Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο»
Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ ΤΗ Μ Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» Κωνσταντία Μπάρδα Υπεύθυνη Λειτουργίας του Γ.Δ. Μάρτιος, 2008

2 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Tο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του N. 1894/90 όπως τροποποιήθηκε αυτό με το άρθρο 17 του N. 1966/91. Έτσι πραγματοποιήθηκε το όραμα του Παναγή Χαροκόπου ( ) και παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα για την πλήρη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των διαθετών αφ΄ενός Παναγή Χαροκόπου και αφ' ετέρου Σπύρου Χαροκόπου και Ευανθίας Χαροκόπου-Πετρούτση, σύμφωνα με τη βούλησή τους.

3 Τμήματα  Oικιακής Oικονομίας & Oικολογίας
(από το 1993)   Eπιστήμης Διαιτολογίας ­ Διατροφής (από το 1994)  Γεωγραφίας (από το 2000)  Πληροφορικής & Τηλεματικής (από το 2007)

4 Τμήμα Oικιακής Oικονομίας & Oικολογίας
Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' στις κατευθύνσεις: α) Τοπικής Ανάπτυξης (10 άτομα) β) Διαχείρισης Περιβάλλοντος (10 άτομα) γ) Αγωγής Καταναλωτή (10 άτομα) ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης ΦΕΚ: 1507/Β΄/ , (αντικ.) ΦΕΚ 383/Β΄/ (ΕΠΕΑΕΚ), διόρθ. ΦΕΚ 593/Β΄/ , (τροπ.) ΦΕΚ 1144/Β΄/ Πληροφορίες: τηλ κα Ελένη Παστραπά

5 ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' Χρονική Διάρκεια
Ελάχιστη χρονική διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων ανά τομέα εξειδίκευσης και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής

6 ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' Κριτήρια Επιλογής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται με τις τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος ή άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 του Ν. 2327/95 Γλωσσική επάρκεια μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

7 ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας συμβάλλουν: βαθμός πτυχίου (35%) βαθμός σε τρία εξεταζόμενα μαθήματα (45%) μεταπτυχιακή εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών (8%) γραπτή δοκιμασία επί γενικού θέματος (4%) συνέντευξη (4%) συστατικές επιστολές (4%) Προκήρυξη :

8 ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' Τοπική Ανάπτυξη Διαχείριση Περιβάλλοντος
Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Τοπική Ανάπτυξη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 3 Διαχείριση Φυσικών Πόρων Μικροοικονομική Ανάλυση Εισαγωγή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση Περιβάλλοντος Αγωγή Καταναλωτή

9 ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' Τοπική Ανάπτυξη Διαχείριση Περιβάλλοντος
Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Τοπική Ανάπτυξη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 3 Οικονομετρία Μακροοικονομική Ανάλυση Τοπικές Αγορές Εργασίας και Απασχόληση Διαχείριση Περιβάλλοντος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας* Οικονομετρία* Περιβαλλοντική Χημεία Μικροβιολογία Περιβάλλοντος Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων Αγωγή Καταναλωτή Βιοτεχνολογία – Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή *μαθήματα επιλογής

10 ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' Τοπική Ανάπτυξη Διαχείριση Περιβάλλοντος
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Τοπική Ανάπτυξη Βιώσιμη Ανάπτυξη Αστικού και Αγροτικού Χώρου 3 Αστική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση Κεντρικών και Περιφερειακών Αστικών Περιοχών Κοινωνική Οικονομία – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση – Θεσμικό Πλαίσιο – Αναπτυξιακά Προγράμματα και Παγκοσμιοποίηση Διαχείριση Περιβάλλοντος Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Οικονομική του Περιβάλλοντος Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγωγή Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων Νομισματικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Ανάλυση Χρηματαγορών & Κεφαλαιαγορών Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα

11 ''Βιώσιμη Ανάπτυξη'' Απασχόληση
- Αγωγή του Καταναλωτή: Σε Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας, Ενώσεις και Ινστιτούτα Προστασίας του Καταναλωτή, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), κ.α. - Διαχείριση Περιβάλλοντος: Σε Τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρίες, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Συνήγορο του Πολίτη, σε Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, στη ΔΕΗ κ.α.  - Τοπική Ανάπτυξη: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Οικονομικών και Πολιτισμού, σε Δήμους, Νομαρχίες, Κέντρα Ερευνών και Μελετών, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συνεταιρισμούς, Τοπικές Αναπτυξιακές Εταιρείες, Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Προγράμματα Ανάπτυξης, κ.α.

12 Τμήμα Oικιακής Oικονομίας & Oικολογίας
Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός'' στις κατευθύνσεις: 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη (15 άτομα) 2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων (15 άτομα) 3. Αγωγή και Πολιτισμός (15 άτομα) ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Σε τομείς που εμπίπτουν στους Επιστημονικούς Κλάδους: α) Επιστήμες Αγωγής, β) Παιδαγωγική Ψυχολογία, γ) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και δ) Πολιτισμός. ΦΕΚ: 1610/ τ. Β΄ Πληροφορίες: τηλ , κα Μελίνα Σολάκη (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.00π.μ μ.μ στη σύνδεση «Μεταπτυχιακές Σπουδές».

