Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Msc graphic arts & Multimedia, Multimedia content laboratory,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Msc graphic arts & Multimedia, Multimedia content laboratory,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Msc graphic arts & Multimedia, Multimedia content laboratory,
Παρουσίαση ποιοτικών χαρακτηριστικών σχετικά με τις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων & Ενημέρωση των δραστηριοτήτων καμπάνιας του προγράμματος Συμπα παρασκευη, Msc graphic arts & Multimedia, Multimedia content laboratory, Τει κρητησ

2 Δομή παρουσίασης Στο 1ο μέρος θα γίνει μια αναδρομή σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούνταν κατά καιρούς στην εκπαίδευση, ποια χρησιμοποιούνται σήμερα, και σε ποιο σημείο βρίσκεται το ΤΕΙ Κρήτης. Εν συνεχεία, θα παρουσιαστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα σε σχέση με: Τον εικόνα Τον ήχο Τον φωτισμό Το χρώμα Τη δομή της διάλεξης Στο 2ο μέρος θα παρουσιαστούν οι επόμενες δράσεις που αφορούν στην καμπάνια του προγράμματος.

3 Η ανάγκη για εξέλιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η εξέλιξη στις Δυτικές χώρες, ταυτίζεται με την τεχνολογική εξέλιξη και με την ικανότητα του καθενός, ατομικά ή συλλογικά, να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. Συνήθως οι τεχνολογικές αλλαγές, ξεκινούν ως ατομική επιθυμία για κάτι καινούριο που προσφέρεται, εγκολπώνονται ως ατομική ανάγκη και τελικά εδραιώνονται ως υποχρεωτική, κοινωνική πια, πραγματικότητα, όπως π.χ. τα κινητά μας τηλέφωνα. Κάποιες φορές, αυτή η πραγματικότητα, εκτός από καινούρια μπορεί να αποβεί και εξαιρετικά ωφέλιμη ως προς αυτά που έχει να προσφέρει, και πιστεύουμε πως μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση των ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, πειραματίζονται, μελετούν, εφαρμόζουν και είτε αποδέχονται, ή απορρίπτουν τις εκάστοτε επιταγές της τεχνολογικής κοινότητας, ανάλογα με το πόσο συμπίπτουν τα επιθυμητά με τα τελικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον ηθικά ως φορείς έρευνας και διάδοσης επιστημονικών γνώσεων, επιβάλλεται η δραστηριοποίηση στους χώρους της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το ΤΕΙ Κρήτης, συμμετέχει ενεργά εδώ και ένα χρόνο περίπου σε αυτή την προσπάθεια, εφαρμόζοντας πειραματικά το πρόγραμμα των ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα όσα έχουμε αποκομίσει από αυτή την εμπειρία, και να συζητήσουμε για την περαιτέρω πορεία του προγράμματος, ευελπιστώντας σε μεγαλύτερη συμμετοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε αυτή την παρουσίαση θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ποιοτικό αποτέλεσμα των βιντεοδιαλέξεων. Ποιοι είναι δηλαδή οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα από άποψης ποιότητας, της κάλυψης μιας διάλεξης.

4 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
Πρώτα όμως, θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή… και θα παρατηρήσουμε, πως ο άνθρωπος πάντα παρουσίαζε ένα ενδιαφέρον γύρω από τα μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη διάδοση της γνώσης. Από τις χαράξεις σε πλάκες..

5 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
…το τυπογραφημένο έντυπο,

6 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
τον μαυροπίνακα…

7 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
τον πειραματισμό με εξοπλισμό σε συνθήκες εργαστηρίου…

8 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
τις διαφάνειες με projector…

9 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
το …

10 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
…το eclass…

11 Τα εκπαιδευτικά εργαλεία ως μέσα διάδοσης της γνώσης
…καταλήγοντας σήμερα στα virtual classes…

