Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

E-Presence Παρουσίαση Λογισμικού Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης Κακαρόντζας Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών – ΤΤΠΤ – ΤΕΙ Λάρισας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "E-Presence Παρουσίαση Λογισμικού Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης Κακαρόντζας Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών – ΤΤΠΤ – ΤΕΙ Λάρισας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 E-Presence Παρουσίαση Λογισμικού Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης Κακαρόντζας Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών – ΤΤΠΤ – ΤΕΙ Λάρισας

2 Τι είναι το e-Presence  To e-Presence Media είναι λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα (open source) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ακόλουθα:  Σύλληψη και καταγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που αποτελείται από ήχο, εικόνα και παρουσίαση  Αρχειοθέτηση του υλικού, και  Διάθεση του υλικού αυτού μέσω του Internet

3 Υποστήριξη πολλαπλών μορφών αρχείων πολυμέσων  Το e-Presence χρησιμοποιεί υπάρχουσες μορφές αρχείων πολυμέσων όπως Windows Media της εταιρίας Microsoft καθώς και τα Real Media και QuickTime της εταιρίας Apple.  Χρησιμοποιεί υπάρχοντα συστήματα υπηρεσιών μετάδοσης πολυμέσων (streaming media) αποκρύπτοντας τα εν λόγω συστήματα από τον τελικό χρήστη (π.χ. Windows Media Services για την περίπτωση των Windows Media).

4 Δομή του Συστήματος

5 Απαιτήσεις του Συστήματος  Σύστημα καταγραφής:  Λογισμικό e-Presence Producer  Λ.Σ. Windows με.NET Framework  Μία κάμερα και ένα μικρόφωνο  Βοηθητικό λογισμικό ανάλογα με τις μορφές αρχείων πολυμέσων που θέλουμε να εξάγουμε  E-Presence server:  Λογισμικό e-Presence server και Media Services λογισμικό (π.χ. Windows Media Services)  Αρκετός αποθηκευτικός χώρος για την αποθήκευση των αρχείων media (~200Mb/hour/format).  Επαρκή ταχύτητα σύνδεσης στο Internet  Υπολογιστής πελάτης: μόνο ένας browser αν και ένας πελάτης μπορεί να δει το εκπαιδευτικό υλικό και μέσω ενός ειδικού προγράμματος που ονομάζεται ePresence Player

6 Εγκατάσταση στο ΤΕΙ Λάρισας  Εγκατάσταση του E-Presence Server καθώς και του απαραίτητου λογισμικού για την διαχείριση αρχειοθηκών πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού με μορφή Windows Media.  Το υλικό θα διατίθεται μέσω του διαδικτύου στους φοιτητές του ΤΕΙ και μπορεί να είναι προστατευμένη η πρόσβαση με κωδικό  Παροχή υποστήριξης των εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Λάρισας για την ανάπτυξη αρχείων-πολυμέσων για τα μαθήματά τους με την χρήση του e-Presence Producer (το θέμα του υπόλοιπου αυτής της παρουσίασης)

7 E-Presence Producer  Οι αρχειοθήκες υλικού πολυμέσων του ePresence δημιουργούνται με το πρόγραμμα e-Presence Producer.  Οι αρχειοθήκες αποτελούνται από τρία συστατικά:  Το αρχείο πολυμέσων (media file)  Το αρχείο συμβάντων της ροής (event stream data)  Το αρχείο παρουσίασης σε μορφή PowerPoint Presentation

8 Η Διαδικασία Γενικά  Η διαδικασία δημιουργίας μιας αρχειοθήκης του ePresence εμπεριέχει την επεξεργασία και συγχρονισμό αυτών των τριών συστατικών και τελικά την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος σε μία από τις τρεις ή και στις τρεις υποστηριζόμενες μορφές (Real Media, Windows Media και QuickTime/MPEG-4).  Η διαδικασία αυτήν γίνεται με την εφαρμογή ePresence Producer που παρέχει δυνατότητες εισαγωγής διαφανειών (που έχουν δημιουργηθεί προηγούμενα με το PowerPoint), καταγραφής video και ήχου καθώς και επεξεργασίας των συμβάντων (όπως ο συγχρονισμός της αλλαγής διαφανειών με την ροή του video). Τελικά το αποτέλεσμα εξάγεται στην τελική αρχειοθήκη.

9 Η Διαδικασία Βήμα-Βήμα 1.Μεταφόρτωση των διαφανειών της παρουσίασης 2.Καταγραφή 3.Εξαγωγή της αρχειοθήκης 4.Πρόσβαση στην Παρουσίαση

10 Μεταφόρτωση των διαφανειών  Ανοίγουμε το εργαλείο μετατροπής διαφανειών (Tools->Upload Presentation) και καθορίζουμε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκευθούν οι εικόνες (jpeg) που θα εξαχθούν από την μετατροπή των slides ο οποίος μπορεί να είναι τοπικός ή μπορούμε να μεταφορτώσουμε τις διαφάνειες απευθείας στον εξυπηρετητή  Πατάμε το πλήκτρο ‘Convert’ για να γίνει η μετατροπή.  Το σύστημα μας πληροφορεί όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή

