Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

2 Εξοικονομηςη Χρηματων Προς Οφελος Της Εταιρειας Σας (;)
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Εξοικονομηςη Χρηματων Προς Οφελος Της Εταιρειας Σας (;) Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Βγενόπουλος και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία Διαμεσολαβήτρια, Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

3 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

4 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Κάποτε ο Χότζας διορίστηκε καδής. Στη  πρώτη του δίκη, ακούγοντας  τον ενάγοντα να περιγράφει την υπόθεσή του πολύ πειστικά, του είπε:   «Πιστεύω ότι έχεις δίκιο». Λίγο αργότερα, ο Χότζας παρασυρμένος από την ευφράδεια της άλλης πλευράς με το που ολοκλήρωσε ο δικηγόρος το λόγο του,  δεν κρατήθηκε και φώναξε: «Πιστεύω ότι έχεις δίκιο». Ένα από τους μάρτυρες που τον άκουσε, δεν μπορούσε να το επιτρέψει αυτό και είπε στον Χότζα: «Εξοχώτατε, δεν είναι δυνατόν και οι δύο να έχουν δίκιο»! Κι ο Χότζας του απάντησε: «Και εσύ έχεις δίκιο!». Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

5 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Μήπως, τελικά, και ο Χότζας είχε δίκιο; Μήπως, τελικά, σε ένα «καβγά» όλοι έχουν δίκιο, ο καθένας από τη «σκοπιά του; Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

6 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

7 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

8 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Η Διαμεςολαβηςη ανήκει στην ομάδα των λεγομένων «εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών» ADR που περιλαμβάνει, εκτός της διαμεσολάβησης, τη διαιτησία και άλλες υβριδικές μορφές όπως Early Neutral Evaluation, Arb-Med και Med-Arb Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

9 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Διαμεςολαβηςη είναι η διαδικασία κατά την οποία οι αντιμαχόμενες πλευρές με την βοήθεια ενός τρίτου ουδετέρου προσώπου, συστηματικά απομονώνουν τα σημεία διαφωνίας τους, με σκοπό να αναπτύξουν εναλλακτικές προτάσεις, να εξετάσουν άλλες επιλογές και να καταλήξουν σε συναινετική επίλυση της διαφοράς, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους (βλπ. L.Boule, M.Nesic, Mediation, εκδ. Butterworths, 2001, σελ. 4) Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

10 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Η Διαμεςολαβηςη είναι διαδικασία εκούσια – μη δεσμευτική, με επιφύλαξη περαιτέρω δικαιωμάτων, ιδιωτική (όχι δημόσια), στην οποία τα μέρη έχουν την εξουσία επιλύσεως της διαφοράς Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

11 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς δικονομικούς ή άλλους περιορισμούς στη κοινή συνάντηση στις χωριστες συναντήσεις (caucus) αναφαίνονται τα πραγματικά συμφέροντα των μερών δημιουργείται impetus για δημιουργική σκέψη. Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

12 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Ειςαγωγικο – συνήθως σε ολομέλεια Διερευνητικο - συνήθως σε χωριστές συναντήσεις ΔιαπραγματευτικΟ -συνήθως σε χωριστές συναντήσεις αλλά και σε ολομέλεια Συμφωνια - σε ολομέλεια Η Διαδικαςιας της Διαμεςολαβηςης: Περιλαμβανει 4 μερη Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

13 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
ο Διαμεςολαβητης πρόσωπο κλειδί (καταλύτης) στη διαδικασία, είναι ουδέτερος, ανεξάρτητος, αμερόληπτος τρίτος, τεράστιων ικανοτήτων και αντοχής – ο τέλειος άνθρωπος; - δεν εξετάζεται ως μάρτυρας σε μελλοντική δίκη παρέχει τη δυνατότητα στα μέρη να διαπραγματευθούν χωρίς αυτό να φαίνεται ως αδυναμία – η διαμεσολάβηση = assisted negotiation? Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

14 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Η Διαπραγματευςη Γινεται Με Βαςη την επαναστατική μέθοδο διαπραγμάτευσης, που πρώτη φορά διατυπώθηκε το 1981 από τους Fisher and Ury του Πανεπιστημίου Harvard στην Αμερική στο βιβλίο τους «Getting to Yes», Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

15 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
με 4 χαρακτηριστικά: διάκριση των προσώπων από το πρόβλημα επικέντρωση στα συμφέροντα, όχι στις θέσεις αναζήτηση επιλογών για αμοιβαίο όφελος επιμονή σε αντικειμενικά κριτήρια Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

16 Ειςαγωγη της Διαμεςολαβηςης ςτο Νομικο Τμημα της Επιχειρηςης
Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

