Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναζήτηση Ανδρέας Βέγλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναζήτηση Ανδρέας Βέγλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναζήτηση Ανδρέας Βέγλης

2 Χρήση τελεστών Επιλογή των σωστών όρων σε μία αναζήτηση.
Η λογική των τελεστών (Boolean logic)

3 Τελεστές Η λογική τελεστών χρησιμοποιείται για την κατασκευή ερωτημάτων αναζήτησης με τη βοήθεια των λογικών τελεστών, με αυστηρά προκαθορισμένη σύνταξη.

4 Τελεστές Boolean Τελεστής Boolean and
Οδηγεί στην ανάκτηση μόνο ιστοσελίδων που περιέχουν όλους τους όρους της αναζήτησης. Ακριβείς αναζητήσεις Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των αποτελεσμάτων που πρέπει να ερευνήσει ο χρήστης. Μερικές μηχανές δεν δέχονται τον τελεστή and, αλλά επιτρέπουν την χρήση του λογικού συμβόλου + που ισοδυναμεί με το and. Συγκεκριμένες μηχανές τον δέχονται μόνο όταν είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

5 Παράδειγμα χρήσης του τελεστή AND

6 Περιορισμός αποτελεσμάτων με τον τελεστή AND

7 Τελεστής Boolean or Οδηγεί στην ανάκτηση ιστοσελίδων που περιέχουν οποιονδήποτε από τους όρους της αναζήτησης. μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. συνίσταται μόνο στην αναζήτηση συνώνυμων όρων Πολλές μηχανές πραγματοποιούν μία τέτοια αναζήτηση όταν ο χρήστης αφήνει κενά ανάμεσα στις λέξεις, ενώ άλλες απαιτούν την χρήση του τελεστή or. Συγκεκριμένες μηχανές πάλι τον δέχονται μόνο όταν είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

8 Παράδειγμα χρήσης του τελεστή OR

9 Αύξηση αποτελεσμάτων με τον τελεστή OR

10 Τελεστής Boolean not Οδηγεί στην ανάκτηση ιστοσελίδων που περιέχουν έναν συγκεκριμένο όρο, αλλά δεν περιέχουν κάποιες άλλες λέξεις που επιλέγει ο χρήστης. Βοηθάει στον περιορισμό των αποτελεσμάτων, αποκλείοντας κάποιους όρους που διευρύνουν πολύ το πεδίο της αναζήτησης Μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό ορισμένων χρήσιμων για τον χρήστη ιστοσελίδων. Μερικές μηχανές δεν δέχονται τον τελεστή not, αλλά επιτρέπουν την χρήση του λογικού συμβόλου - που ισοδυναμεί με το not. Συγκεκριμένες μηχανές πάλι τον δέχονται μόνο όταν είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

11 Παράδειγμα χρήσης του τελεστή NOT

12 Μείωση αποτελεσμάτων με τον τελεστή ΝΟΤ

13 Τελεστής εγγύτητας near
Οδηγεί στην ανάκτηση ιστοσελίδων οι οποίες όχι μόνο περιέχουν όλους τους όρους της αναζήτησης, αλλά οι όροι αυτοί βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας. Λίγες μηχανές υποστηρίζουν την χρήση του τελεστή near Η εγγύτητα των όρων ορίζεται σε λέξεις και διαφέρει από μηχανή σε μηχανή. Ορισμένες μηχανές επιτρέπουν στον ίδιο τον χρήστη να καθορίσει τον αριθμό των λέξεων

14 Παράδειγμα χρήσης του τελεστή NEAR

15 Χρήση παρενθέσεων Πολύπλοκες αναζητήσεις χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό των τελεστών με παρενθέσεις. Μπορεί να παρουσιάσει λανθασμένα αποτελέσματα. Οι μηχανές αναζήτησης διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους στη χρήση της λογικής των τελεστών, Η σωστή και προσεκτική χρήση της λογικής των τελεστών μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη να βρει εύκολα και γρήγορα αυτό που ψάχνει.

16 Χαρακτηριστικά μηχανών αναζήτησης

17 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (1/8)
πολλές υπερσυνδέσεις οδηγούν στις ίδιες ιστοσελίδες που έχει ήδη επισκεφτεί ο spider υπάρχουν ιστοσελίδες στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι spiders, καθώς δεν είναι συνδεδεμένες με άλλες ιστοσελίδες υπάρχουν δικτυακοί τόποι και βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε μηχανές αναζήτησης.