11 Δημιουργία και καταγραφή του event  Αφού κάνουμε την μεταφόρτωση των διαφανειών επιλέγουμε από το μενού File την επιλογή Capture για να καταγράψουμε το συμβάν (event)  Για το βήμα αυτό θα πρέπει να έχουμε μία βιντεοκάμερα και ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο με τον υπολογιστή μας.  Πατάμε το πλήκτρο ‘Start’ (Έναρξη)  Όπως κάνουμε την παρουσίαση προχωράμε και στις αντίστοιχες διαφάνειες έτσι ώστε η παρουσίαση που κάνουμε να είναι συγχρονισμένη με την εμφάνιση των αντίστοιχων διαφανειών.  Όταν τελειώσουμε την παρουσίαση πατάμε το πλήκτρο ‘Stop’

12 Εξαγωγή της Αρχειοθήκης – Βήμα 1ο  Στο βήμα αυτό αρχίζουμε την εξαγωγή της αρχειοθήκης  Η διαδικασία αποτελείται από βήματα που γίνονται μέσα από έναν οδηγό (wizard)  Στο 1ο βήμα προσδιορίζουμε τον τύπο της αρχειοθήκης (web ή CD/DVD)

13 Εξαγωγή του streaming media  Στο 2ο βήμα εξάγουμε το επιθυμητό streaming media  Αυτό μπορεί να έχει τρεις μορφές (Windows Media, Real Media ή QuickTime)  Προσδιορίζουμε την ανάλυση καθώς και την ταχύτητα που απαιτείται για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του υλικού (π.χ. ταχύτητα τοπικού δικτύου)  Σημειώστε πως η διαδικασία μετατροπής μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο

14 Μεταφόρτωση του video στον server  Στο 3ο βήμα μεταφορτώνουμε (upload) το video που παράχθηκε στο 2ο βήμα σε κάποια ειδική τοποθεσία στον ePresence Server  Προσδιορίζουμε το αρχείο πηγής και προορισμού και πατάμε το πλήκτρο Upload  Φυσικά γι’ αυτό το βήμα θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet

15 Δημιουργία Δεικτών  Στο 4ο βήμα απλά προσδιορίζουμε ποια είναι η θέση του αρχείου video στον server  Υπάρχει ήδη μία τιμή γι’ αυτό και συνήθως δεν χρειάζεται να την αλλάξουμε  Μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο ‘Test’ για να δοκιμάσουμε αν το αρχείο είναι προσπελάσιμο  Τελικά πατάμε το πλήκτρο ‘Create Media Pointers’ και συνεχίζουμε με το επόμενο βήμα

16 Κατάλογος Αρχειοθήκης  Στο 5ο βήμα προσδιορίζουμε τον κατάλογο της αρχειοθήκης.  Μία χρήσιμη δυνατότητα που έχουμε είναι πως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον φάκελο εναπόθεσης του υλικού ο οποίος μπορεί να είναι προστατευμένος από κωδικό και άρα η παρουσίαση να είναι προσπελάσιμη μόνο από τους χρήστες που γνωρίζουν τον κωδικό

17 Πρότυπο Παρουσίασης  Στο 6ο βήμα προσδιορίζουμε το πρότυπο της παρουσίασης (Template)  Υπάρχει μία σειρά από έτοιμα πρότυπα με διαφορετικά χρώματα, γραμματοσειρές κλπ.

18 Παραγωγή Παρουσίασης  Στο 7ο βήμα παράγουμε την αρχειοθήκη.  Αυτό σημαίνει πως μετά απ’ αυτό το βήμα η αρχειοθήκη μας θα είναι διαθέσιμη μέσω του ePresence web interface.  Αφήνουμε τις προκαθορισμένες τιμές και πατάμε το πλήκτρο ‘Generate’

19 Παραγωγή Όρων Αναζήτησης  Στο 8ο και τελευταίο βήμα παράγουμε όρους αναζήτησης του υλικού  Αυτό γίνεται από τους τίτλους των κεφαλαίων της παρουσίασης καθώς και από το περιεχόμενό τους  Απλά πατάμε το πλήκτρο ‘Export Keywords’ και ολοκληρώνουμε την εξαγωγή πατώντας το πλήκτρο ‘Finish’

20 Πρόσβαση στην Παρουσίαση  Η πρόσβαση στην παρουσίαση γίνεται μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας το ePresence portal  Οι χρήστες επιλέγουν το archive που επιθυμούν να δουν ή αναζητούν κάποια παρουσίαση με βάση όρους αναζήτησης

21 Τρέχουσα Κατάσταση  Αυτήν την στιγμή βρίσκεται υπό εγκατάσταση το σύστημα του ePresence Server στο ΤΕΙ το οποίο αναμένεται να είναι λειτουργικό τον Φεβρουάριο  Επίσης βρίσκονται υπό ανάπτυξη εκπαιδευτικοί οδηγοί για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση του ePresence Producer

22 Περισσότερες Πληροφορίες  http://epresence.kmdi.toronto.edu/ http://epresence.kmdi.toronto.edu/


Κατέβασμα ppt "E-Presence Παρουσίαση Λογισμικού Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης Κακαρόντζας Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών – ΤΤΠΤ – ΤΕΙ Λάρισας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google