Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νόηση-γλώσσα-κόσμος Η γλώσσα είναι ένα σύνολο σημασιών και μορφών, που δηλώνουν έννοιες, με τις οποίες αναφερόμαστε στα όντα, στα πράγματα. Η γλώσσα, ως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νόηση-γλώσσα-κόσμος Η γλώσσα είναι ένα σύνολο σημασιών και μορφών, που δηλώνουν έννοιες, με τις οποίες αναφερόμαστε στα όντα, στα πράγματα. Η γλώσσα, ως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 νόηση-γλώσσα-κόσμος Η γλώσσα είναι ένα σύνολο σημασιών και μορφών, που δηλώνουν έννοιες, με τις οποίες αναφερόμαστε στα όντα, στα πράγματα. Η γλώσσα, ως υποσύστημα του νου, διαμεσολαβεί ανάμεσα στον ήχο και στο νόημα.

2 Σημειακό τρίγωνο (Στωικοί φιλόσοφοι)

3 Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα. Τι σκέψη σάς δημιουργεί;

4 σκέψη-γλώσσα-ήχος Η γλώσσα αποδίδει με λέξεις τα βασικά συστατικά της σκέψης a-l-o-γ-a *l-a-γ-o, *l-o-γ-a v-o-s-k-u-n *k-o-v-u-n, *n-o-s-u-n l-i-v-a-δ-i * v-i-δ-a, *l-a-v-i

5 σκέψη-γλώσσα-ήχος Η γλώσσα αναπτύσσει τις μονάδες/ λέξεις σε μια σειρά/ γραμμή που παραπέμπει στην αρχική σκέψη ta aloγa voskun sto livaδi voskun sto livaδi ta aloγa sto livaδi voskun ta aloγa Συγκρίνετε σκέψη και ήχο: πού είναι «το άλογο» σε σχέση με το «λιβάδι»; Η γλώσσα διαμεσολαβεί ανάμεσα σε σειριακές/ γραμμικές (ήχοι-λέξεις) και μη σειριακές/ μη γραμμικές οντότητες (σκέψη).

6 Δομική ιεραρχία γλωσσικών μονάδων
Από τις απλούστερες μονάδες βαίνουμε στις σύνθετες και συνθετότερες. Καθαρώς υλικά στοιχεία (φθόγγοι) λειτουργούν ως φορείς διαφορετικής υποστάσεως στοιχείων (άυλων), των σημασιών. Κάθε επίπεδο δομείται με στοιχεία του αμέσως κατώτερου και παρέχει τα στοιχεία για να δομηθεί το αμέσως ανώτερο επίπεδο. Η γλώσσα είναι ένας ψηφιακός μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα στις μονάδες του να συνδυάζονται με ποικίλους τρόπους δημιουργώντας έτσι ένα μη πεπερασμένο σύστημα. ΚΕΙΜΕΝΟ Tixtesinimerastomaθimaiakovumaseferikonezmaloγa navoskunselivaδja[]tinaθelinamaspimeolafta ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ taaloγavoskun stolivaδi ΦΡΑΣΕΙΣ voskunstolivaδi ΛΕΞΕΙΣ voskun ΜΟΡΦΗΜΑΤΑ vosk-un ΦΩΝΗΜΑΤΑ v, o, s, k,u,n ΦΘΟΓΓΟΙ v, o, s, k, c, u, n,m

7 Γλωσσική ικανότητα και γλωσσική πραγμάτωση
Κάθε φυσικός ομιλητής γνωρίζει ποικίλες πληροφορίες για τις μονάδες της μητρικής του γλώσσας και τους τρόπους με τους οποίους αυτές συνδυάζονται. Η γνώση αυτή συνιστά τη γλωσσική ικανότητα του ομιλητή. Η εφαρμογή της γνώσης αυτής σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής και κατανόησης (φυσιολογικοί/ ψυχολογικοί περιορισμοί) συνιστά τη γλωσσική πραγμάτωσή της. 7

8 /xéri/ */xire/, */xréi/
Εσωτερική και εξωτερική πλευρά της γλωσσικής επικοινωνίας: Τι υπάρχει μέσα και τι έξω από τη γλώσσα; Εξωτερική πλευρά Αντικείμενο αναφοράς Φθόγγοι {ҫéri}, * {χéri} Γράμματα Χέρι Εσωτερική πλευρά Σημασία/ σημαινόμενο «χέρι» Ακουστική εικόνα/ σημαίνον /xéri/ */xire/, */xréi/ Οπτικό ίνδαλμα/ οπτική εικόνα <*χαίρει> <*χέροι> <χέρι>

9 Τι υπάρχει μέσα και έξω από τη γλώσσα;

10 Το γλωσσικό σημείο είναι συνδυασμός δύο εσωτερικών στοιχείων
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ» /ànθropos/ Σημασία / σημαινόμενο Μορφή/ σημαίνον


Κατέβασμα ppt "Νόηση-γλώσσα-κόσμος Η γλώσσα είναι ένα σύνολο σημασιών και μορφών, που δηλώνουν έννοιες, με τις οποίες αναφερόμαστε στα όντα, στα πράγματα. Η γλώσσα, ως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google