Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και η βελτίωση της αυτοεικόνας των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σχολή μας το Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής με στόχο την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και βελτίωση της αυτοεικόνας των παιδιών. Συναισθηματική αγωγή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε και να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, να ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, να συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, να αναπτύσσουμε θετικές σχέσεις και να αποφεύγουμε τις αρνητικές συμπεριφορές (Elias et al, 1997). ΕΝΑΥΣΜΑ 1. Διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών της σχολής για τη χαμηλή αυτοεικόνα των παιδιών, που οφείλεται στην προκατάληψη για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. 2. Έρευνα για το συναισθηματικό περιβάλλον του σχολείου και το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

3 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η διαδικασία μέσω της οποίας μαθαίνουμε να: Αναγνωρίζουμε και να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, Ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, Συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες, Παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, Αναπτύσσουμε θετικές σχέσεις και Αποφεύγουμε τις αρνητικές συμπεριφορές (Elias et al, 1997)

4 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση του συναισθηματικού περιβάλλοντος του σχολείου και του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών/τριών από το σχολείο. Τα συναισθήματα των μαθητών και ο βαθμός ικανοποίησης τους συνοψίζονται στις πιο κάτω διαφάνειες.

5 Συναισθήματα μαθητών από τη σχέση τους με το σχολείο

6 Συναισθήματα μαθητών από τη σχέση τους με το σχολείο

7 Συναισθήματα μαθητών από τη σχέση τους με το σχολείο

8 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι τα προγράμματα Συναισθηματικής Αγωγής μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών/τριών. Malecki, CK, & Elliott, SN, (2002) Wilson, D, et al (2001)* Pasi RJ, (2001) Richardson and Evans (1997) O’ Donnel, J, et al., (1995) Eggert, LL, et al., (1994) Elias, MJ, et al., (1991)

9 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
Βελτίωση Ακαδημαϊκής Επίδοσης Επιτυχία στο Σχολείο και στη Ζωή Δια βίου Μάθηση Δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος Αγάπη για το Σχολείο Συναισθηματική Αγωγή Αυτογνωσία Αυτοπεποίθηση Κοινωνικές δεξιότητες Επίλυση προβλημάτων Ανάπτυξη θετικής συμπεριφοράς Μείωση αρνητικής συμπεριφοράς Μείωση σχολικής εγκατάλειψης

10 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Πολυεπίπεδο Πρόγραμμα Δράσης Συμμετέχουν: Μαθητές και μαθήτριες Εκπαιδευτικοί Γονείς

11 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να συμβάλουν στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεικόνας των παιδιών Να μεταλαμπαδεύσουν θετικές στάσεις και αξίες μέσα από τη σχολική και μαθησιακή αλληλεπίδραση. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Σεμινάρια, διαλέξεις.

12 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

13 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΓΟΝΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ: Nα ενημερωθούν για τους ενδεδειγμένους τρόπους με τους οποίους μπορούν: Να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανακαλύψουν το συναισθηματικό τους κόσμο Να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα τους Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις για τη ζωή τους. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Σεμινάρια, διαλέξεις.

14 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες ΣΤΟΧΟΙ: Ανακάλυψη της συναισθηματικής ταυτότητας Ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης Βελτίωση της αυτοεικόνας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Βιωματικά Εργαστήρια Διαλέξεις

15 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

16 ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ
ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Αβεβαιότητα Αγάπη Άγχος Ασφάλεια Αδιαφορία Αναγνώριση Απάθεια Δικαιοσύνη Αποτυχία Ενδιαφέρον Καταπίεση Ενθάρρυνση Μίσος Ενθουσιασμό Υποτίμηση Καλοσύνη Φόβο Χαρά

17 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας, εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. Δημιουργική απασχόληση η οποία να προάγει τη χαρά της μάθησης. Ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές δραστηριότητες του σχολείου και της κοινότητας. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης (αλκοόλ, κάπνισμα, ουσίες εξάρτησης, Aids, κτλ). Σταθερή επικοινωνία με τους γονείς.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google