Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ. Παπαδημητρίου Δ/ντής Ε. Σ. Υ Γεν

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ. Παπαδημητρίου Δ/ντής Ε. Σ. Υ Γεν"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2 Κ. Παπαδημητρίου Δ/ντής Ε. Σ. Υ Γεν
Κ. Παπαδημητρίου Δ/ντής Ε.Σ.Υ Γεν. Ιατρικής Συν/στής εκπαίδευσης ειδικευομένων Γεν. Ιατρικής Νοτίου Αιγαίου

3 1. Ατομικά Στοιχεία 1.Υπηκοότητα ………………………………………………………….. 2. Ηλικία : 3.Φύλο : Άνδρας Γυναίκα □ □ 4. Τόπος μόνιμης κατοικίας : 5. Παντρεμένος □ 6. Άγαμος □ 7. Αριθμός παιδιών □ 8. Αριθμός μελών οικογενείας □ Είσθε Απόφοιτος: 9. Δημοτικού □ 10. Γυμνασίου □ 11. Λυκείου □ 12. Ανωτέρας/Ανωτάτης Εκπαίδευσης □ Λόγοι που παρευρίσκεστε στο νησί : 13. Μόνιμος κάτοικος □ 14. Εργαζόμενος στο νησί □ (Δημ. Υπάλληλος, στρατιώτης, εκπαιδ.,εργάτης) □ 15. Για τουρισμό □ 16. Επάγγελμα :…………………………………………………………… 17. Ασφαλιστικός φορέας :…………… 18. Μηνιαίο Εισόδημα : Μέχρι 1000 € □ Από € □ Από 2000 € και άνω □

4 2. Χρήση Υπηρεσιών Υγείας
19. Χρησιμοποιήσατε το ΠΠΙ για πρωτοεμφανιζόμενο πρόβλημα υγείας σας; ΝΑΙ ΟΧΙ □ □ 20. Πόσο συχνά επισκέφθεσθε το ΠΠΙ (σημειώστε στο τετραγωνάκι αριθμητικά) Φορές την εβδομάδα □ Φορές το μήνα □ Φορές το xρόνο □ 21. Ποιοι ήταν οι λόγοι που επισκεφθήκατε το Π.Π.Ι.; Για απλή συνταγογραφία □ Για παρακολούθηση □ Για επείγουσα περίθαλψη □ Για χορήγηση πιστοποιητικού □ Για παρακολούθηση χρόνιου νοσήματος και συνταγογραφία □ Για προληπτική φροντίδα □ 22. Η επίσκεψή σας έγινε κατόπιν ραντεβού; ΝΑΙ ΟΧΙ □ □ Αν ΝΑΙ : 23. Μετά από πόσες μέρες σας κλείσανε το ραντεβού; Αριθμός ημερών ……

5 24. Πόσο χρόνο παραμείνατε εντός του ιατρείου;
Μέχρι 15 λεπτά □ Από 15 μέχρι 30 λεπτά □ Πάνω από 30 λεπτά □ 25. Πόση ώρα περιμένατε μέχρι να εξυπηρετηθείτε; Πάνω από 30 λεπτά □ 26. Πόσες φορές εσείς ή μέλος της οικογένειας σας χρησιμοποίησε Ε.Κ.Α.Β. την τελευταία 5ετία; Φορές □ Καμία φορά □ Ποιο έτος : ……….. Αιτία…………………………………………………………………. Χρόνος παραμονής στο Ιατρείο μέχρι προσελεύσεως ελικοπτέρου: σε ώρες □ σε λεπτά □ 27. Επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας άλλο ιατρό ιδιώτη εκτός του νησιού; ΝΑΙ ΟΧΙ □ □ Αν ΝΑΙ πόσες φορές ;………………………………………………….. Τι ειδικότητας; ………………………………………………………… Σε ποιο μέρος; ………………………………………………………… Πόσο περίπου σας κόστισαν αυτές οι επισκέψεις; ..………………….€ Πόσο περίπου σας κόστισε η μετακίνησή σας αυτή; …………………€ 28 Έχετε χρησιμοποιήσει Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής; Αν ΝΑΙ για ποια αιτία; ………………………………………………….

6 3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
29. Πώς κρίνετε την κτιριακή υποδομή του ΠΠΙ; (σημειώστε μόνο μια από τις παρακάτω επιλογές) Πολύ καλή □ Καλή □ Μέτρια □ Κακή □ 30. Ποια είναι η εντύπωσή σας όσον αφορά την καθαριότητα των χώρων αναμονής και υγιεινής; (σημειώστε μόνο μια από τις παρακάτω επιλογές) Πολύ καλή □ 31. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τρόπο ενημέρωσης της ασθένειάς σας; (σημειώστε μόνο μια από τις παρακάτω επιλογές) Καλή □ Μέτρια □ Κακή □ 32. Μείνατε ευχαριστημένοι από το προσωπικό του ιατρείου όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας που σας προσέφερε; ΝΑΙ ΟΧΙ □ □ 33. Αν ΝΑΙ είστε ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση; (σημειώστε μόνο μια από τις παρακάτω επιλογές) Πολύ ικανοποιημένος /η □ Αρκετά ικανοποιημένος /η □ Μέτρια ικανοποιημένος /η □ Καθόλου ικανοποιημένος /η □

