Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΥΤΑ/ΚΚΙΑ/ΥΠΠΑΤ 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Οι επίσημοι επιθεωρητές είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη της δειγματοληψίας Εχουν ορισθεί από την αρμόδια αρχή Εχουν την ευθύνη για την παραλαβή,καταχώρηση,προετοιμασία και οργάνωση της μεταφοράς των επισήμων δειγμάτων τηρωντας τις προυποθέσεις που διασφαλίζουν 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
την ακεραιότητα (ασφαλής φύλαξη), την ιχνηλασιμότητα,(καταγραφή για τον εντοπισμό προέλευσης του δέιγματος ) την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων (πχ εαν απαιτείται ή όχι αντίδειγμα), την αποφυγή επιμολύνσεων(κατάλληλοι περιέκτες και εργαλεία δειγματοληψίας), Στοχοθετημένη και αιφνίδια δειγματοληψία - καθόλη την διάρκεια του έτους/ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές -λαμαβανομένου υπόψη, ότι κάποιες ουσίες χρησιμοποιούνται σε κάποιες χρονικές περιόδους του έτους πχ ανθελμινθικά ή εμφάνιση χρήσης για πρώτη φορά μιας ουσίας ή εμφάνιση ασθένειας σε κάποια περιοχή ή ενδείξεις για αθέμιτες ενέργειες κλπ – 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΕΠΕΚ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ /ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΤΟ ΕΠΕΚ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΥΓΩΝ. 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΕΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ: Την ανίχνευση οποιασδήποτε παράνομης αγωγής Τον έλεγχο της συμμόρφωσης των καταλόιπων κτηνιατρικών φαρμάκων με τα νομοθετημένα όρια Την διερεύνηση των λόγων από την παρουσία καταλοίπων ουσιών σε τρόφιμα 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Τα δείγματα που λαμβάνονται για τον έλεγχο καταλοίπων ουσιών πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής κριτήρια: Φύλλο ζώου,ηλικία δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που αφορούν το φύλο,το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης σε ομάδα ζώων διαφορετικών φυλών/κατηγοριών,αλλαγές στη συμπεριφορά,σωματική διάπλαση,είδος και σύστημα εκτροφής,πληροφορίες σχετικά με τον παραγωγό,ένδειξη χρησιμοποίησης ουσιών με φαρμακολογική δράση,πρακτικές πουεφαρμόζονται στην εκτροφή ως προς την χορήγηση ουσιών με φαρμακολογική δράση, 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΥΠΟΠΤΟ ΔΕΙΓΜΑ: Το δείγμα που λαμβάνεται μετά από θετικό αποτέλεσμα, σαν συνέπεια κατοχήςή παρουσίας απαγορευμένων ουσιών σε οποιδήποτε σημείο κατά την διάρκεια της παρασκευής ,της αποθήκευσης,διανομής Μετά από υποψία παράνομης αγωγής ή μη τήρησης των χρόνων αναμονής 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ: Το δείγμα που λαμβάνεται σύμφωνα με στατιστικά κριτήρια που διασφαλίζουν αντιπροσωπευτικά δεδομένα. Η ελαχιστη ποσότητα δειγμάτων πρέπει να είναι επαρκής και σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας έτσι ώστε τα εγκεκριμμένα εργαστήρια να μπορούν να πραγματοποιούνδοκιμές screening και επιβεάίωσης 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Πουλερικά το δείγμα απαρτίζεται από 1 εως 2 ζώα ανάλογα με τις ανάγκες της ανάλυσης Προιόντα υδατοκαλλιεργειών 1 και περισσότερα ψάρια ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της ανάλυσης,ατ δείγματα πρέπει να λαμβάνονται στο ιχθυοτροφείο από ψάρια που βρίσκονται σε όλα τα στάδια της εκτροφής συμπεριλαμβανομένων και εκεινων που προρίζονται για την καταναλωσηή/και στην εγκατάσταση μεταποίησης ή σε επίπεδο χονδρεμπορίου σε νωπά ψάρια εφόσον είναι δυνατόν να εντοπισθεί το ιχθυοτροφείο καταγωγής τους

