Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ »
7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος ΔΙΑΛΕΞΗ 1γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 Κατανομές τάσεων στη βάση ορθογωνικού πεδίλου
( πλάτος «Β», μήκος «L» ) Δυνάμεις : Pi , Qi Hi = Pi cos αi Vi = Pi sin αi Mi = Hi hi Συνισταμένη : Ισοδύναμες δράσεις Εκκεντρότητα :

3 Κατανομές τάσεων στη βάση θεμελίων
1. Ακαμπτα πέδιλα Συνεκτικά (αργιλικά) εδάφη : Το μέτρο ελαστικότητας δεν εξαρτάται έντονα από την μέση τάση (εγκιβωτισμός) Μή-συνεκτικά (αμμώδη) εδάφη : Το μέτρο ελαστικότητας αυξάνει σημαντικά με την αύξηση του εγκιβωτισμού (π.χ. κάτω από το μέσον του πεδίλου) Κατανομή τάσεων στη βάση άκαμπτου πεδίλου που φορτίζεται με ομοιόμορφη πίεση. Οι καθιζήσεις είναι προφανώς ομοιόμορφες (άκαμπτο πέδιλο)

4 Κατανομές τάσεων στη βάση θεμελίων
1. Ακαμπτα πέδιλα Πρόβλεψη της θεωρίας ελαστικότητας για την κατανομή των τάσεων στη βάση ακάμπτου λωριδωτού πεδίλου εύρους (Β) με ομοιόμορφη επιφόρτιση (πίεση) q = P / (B L) : Πρόβλεψη της θεωρίας ελαστικότητας για την κατανομή των τάσεων στη βάση ακάμπτου κυκλικού πεδίλου διαμέτρου (Β) με ομοιόμορφη επιφόρτιση (πίεση) q = P / (πΒ2/4) : x Β κατά την ελαστικότητα – λωρίδα & κύκλος Συμπέρασμα : Οι προβλέψεις της θεωρίας ελαστικότητας έχουν περιορισμένη ακρίβεια : Στα μή-συνεκτικά (αμμώδη) εδάφη, επειδή το Ε δεν είναι σταθερό (εγκιβωτισμός) Στα συνεκτικά (αργιλικά) εδάφη, λόγω αστοχίας του εδάφους στα άκρα του πεδίλου

5 Κατανομές τάσεων στη βάση θεμελίων
2. Απολύτως εύκαμπτες θεμελιώσεις (π.χ. δεξαμενές) Κατανομή καθιζήσεων (ρ) στη βάση απολύτως εύκαμπτης θεμελίωσης που φορτίζεται με ομοιόμορφη πίεση (q). Οι τάσεις είναι προφανώς ομοιόμορφες (εύκαμπτο πέδιλο) Πρόβλεψη της θεωρίας ελαστικότητας για την κατανομή των καθιζήσεων (ρ) στη βάση απολύτως εύκαμπτου πεδίλου Συμπέρασμα : Οι προβλέψεις της θεωρίας ελαστικότητας έχουν περιορισμένη ακρίβεια, κυρίως στα μή-συνεκτικά (αμμώδη) εδάφη επειδή το μέτρο ελαστικότητας (Ε) είναι μεταβλητό (εξαρτάται από τον εγκιβωτισμό)

6 Κατανομές τάσεων στη βάση ορθογωνικού πεδίλου
(Παραδοχή Γραμμικής Κατανομής) Εκκεντρότητα : Μέση τάση : 1. Μικρή εκκεντρότητα : 0  e  B/6 Σημείωση : Σε στοιχεία που μπορούν να αναλάβουν εφελκυσμό, ισχύουν για κάθε εκκεντρότητα 2. Μεγάλη εκκεντρότητα : Β/6  e  B/2 Σημείωση :

7 Κατανομές τάσεων στη βάση ορθογωνικού πεδίλου
(Παραδοχή Γραμμικής Κατανομής) Μικρή εκκεντρότητα Μεγάλη εκκεντρότητα Πολύ μεγάλη εκκεντρότητα 0  e  B/6 Παρατήρηση : Σε παλαιότερους Κανονισμούς δεν επιτρεπόταν εκκεντρότητα : e > B/3  e/B > 1/3 Β/6  e  B/2


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google