Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
2ο Μάθημα Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ URL:

2 Κεφάλαιο 1+2 Εισαγωγικές Έννοιες
Τι είναι ένας Η/Υ ? Τι είναι «αλγόριθμος» ? Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ?

3 Τι είναι ένας Η/Υ? Δηλαδή,
«Ένας Η/Υ είναι μία μηχανή η οποία, υπό τον έλεγχο ενός αποθηκευμένου προγράμματος που υλοποιεί κάποιο αλγόριθμο επεξεργασίας δεδομένων, δέχεται και επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα και παρέχει τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας»

4 Γλώσσες Προγραμματισμού Μικροπρογραμματισμός
Τι είναι ένας Η/Υ? Γλώσσες & Προγράμματα Εφαρμογών Γλώσσες Προγραμματισμού Λειτουργικό Σύστημα Λογισμικό: Σύνολο προγραμμάτων που μπορούν να εκτελεσθούν από τον Η/Υ Γλώσσα Μηχανής Μικρολειτουργίες & Μικροπρογραμματισμός Ψηφιακή Λογική ΥλικόΤεχνικό: Σύνολο συσκευών που απαρτίζουν τον Η/Υ

5 Κεφάλαιο 1+2 Εισαγωγικές Έννοιες
Τι είναι ένας Η/Υ ? Τι είναι «αλγόριθμος» ? Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ?

6 Τι είναι Αλγόριθμος ? Αλγόριθμος ≠ Software
Απλή Διατύπωση: ακριβής περιγραφή βημάτων που απαιτούνται για να επιτευχθεί μία εργασία (π.χ. είναι η συνταγή μαγειρικής αλγόριθμος;) Πιο Αυστηρή Διατύπωση: Διατεταγμένο σύνολο σαφών (≠ νόηση) και εκτελέσιμων βημάτων που ορίζουν μία διαδικασία με τέλος “Εύρεση Μικρότερου Στοιχείου” Αλγόριθμος ≠ Software

7 Εισόδημα Φορολογικός Συντελεστής (%) 0 -> 5.000 5.001 -> 12.000
Θέμα 5: Υπολογισμός φόρου εισοδήματος. Δίνεται ο παρακάτω απλοποιημένος πίνακας φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, από το συνολικό εισόδημα τα πρώτα δεν φορολογούνται καθόλου, τα επόμενα φορολογούνται με 10%, τα επόμενα φορολογούνται με 25%, τα επόμενα φορολογούνται με 38% και όλα τα υπόλοιπα με 40%. Άρα σε εισόδημα ευρώ θα αντιστοιχεί φόρος ( )*0.38+( )*0.25+( )*0.1 Α (2.0)  Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω blocks εντολών, να υλοποιηθεί διάγραμμα ροής που θα διαβάζει το εκάστοτε εισόδημα σε μια μεταβλητή “ΕΙS”, θα υπολογίζει και θα τυπώνει τον προβλεπόμενο φόρο. Εισόδημα Φορολογικός Συντελεστής (%) 0 -> 5.000 > 10 > 25 > 38 < 40

8 Β (2.0)  Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές να υλοποιηθεί συνάρτηση Matlab που θα δέχεται σαν είσοδο το εκάστοτε εισόδημα, θα υπολογίζει και θα επιστρέφει τον προβλεπόμενο φόρο.

9 Κεφάλαιο 1+2 Εισαγωγικές Έννοιες
Τι είναι ένας Η/Υ ? Τι είναι «αλγόριθμος» ? Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ?