12 Τα μέσα διάδοσης της γνώσης στο ΤΕΙ Κρήτης
Το ΤΕΙ Κρήτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην «εποχή του eclass». Δηλαδή η διάχυση της πληροφορίας, πέραν των έντυπων συγγραμμάτων, πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση του ψηφιακού συγγράμματος εμπλουτισμένο με ψηφιακές εικόνες. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για «ανοιχτά γραπτά μαθήματα». Σε αυτά τα «ανοιχτά γραπτά μαθήματα» έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη μέσο. Το βίντεο. Εμπλουτισμός δηλαδή της γραπτής πληροφορίας που διατίθεται στο eclass, με ηχητική και οπτική πληροφορία. Φυσικά το βίντεο σαν μέσο διέπεται από τους δικούς του ποιοτικούς κανόνες, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την εικόνα και το κείμενο. Τι χρειάζεται όμως για να πραγματοποιηθεί μια βιντεοδιάλεξη;

13 Τι χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί μια βιντεοδιάλεξη
Χρειάζεται: Να καταγραφεί η φωνή και οι διαφάνειες του ομιλητή. Να καταγραφεί ο ομιλητής κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Τέλος, χρειάζεται να συνδυαστεί το βίντεο του ομιλητή, με το βίντεο των διαφανειών και να συγχρονιστούν με το αρχείο του ήχου. Για όλα αυτά απαιτείται ειδικός εξοπλισμός σχετικά με τον οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Αρχικά θα δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα στην καταγραφή μιας διάλεξης.

14 Ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας βιντεοδιάλεξης
Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα μιας βιντεοδιάλεξης είναι οι εξής: Α) ο τεχνολογικός παράγοντας (εξοπλισμός, λογισμικό, τεχνικές προδιαγραφές) Β) ο αισθητικός παράγοντας (εικονοληπτικές/χωρικές προδιαγραφές)

15 Τεχνικός παράγων - Εξοπλισμός
Υπάρχουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή μιας βιντεοδιάλεξης, τα οποία όμως πάσχουν σε αρκετά σημεία. Υπάρχουν αρκετά προηγμένα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές ανίχνευσης κίνησης, ώστε να μη χάνεται η εστίαση στον ομιλούντα ή τους παρευρισκομένους σε περίπτωση αλλαγής πλάνου. Αυτές οι τεχνικές ανιχνευσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις επεμβατικές (obtrusive), και τις μη επεμβατικές (unobtrusive).

16 Επεμβατικές τεχνικές ανίχνευσης
Στις επεμβατικές τεχνικές ανίχνευσης ο ομιλητής φορά υπέρυθρους, μαγνητικούς ή υπερηχητικούς αισθητήρες, ώστε η κάμερα να μπορεί να αντιλαμβάνεται το που βρίσκεται και να εφαρμόζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται μια ποιοτική εικόνα.

17 Μη επεμβατικές τεχνικές ανίχνευσης
Στις μη επεμβατικές τεχνικές η ανίχνευση γίνεται με τη χρήση computer vision και την διάταξη των μικροφώνων. Συγκεκριμένα η ανίχνευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε βάσει του χρώματος του δέρματος (skin-color based tracking), ή της κίνησης σχημάτων (shape based tracking), ή με ανίχνευση κίνησης (motion based tracking), είτε ακόμη με ανίχνευση της θέσης της πηγής του ήχου (sound source localization SSL).

18 Συνηθέστερες περιπτώσεις εξοπλισμού
Συνήθως όμως, λόγω κοστολογίου, χρησιμοποιούνται κάμερες, μικρόφωνα και ένα λογισμικό καταγραφής των διαφανειών του ομιλητή. Και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να επιτευχθεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, αρκεί να εφαρμοστούν κάποιοι βασικοί κανόνες ποιότητας.

19 Ποιοτικοί παράγοντες: 1) Εικονοληψία
Οι κανόνες εικονοληψίας είναι σκηνοθετικοί κανόνες, που εφαρμόζονται με σκοπό να κάνουν ένα βίντεο οπτικά ελκυστικό. Βάσει αυτών των αισθητικών κανόνων, θα οριστεί στη συνέχεια και ο χειρισμός του τεχνικού εξοπλισμού. Υπάρχουν πολλοί σκηνοθετικοί κανόνες, οι οποίοι ωστόσο έχουν κατά βάση αναπτυχθεί για εικονοληψία κινηματογραφικών ταινιών. Στις ταινίες όμως η ίδια σκηνή κινηματογραφείται από διαφορετικές γωνίες ταυτόχρονα, με πολλαπλές κάμερες που κινούνται πάνω σε ειδικό εξοπλισμό. Φυσικά σε ένα χώρο όπως είναι μια αίθουσα, και από κοστολογικής άποψης, πολλοί από αυτούς τους κανόνες είναι αδύνατο να εφαρμοστούν. Υπάρχουν όμως και αρκετοί οι οποίοι σαφώς εάν εφαρμοστούν μπορούν να αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

