Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης
Διδάσκουσα: Ελευθερία Αργυροπούλου

2 Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα
Τίτλος Σεμιναρίου Η ερευνητική στρατηγική της Μελέτης Περίπτωσης στο γνωστικό αντικείμενο της «Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης» Ποιοτική Προσέγγιση Συνάντηση 5η Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα

3 Πρακτικές Εφαρμογές Σχολιασμός Μελετών Περίπτωσης που αφορούν
τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σ’ έναν εκπαιδευτικό οργανισμό (μια σχολική μονάδα)

4 Εισαγωγικά στοιχεία-ορισμοί 1
Εισαγωγικά στοιχεία-ορισμοί 1 Στρατηγική: Σε γενικές γραμμές η στρατηγική αναφέρεται στον ορισμό των οργανωσιακών στόχων και εν συνεχεία στις μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες- πολιτικές για την ικανοποίηση τους, οι οποίες περιλαμβάνουν την συνολική ανάπτυξη του οργανισμού μέσα στο περιβάλλον του.

5 Εισαγωγικά στοιχεία-ορισμοί 2
Στρατηγική Ανάλυση: Οι πιθανοί στόχοι του οργανισμού αξιολογούνται σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον και τους διαθέσιμους πόρους του, ανθρώπινους και υλικούς.

6 Εισαγωγικά στοιχεία-ορισμοί 3
Στρατηγική Επιλογή: Η καταγραφή επιλογών-πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων, η αξιολόγησή τους και η επιλογή της πλέον πρόσφορης επιλογής-λύσης. Βασίζεται στη διάγνωση και εκτίμηση των δυνατοτήτων του οργανισμού κατά το στάδιο της στρατηγικής ανάλυσης. Περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό μιας στρατηγικής εφαρμογής, η οποία καλύπτει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης, που αναπτύσσονται μεταξύ των τεσσάρων βασικών τομέων της διοίκησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (μιας σχολικής μονάδας)

7 Οι τέσσερις τομείς διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. 1
Οι τέσσερις τομείς διοίκησης μιας σχολικής μονάδας Λήψη στρατηγικών αποφάσεων 2. Διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (Αναλυτικό Πρόγραμμα) 3. Διαχείριση και αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) 4. Προγραμματισμός αναγκών και Διαχείριση διατιθέμενων κονδυλίων (Οικονομική Διαχείριση)

8

9 Διοίκηση βάσει Στρατηγικής ή Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Διοίκηση βάσει Στρατηγικής ή Στρατηγικό Μάνατζμεντ Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ είναι μια καθαρά ορθολιγιστική προσέγγιση, ένα κανονιστικό μοντέλο συνιστώμενης πρακτικής στη διοίκηση, και όχι μια περιγραφή της πραγματικότητας. Γι’ αυτό άλλες προσεγγίσεις στη διοίκηση, όπως το μικροπολιτικό μοντέλο, το μοντέλο της ασάφειας ή το υποκειμενικό μοντέλο, ασκούν έντονη κριτική στην δυνατότητα εφαρμογής του Στρατηγικού Μάνατζμεντ.

10 Ανάλυση SWOT ή SOFT: S strengths δυνατά σημεία-πλεονεκτήματα
W weaknesses/ F faults αδυναμίες/ λάθη O opportunities ευκαιρίες T threats απειλές Αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία ενός οργανισμού και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιειται ως ένα είδος «ακτινογραφίας» του οργανισμού. Εξετάζει κάθε διαθέσιμη πληροφορία με δομημένο τρόπο κατηγοριοποιώντας και συσχετίζοντας τους τέσσερις παράγοντες μεταξύ τους.

11 Μικραίνοντας το χάσμα Η ανάλυση SWOT χρησιμεύει για να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των εσωτερικών (πλεονεκτήματα, αδυναμίες) και των εξωτερικών (ευκαιρίες, απειλές) παραγόντων που επιδρούν στη λειτουργία ενός οργανισμού. Εξετάζουμε πρώτα τους εξωτερικούς και κατόπιν τους εσωτερικούς παράγοντες.


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google