Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 14η Συστήματα Μετρήσεων και Μικροελεγκτές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 14η Συστήματα Μετρήσεων και Μικροελεγκτές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 14η Συστήματα Μετρήσεων και Μικροελεγκτές
ΕΝΟΤΗΤΑ 14η Συστήματα Μετρήσεων και Μικροελεγκτές Τυπικοί μικροελεγκτές για μετρήσεις: o PIC16F877 Τυπική εφαρμογή μετρήσεων Τα χαρακτηριστικά του περιφερειακού ADC Οι καταχωρητές της μετατροπής A/D Η ενσωματωμένη UART DSP επεξεργαστές

2 Τυπικός μικροελεγκτής μετρήσεων: PIC16F877
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας και περιφερειακά του μικροελεγκτή

3 Τυπική εφαρμογή μετρήσεων με τον μικροελεγκτή PIC16F877: Λήψη δεδομένων από αναλογική πηγή, εμφάνιση της μέτρησης στη θύρα Β και αποστολή της μέτρησης προς Η/Υ, μέσω της ενσωματωμένης UART

4 Ανάπτυξη απλής εφαρμογής στο raster
Διακρίνονται το αισθητήριο θερμοκρασίας, ο μικροελεγκτής και ο μετατροπέας στάθμης και τα LEDs εξόδου της θύρας Β. Δεξιά, ο προγραμματιστής PICSTART Plus

5 O ενσωματωμένος πολυπλέκτης 8 καναλιών εισόδου του μικροελεγκτή
Ο ρυθμός μετατροπής εξαρτάται από τη συχνότητα του κεντρικού ρολογιού: ΤAD=12Τosc

6 Μεταφορά του αποτελέσματος της μετατροπής A/D στη μνήμη: δεξιά και αριστερή στοίχιση

7 Οι βασικοί καταχωρητές που συνδέονται με το περιφερειακό ADC

8 Ρύθμιση της λειτουργίας της ενσωματωμένης UART

9 Λειτουργία λήψης δεδομένων από την ενσωματωμένη UART

10 Λειτουργία αποστολής δεδομένων από την ενσωματωμένη UART
Τα bits που ελέγχουν τη διαδικασία αναφέρονται στους καταχωρητές που φαίνονται στις επόμενες διαφάνειες

11 Βασικοί καταχωρητές της UART του μικροελεγκτή

12 Καταχωρητές εκπομπής και λήψης

13 Λογικό διάγραμμα κώδικα Assembly για λήψη μετρήσεων δύο καναλιών
Ο κώδικας δομείται με μια σειρά από υπορουτίνες που καλούνται στο κυρίως πρόγραμμα

14 Εφαρμογή μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας
RA1, RA2: Σύνδεση αναλογικών καναλιών εισόδου RX/TX σύνδεση μετατροπέα στάθμης και στη συνέχεια σειριακού καλωδίου

15 Έλεγχος ηλεκτρονόμων για οδήγηση κυκλωμάτων ισχύος
Έλεγχος ηλεκτρονόμων για οδήγηση κυκλωμάτων ισχύος

16 Ο μετατροπέας στάθμης ΜΑΧ232
Ο μετατροπέας συνδέεται απαραίτητα ανάμεσα στον μικροελεγκτή και στον Η/Υ, για τη μετάδοση των δεδομένων.

17 Σύνδεση εξωτερικού σειριακού ADC με μικροελεγκτή PIC16F84

18 Συστήματα επεξεργαστών DSP στις μετρήσεις
Τυπική διάταξη για ψηφιακή μέτρηση και επεξεργασία σημάτων

19 Συστήματα επεξεργαστών DSP στις μετρήσεις
Μέτρηση των επιδόσεων (π.χ. συχνοτική απόκριση) συστήματος για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

20 Λογισμικό για ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση κώδικα για DSP επεξεργαστές


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 14η Συστήματα Μετρήσεων και Μικροελεγκτές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google