20 Κανόνες εικονοληψίας – Shot sizes
Το μέγεθος των πλάνων ορίζει ποιον και τι θα δούμε. Οι βασικότερες κατηγορίες πλάνων είναι οι εξής: Πλήρες πλάνο (Full shot - FS) Μεσαίο πλάνο (Medium shot – MS) Κοντινό πλάνο (Close up - CU) Εξαιρετικά κοντινό πλάνο (Extremely close up - XCU) Εμβόλιμο πλάνο (Insert shot) Στη συνέχεια θα δούμε εν συντομία ποιο σκοπό εξυπηρετεί το καθένα από αυτά, ώστε να μη χρησιμοποιούνται άσκοπα αποπροσανατολίζοντας τον θεατή.

21 Shot sizes - Πλήρες πλάνο
Τα full shots δείχνουν έναν άνθρωπο ή αντικείμενο ολόκληρο. Για τον άνθρωπο το πλάνο είναι από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, χωρίς να περιλαμβάνεται πολλή από την περιφερειακή πληροφορία. Έτσι, κουβαλά μικρότερο συναισθηματικό φορτίο και το χρησιμοποιούμε όταν δεν υπάρχει λόγος να τονίσουμε κάτι. Ένα πλήρες πλάνο δημιουργεί μια απόσταση στον θεατή, τόσο χωρικά όσο και ψυχολογικά.

22 Shot sizes - Μεσαίο πλάνο
Τα μεσαία πλάνα είναι τα πιο δημοφιλή. Κυριαρχούν δύο απόψεις σχετικά με τα μεσαία πλάνα. Η μια είναι ότι σε αυτό το πλάνο ο άνθρωπος πρέπει να φαίνεται, από λίγο πάνω από τα γόνατα έως το κεφάλι (+μισό κεφάλι κενό πάνω από το κεφάλι). Και η δεύτερη άποψη ότι ο ομιλητής θα πρέπει να φαίνεται λίγο πιο πάνω από τη μέση έως το κεφάλι (+μισό κεφάλι κενό). Σε κάθε περίπτωση οι κανόνες σύνθεσης επιτάσσουν ότι το πλάνο δεν θα πρέπει να κόβει τον ομιλητή στους συνδέσμους: δηλαδή στα γόνατα, στη μέση κ στους αγκώνες. Για τα μεσαία πλάνα ένας normal φακός (δηλαδή ο ενδιάμεσος του τηλεφακού και του ευρυγώνιου) είναι ο καταλληλότερος.

23 Παράδειγμα MS

24 Shot sizes - Close Up Στα κοντινά πλάνα στο μεγαλύτερο μέρος της εικόνας κυριαρχεί το «αντικείμενο» που κινηματογραφείται επιτρέποντας πολύ λίγη περιφερειακή πληροφορία να φαίνεται. Είναι πολύ πιο «δραματικά» από τα άλλα είδη, για αυτό προτιμώνται όταν χρειάζεται να αναδειχτεί ένα συναίσθημα ή μια σημαντική πληροφορία.

25 Shot sizes - Extreme Close Up
Είναι πλάνα που δείχνουν μια λεπτομέρεια, η οποία με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου πλάνου θα χανόταν. Για τα close ups και extreme close ups προτιμάται ο τηλεφακός.

26 Shot sizes - Insert Shots
Είναι τα πλάνα στα οποία δεν φαίνεται ο ομιλητής αλλά κάποιο αντικείμενο, και συνήθως χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να μεταβούμε από μια πληροφορία σε μια άλλη, π.χ αλλαγή μιας ενότητας κλπ.

27 Κανόνες εικονοληψίας – Ανίχνευση θεατών μαθητών
Σε περίπτωση που προβλέπεται η ανίχνευση μαθητών, οι κανόνες που ισχύουν είναι οι εξής: 1) Οι θεατές που κάνουν ερώτηση θα πρέπει να προβάλλονται αμέσως με το που μιλάνε. Εάν δεν μπορείτε να τους εντοπίσετε δείχνετε ένα γενικό πλάνο ή συνεχίζετε να δείχνετε τον ομιλητή. 2) Μην κάνετε πλάνα με αρκετές κενές θέσεις. 3)Περιστασιακά προβάλλετε πλάνα από το κοινό που βρίσκεται κοντά στον ομιλητή, ακόμη και αν κανείς δεν κάνει ερωτήσεις.

