Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

2 Στόχος του Προγράμματος Στόχος του Προγράμματος Εξυγίανσης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων ΟΤΑ και η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

3 Το Πρόγραμμα Εξυγίανσης εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική εξορθολογισμού των οικονομικών των ΟΤΑ που συμπεριλαμβάνει :  Κανόνες και περιορισμούς του δανεισμού  Κανόνες για αξιόπιστους και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς  Μέτρα ελέγχου εσόδων – δαπανών  Μέτρα διαφάνειας – δι@ύγειας  Την εξάλειψη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, του προβλήματος των υπερχρεωμένων ΟΤΑ

4 Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης  Διαπίστωση ανάγκης οικονομικής αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων  Εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του υπό αξιολόγηση ΟΤΑ από ορκωτούς ελεγκτές  Εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης  Έγκριση του προγράμματος από ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή με επικεφαλής από το Ελεγκτικό Συνέδριο

5 Οδικός Χάρτης για την ένταξη δήμων στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης Οδικός Χάρτης για την ένταξη δήμων στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης Παροχή οικονομικών στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων για τον καθορισμό των δήμων που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του Νόμου 3852/2010 και της σχετικής Υ.Α. Υ.Α. στην οποία διαπιστώνεται η ανάγκη αξιολόγησης του δήμου Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή της αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων του δήμου. Έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών Ελεγκτών Απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής για ένταξη στο πρόγραμμα εξυγίανσης Μετά την απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής ο δήμος υποβάλλει επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Η Ελεγκτική Επιτροπή εγκρίνει ή τροποποιεί ή, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, καταρτίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνει η Ελεγκτική Επιτροπή τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του Υπουργού

6 Αντικειμενικότητα – Διαφάνεια στην διαδικασία Συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών Ελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου και εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ

7 Υποχρεώσεις ενταγμένων στο Πρόγραμμα  Υποχρέωση διάθεσης μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω Προγράμματος. Η ΣΑΤΑ θα χρηματοδοτεί, κατά περίπτωση, μόνο έργα για συντήρηση – επισκευή των υποδομών  Πάγωμα ή περιορισμό χρηματοδότησης ορισμένων κωδικών (δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κλπ.)  Πάγωμα ή περιορισμό των προσλήψεων και συμβάσεων  Υποχρέωση υλοποίησης του Προγράμματος με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που δεν θα υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο  Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά ή εν μέρει, μπορεί να αφορούν μόνο σε μια δημοτική ενότητα του Δήμου, εφόσον μόνο εκεί διαπιστώνεται το πρόβλημα

8 Δικαιώματα ενταγμένων στο Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει: -Επιμήκυνση περιόδου για την αποπληρωμή των δανείων -Κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων και λοιπών πιστωτικών διευκολύνσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα -Κάλυψη των χρεολυσίων, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από το «Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

9 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (Απογραφή έναρξης 1/1/2011)

10

11 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ "Συνολικό χρέος/Τακτικά έσοδα (και ΣΑΤΑ)" 1Δήμοι με συνολικό χρέος άνω του 150% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ24 2Δήμοι με συνολικό χρέος από 120% - 150% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ12 3Δήμοι με συνολικό χρέος από 100% - 120% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ22 4Δήμοι με συνολικό χρέος από 80% - 100% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ45 5Δήμοι με συνολικό χρέος από 50%- 80% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ82 6Δήμοι με συνολικό χρέος μέχρι 50% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ140 325

12 Δήμοι με συνολικό χρέος άνω του 150% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ

13 Δήμοι με συνολικά χρέος από 120% - 150% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ

14 Δήμοι με συνολικά χρέος από 100% - 120% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ Για τους Δήμους Παξών και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, λόγω λαθών στην πληκτρολόγηση στοιχείων δανείων & λοιπών υποχρεώσεων αντίστοιχα, κατά την καταχώρηση τους από τους δήμους, έγιναν διορθώσεις των στοιχείων αυτών. Για τους Δήμους Παξών και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, λόγω λαθών στην πληκτρολόγηση στοιχείων δανείων & λοιπών υποχρεώσεων αντίστοιχα, κατά την καταχώρηση τους από τους δήμους, έγιναν διορθώσεις των στοιχείων αυτών.

15 Συνολικές δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση % ΑΕΠ% δημόσιων δαπανών Δανία37,463,9 Σουηδία26,347,9 Ισπανία24,553,4 Φιλανδία22,740,6 Βέλγιο22,641,7 Γερμανία20,743,5 Ολλανδία17,634,2 Ιταλία16,632,1 Πολωνία14,733 Η.Β.14,427,9 Λετονία12,829,1 Δημοκρατία της Τσεχίας12,427,1 Γαλλία1221,4 Ουγγαρία1223,7 Εσθονία11,425,2 Λιθουανία10,624,3 Ρουμανία10,124,5 Σλοβενία10,120,6 Αυστρία8,234,5 Βουλγαρία8,220,3 Ιρλανδία7,816 Σλοβακία7,217,2 Πορτογαλία7,114,7 Λουξεμβούργο5,312,5 Ελλάδα3,15,8 Κύπρος2,24,7 Μάλτα0,61,5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ - 2717,233,8

16 Ο Δανεισμός της Τ.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: DEXIA CMR

17 Οι δυνατότητες επηρεασμού της δημοσιονομικής κατάσταση της χώρας από τους ΟΤΑ είναι πολύ περιορισμένη λόγω • •του μικρού μεγέθους των εσόδων και δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με το ΑΕΠ και το δημοσιονομικό χρέος, αλλά • •και του ότι η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει το μικρότερο δανειακό βάρος στην ΕΕ (εκτός της Μάλτας)


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google