18 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (2/8)
Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης καλύπτει μόλις το ένα τρίτο του World Wide Web. Το σύνολο των μηχανών αναζήτησης καλύπτει ένα μεγαλύτερο ποσοστό Προτείνεται στον χρήστη η πραγματοποίηση της ίδιας αναζήτησης σε περισσότερες μηχανές.

19 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (3/8)
Οδηγίες χρήσης ή συμβουλές που δίνουν οι ίδιες οι μηχανές αναζήτησης. Οι οδηγίες μπορούν να απαλλάξουν τον χρήστη από την χρονοβόρα διαδικασία να ανακαλύψει πως ακριβώς λειτουργεί μία μηχανή αναζήτησης προτού μπορέσει να την χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά.

20 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (4/8)
Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης προσφέρουν και ένα περιβάλλον για πιο σύνθετες έρευνες. Τεράστιος αριθμός αποτελεσμάτων. Στις μηχανές που ευρετηριάζουν το πλήρες κείμενο μιας ιστοσελίδας μπορεί να ανακτηθούν και σελίδες που περιέχουν τον όρο της αναζήτησης μόνο μια φορά σε ολόκληρο το κείμενο, χωρίς αυτό να αποτελεί το βασικό θέμα τους. Επίσης, μπορεί στα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται πολλές ιστοσελίδες από τον ίδιο δικτυακό τόπο, καθώς περιέχουν όλες τον όρο της αναζήτησης.

21 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (5/8)
Ομαδοποίηση αποτελεσμάτων, όπου όλα τα αποτελέσματα από έναν τόπο συνενώνονται. Αναζήτηση μέσα στα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον χρήστη να τα περιορίσει.

22 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (6/8)
Η επιλογή των σωστών λέξεων-κλειδιών που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση. Ο χρήστης να αναλογιστεί τι ακριβώς ψάχνει και να επιλέξει την πιο κατάλληλη λέξη που να το εκφράζει. Όσο πιο ασυνήθιστος ή εξειδικευμένος είναι ο όρος τόσο πιο συγκεκριμένα θα είναι τα αποτελέσματα. Ακόμη πιο αποτελεσματική είναι η χρήση (όπου αυτό είναι δυνατό) μιας φράσης, που συνήθως πρέπει να εσωκλείεται σε εισαγωγικά (“…”), καθώς και ο συνδυασμός όρων χρησιμοποιώντας την λογική των τελεστών

23 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (7/8)
Πρώτα αναζήτηση του όρου στον τίτλο της ιστοσελίδας. Συνίσταται η χρήση μικρών γραμμάτων, καθώς ορισμένες μηχανές διαχωρίζουν μεταξύ μικρών και κεφαλαίων. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η περίπτωση που γίνεται έρευνα για ονόματα, γεωγραφικές τοποθεσίες και τίτλους βιβλίων ή ταινιών, οπότε η χρήση κεφαλαίων αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Ορθογραφικό ή τυπογραφικό λάθος

24 Επισημάνσεις για την αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης (8/8)
Τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά και οι διάφορες τεχνικές αναζήτησης δεν λειτουργούν πάντοτε επιτυχώς. Συχνά η αναζήτησή του δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή θα χρειαστεί να ψάξει μέσα από εκατοντάδες ιστοσελίδες μέχρι να βρει αυτό που θέλει. Ακόμη και η καλύτερη μηχανή αναζήτησης δεν μπορεί να βρει κάτι που δεν υπάρχει.

25 Οι αδυναμίες των μηχανών αναζήτησης
Μη χρήση των κατάλληλων λέξεων κλειδιά. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να προσπελάσουν το αόρατο WWW. Καθορισμός της αναζήτησης - η εισαγωγή απλά ορισμένων λέξεων κλειδιά δεν επαρκεί. Χιλιάδες ιστοσελίδες των αποτελεσμάτων. Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους συντακτικής βαθμολόγησης για την κατάταξη των αποτελεσμάτων τους (όπως page rank), αλλά προσφέρουν πολύ λίγη βοήθεια στον επανακαθορισμό της αναζήτησης.