28 Κανόνες εικονοληψίας - Αλλαγή πλάνων
Κανόνες εικονοληψίας - Αλλαγή πλάνων Κάντε συχνές αλλαγές στα πλάνα ώστε να μην βαριούνται οι θεατές, αλλά προσέξτε να μην γίνονται μηχανικά/προβλέψιμα (Δηλ. καθηγητής 2 λεπτα, 3 sec γενικό πλάνο, 5sec κοντινό στον καθηγητή και επανάληψη). Κάθε πλάνο πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3-5 sec ώστε να μην είναι ενοχλητικό για τους θεατές. Η τυπική διάρκεια ενός πλάνου εξαρτάται από το είδος του πλάνου: Π.χ. το πλάνο μπορεί να μένει στον καθηγητή για μερικά λεπτά και 7-10 sec για γενικά πλάνα. Για πλάνα του κοινού η διάρκεια είναι 4-10sec για ένα στατικό πλάνο όπου δεν γίνεται κάποια ερώτηση. Σε περίπτωση που γίνεται ερώτηση μπορεί να κρατήσει όλη τη διάρκεια της ερώτησης. Για panning shots η διάρκεια αλλάζει ανάλογα με το πλήθος των ανθρώπων που καλύπτει το πλάνο. Σε κάθε περίπτωση το πλάνο θα πρέπει αρκετά αργό ώστε κατά τη μετακίνηση να φαίνεται το πρόσωπο του καθενός. Για να γίνει μια αλλαγή πλάνου πρέπει να υπάρχει λόγος. Μια καλή περίπτωση είναι όταν ο ομιλητής τελειώνει τη διατύπωση μιας σκέψης ή όταν κάποιος από το ακροατήριο ολοκληρώνει μια ερώτηση. Οι αλλαγές πλάνων μπορούν να γίνουν βάσει της χρονικής διάρκειας όπως είπαμε πιο πάνω, αλλά οι πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές πλάνων προκύπτουν βάσει των γεγονότων. Όταν γίνεται αλλαγή πλάνου θα πρέπει η γωνία λήψης και ο αριθμός ατόμων που φαίνονται να διαφέρουν αρκετά. Π.χ είναι βαρετό ενώ δείχνεις τον ομιλητή με συγκεκριμένο zoom κ γωνία λήψης, να κάνεις αλλαγή πλάνου και να δείξεις τον ομιλητή λίγο πιο δεξιά και με το ίδιο zoom.

29 Κανόνες εικονοληψίας – Γωνία λήψης
Το είδος του πλάνου όπως είπαμε καθορίζει ποιον και τι θα δούμε. Η γωνία της κάμερας καθορίζει το πώς αντιλαμβανόμαστε αυτό που βλέπουμε. Ως κάτι κυρίαρχο και σημαντικό, κάτι ασήμαντο και μικρό ή κάτι ουδέτερο;

30 Γωνία λήψης - Eyelevel angle
Σε αυτή την περίπτωση η κάμερα τοποθετείται σε τέτοιο ύψος, έτσι ώστε αν ο ομιλητής κοιτάξει την κάμερα δεν χρειάζεται να κοιτάξει κάτω ή πάνω. Είναι από τις πιο δημοφιλείς γωνίες λήψης μιας και αποδίδει αρκετά φυσικό αποτέλεσμα. Δεν έχει καμία «δραματική» δυναμική, ωστόσο χρησιμοποιείται αρκετά συχνά σε ρομαντικές κωμωδίες, τις ειδήσεις και… τις βιντεοδιαλέξεις.

31 Παράδειγμα πλάνου με γωνία λήψης στο ύψος των ματιών (eye level shot)

32 Γωνία λήψης - Low angle shot
Σε αυτά τα πλάνα η κάμερα τοποθετείται κάτω από το ύψος των ματιών του ομιλητή και είναι στραμμένη προς τα πάνω. Αυτά τα πλάνα αποδίδουν την αίσθηση κύρους, θυμού, κάτι δυσοίωνου, κάτι σημαντικού ή όταν θέλουμε να αποδώσουμε την αίσθηση ενός υψηλού στόχου.

