμο Αιγαίου

2 David Ricardo

3 «…το συμφέρον του γαιοκτήμονα είναι πάντα αντίθετο με το συμφέρον κάθε άλλης τάξης της κοινωνίας» David Ricardo (1815) Δοκίμιο για την Επίδραση της Χαμηλής Τιμής των Σιτηρών στα Κέρδη του Αποθέματος

4 Απαιτούμενο κεφάλαιο για μισθούς εργατών
Σιτάρι W (Μισθός ανά εργάτη, σε σιτάρι) W είναι ο μισθός επιβίωσης του εργάτη, μετρημένος σε σιτηρά, προκειμένου να συντηρηθεί για ένα χρόνο. Εφόσον πρέπει νακαλλιεργηθούν δύο τύποι γης ( Γη1 = Καλή γη και Γη2= μέτρια γη) ίσης έκτασης που η κάθε μια τους απαιτεί τον ίδιο αριθμό εργατών, τα δύο γκρενά ορθογώνια δείχνουν την ποσότητα σιτηρών που πρέπει να διαθέτουν αρχικά οι οι καπιταλιστές σαν απόθεμα προκειμένου να προσλάβουν τους εργάτοες που θα παραγουν το σιτάρι που θα θρέψει τον πληθυσμό. Εργάτες στη Γη 1 Εργάτες στη Γη 2 W είναι ο μισθός επιβίωσης του εργάτη, μετρημένος σε σιτηρά, προκειμένου να συντηρηθεί για ένα χρόνο. Εφόσον πρέπει να καλλιεργηθούν δύο τύποι γης ( Γη1 = Καλή γη και Γη2= μέτρια γη) ίσης έκτασης που η κάθε μια τους απαιτεί τον ίδιο αριθμό εργατών, τα δύο γκρενά ορθογώνια δείχνουν την ποσότητα σιτηρών που πρέπει να διαθέτουν αρχικά οι οι καπιταλιστές σαν απόθεμα προκειμένου να προσλάβουν τους εργάτες που θα παραγουν το σιτάρι που θα συντηρήσει τον πληθυσμό.

5 Απαιτούμενο κεφάλαιο για μισθούς εργατών και σπόρο
Σιτάρι W+S, Μισθός και σπόροι ανά εργάτη S W Κάθε εργάτης χρειάζεται S κιλά σπόρο τον χρόνο προκειμένου να παραχθεί σιτάρι. Συνεπώς, τα δυό πράσιν εμβαδά δείχνουν τον συνολικό σπόρο που θα πρέπει να διαθέτουν οι καπιταλιστές σαν απόθεμα προκειμένου να γίνει η παραγωγή. Μαζί με τα δύο γκρενά εμβαδά δείχνουντο συνόλικο απόθεμα που θα πρέπει να διαθέτουν σε κεφάλαιο οι καπιταλιστές πριν αρχίσει η παραγωγή. Εργάτες στη Γη 1 Εργάτες στη Γη 2 Κάθε εργάτης χρειάζεται S κιλά σπόρο τον χρόνο προκειμένου να παραχθεί σιτάρι. Συνεπώς, τα δύο λευκά ορθογώνια δείχνουν τον συνολικό σπόρο που θα πρέπει να διαθέτουν οι καπιταλιστές σαν απόθεμα προκειμένου να γίνει η παραγωγή. Μαζί με τα δύο γκρενά εμβαδά δείχνουν το συνόλικο απόθεμα που θα πρέπει να διαθέτουν σε κεφάλαιο οι καπιταλιστές πριν αρχίσει η παραγωγή.