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Γάλα τα δείγματα αφορούν το νωπό γάλα και λαμβάνονται απο τηνδεξαμενή συλλογής (σε επίπεδο εκμετάλλευσης)ή πριν την εκφόρτωση του βυτιοφόρου (επίπεδο βιομηχανίας) Αυγά τα δείγματα λαμβάνονται ή στην εκμετάλλευση ή στο κέντρο συσκευασίας Κρέας κουνελιού το δείγμα μπορεί να απαρτίζεται από 1ή 2 ζώα ανάλογα των αναγκών της ανάλυσης /ή σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή σε επιπεδο σφαγείου Μέλι τα δείγματα λαμβάνονται σε οποοδήποτε στάδιο της παραγωγής αρκει να είναι εφικτός ο εντοπισμός του αρχικού παραγωγού

12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/γενικές αρχές
Πρεπει να ειναι παντοτε εφικτός ο εντοπισμός της εκμετάλλευσης καταγωγής Το αντίδειγμα πρέπει να προέρχεται από τον επιμερισμό του δείγματος (δυο ομοια δείγματα)στον χώρο της δειγματοληψίας Τα δειγματ και τα αντιδείγματα πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία σύμφωνα με τις οδηγίες δειγματοληψίας (ακεραιότητα) .

13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/γενικές αρχές
Τα δειγματα και τα αντιδείγματα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους(ιχνηλασιμότητα) Τα δειγματα και τα αντιδείγματα πρέπει να σφραγίζονται επισήμως(ακεραιότητα) Τα δειγματα και τα αντιδείγματα πρέπει να μεταφέρονται στα εργαστήρια το ταχύτερο δυνατόν και με επίσημο τρόπο συνοδευόμενα με τα δελτία αποστολής

14 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων ισχύει ο κανονισμός ΕΕ 333/2007. Κατ’ εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού, οι δειγματίζουσες αρχές θα πρέπει να αποστέλλουν στα Εργαστήρια επισήμων ελέγχων μόνο δείγμα και όχι αντίδειγμα. 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

15 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Το συνολικό δείγμα πρέπει να είναι τουλάχιστο 1 χιλιόγραμμο ή 1 λίτρο, εκτός εάν δεν είναι δυνατό, πχ στην περίπτωση που έχει ληφθεί για δειγματοληψία μία μόνο συσκευασία ή μονάδα όταν ο αριθμός των συσκευασιών ή μονάδων ανά παρτίδα ή υποπαρτίδα είναι ≤25. Ο ελάχιστος αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται από την παρτίδα ή υποπαρτίδα πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στους πίνακες 3 και 4 του κανονισμού 333/2007. 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

16 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Κάθε δείγμα τοποθετείται σε καθαρό περιέκτη από αδρανή ύλη( π.χ. πλαστικό), ο οποίος παρέχει την κατάλληλη προστασία από επιμόλυνση, από απώλεια των προς ανάλυση ουσιών λόγω προσρόφησης από τα εσωτερικά τοιχώματα του περιέκτη και από οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Κάθε δείγμα συσκευάζεται αμέσως σε ξεχωριστή συσκευασία μετά τη συλλογή, σφραγίζεται στον τόπο δειγματοληψίας και ταυτοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη και φυλάσσεται στους 0oC. 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Τα δείγματα πρέπει να αποστέλλονται στο Εργαστήριο υπό ψύξη, μέσα σε ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Τα δείγματα που είναι κατεψυγμένα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάψυξη μέχρι την αποστολή τους στο Εργαστήριο. Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για να αποτραπεί κάθε αλλοίωση της σύνθεσης του δείγματος, η οποία μπορεί να επέλθει κατά την διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης. 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Η μεταφορά να γίνεται μέσα σε ισοθερμικά δοχεία και σε αυτή την περίπτωση. Για κάθε δειγματοληψία τηρείται έντυπο δειγματοληψίας, το οποίο επιτρέπει την αναμφισβήτητη ταυτοποίηση της εκάστοτε παρτίδας και στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος δειγματοληψίας, καθώς και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία που ενδέχεται να αποβεί χρήσιμη για τον αναλυτή. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα έντυπα δειγματοληψίας δε θα αφαιρεθούν ή αλλοιωθούν (π.χ. υγρασία 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