33 Γωνία λήψης - High angle shot
Σε αυτά τα πλάνα η κάμερα είναι πάνω από το αντικείμενο και κοιτάει κάτω προς αυτό. Αυτό το πλάνο κάνει τους το γεγονός ή το χαρακτήρα να φαίνεται μικρός, ασήμαντος, φοβισμένος, αδύναμος, υποτακτικός.

34 Γωνία λήψης - Dutch Tilt
Σε αυτά τα πλάνα οι οριζόντιες και κάθετες γραμμές της σύνθεσης γίνονται διαγώνιες, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη δυναμική στην εικόνα. Xρησιμοποιούνται πιο σπάνια, αλλά αποδίδουν ωραίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα όταν θέλουμε να αποπροσανατολίσουμε το θεατή ή να τον «ενοχλήσουμε». Για πιο ήρεμες περιπτώσεις προτιμούμε οι γραμμές της σύνθεσης να είναι οριζόντιες και κάθετες.

35 Γωνία λήψης - Point of view (POV)
Αυτή η γωνία λήψης προσομοιώνει την οπτική γωνία από την οποία βλέπει ο χαρακτήρας/ομιλητής, π.χ στον πίνακα ή τις διαφάνειες. Τα POVS συνήθως έπονται μετά από ένα κοντινό πλάνο στα μάτια του χαρακτήρα.

36 Κινήσεις της κάμερας Σημαντικές πληροφορίες μεταφέρονται υποσυνείδητα στο θεατή όταν μετακινούμε την κάμερα. Γενικά η κίνηση της κάμερας θα πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει λόγος, αλλιώς μπορεί να αποσπά την προσοχή άσκοπα, ακόμη και να γίνει πολύ ενοχλητικό και δύσκολο να παρακολουθεί κανείς.

37 Κινήσεις της κάμερας - Pan
Η κάμερα είναι σε ένα σταθερό σημείο και κινείται δεξιά ή αριστερά σε σταθερό ύψος. Εάν δεν υπάρχει λόγος για γρήγορη κίνηση, η κάμερα θα πρέπει να κινείται τόσο αργά ώστε να φαίνονται καθαρά τα στοιχεία του περιβάλλοντο,ς π.χ τα πρόσωπα, αλλιώς θολώνουν. Έαν υπάρχει γραπτή πληροφορία κάπου στο χώρο, π.χ έαν γίνεται μετάβαση από τον ομιλητή στον πίνακα, η κίνηση πρέπει να είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή σύμφωνα με τη ροή ανάγνωσης.

38 Κινήσεις της κάμερας - Tilt
Η κάμερα βρίσκεται σε σταθερό σημείο και κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Συνήθως χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει ένα κτίριο, έναν άνθρωπο, ένα γεγονός.

39 Κινήσεις της κάμερας - Dolly
Όταν ολόκληρη η κάμερα κινείται προς τα μπρος ή προς τα πίσω. Αυτή η κίνηση της κάμερας χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι κινείται προς τον θεατή ή μακριά από αυτόν.

40 Κινήσεις της κάμερας - Track
Είναι παρεμφερής κίνηση με τη dolly με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η κάμερα κινείται προς δεξιά ή προς τα αριστερά.

41 Κινήσεις της κάμερας - Pedestal
Ενώ στην περίπτωση του tilt κινείται ο φακός πάνω ή κάτω, εδώ κινείται όλη η κάμερα κινείται κατακόρυφα.

42 Κινήσεις της κάμερας - Zoom
Παρόλο που μοιάζει με το dolly κίνηση, η διαφορά είναι ότι στην dolly η κάμερα κινείται προς και από το αντικείμενο/χαρακτήρα, ενώ στο zoom πραγματοποιείται μεγέθυνση ή σμικρυνση του αντικειμένου μέσω του φακού. Να σημειωθεί ότι κατά το zoom αλλάζει η εστιακή απόσταση και έτσι επηρεάζεται το βάθος πεδίου, που σημαίνει πως είναι φρονιμότερο να αποφεύγεται. Συνήθως χρησιμοποιείται από μη επαγγελματίες.