13 '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός''
Χρονική Διάρκεια Ελάχιστη χρονική διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων ανά τομέα εξειδίκευσης και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής

14 '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός''
Κριτήρια Επιλογής Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Γλωσσική επάρκεια μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

15 '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός''
Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας συμβάλλουν: (α) Ο βαθμός του πτυχίου (35%) (β) Τρία εξεταζόμενα μαθήματα, σχετικά με την ειδίκευση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, που καλύπτει το 45% του γενικού βαθμού κατάταξης των υποψηφίων (15% το καθένα). (γ) Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).  (δ) Το 20% της αξιολόγησης των υποψηφίων, από τη συντονιστική τριμελή επιτροπή, βασίζεται στα ακόλουθα:     - Στο αποτέλεσμα της συνέντευξης.    - Στη μεταπτυχιακή εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών (επιστημονικό έργο, απασχόληση, ερευνητικό έργο, σχετικές σπουδές).     - Στην αξιολόγηση συστατικών επιστολών αρμοδίων προσώπων.     - Στο αντικείμενο και στο βαθμό της πτυχιακής μελέτης (εάν υπάρχει). Προκήρυξη : 21 Δεκεμβρίου 2007

16 '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός''
Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη Παιδαγωγική Ψυχολογία – Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας 3 Πολιτισμός και Πολιτισμοί Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης Μεθοδολογία της έρευνας Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων Αγωγή και Πολιτισμός

17 '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός''
Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 Μαθησιακά προβλήματα: Διάγνωση και αντιμετώπιση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας – Διδακτικές ασκήσεις 5 Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Οργανωτική συμπεριφορά – Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης Στατιστική 4 Αγωγή και Πολιτισμός Μουσειακή εκπαίδευση Θεατρολογία – Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης Αισθητική Αγωγή Προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς

18 '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός''
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη 3 Σχολική Συμβουλευτική – Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης 5 Διαπολιτισμική εκπαίδευση Εκπόνηση και αξιολόγηση σχολικών προγραμμάτων Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων Αξιολόγηση επενδύσεων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση Marketing εκπαιδευτικών μονάδων Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών 4 Οικονομοτεχνικές μελέτες στην εκπαίδευση Αγωγή και Πολιτισμός Λαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός Η Λογοτεχνία και ο Τύπος στην εκπαίδευση Πολιτισμική Τεχνολογία Τοπική Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός – Πρακτικές Ασκήσεις

19 '' Εκπαίδευση και Πολιτισμός''
Απασχόληση Εκπαιδευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων και με την εποπτεία σχολείων, καθώς και άλλα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ Σχολικοί Σύμβουλοι Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα σχολεία Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Υπουργείο Πολιτισμού, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικό τομέα) να καταλαμβάνουν ανώτερες διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση

20 Τμήμα Eπιστήμης Διαιτολογίας­ Διατροφής
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''  στις κατευθύνσεις: α) Κλινικής Διατροφής (10 άτομα) β) Διατροφής και Δημόσιας Υγείας (10 άτομα) γ) Διατροφής και Άσκησης (10 άτομα) II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε τομείς της Εφηρμοσμένης Διαιτολογίας και Διατροφής ΦΕΚ: 1507/Β΄/ τροπ.ΦΕΚ 1479/Β΄/ τροπ.ΦΕΚ 1608/Β΄/ Πληροφορίες: τηλ κα Ελένη Σοφού

21 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή''
'' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή''   Χρονική Διάρκεια Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα η ελάχιστη και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα η μέγιστη Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων ανά τομέα εξειδίκευσης και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής Διδακτορικό Δίπλωμα: έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα η ελάχιστη και οκτώ (8)  ακαδημαϊκά εξάμηνα η μέγιστη

22 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''
Κριτήρια Επιλογής Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διαιτολογίας και Διατροφής ή άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 του Ν. 2327/95 Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεκμηριώνεται με Πιστοποιητικό Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 80 ή IELTS με βαθμολογία τουλάχιστον 6/9 ή με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

23 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''
'' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''   Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας συμβάλλουν: βαθμός πτυχίου ή / και εξεταζόμενα μαθήματα αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις συνέντευξη Προκήρυξη :

24 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''
Αριστεία Επίδοσης Το πρόγραμμα χορηγεί τρία αριστεία επίδοσης ανά εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα πετύχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Tα αριστεία επίδοσης συνοδεύονται από χρηματικά βραβεία. Οι όροι χορήγησης των αριστείων επίδοσης καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ.