19 OΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Πρέπει να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη και αντιπροσωπευτική ποσότητα κάθε δείγματος. Αυτή ορίζεται σε 200 gr καθαρού μυϊκού ιστού και ένα (1) νεφρό και αφορά ξεχωριστά τόσο το δείγμα όσο και το αντίδειγμα. 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

20 OΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Τα δείγματα και αντιδείγματα πρέπει να: Συσκευάζονται αμέσως σε ξεχωριστή συσκευασία μετά τη συλλογή και να φυλάσσονται στους 00C, Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη σήμανση και στην αδιάβλητη συσκευασία των δειγμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η ακεραιότητα των δειγμάτων σε όλα τα βήματα της δειγματοληψίας, Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του δείγματος και κατά τρόπο ώστε να μην αλλοιώνονται τα στοιχεία αυτά από παράγοντες όπως υγρασία κ.λ.π. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα δελτία αποστολής δε θα αφαιρεθούν ή αλλοιωθούν (π.χ. υγρασία), 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

21 OΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Τα δείγματα μετά από την κατάψυξη, τοποθετούνται σε ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς και αποστέλλονται στο εργαστήριο υπό ψύξη, Δείγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποσταλούν άμεσα στο εργαστήριο, πρέπει να καταψύχονται σε θερμοκρασία από -150C έως -300C, αμέσως μετά τη συλλογή τους και να αποστέλλονται στο εργαστήριο το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες, 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

22 OΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Δείγματα που δεν είναι δυνατόν να αποσταλούν άμεσα στο εργαστήριο, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία της δειγματοληψίας, πρέπει να διατηρούνται σε βαθειά κατάψυξη (-300C έως -700C) και να αποστέλλονται στο εργαστήριο εντός λίγων ημερών, Το δελτίο αποστολής μόνο, πρέπει να συνοδεύει τα δείγματα που αποστέλλονται στο εργαστήριο. 3/4/2017 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

23 Οδηγίες δειγματοληψίας για φυσικές ορμόνες και παρασιτοκτόνων
Δείγματα κρέατος και ήπατος Τα δείγματα κρέατος και ήπατος πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήριο σε συνθήκες κατάψυξης. Τα δείγματα κρέατος να προέρχονται από τεμάχια καθαρού μυικού ιστού χωρίς παρουσία λίπους στην περίπτωση που προορίζονται για ανίχνευση ορμονών. Δείγματα ούρων Τα δείγματα πρέπει να αποστέλλονται σε συνθήκες κατάψυξης. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δίνεται στη καλή συσκευασία αυτών των δειγμάτων (καλός πωματισμός του περιέκτη), γιατί πολλές φορές τα δείγματα παραλαμβάνονται σε κακή κατάσταση (ανοιχτός περιέκτης, ανεπαρκής ποσότητα δείγματος).

24 Οδηγίες δειγματοληψίας για φυσικές ορμόνες και παρασιτοκτόνων
Δείγματα γάλακτος Τα δείγματα γάλακτος πρέπει να αποστέλλονται σε συνθήκες κατάψυξης. Η αποστολή τους είναι σκόπιμο να γίνεται άμεσα και όχι να αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα όπως αυτό συμβαίνει συχνά, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι η ποσότητα λίπους που λαμβάνεται κατά την εκχύλιση του δείγματος είναι ανεπαρκής για την περαιτέρω ανάλυσή του. Επίσης τονίζουμε ότι η ποσότητα των 100 ml όπως αυτή έχει καθοριστεί, πολλές φορές είναι ανεπαρκής, και το δείγμα δεν αναλύεται. Δείγματα λίπους Τα δείγματα λίπους πρέπει να στέλνονται σε συνθήκες κατάψυξης. Το περινεφρικό λίπος είναι προτιμότερο γιατί δίνει καθαρό λίπος σε επαρκή Δείγματα αυγών Αυτό που έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές για τα δείγματα αυγών, είναι η ελλιπής συσκευασία.