43 Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα από εικονοληπτικής άποψης
Το είδος των φακών της κάμερας Exposure (ποσότητα φωτός) Διάφραγμα Βάθος πεδίου White Balance

44 Ήχος Ο καθαρός ήχος είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε μια βιντεοδιάλεξη. Ακόμα και αν έχει κανείς εξαιρετική εικόνα, τον τέλειο φωτισμό, τον καλύτερο εξοπλισμό και την πιο ενδιαφέρουσα διάλεξη, εάν ο χρήστης δεν μπορεί να ακούσει τη διάλεξη τότε όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά. Όταν χρησιμοποιούνται σταθερά μικρόφωνα, υπάρχει το πρόβλημα της α) κατεύθυνσης του μικροφώνου σε σχέση με τον ομιλούντα, και β) το θέμα της απόστασης από το μικρόφωνο. Εάν ο καθηγητής μετακινείται στο χώρο, όσο απομακρύνεται από το μικρόφωνο τόσο θα μειώνεται και η ένταση του ήχου. Η καταλληλότερη επιλογή μικροφώνου για βιντεοδιαλέξεις είναι τα ασύρματα μικρόφωνα τύπου lapel, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σε μια απόσταση περίπου εκ. από το στόμα. Είτε head-mounted ασύρματο μικρόφωνο το οποίο έχει τον καλύτερο ήχο, αλλά χρειάζονται λίγο χρόνο να τα συνηθίσει κανείς. Επίσης, εάν δεν διατίθεται μικρόφωνο για τη σύλληψη των ερωτήσεων των μαθητών, ο διδάσκων θα πρέπει πριν απαντήσει να επαναλαμβάνει τις ερωτήσεις ώστε να ακούγονται και στο βίντεο. Τυχόν παράθυρα στο χώρο διδασκαλίας καλό θα είναι να παραμένουν κλειστά, ώστε να μην εισάγεται θόρυβος στην ηχητική πληροφορία.

45 Head mounted mic - Lavalier/lapel mic

46 Φωτισμός Ο φωτισμός είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά στην ποιότητα ενός βίντεο. Εάν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποιούμε τρεις πηγές φωτός, σε τρεις διαφορετικές θέσεις: Η πρώτη μπορεί να είναι απέναντι από τον ομιλητή. Η δεύτερη να φωτίζει το background Η τρίτη να βρίσκεται πίσω από τον ομιλητή και να φωτίζει προς τα εμπρός. Εάν υπάρχει μόνο μια πηγή φωτός διαθέσιμη, τότε καλό είναι να τοποθετείται στις «4 ή 5 της ώρας» σε σχέση με τον ομιλητή. Δηλαδή όχι ακριβώς απέναντί του, διότι το αποτέλεσμα είναι πολύ flat, και όχι στο προφίλ του διότι οι σκιάσεις είναι αρκετές και δίνουν σκληρό και αφύσικο αποτέλεσμα. Εάν δεν υπάρχει πηγή φωτός, τότε φροντίζουμε ανάλογα με την ώρα της ημέρας και το φωτισμό που υπάρχει στο χώρο, να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην βιντεοκάμερα σε σχέση με το Brightness, το Contrast, το Exposure, το White Balance κλπ., ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.