26 Θεματικοί κατάλογοι

27 Ορισμός (1/2) Συλλογές υπερ-συνδέσεων οργανωμένες θεματικά.
Ιεραρχική δομή Μεγάλες θεματικές περιοχές - μικρότερες πιο ειδικές υποκατηγορίες.

28 Ορισμός (2/2) Μονοπάτι που οδηγεί μέσα από κατηγορίες και υποκατηγορίες, ιεραρχικά δομημένες, σε μία ιστοσελίδα. Θεματική κατηγορία  πιο ειδική υποκατηγορία  συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Εργαλεία για την εξεύρεση πληροφοριών μέσω περιήγησης.

29 Μοντέλα Κλειστό μοντέλο Ανοικτό μοντέλο

30 Κλειστό μοντέλο Μικρές ομάδες ατόμων
Επιλέγουν και σχολιάζουν υπερ-συνδέσεις για κάθε κατηγορία. Ο βαθμός εξειδίκευσης των ατόμων διαφέρει Μηχανισμός ποιοτικού ελέγχου.

31 Ανοικτό μοντέλο Συντάκτες εθελοντές. Προβλήματα ποιοτικού ελέγχου.
Πολύ δημοφιλείς στους χρήστες του WWW.

32 Παραδείγματα θεματικών καταλόγων κατά τύπο

33 Περιήγηση Αρκετά εύκολη διαδικασία Κανόνες περιήγησης
Ισχύουν σχεδόν σε όλους του θεματικούς καταλόγους.

34 Θεματικές κατηγορίες Λίστα με τις βασικές θεματικές κατηγορίες.
Συνήθως αυτή η λίστα βρίσκεται σε κεντρική θέση Οι βασικές κατηγορίες συνήθως είναι γύρω στις 14. Επιλέγοντας μία από αυτές ο χρήστης μεταφέρεται μέσα στην κατηγορία όπου εμφανίζονται οι υποκατηγορίες της. Δίπλα από κάθε υποκατηγορία εμφανίζεται ένας αριθμός που υποδηλώνει τον αριθμό των καταχωρήσεων που περιλαμβάνει η υποκατηγορία.

35 Περιήγηση στις κατηγορίες
Στο πάνω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται η διαδρομή που έχει ακολουθήσει έως τώρα ο χρήστης ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο του θεματικού καταλόγου. Ο χρήστης γνωρίζει πάντοτε σε πιο σημείο στην ιεραρχία του καταλόγου βρίσκεται.

36 Τελικό επίπεδο στην ιεραρχία των κατηγοριών
Η τελική ιστοσελίδα στην ιεραρχία περιλαμβάνει ιστοσελίδα με υπερ-συνδέσεις σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Δίπλα από κάθε υπερ-σύνδεση εμφανίζεται σύντομος σχολιασμός της ιστοσελίδας όπου παραπέμπει η υπερ-σύνδεση.

37 Αναζήτηση (1/3) Η πλειοψηφία των θεματικών καταλόγων περιλαμβάνει κάποιου τύπου αναζήτηση μέσα στις κατηγορίες τους Αυτή η αναζήτηση είναι συνήθως ένα απλό πλαίσιο διαλόγου.

38 Αναζήτηση (2/3) Συνήθως περιλαμβάνεται και πλαίσιο προχωρημένης αναζήτησης Δυνατότητα λογικής Boolean όχι όμως απευθείας εισάγοντας τελεστές, αλλά πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά στα κατάλληλα πλαίσια.

39 Αναζήτηση (3/3) Υπάρχουν και ειδικές επιλογές περιορισμού στις αναζητήσεις. Ο μηχανισμός αναζήτησης των θεματικών καταλόγων αναζητεί τις λέξεις κλειδιά που εισάγουν οι χρήστες στις λέξεις των υπερ-συνδέσεων και του σχολιασμού και όχι στο κείμενο της ιστοσελίδας όπου παραπέμπουν αυτές.

40 Προχωρημένη αναζήτηση στο Yahoo!

41 Περιορισμοί αποτελεσμάτων στο Yahoo!

42 Συμπληρωματικά αποτελέσματα
Περισσότεροι θεματικοί κατάλογοι είναι σχετικά μικρού μεγέθους. Τα αποτελέσματα τους συμπληρώνονται από αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης. Τα αποτελέσματα σημαίνονται ώστε να αναγνωρίζει ο χρήστης ότι δεν είναι αποτελέσματα του θεματικού καταλόγου.