25 Οδηγίες δειγματοληψίας για φυσικές ορμόνες και παρασιτοκτόνων
Δείγματα ιχθύων Τα δείγματα ιχθύων στέλνονται σε συνθήκες κατάψυξης. Στην περίπτωση ανίχνευσης παρασιτοκτόνων, ο καθορισμός της ποσότητας σε 1 τεμάχιο, δεν είναι πάντοτε εύστοχος. Έχει παρατηρηθεί ότι σύμφωνα με τη μέθοδο ανάλυσης χρειάζονται gr σάρκας για την εκχύλιση της απαιτούμενης ποσότητας λίπους. Δείγματα αίματος Εφόσον υπάρχει δυνατότητα φυγοκέντρησης τα δείγματα να φυγοκεντρούνται και να στέλνονται σε μορφή ορού υπό συνθήκες κατάψυξης. (Με τον τρόπο αυτό μειώνεται κατά πολύ ο αριθμός των ακατάλληλων δειγμάτων κατά την παραλαβή ). Αν η φυγοκέντρηση δεν είναι δυνατή , τα δείγματα συλλέγονται σε φιαλίδια και στέλνονται υπό συνθήκες ψύξης συσκευασμένα χωριστά, από άλλα δείγματα που στέλνονται υπό συνθήκες κατάψυξης. Επίσης η ποσότητα αίματος των 10ml που καθορίζεται από την κατανομή δεν είναι πάντα επαρκής.

26 Οδηγίες δειγματοληψίας για φυσικές ορμόνες και παρασιτοκτόνων
Γενικότερα: Κρίνεται σκόπιμο η ημέρα αποστολής των δειγμάτων να είναι τέτοια, ώστε η παραλαβή τους από το εργαστήριο να γίνεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, για να μην παραμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες το Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση τα δείγματα που στέλνονται σε συνθήκες κατάψυξης, πρέπει να μεταφέρονται μέσα σε ισοθερμικά δοχεία που περιέχουν οπωσδήποτε παγοκύστεις, και μάλιστα σε ικανό αριθμό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αλλοίωσής τους. Τα δείγματα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση. Σφραγίζονται και συσκευάζονται χωριστά από τα αντιδείγματα. Δε θα γίνονται δεκτά δείγματα με πλημμελή συσκευασία, δείγματα που εμφανίζουν διαρροή του περιεχομένου τους λόγω μη κανονικού πωματισμού ή κακώσεων (ράγισμα) του περιέκτη, ή δείγματα που φτάνουν στο εργαστήριο σε κακή κατάσταση, αλλοιωμένα (δυσάρεστη οσμή).

27 Οδηγίες δειγματοληψίας για φυσικές ορμόνες και παρασιτοκτόνων
Σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ξεκινά νέα κωδικοποίηση των εισερχόμενων δειγμάτων. Δείγματα που λαμβάνονται μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ακόμα και αν η δειγματοληψία έχει γίνει στο προηγούμενο έτος, καταγράφονται στο σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου ως δείγματα του ΕΠΕΚ της νέας χρονιάς. Είναι προτιμότερο στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους να λήγει η αποστολή των δειγμάτων και όχι η δειγματοληψία τους, ώστε α) να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την εργαστηριακή ανάλυση β) να μη δημιουργείται σύγχυση αν τα δείγματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα καταλοίπων της παλιάς ή της νέας χρονιάς.