47 Δομή της διάλεξης Όσον αφορά στη δομή της διάλεξης, είναι επιθυμητό κατά την έναρξη του βίντεο, ο ομιλητής να αναφέρει έναν τίτλο για τη διάλεξη, ώστε να καταλαβαίνουν αυτοί που θα δουν το βίντεο περί τίνος πρόκειται. Ύστερα να αναφέρει εν συντομία τα θέματα που πρόκειται να παρουσιαστούν σε αυτή τη διάλεξη, με τη σειρά που πρόκειται να αναπτυχθούν. Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως ένας θεατής δεν μπορεί να παρακολουθήσει μια βιντεοδιάλεξη ή οτιδήποτε απαιτεί την συγκέντρωσή του, για πάνω από 20 λεπτά. Έτσι θα ήταν επιθυμητό οι διαλέξεις να είναι διαθέσιμες σε επιμέρους τμήματα. Ενδεχομένως σε δύο, μιας και η διάρκεια μιας διάλεξης είναι 45 λεπτά. Οι τίτλοι αυτοί, καλό θα ήταν να υπάρχουν και στις διαφάνειες, ώστε να επιβεβαιώνεται πιο εύκολα, ο συγχρονισμός της ομιλίας με τις διαφάνειες που βλέπουν οι χρήστες στο βίντεο. Καλό είναι οι διαφάνειες να μην βιντεοσκοπούνται κατά την ώρα της διάλεξης, διότι το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι χαμηλής ποιότητας. Εάν υπάρχει η δυνατότητα συγχρονισμού μέσω κάποιου αυτοματοποιημένου συστήματος βιντεοσκόπησης διαλέξεων, τότε είναι προτιμότερο να δίδεται ένα αντίγραφο στον τεχνικό βιντεοσκόπησης. Εάν όχι, τότε το PowerPoint που χρησιμοποιείτε οι περισσότεροι για τις διαλέξεις σας, διαθέτει δυνατότητα καταγραφής βίντεο της οθόνης του υπολογιστή σας καθώς κάνετε την παρουσίαση. Στο τέλος της διάλεξης μπορείτε να το δίνετε στον τεχνικό ώστε να το ενσωματώσει στη βιντεοδιάλεξη. Εάν δεν γίνεται μέσω του PowerPoint, υπάρχουν και οι παρακάτω εναλλακτικές:

48 Λογισμικά για την καταγραφή της οθόνης του υπολογιστή με τις διαφάνειες
Αν έχουμε MAC: Quick Time Camtasia ScreenFlow Αν έχουμ PC: SnagIt

49 Χρώμα Το χρώμα στους τοίχους μιας αίθουσας, σύμφωνα με έρευνες ψυχολόγων επηρεάζει κατά πολύ την παρακολούθηση του μαθήματος. Το καθαρό λευκό είναι απαγορευτικό χρώμα σε χώρους όπου απαιτείται συγκέντρωση, μιας και αντανακλά το φως προς όλες τις κατευθύνσεις και έτσι είναι πολύ κουραστικό για τα μάτια. Επιθυμητά χρώματα είναι το παστέλ κίτρινο – πορτοκαλί, το μπεζ, το απαλό πράσινο, ή το απαλό μπλε- πράσινο. Αυτά τα χρώματα έχουν ηρεμιστικές ιδιότητες καθώς επίσης βοηθούν στην συγκέντρωση. Μια από αυτές τις τρεις αποχρώσεις χρησιμοποιείται στους τρεις τοίχους της αίθουσας. Στον τέταρτο τοίχο. Δηλαδή στον τοίχο που βρίσκεται απέναντι από τους μαθητές, το χρώμα θα πρέπει να είναι είτε το συμπληρωματικό του χρώματος που χρησιμοποιήθηκε στους άλλους τοίχους, ή πιο σκούρο τουλάχιστον κατά ένα τόνο. Το διαφορετικό χρώμα σε αυτό τον τοίχο βοηθά στο να αποφεύγεται η κούραση στα μάτια, καθώς οι μαθητές κοιτάζουν επάνω στον πίνακα και κάτω στο γραφείο τους για να κρατήσουν σημειώσεις. Επίσης, προτιμήστε μονόχρωμα ρούχα, όχι εμπριμέ ή ριγωτά, διότι προκαλούν jittering effects στο βίντεο. Δηλαδή θα φαίνεται σα να κινούνται.

50 Εικόνα από βίντεο όπου δεν ακολουθούνται οι προδιαγραφές ποιότητας

51 Εικόνα από βίντεο όπου ακολουθούνται οι προδιαγραφές ποιότητας

52 Εικόνα από βίντεο όπου ακολουθούνται οι προδιαγραφές ποιότητας

53 Σχετικά με την καμπάνια
Δημιουργία βίντεο - trailer Προώθηση του βίντεο – trailer σε κανάλια Διοργάνωση περαιτέρω ημερίδων και workshops https://www.youtube.com/watch?v=Kx8vcKgnR0o

54 Επίλογος Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παρουσίασης, στις Δυτικές χώρες η εξέλιξη, θετική ή αρνητική, ταυτίζεται με την τεχνολογική εξέλιξη. Σε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να τις αξιοποιήσουν προς όφελος του ιδρύματος, του προσωπικού και των φοιτητών. Για αυτό…

55


Κατέβασμα ppt "Msc graphic arts & Multimedia, Multimedia content laboratory,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google