43 Συμπληρωματικά αποτελέσματα στο Yahoo!

44 Μέγεθος (1/2) Η διαδικασία της εύρεσης κατάλληλων διευθύνσεων καθώς και η επισύναψη του κατάλληλου σχολιασμού είναι μία αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Έχουν γενικά περιορισμένο μέγεθος, σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης Συνήθως περιλαμβάνουν υπερ-συνδέσεις σε ποιοτικές ιστοσελίδες. Περιεκτικός σχολιασμός των υπερ-συνδέσεων.

45 Μέγεθος (2/2) Ο σχολιασμός που προσφέρουν ορισμένες μηχανές αναζήτησης παράγεται αυτόματα από το κείμενο της ιστοσελίδας. Οι κατάλογοι είναι πολύ εστιασμένοι, διευκολύνοντας το χρήστη καθώς του προσφέρουν λίγες υπερ-συνδέσεις αποτελεσμάτων. Βέβαια αυτό μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως έλλειψη ικανού αριθμού προσωπικού ή εξειδικευμένου προσωπικού ή ακόμη και χρόνου.

46 Πολιτική Διαφορετικά κριτήρια επιλογής των υπερ-συνδέσεων
Οι περισσότεροι θεματικοί κατάλογοι ανακοινώνουν τα κριτήρια επιλογής των περιεχομένων τους Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την επιλογή. Συσχετισμοί ισορροπιών ανάμεσα στους συντάκτες μπορεί να προβάλουν ή να υποβαθμίζουν την εργασία ενός συντάκτη. Έλεγχος για τυχόν σημάδια προκατάληψης.

47 Επικαιρότητα Τακτική συντήρηση και ενημέρωση
Ανθρώπινος παράγοντας – χρονοβόρα διαδικασία. Ύπαρξη ανενεργών υπερ-συνδέσεων. Έλεγχος των υπερ-συνδέσεων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία για τη διατήρηση της επικαιρότητας του θεματικού καταλόγου, που όμως δεν τηρείται επιμελώς σε όλους τους θεματικούς καταλόγους.

48 Αξιοπιστία Δικτυακοί τόποι με απαγορευμένο περιεχόμενο.
Προσπαθούν να ξεγελάσουν τους συντάκτες. Ο εντοπισμός τέτοιων ιστοσελίδων δεν είναι εύκολη υπόθεση Πρέπει να παραπονεθούν οι χρήστες του καταλόγου, πράγμα που συνήθως το αποφεύγουν. Βλάπτουν σημαντικά την αξιοπιστία ενός θεματικού καταλόγου.

49 Ασύμμετρη κάλυψη Υπάρχουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν πληθώρα υπερ-συνδέσεων, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός ότι η πολιτική του θεματικού καταλόγου Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη της εξεύρεση της κατάλληλης υπερ-σύνδεσης. Υπάρχουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν ελάχιστες υπερ-συνδέσεις Δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι συντάκτες Δεν υπάρχουν αξιόλογες, σύμφωνα με την πολιτική του καταλόγου, ιστοσελίδες για να συμπεριληφθούν.

50 Παράδειγμα ασύμμετρης κάλυψης

51 Χρέωση Έχει παρατηρηθεί μία τάση να απαιτείται κάποια χρέωση από τη μεριά των θεματικών καταλόγων για να συμπεριληφθούν ιστοσελίδες στον κατάλογό τους. Πολλοί οργανισμοί και ανεξάρτητοι δημιουργοί ιστοσελίδων δεν το αποδέχονται το θεωρούν μη αποδεκτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξαιρούνται από τους θεματικούς καταλόγους πάρα πολλοί καλοί δικτυακοί τόποι.

52 Τύποι θεματικών καταλόγων
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι θεματικών καταλόγων: οι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί θεματικοί κατάλογοι που έχουν δημιουργηθεί και συντηρούνται από ειδικούς με σκοπό να υποστηρίξουν τις ανάγκες ερευνητών και οι εμπορικοί θεματικοί κατάλογοι που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και ανταγωνίζονται για την προσέλκυση περισσοτέρων χρηστών.

