Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από το έθνος στην εθνολογία: η μελέτη της ετερότητας στη δεκαετία του 1920 Γιώργος Αγγελόπουλος Παρουσίαση στο συνέδριο του Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από το έθνος στην εθνολογία: η μελέτη της ετερότητας στη δεκαετία του 1920 Γιώργος Αγγελόπουλος Παρουσίαση στο συνέδριο του Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από το έθνος στην εθνολογία: η μελέτη της ετερότητας στη δεκαετία του 1920 Γιώργος Αγγελόπουλος Παρουσίαση στο συνέδριο του Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Αναθεωρήσεις του Πολιτικού»

2 Εθνογραφική αποστολή Ντίνου Μαλούχου  Υπηρετεί ως Τμηματάρχης Γεωργικής Οικονομίας στην Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης  Πραγματοποιεί την αποστολή το φθινόπωρο – χειμώνα του 1921 – 1922  Φθάνει σε απόσταση «10 ωρών από την Άκγυρα»  Καταθέτει στο ΥΠΕΞ το υπόμνημα «Περί της ανομοιογένειας του μωαμεθανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας και των οικονομικών σχέσεων των ποικίλων στοιχείων»

3 Πρόταση Ν. Μαλούχου προς Κ. Καραβίδα (Απρίλιος 1922) «…νομίζω ότι ένα θέμα που θα ενδιέφερε πολύ το ΥΠΕΞ θα ήτο η εθνολογική μελέτη των μη Τούρκων μωαμεθανών της Μικράς Ασίας και η μελέτη των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ αυτών και των Τούρκων»

4 Αίτημα Κ. Καραβίδα προς ΥΠΕΞ (αρχές Μαίου 1922) «… προς μελέτη του του ζητήματος ‘Ποιαι είναι οι προς το καθαρώς Τουρκικόν στοιχείον οικονομικαί σχέσεις των λοιπών Μωαμεθανικών μεν τοιούτων, πλην διαττελλομένων απ’ αυτού εις θρησκευτικής αιρέσεως, ηθών και εθίμων ή άλλης ιδίας παραδόσεως, ήτις καθιστά ανομοιογένειαν μεταξύ αυτών’»

5 Κ. Καραβίδας προς ΥΠΕΞ (9/5/1922) «Σημείωμα περί των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των εν Μικρά Ασία Μωαμεθανικών στοιχείων»

6 …στο οποίο καταλήγει: «είναι δι έτι περαιτέρω και το εξής εξεταστέον: επήλθον επιγαμίαι μεταξύ των χωριών τούτων ή είμενεν αμιγές έκαστον, κατωκημένον από μια μόνη ράτσα»

7 Εθνογραφική έρευνα Κ. Καραβίδα στη Μικρά Ασία (Ιούνιος – Αύγουστος 1922)  Επιτόπια έρευνα στην επαρχία Περγάμου  Επιτόπια έρευνα μωαμεθανικών κοινοτήτων  Επιτόπια καταγραφή ελληνικών κοινοτήτων δυτικού και κεντρικού τμήματος Μικράς Ασίας

8 Κατάθεση μελέτης (Ιούλιος 1922) «Παρατηρήσεις περί της φύσεως και της μελλοντικής χρησιμότητος των ιστορικών κοινοτικών οργανισμών ως και περί της προσηούσης πολιτικής χειραγωγήσεως των επί της Ιωνίας ομογενών κοινοτήτων» (63 σελίδες + χάρτης κοινοτήτων)

9 «η μορφή του σημερινού πολιτισμού, όστις εξελίσσεται ολοένα γοργότερα προς τα ιδανικά του δημοκρατικού ανθρωπισμού δεν είναι δυνατόν παρά να επιβληθεί τελικώς επί των λαών της δυτικής Μικρασίας, τούτο δε ακριβώς είναι ότι καθιστά πολλαπλώς σημαντικοτέραν την εδώ παρουσίαν των ελλήνων και βαρυτέρας τας ευθύνας των και έναντι εαυτών και έναντι όλης της χώρας, αξίας καλυτέρας όντως τύχης»

10

11

12 Projet d’ une nouvelle Université en Grèce (1919) Προβλέπονταν οι Σχολές: 1. Μηχανικών 2. Γεωργική 3. Εμπορικών Σπουδών 4. Εθνολογίας των λαών της Ανατολής και 5. Ινστιτούτο Υγιεινής 6. Σχολή Δημοσίων Υπαλλήλων 7. Ανώτερο Μουσουλμανικό Ιεροδιδασκαλείο

13 Eπιστολή προς τον F. Klein

14 «Η Σχολή Ανατολικής Εθνολογίας πρέπει προ παντός άλλου, να εξυπηρετή πρακτικόν σκοπόν»

15

16

17 Πρόγραμμα Σπουδών Στόχευε στη μελέτη της ιστορίας, του εθνογραφικού παρόντος, των γλωσσών, «των ηθών, της θρησκείας και της νομοθεσίας των εν λόγω λαών»

18 Ενδεικτικά προτεινόμενα μαθήματα  Συγκριτική γλωσσολογία σημιτικών γλωσσών, σλαβικών γλωσσών, τουρκικής, περσικής, αρμενικής,  ιστορία τέχνης αρχαιολογία  Μουσουλμανικό Δίκαιο

19 «παραπλεύρως της επιστημονικής διδασκαλίας των γλωσσών, θα πρέπει να οργανωθούν, ιδίως, μαθήματα, αποσκοπούντα εις το να δώσουν εις τον σπουδαστήν ζώσαν εικόνα του σλαβικού και του μουσουλμανικού κόσμου, όχι μόνον εκ της ιστορικής απόψεως, αλλ’ επίσης λαμβανομένης προ οφθαλμών και της ενεστώσας καταστάσεως»


Κατέβασμα ppt "Από το έθνος στην εθνολογία: η μελέτη της ετερότητας στη δεκαετία του 1920 Γιώργος Αγγελόπουλος Παρουσίαση στο συνέδριο του Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google