6 Παραγωγή σιταριού για να τραφεί ο πληθυσμός Σιτάρι
Οριακό προϊόν στην καλή γή W+S, Μισθός και σπόρος ανά εργάτη Οριακό προϊόν στην μέτρια γή W, Μισθός ανά εργάτη Η χρησιμοποίηση εργατών και σπόρων από τους καπιταλιστές στους δύο τύπους εδαφών έχει σαν αποτέλεσμα να παραχθεί προϊόν ίσο με με το σκούρο πράσινο εμβαδό στην καλή γη και ίσο με το ανοιχτό πράσινο στη μέτρια γή. Αυτό ισχύει λόγω του νόμου των φθινουσών αποδόσεων, όπου ίσες ποσότητες εργασίας και σπόρου σε ίσες εκτάσεις γης μειούμενης ποιότητας δίνουν μειούμενο οριακό ( δηλ. επιπλέον) προϊον Εργάτες στη Γη 1 Εργάτες στη Γη 2 Η χρησιμοποίηση εργατών και σπόρων από τους καπιταλιστές στους δύο τύπους εδαφών έχει σαν αποτέλεσμα να παραχθεί προϊόν ίσο με με το σκούρο πράσινο εμβαδό στην καλή γη και ίσο με το ανοιχτό πράσινο στη μέτρια γή. Αυτό ισχύει λόγω του νόμου των φθινουσών αποδόσεων, όπου ίσες ποσότητες εργασίας και σπόρου σε ίσες εκτάσεις γης μειούμενης ποιότητας δίνουν μειούμενο οριακό ( δηλ. επιπλέον) προϊον

7 Το πλεόνασμα της παραγωγής Σιτάρι
Το πλεόνασμα της παραγωγής Σιτάρι W+S, Μισθός και σπόρος ανά εργάτη W, Μισθός ανά εργάτη Τα γκρενά και λευκά ορθογώνια πρέπει να τα κρατήσουν οι καπιταλιστές για να αναπληρώσουν το κεφάλαιο που ξόδεψαν και να μπορέσουν να πληρώσουν εργάτες και να έχουν σπόρους για την επόμενη χρονιά. Τα δύο μπλε εμβαδά δείχνουν το κομμάτι της συνολικής παραγωγής που πλεονάζει και θα πρέπει να μοιραστεί σαν εισόδημα των καπιταλιστών και γαιοπρόσοδος των γαιοκτημόνων. Εργάτες στη Γη 1 Εργάτες στη Γη 2 Τα γκρενά και λευκά ορθογώνια πρέπει να τα κρατήσουν οι καπιταλιστές για να αναπληρώσουν το κεφάλαιο που ξόδεψαν και να μπορέσουν να πληρώσουν εργάτες και να έχουν σπόρους για την επόμενη χρονιά. Τα δύο μπλε εμβαδά δείχνουν το κομμάτι της συνολικής παραγωγής που πλεονάζει και θα πρέπει να μοιραστεί σαν εισόδημα των καπιταλιστών και γαιοπρόσοδος των γαιοκτημόνων

8 Η διανομή του εισοδήματος Σιτάρι
Γαιοπρόσοδος (Ενοίκια) Κέρδη α W+S, Μισθός και σπόροι ανά εργάτη W, Μισθός ανά εργάτη β Μισθοί Το χρυσό εμβαδόν είναι η διαφορική γαιοπρόσοδος της καλής γής, δηλαδή η διαφορά στην παραγωγικότητα ανάμεσα στην καλή και τη χειρότερη ποιότητα γης που πρέπει να καλλιεργηθεί προκειμένου να συντηρηθεί ο πληθυσμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των καπιταλιστών θα προσφέρει στους γαιοκτήμονες τη διαφορική πρόσοδο σαν ενοίκιο ώστε το ποσοστό κέρδους ( α/β)των καπιταλιστών στην καλή και μέτρια γη να εξισωθεί . Τα συνολικά κέρδη των καπιταλιστών δίνονται από τα δύο γαλάζια εμβαδά). Εργάτες στη Γη 1 Εργάτες στη Γη 2 Το χρυσό εμβαδόν είναι η διαφορική γαιοπρόσοδος της καλής γής, δηλαδή η διαφορά στην παραγωγικότητα ανάμεσα στην καλή και τη χειρότερη ποιότητα γης που πρέπει να καλλιεργηθεί προκειμένου να συντηρηθεί ο πληθυσμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των καπιταλιστών θα προσφέρει στους γαιοκτήμονες τη διαφορική πρόσοδο σαν ενοίκιο ώστε το ποσοστό κέρδους ( α/β)των καπιταλιστών στην καλή και μέτρια γη να εξισωθεί . Τα συνολικά κέρδη των καπιταλιστών δίνονται από τα δύο γαλάζια εμβαδά.