53 Ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί κατάλογοι
Οι Ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί θεματικοί κατάλογοι δημιουργούνται συνήθως από βιβλιοθηκονόμους ή ειδικούς επιστήμονες και σχετίζονται συνήθως με βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας Διαδικασία επιλογής ιδιαίτερα αυστηρή Σχολιασμός Μη κερδοσκοπικοί χωρίς διαφημίσεις

54 Εμπορικοί θεματικοί κατάλογοι.
Ο εμπορικοί θεματικοί κατάλογοι δημιουργούνται συνήθως με σκοπό το κέρδος και απευθύνονται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. θέματα ψυχαγωγίας, εμπορίου, αθλητισμού, ταξιδιών και άλλου τέτοιου είδους ενδιαφερόντων. Διαφημίσεις - πρόσθετες υπηρεσίες. Δεν αξιολογούν απλά τις κατατάσσουν Ο Yahoo! αποτελεί ένα παράδειγμα Εμπορικού Θεματικού Καταλόγου.

55 Διευθύνσεις ακαδημαϊκών επαγγελματικών θεματικών καταλόγων

56 Χαρακτηριστικά θεματικών καταλόγων

57 Μηχανή αναζήτησης – θεματικός κατάλογος (1/2)
Δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους θεματικούς καταλόγους και στις μηχανές αναζήτησης. Στον ίδιο δικτυακό τόπο με μία μηχανή αναζήτησης υπάρχει παράλληλα και ένας θεματικός κατάλογος και σε αρκετές περιπτώσεις το περιεχόμενο του θεματικού καταλόγου ερευνάται ταυτόχρονα με το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων της μηχανής αναζήτησης.

58 Μηχανή αναζήτησης – θεματικός κατάλογος (2/2)
Οι περισσότερες σύγχρονες υπηρεσίες αναζήτησης στο διαδίκτυο είναι υβριδικές μορφές, μεταξύ μηχανής αναζήτησης και θεματικού καταλόγου. Παρά τα ασαφή σύνορα μεταξύ των δικτυακών τόπων των μηχανών αναζήτησης και των θεματικών καταλόγων που οφείλονται κυρίως στη προσπάθεια των δημιουργών τους να προσελκύσουν όλο και περισσότερους χρήστες, οι διαφορές εξακολουθούν να είναι σημαντικές.

59 Διαφορές μηχανών αναζήτησης και θεματικών καταλόγων

60 ΠΥΛΕΣ (PORTALS)

61 Λόγος δημιουργίας Πυλών
Αρχικά μηχανές αναζήτησης και θεματικοί κατάλογοι ήταν το μοναδικό βοήθημα για την περιήγηση στο διαδίκτυο. Μηχανισμός που θα εντοπίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τη συγκεκριμένη πληροφορία, χωρίς να απαιτείται μεγάλος χρόνος. Πύλες (portals).

62 Εμφάνιση Μεγάλες μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν λίστες με υπερ-συνδέσεις προς τους δικτυακούς τόπους με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Αποτέλεσμα μείωση του χρόνου παραμονής του χρήστη στο δικτυακό τόπο και μείωση στα κέρδη από τις διαφημίσεις. Εμπλουτισμός δικτυακού τόπου (παραγωγή υλικού) και όχι παραπομπή σε άλλο δικτυακό τόπο.

63 Ορισμός (1/2) Πύλη - Portal
Σημείο εισόδου μας στο διαδίκτυο, η αφετηρία της πλοήγησής μας. Βοηθά το χρήστη να βρει πληροφορίες για το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του. Πηγές, υπηρεσίες, ταξινομικό κατάλογο του Διαδικτύου, μηχανή αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (web mail), ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτυακές συζητήσεις (forum συζήτησης και chat), ψηφιακά περιοδικά ή εφημερίδες, βάσεις πληροφοριών και φιλοξενία περιεχομένου.

64 Ορισμός (2/2) Συνδυασμός καταλόγου και μηχανής αναζήτησης.
Αρχική σελίδα αναφέρονται όσα περιέχονται στη συγκεκριμένη πύλη. Μπορεί να εισχωρήσει σε όποια ενότητα επιθυμεί. Όλες οι μεγάλες δικτυακές πύλες ίδια δομή και ίδιες υπηρεσίες. Οι δωρεάν υπηρεσίες των portals αποσκοπούν στην αύξηση της κίνησής τους και κατά συνέπεια στην αύξηση των διαφημιστικών τους εσόδων.

65 Το περιεχόμενο των πυλών
Αρκούσε μια ταξινόμηση των δικτυακών τόπων σε κατηγορίες και η χρήση μίας καλής μηχανής αναζήτησης. Σταδιακά προστέθηκε πλούσιο περιεχόμενο.