25 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''
Α ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Κλινική Διατροφή Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας 4 5 Ειδικά Θέματα Βιοχημείας 3 Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της Διατροφής Σύγχρονα Θέματα Διατροφής Διατροφή και Άσκηση Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής Εργοφυσιολογία Διατροφή και Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία της Διατροφής

26 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Κλινική Διατροφή Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Ενηλίκων 4 5 Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και Εφήβων 3 Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ Εξαμήνου Διατροφή και Άσκηση Εργοβιοχημεία και Μεταβολισμός Διατροφική Αγωγή Αθλουμένων Διατροφή και Δημόσια Υγεία Διατροφή και Περιβάλλον Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Κατάλογος κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ Εξαμήνου Διατροφή για Πρωταθλητισμό Καινοτομικά Τρόφιμα Πολιτικές Διατροφής και Δημόσια Υγεία Ειδικά Θέματα Διατροφής

27 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή''
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΜ Κλινική Διατροφή, Διατροφή και Άσκηση και Διατροφή και Δημόσια Υγεία Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων 3Χ2 =6 8 Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφής Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού Βάρους Ψυχολογία Συμπεριφοράς Εργομετρία Διατροφικές Παρεμβάσεις σε Ομάδες Άσκηση και Υγεία (Επίδραση Προγραμμάτων Άσκησης στη Θεραπεία και Αποκατάσταση Νοσημάτων) Ειδικά Θέματα Διατροφής

28 '' Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή ''
Απασχόληση Δημόσια Υγεία. Δυνατότητα στελέχωσης των κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ιδιωτικές επιχειρήσεις) καθώς και των φορέων που ενεργοποιούνται στην πρωτοβάθμια πρόληψη υγείας (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ΚΑΠΗ, κλπ.) με επιστημονικό δυναμικό ειδικευμένο στα αντικείμενα της Διατροφής. Αθλητικοί οργανισμοί, αθλητές και αθλούμενοι. Η κατάρτιση ειδικών σε θέματα Διατροφής και Άσκησης συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφικής αγωγής των αθλητών καθώς και όλων των ασκούμενων νέων. Στόχος του ΠΜΣ είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των υπεύθυνων των εθνικών ομάδων, προπονητών και γυμναστών στα θέματα διατροφικής κατάστασης και τη μεθοδολογία της διατροφικής αξιολόγησης των ασκούμενων. Διατροφική Αγωγή και Παροχή Συμβουλών στην Κοινότητα. Μεγάλο μέρος των αποφοίτων απασχολείται με τη διατροφική αγωγή στην κοινότητα, όπως σε δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, σχολεία, κλπ. με στόχο τη διατροφική εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού αλλά και ειδικών ομάδων πληθυσμού. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Η κατάρτιση επιστημόνων σε νέες εξειδικεύσεις προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διατροφής και των τροφίμων, καθώς και τη δυναμική για επέκταση των δραστηριοτήτων τους και του κύκλου εργασιών τους.

29 Τμήμα Γεωγραφίας Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
με τίτλο: ''Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου'' στις εξής κατευθύνσεις : 1. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών (12 άτομα) 2. Διαχείριση και Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων(12 άτομα) 3. Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Χώρου(12 άτομα) ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε τομείς της ''Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου'' και στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της ''Γεωγραφίας'' ΦΕΚ 272/Β΄/ Πληροφορίες: τηλ κα Ζωή Φουλίδη

30 '' Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου''
Χρονική Διάρκεια Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα η ελάχιστη και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα η μέγιστη Δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων ανά τομέα εξειδίκευσης και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής

31 '' Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου''
Κριτήρια Επιλογής Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας ή άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 του Ν.2327/95

32 '' Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου''
Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας συμβάλλουν: Η προφορική συνέντευξη και το κείμενο ερευνητικών προθέσεων Ο γενικός βαθμός πτυχίου Η βαθμολογία συγγενών προπτυχιακών μαθημάτων και πτυχιακής εργασίας, εάν υπάρχει Εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου σχετική με το ΠΜΣ και βιογραφικό σημείωμα Καλή γνώση ξένων γλωσσών Συστατικές επιστολές Οι ειδικές γνώσεις, όπου αυτό χρειάζεται Προκήρυξη: Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου

33 '' Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου''
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Το πρόγραμμα χορηγεί δύο εξαμηνιαίες υποτροφίες ανά κατεύθυνση (εξαίρεση καταβολής διδάκτρων) οι οποίες απονέμονται μετά τo τέλος των εξετάσεων της περιόδου του Σεπτεμβρίου, και για τα δύο προηγούμενα εξάμηνα φοίτησης, σε εκείνους ή εκείνες που έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα και έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Οι υπότροφοι παρέχουν έργο μερικής απασχόλησης, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους.

34 '' Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου''

35 '' Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου''

36 '' Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου''
Απασχόληση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της διαχείρισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της έρευνας και την παραγωγή πρωτότυπης γνώσης σε παρεμφερείς τομείς. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Αποσκοπεί στην κατάρτιση και την εξειδίκευση επιστημονικών στελεχών ικανών να σχεδιάσουν παρεμβάσεις και να διαχειριστούν προβλήματα σε διάφορες κλίμακες του ευρωπαϊκού χώρου. Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να διεκδικήσουν ειδικευμένη εργασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και Σχεδιασμού, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Εταιρείες Συμβούλων του ιδιωτικού τομέα που αφορά το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση αναπτυξιακών δράσεων.


Κατέβασμα ppt "«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google