10 Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα?
Πρόβλημα: Να ευρεθεί ο αριθμός όπου (πραγματικοί αριθμοί εκφρασμένοι στο δεκα-δικό σύστημα) και μία αριθμητική πράξη. Διαδικασία Επίλυσης: Εύρεση των δυαδικών αριθμών που αντιστοιχούν στα δεδομένα Υλοποίηση της αριθμητικής πράξης μέσω ενός αλγορίθμου λογικών συναρτήσεων Εύρεση του δυαδικού αποτελέσματος Εύρεση του δεκαδικού αντιστοίχου του αποτελέσματος

11 Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ? (…συνέχεια)
Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ? (…συνέχεια) Δηλαδή Ερώτημα: Γιατί πρέπει να μεταβούμε στο δυαδικό σύστημα και μετά να επιστρέψουμε πίσω ? Απάντηση: Η ηλεκτρονική υλοποίηση των λογικών πράξεων είναι πολύ πιο εύκολη και αξιόπιστη απ’ ότι αυτή των αριθμητικών πράξεων

12 Κωδικοποίηση & Αποκωδικοποίηση Αριθμών & Χαρακτήρων
Αποκωδικοποίηση – Κωδικοποίηση Συστήματα Αρίθμησης – το Δυαδικό Μετατροπή από το ένα σύστημα στο άλλο Η πρόσθεση & η αφαίρεση στο Δυαδικό H αφαίρεση στο Δυαδικό – Παράσταση Αρνητικών

13 Το Δυαδικό σύστημα επιτρέπει την ηλεκτρονική υλοποίηση
Boole : αν δύο αριθμοί κωδικοποιηθούν (μετατραπούν) στο δυαδικό σύστημα τότε η εκτέλεση μαθηματικών πράξεων (+ , * , - , ÷) ή η εξέταση (πιστοποίηση) λογικών σχέσεων (>, ≥ , < , ≤ , = , ...) μεταξύ τους, μπορούν να υλοποιηθούν με χρήση των βασικών λογικών τελεστών (ΑΝD, OR, NOT), και μόνο.

14 Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση
Κωδικοποίηση: Μετάβαση σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη πληροφορία Αποκωδικοποίηση: Μετάβαση σε φυσικά επεξεργάσιμη διαδικασία

15 Συστήματα Αρίθμησης Παρατηρήστε ότι Αυτό γενικεύεται ως
όπου D : Digits = ψηφία, B : Base = βάση ΜSD (Most Significant Digit) LSD(Least Significant Digit) ΤΑΞΗ ΨΗΦΙΟΥ

16 1 1 Συστήματα Αρίθμησης Δεκαδικό Οκταδικό Δυαδικό 1 5 4 9 1 2 3 7 2 4
9 2 3 5 4 3 6 7 4 3 2 5 6 9 8 7 1 1 2 2 1 3 3 2 4 7 6 1 1 D : Digits = ψηφία B : Base = βάση :10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 D : Digits = ψηφία: 4 B : Base = βάση :8 1,2,3,4,5,6,7,0 D : Digits = ψηφία: 4 B : Base = βάση :2 0,1

17 Συστήματα Αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα (Β=10, D {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} )
ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0D:Μονάδες (100), 1D:Δεκάδες (101), 100δες.. Δυαδικό σύστημα (Β=2, D {0, 1} ) ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0D:Μονάδες (20), 1D:Δυάδες (21), 4άδες(22)… Οκταδικό σύστημα (Β=8, D {0, 1,2,3,4,5,6,7} ) ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0D:Μονάδες (80), 1D:Οκτάδες (81), 64αδες(82) Δεκαεξαδικό σύστημα (Β=16, D {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Α,B,C, D, E, F} ) ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0D:Μονάδες (160), 1D:Δεκαεξάδες (21), 256δες (162)… Υπάρχουν συστήματα που δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα?

18 Δυαδικό σύστημα There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't

19 Συστήματα Αρίθμησης Υπάρχουν αριθμητικά συστήματα που δεν ακολουθούν την έννοια της τάξης ψηφίου? Ρωμαϊκή Αρίθμηση Εμπειρικά μετρητικά Συστήματα π.χ. 1 foot = 12 inches 1 yard 3 feet 1 mile 1760 yards


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google