66 Υπηρεσίες (1/2) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (web-mail).
Δημιουργία και φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων. Ηλεκτρονικές συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chat). Χρηματιστήριο σε πραγματικό χρόνο. Ειδήσεις ή και ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Γενικές πληροφορίες (πρόγνωση καιρού, χάρτες, εφημερεύοντα φαρμακεία, εφημερεύοντα νοσοκομεία, δρομολόγια αεροπλάνων, πλοίων κ.α.).

67 Υπηρεσίες (2/2) Διατίθενται δωρεάν στην απλή τους μορφή
On-line ακρόαση ραδιοφώνου.

68 Προσαρμογή στο χρήστη Δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων σελίδων.
Η πρόσβαση στις προσαρμοσμένες σελίδες του κάθε χρήστη γίνεται με τη χρήση προσωπικού κωδικού.

69 Βασικά χαρακτηριστικά των πυλών. Υπερσυνδέσεις (1/2)
Οι υπερσυνδέσεις βρίσκονται συνήθως σε: Λέξεις Φράσεις εικόνες ή τμήματα εικόνων και παραπέμπουν τον επισκέπτη σε άλλη ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση δικτυακού τόπου.

70 Υπερσυνδέσεις (2/2) πλήκτρα πλοήγησης. κάθετη γραμμή με κουμπιά πλοήγησης στα αριστερά της σελίδας στα οποία αναγράφονται οι βασικές ενότητες της πύλης, επιλέγοντας ο χρήστης την υπερ-σύνδεση που επιθυμεί εμφανίζονται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

71 Μηχανές αναζήτησης (1/3)
Κάθε πύλη διαθέτει μία ή περισσότερες μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης των πυλών δίνουν συνήθως δύο επιλογές στους χρήστες: πραγματοποίησης αναζητήσεων στα περιεχόμενα της πύλης ή αναζήτησης σε όλο το διαδίκτυο.

72

73 Μηχανές αναζήτησης (2/3)
Οι μηχανές αναζήτησης των διαφόρων πυλών συχνά χαρακτηρίζονται ως αναποτελεσματικές. Τα μειονεκτήματα που συχνά αναφέρονται αφορούν τα εξής: Έλλειψη συγκεκριμένης πληροφορίας Πολλαπλές αναφορές για το ίδιο site Πολλαπλές μικρο-διαφοροποιήσεις ουσιαστικά της ίδιας πληροφορίας.

74 Μηχανές αναζήτησης (3/3)
Χρήση εξωτερικής γνωστής μηχανής αναζήτησης που διατίθεται δωρεάν ή με κάποιο κόστος στη πύλη. Αυτή η λύση χρησιμοποιείται κυρίως για την αναζήτηση σε όλο το διαδίκτυο. Πολλές πύλες όμως χρησιμοποιούν εξωτερικές μηχανές αναζήτησης για την έρευνα και στο περιεχόμενό τους.

75 θεματικοί κατάλογοι (1/2)
Κάθε πύλη εκτός από μηχανή αναζήτησης διαθέτει απαραίτητα ένα θεματικό κατάλογο. Οι περισσότερες πύλες διέθεταν θεματικό κατάλογο 14 ενοτήτων.

76 θεματικοί κατάλογοι (2/2)
Δύο στήλες. Ο τίτλος της κάθε κατηγορίας είναι υπογραμμισμένος και αποτελεί υπερ-σύνδεση. Κάτω από τον τίτλο κάθε ενότητας υπάρχουν κάποιες υποκατηγορίες. Ο αριθμός των υπο-κατηγοριών που αναφέρονται κάτω από κάθε τίτλο ενότητας είναι περιορισμένος, καθώς αυτές πρέπει να καλύπτουν το πλάτος του τίτλου.

77 Banners (1/2) Μέσα διαφήμισης για το World Wide Web. Τα banners αποτελούν αποκλειστική πηγή εσόδων. Μεγάλος χρόνος κατεβάσματος Χαμηλό κόστος δημιουργίας Ελάχιστος χρόνος παραγωγής Ευκολία αντικατάστασης ή τροποποίησης

78 Banners (2/2) Διαδικτυακή διαφήμιση μέσω των banners - πόσοι είναι οι αποδέκτες του μηνύματος τους, έτσι ώστε να δικαιολογήσουν τις δαπάνες της δικτυακής προβολής τους. Μέτρηση της επισκεψιμότητας. Alexa Research. Διαθέτει στοιχεία επισκεψιμότητας για τους δικτυακούς τόπους τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.