17 Τα εννέα επίπεδα της διένεξης Διενέξη σχετικά με τη διένεξη
Based on the Friendrich Glasl model Τα εννέα επίπεδα της διένεξης Όριο της αυτο βοήθειας- έλλειψη διαλόγου Διενέξη σχετικά με την επίλυση της διένεξης Πριν τη διένεξη Διενέξη σχετικά με τη διένεξη 8 9 7 Σαλαμο-ποίηση του εχθρού Μαζί στην άβυσσο 6 5 Περιορισμένα καταστροφικά χτυπήματα Στρατηγικές απειλών 4 3 2 Απώλεια εμπιστοσύνης Δράση, όχι λέξεις Εικόνες και συμμαχίες 1 Έντονες συζητήσεις Διαφωνία Υποστήριξη από τρίτο πρόσωπο Διαμεσολάβηση Τα αντιμαχόμενα μέρη είναι σε θέση να επι- λύσουν τη διαφορά Διαιτησία /Δικαστήρια Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

18 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Δύο έρευνες του 1997 για τη χρήση της διαμεσολάβησης από τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ Deloitte and Touche – σε 200 μεγάλες επιχειρήσεις Cornel/Foundation for Prevention and Early Resolution of Conflict (PERC) – σε 1000 επιχειρήσεις Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

19 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Σύμφωνα και με τις δύο έρευνες: 88% των επιχειρήσεων επιλέγουν τη διαμεσολάβηση ενώ 79% έχουν επιλέξει κάποια μορφή διαιτησίας Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

20 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
65% των επιχειρήσεων προτιμούν τη διαμεσολάβηση ενώ 28% προτιμούν τη διαιτησία Deloitte and Touche 84% των επιχειρήσεων πολύ πιθανόν να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση στο μέλλον ενώ 69% ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τη διαιτησία Cornel/PERC Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

21 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
η Διαμεςολαβηςη «πιο ικανοποιητική διαδικασία» σε σύγκριση με τη δικαστική «διατηρεί τις καλές σχέσεις μεταξύ των αντιμαχομένων» Cornel/PERC Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

22 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
η Διαμεςολαβηςη «κατάλληλη για το μεγαλύτερο είδος των διενέξεων» «συχνά στρατηγική ή ad hoc επιλογή της επιχείρησης» «μεγαλύτερη ευελιξία, καταλήγει σε πολύ πιο ικανοποιητικές λύσεις από άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών» Cornel/PERC Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

23 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Η εισαγωγή στο Νομικό Τμήμα πρέπει να γίνεται μεθοδευμένα και συστηματικά Ο επικεφαλής του Νομικού Τμήματος προσλαμβάνει εξωτερικό σύμβουλο για να μελετήσει την υπάρχουσα κατάσταση, να σχεδιάσει και εφαρμόσει τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, και Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

24 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
δημιουργεί ομάδα που θα περιλαμβάνει, εκτός από τον εξωτερικό σύμβουλο, νομικούς της Νομικής Υπηρεσίας και διοικητικό προσωπικό. Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

25 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Με προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική εντοπίζονται οι διαφορές που είναι ώριμες για εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης, διατυπώνονται μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που ταιριάζουν στην εταιρική «κουλτούρα» και καθορίζονται οι πιθανοί χρήστες των μεθόδων κατά την ανάπτυξη του προγράμματος Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

26 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Έτσι έχουμε καλύτερο καταμερισμό της εργασίας καλύτερη γνώση της εταιρείας και των δικαστικών υποθέσεων που συνήθως αντιμετωπίζει επιτυγχάνεται ευρύτερη αποδοχή του προγράμματος γίνεται ευρύτερα γνωστό το πρόγραμμα. Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

27 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Η οφέλεια από τη χρήση της Διαμεσολάβησης στην Επιχείρηση: Μειώνεται οι κίνδυνος από κακές αποφάσεις και διαφοροποιούμενα αποτελέσματα Αποφεύγεται η διατάραξη των επιχειρηματικών σχέσεων. Μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας ρύθμισης της διαφοράς Απελευθερώνεται το προσωπικό για άλλες παραγωγικές εργασίες Εξασφαλίζεται η έλλειψη δημοσιότητας Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

28 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Ο τομέας της επίλυσης των διαφορών είναι μόνο ένας από τους τομείς που χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση στην επιχείρηση Η σύναψη επωφελών για την εταιρεία επιχειρηματικών συμφωνιών είναι ένας άλλος τομέας. Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

29 Μήπως χρησιμοποίησαν τη διαμεσολάβηση;
Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

30 Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Σας Ευχαριστώ! Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια


Κατέβασμα ppt "Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google