7 34. Κατά την επίσκεψή σας στο ΠΠΙ ερωτηθήκατε ή ενημερωθήκατε για κάποιο θέμα υγείας; (σημειώστε όσες επιλογές επιθυμείτε) όπως : ΝΑΙ ΟΧΙ Κάπνισμα □ □ Παχυσαρκία □ □ Υγιεινή διατροφή □ □ Αλκοολισμός □ □ Σεξουαλική συμπεριφορά □ □ Χρήση τοξικών ουσιών □ □ Πρόληψη καρκίνου □ □ Επαγγελματικά νοσήματα □ □ 35. Ποιες εργαστηριακές εξετάσεις κάνατε; Γενική αίματος □ SGOT □ Γενική ούρων (με stick) □ SGPT □ Εξέταση σακχ. Με σακχαρόμετρο □ γGT □ Σάκχαρο αίματος □ tBIL □ Ουρία □ AMY □ Κρεατινίνη □ LDH □ Ολ. πρωτεϊνες □ CPK □ αλβουμίνη □ HDL □ χοληστερίνη □ UA □ τριγλυκερίδια □ Ca □ αλκαλική φωσφατάση □ K □ Na □ 36. Γενικά ποιά είναι η εντύπωσή σας από την επίσκεψη στο ΠΠΙ; Πολύ καλή □ Καλή □ Μέτρια □ Κακή □

8 Διανομή ερωτηματολογίου
Απρίλιος : 187 ερωτηματολόγια Ιούνιος : 135 ερωτηματολόγια Αύγουστος : 487 ερωτηματολόγια Οκτώβριος : 203 ερωτηματολόγια Δεκέμβριος : 179 ερωτηματολόγια Σύνολο :1191 ερωτηματολόγια

9 Σχέση Ανδρών - Γυναικών

10 Προέλευση ασθενών

11 Κοινωνική Ασφάλιση

12 Ανάλυση ετήσιου εισοδήματος

13 Μορφωτικό επίπεδο

14 Συχνότητα ιατρικών επισκέψεων

15 Διάρκεια παραμονής εντός του ιατρείου

16 Το 2 % των χρηστών χρησιμοποίησε το Ε. Κ. Α. Β
Το 2 % των χρηστών χρησιμοποίησε το Ε.Κ.Α.Β (ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο) την τελευταία πενταετία , με μέσο χρόνο αναμονής έως την έλευση του ελικοπτέρου τις 2 ώρες περίπου

17 Το 12,8% είχε επισκεφθεί ιδιώτη ιατρό εκτός της νήσου με μέσο όρο 3,5 επισκέψεις ανά ασθενή

18 Ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση :
Παιδίατρος Νευρολόγος Γυναικολόγος

19 Η μέση οικονομική επιβάρυνση του ασθενούς προσεγγίζει τα 480 € για ιατρικές επισκέψεις κυρίως στη Ρόδο

20 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

21 Κτιριακή υποδομή

22 Τρόπος ενημέρωσης ασθενών

23 Γενική εικόνα , χρησιμοποίηση , συμπεριφορά και ενημέρωση

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πραγματοποιήθησαν οι ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις :
Γενική αίματος 1226 CPK 112 Ολ. Λευκώματα 128 Σάκχαρο 384 T BIL 273 Αλβουμίνη Ουρία 372 K+ 315 Ουρικό οξύ 270 Κρεατινίνη 371 Na+ Αμυλάση 92 SGOT 365 Ca++ 56 Γενική ούρων 272 SGPT 354 Χοληστερόλη 364 Σακχαρομέτρηση 454 γ GT 352 Τριγλυκερίδια Η.Κ.Γ. 471 LDH 103 HDL

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τουρίστες επισκέπτονται το ΠΠΙ Μεγίστης κυρίως τον Ιούλιο και Αύγουστο και η συχνότητα επισκέψεων σχεδόν τριπλασιάζεται. Το υψηλό ποσοστό (21%) των ανασφαλίστων ομογενών από Αυστραλία παραπέμπει στην άμεση λήψη δραστικών και νόμιμων μέτρων. Η χρέωση των τουριστών πρέπει να εφαρμοστεί στο ακριτικό ιατρείο. Επισημαίνεται η πρόσληψη προσωπικού, η εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος, όπως και η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλα τα Κ.Υ και ΠΠΙ της χώρας.

26 Συμπεράσματα Το Π.Π.Ι. Μεγίστης καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες για Π.Φ.Υ. των κατοίκων του ακριτικού Καστελόριζου. Η ζήτηση όμως για εξειδικευμένη φροντίδα υγείας δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Συνέπεια αυτού είναι η μετακίνηση των κατοίκων και η επιβάρυνση τους οικονομικά σε ποσά αναλογούντα στο 1/3 του μηνιαίου εισοδήματός τους .


Κατέβασμα ppt "Κ. Παπαδημητρίου Δ/ντής Ε. Σ. Υ Γεν"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google