79 Κατάταξη επισκεψιμότητας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 (www.Alexa.com)
A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 IN.GR 2 PATHFINDER 3 THEGREEKZ.COM 4 CONTRA 5 SPORT24.GR 6 7 OTENET 8 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 9 FORTHNET 10 SPORT FM 11 SPORTIME.GR 12 E-SHOP.GR 13 PLAISIO.GR

80 Η παρουσίαση των ειδήσεων (1/2)
Κάθε είδηση αποτελείται: από έναν έντονο τίτλο, άλλοτε υπογραμμισμένο κι άλλοτε όχι, που μας δίνει μια πρώτη ιδέα για το περιεχόμενο του άρθρου, από μια μικρή εισαγωγή που περιλαμβάνει την περίληψη και τα βασικά στοιχεία κάθε θέματος από μία σχετική φωτογραφία και από το κύριο σώμα, δηλαδή την ανάπτυξη του άρθρου.

81 Η παρουσίαση των ειδήσεων (2/2)
Υπερσύνδεση για τη μετάβαση στη νέα σελίδα βρίσκουμε πάντα στον τίτλο της είδησης. Σε αρκετές πύλες αντίστοιχη υπερσύνδεση υπάρχει και στη φωτογραφία που συνοδεύει την είδηση. Εναλλακτικά σε κάποιες από τις πύλες υπερ-συνδέσεις υπάρχουν στα βελάκια που τοποθετούνται συνήθως στο τέλος του εισαγωγικού κειμένου – περίληψης.

82 Πλεονεκτήματα των πυλών
Συγκεντρώνουν ολόκληρο το ελληνικό διαδίκτυο. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστες και μπορούν να μας προσφέρουν εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που επιθυμούμε. Η εμφάνιση των πυλών, πέρα από την πυκνή δόμηση των κεντρικών σελίδων τους, είναι γενικά καλαίσθητη και σοβαρή. Η χρήση των εικόνων και των φωτογραφιών γίνεται με μέτρο, ενώ τα διαφημιστικά banner είναι συχνά animated, χαρίζοντας κίνηση και ζωντάνια στο δικτυακό τόπο. Η δόμηση των σελίδων των portals είναι ιεραρχική

83 Μειονεκτήματα των πυλών
Απαιτείται εξοικείωση με το περιβάλλον των υπολογιστών. Ενδέχεται να μας ζητηθεί να “κατεβάσουμε” (download) διάφορα προγράμματα, για έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι πολλές υπερ-συνδέσεις πολλές φορές προκαλούν σύγχυση, αντί να διευκολύνουν το χρήστη. Ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν. Επιπλέον είναι γεγονός ότι η επιλογή των δικτυακών τόπων που περιλαμβάνονται στις λίστες των πυλών δε γίνεται πάντα με αντικειμενικά κριτήρια..

84 Βιωσιμότητα των πυλών (1/2)
Ειδική μελέτη της Deutsche Bank για τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των νέων τεχνολογιών στις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης, διαβλέπει τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στα portals, τα οποία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «θα κυριαρχήσουν τόσο στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και στη διαφημιστική αγορά».

85 Έσοδα πυλών Τρεις είναι βασικές πηγές εσόδων μίας πύλης:
Η χρέωση των επισκεπτών της πύλης όταν χρησιμοποιούν ορισμένες υπηρεσίες της πύλης. Η χρέωση των προμηθευτών του περιεχομένου της πύλης. Έσοδα από τις διαφημίσεις.

86 Βιωσιμότητα των πυλών (2/2)
Οι περισσότερες πύλες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων για την απόκτηση εσόδων. Ειδικά οι πύλες των αναδυόμενων αγορών έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να αξιοποιήσουν το παράδειγμα των αμερικανικών πυλών και να μην περιοριστούν στη διαμεσολάβηση, αλλά να ιδρύσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα (τα λεγόμενα e-shops).

87 Ποιοτικό περιεχόμενο! Αρκεί?

88 Vortals Vortals = vertical industry portals.


Κατέβασμα ppt "Αναζήτηση Ανδρέας Βέγλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google