28 Οδηγίες δειγματοληψίας αίματος (πλάσματος) στα πλαίσια (ΕΠΕΚ) για την παρουσία Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ) Το αίμα που συλλέγεται για εξέταση ΜΣΑΦ πρέπει να έχει οπωσδήποτε αντιπηκτικό, κατά προτίμηση ηπαρίνη, και η ανάδευση να γίνεται με ήπιους χειρισμούς για την αποφυγή αιμόλυσης. Η ποσότητα αίματος του δείγματος και του αντιδείγματος αντίστοιχα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 13ml και όχι λιγότερο διαφορετικά δεν επαρκεί για την ανάλυση και θα απορρίπτεται ως ανεπαρκές ως προς τη ποσότητα.

29 Οδηγίες δειγματοληψίας αίματος (πλάσματος) στα πλαίσια (ΕΠΕΚ) για την παρουσία Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ) Σε περίπτωση αιμοληψίας από Κουνέλια ή Πτηνά και εφόσον δεν είναι δυνατόν να συλλεχθεί ικανή ποσότητα αίματος για δείγμα και αντιδείγμα από το ίδιο ζώο, πρέπει να συλλεχθεί αίμα από περισσότερα του ενός ζώα και να συμπληρωθούν συνολικά 20ml δείγματος & αντιδείγματος, να αναμειχθεί καλά το αίμα με ήπιους χειρισμούς (αποφυγή αιμόλυσης) και μετά να χωρισθεί σε δείγμα και αντιδείγμα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ίδια ακριβώς σύσταση του δείγματος και του αντιδείγματος. Προσοχή, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η αιμοληψία να γίνει από ζώα με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες διαχείρησης και διαβίωσης (ίδια παρτίδα, κλωβοστοιχία κλπ)

30 Οδηγίες δειγματοληψίας αίματος (πλάσματος) στα πλαίσια (ΕΠΕΚ) για την παρουσία Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ Το αίμα πρέπει να φυγοκεντρείται οπωσδήποτε μέσα σε 24 ώρες από τη δειγματοληψία διαφορετικά αιμολύεται. Αίμα αιμολυμένο ή πηγμένο είναι ακατάλληλο για εξέταση και θα απορρίπτεται. Για το σκοπό αυτό, είναι καλύτερο οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής, εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης με κοντινό εργαστήριο, να φυγοκεντρούν άμεσα το αίμα (για 10 λεπτά στις 3000 στροφές), να μεταφέρουν το υπερκείμενο πλάσμα (ορό) σε άλλους περιέκτες, να το καταψύχουν στους -20°C και μετά να το αποστέλλουν στο εργαστήριο μέσα σε ισοθερμικό δοχείο με παγοκύστεις. Ειδικότερα εάν το δείγμα είναι αδύνατον να φθάσει στο εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη δειγματοληψία (Δ/νσεις Κτηνιατρικής που απέχουν αρκετά από το εργαστήριο), πρέπει να εφαρμόζεται οπωσδήποτε η προαναφερόμενη πρακτική. Σε περίπτωση που το αίμα δεν είναι δυνατόν να φυγοκεντρηθεί από τη Δ/νση Κτηνιατρικής πρέπει να συσκευαστεί νωπό, την ημέρα που γίνεται η δειγματοληψία και να αποσταλεί στο εργαστήριο άμεσα, σε ισοθερμικό δοχείο με παγοκύστεις έτσι ώστε να παραληφθεί εντός 24 ωρών.

31 Οδηγίες δειγματοληψίας αίματος (πλάσματος) στα πλαίσια (ΕΠΕΚ) για την παρουσία Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ Εφόσον αποστέλλονται δείγματα (και αντιδείγματα) αίματος, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να παραδίδονται στο εργαστήριο μέχρι ώρα το αργότερο (κατάλληλη συνεννόηση με την εκάστοτε μεταφορική εταιρία), έτσι ώστε το προσωπικό του εργαστηρίου να έχει το χρόνο να τα επεξεργαστεί (απαραίτητη η άμεση φυγοκέντηση δείγματος και αντιδείγματος, παραλαβή του υπερκείμενου πλάσματος και κατάψυξη αυτού μέχρι την ημερομηνία εξέτασης αυτού). Το αίμα πρέπει να αποστέλλεται στο εργαστήριο μέσα σε γυάλινα φιαλίδια (μικρότερος κίνδυνος αιμόλυσης), ενώ το πλάσμα σε πλαστικά φιαλίδια φυγοκέντρου (falcon) των 15ml (μικρότερος κίνδυνος θραύσης του φιαλιδίου κατά την κατάψυξη και την αποστολή του στο εργαστήριο).