9 Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 1 Σιτάρι
Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 1 Σιτάρι Γαιοπρόσοδος Κέρδη Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Σπόροι Μισθός ανά εργάτη, W Έστω καλλιεργούνται οι δύο καλύτερες ποιότητας γής προκειμένου να συντηρηθεί ο πληθυσμός. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, η γαιoπρόσοδος είναι το χρυσό εμβαδόν, και τα κέρδη τα δύο πράσινα εμβαδά που βρίσκονται πάνω από την οριζόντια μαύρη γραμμη, W+S. Τα κέρδη θα επενδυθούν την επόμενη περίοδο ενώ η γαιοπρόσοδος θα καταναλωθεί στη χρήση μη παραγωγικής εργασίας Μισθοί Εργάτες Έστω ότι καλλιεργούνται οι δύο καλύτερες ποιότητας εκτάσεις προκειμένου να συντηρηθεί ο πληθυσμός. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, η γαιoπρόσοδος είναι το χρυσό εμβαδόν, και τα κέρδη τα δύο πράσινα εμβαδά που βρίσκονται πάνω από την οριζόντια μαύρη γραμμη, W+S. Τα κέρδη θα επενδυθούν την επόμενη περίοδοενώ η γαιοπρόσοδος θα καταναλωθεί στη χρήση μη παραγωγικής εργασίας.

10 Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 2 Σιτάρι
Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 2 Σιτάρι Γαιοπρόσοδος Κέρδη Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Σπόροι Μισθός ανά εργάτη, W Οι καπιταλιστές επενδύουν τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου και καλλιεργείται γή τρίτης ποιότητας. Η γαιπρόσοδος αυξάνεται ένω το ποοσοστό κέρδους μειώνεται. Μισθοί Εργάτες Οι καπιταλιστές επενδύουν τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου και καλλιεργείται γή τρίτης ποιότητας. Η γαιπρόσοδος αυξάνεται ένω το ποοσοστό κέρδους μειώνεται.

11 Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 3 Σιτάρι
Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 3 Σιτάρι Γαιοπρόσοδος Κ έ ρ δ η Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Σ π ό ρ ο ι Μισθός ανά εργάτη, W Οι καπιταλιστές επενδύουν τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου και καλλιεργείται γή τρίτης ποιότητας. Η γαιπρόσοδος αυξάνεται ένω το ποοσοστό κέρδους μειώνεται. Η γαιπρόσοδος συνεχίζει να αυξάνεται ένω το ποοσοστό κέρδους συνεχίζει να μειωνέται. Μ ι σ θ ο ί Εργάτες Οι καπιταλιστές επενδύουν τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου και καλλιεργείται γή τέταρτηςποιότητας. Η γαιπρόσοδος συνεχίζει να αυξάνεται ένω το ποσοστό κέρδους συνεχίζει να μειωνέται. Η διευρυμένη συσσώρευση συνεχίζεται ώσπου …..

12 Γαιοπρόσοδος Σ π ό ρ ο ι Μ ι σ θ ο ί
Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Στασιμότητα Σιτάρι Γαιοπρόσοδος Κ έ ρ δ η Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Σ π ό ρ ο ι Μισθός ανά εργάτη, W … το ποσοστό κέρδους μηδενίζεται και όλο το πλεόνασμα γίνεται γιαοπρόσοδος. Η μεγέθυνση της οικονομίας σταματά ! Μ ι σ θ ο ί Εργάτες … το ποσοστό κέρδους μηδενίζεται και όλο το πλεόνασμα γίνεται γιαοπρόσοδος. Η μεγέθυνση της οικονομίας σταματά !


Κατέβασμα ppt "Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google