32 Οδηγίες δειγματοληψίας αίματος (πλάσματος) στα πλαίσια (ΕΠΕΚ) για την παρουσία Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ Η σήμανση δειγμάτων και αντιδειγμάτων πρέπει να είναι ευκρινής και επαρκής, η συσκευασία να διασφαλίζει την αποφυγή επιμόλυνσης του αποσταλέντος υλικού, καθώς επίσης και την ασφαλή άφιξη τους στο εργαστήριο, αλλά με τρόπο που να είναι ευχερής η απρόσκοπτη αποσυσκευασία των φιαλιδίων (γυάλινα φιαλίδια τυλιγμένα με χαρτί ή ‘φουσκίτσες’ και από επάνω περιτυλιγμένα πλήρως με ζελοτέιπ ‘σαν μούμιες’, είναι δύσκολο να απελευθερωθούν από τη συσκευασία τους χωρίς να σπάσουν ή να καταστραφεί η σήμανσή τους).

33 Οδηγίες δειγματοληψίας αίματος (πλάσματος) στα πλαίσια (ΕΠΕΚ) για την παρουσία Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ Δείγματα και αντιδείγματα πρέπει να σφραγίζονται πριν την αποστολή τους στο εργαστήριο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνση αυτών με δόλο. Στην περίπτωση αποστολής αίματος (και όχι πλάσματος), το εργαστήριο θα αποσφραγίζει αναγκαστικά και το αντιδείγμα, για να φυγοκεντρηθεί (πλήρες αίμα δεν διατηρείται πέραν των 24 ωρών νωπό, ενώ στην κατάψυξη αιμολύεται) και θα σφραγίζει εκ νέου το παραληφθέν πλάσμα που προέρχεται από το αρχικό αντιδείγμα. .

34 Οδηγίες δειγματοληψίας για πολυχλωριωμένα διφαινύλια PCBS
Τα δείγματα/αντιδείγματα βάρους 250 gr τοποθετούνται σε γυάλινο περιέκτη και αποστέλλονταιστο εργαστήριο Το δείγμα/αντίδειγμα αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο σε ισοθερμικά δοχεία ή φυλάσσονται σε θερμοκρασία -15 εως -30 βαθμούς και αποστέλλοντα σε τρείς ημέρες τουλάχιστον

35 Οδηγιες δειγματοληψίας για θυρεοστατικά και β αγωνιστές
Τα δείγματα/αντιδείγματα κρέατος βάρους 250 gr/εκαστο Το δείγμα/αντίδειγμα αποστέλλονται αμέσως στο εργαστήριο σε ισοθερμικά δοχεία ή φυλάσσονται σε θερμοκρασία -15 εως -30 βαθμούς και αποστέλλοντα σε τρείς ημέρες τουλάχιστον Σε περίπτωση θυροειδους: ο θυροειδής διαιρείται και αποστέλλεται δείγμα-αντίδειγμα Σε περίπτωση αιματoς/ορού τουλάχιστον 10ml Σε περίπτωση οφθαλμου :2 οφθαλμοί δείγμα/αντίδειγμα

36 Αξιολόγηση εργαστηριακού αποτελέσματος
Τα εργαστηριακά αποτελέσματα μπορούν να εκφρασθούν 1) </>/=/MRL Βαρεα μεταλλα,παρασιτοκτόνα,μυκοτοξινες,διοξινες 2) </>/=/cca(απόφαση 657/02) όλα τα υπόλοιπα του παραρτήματος 96/23


Κατέβασμα ppt "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google