Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέμα : " Internet Telephony " Εφαρμογή : "Τηλεφωνική κλήση μέσω ιστοσελίδας με τη χρήση modem"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέμα : " Internet Telephony " Εφαρμογή : "Τηλεφωνική κλήση μέσω ιστοσελίδας με τη χρήση modem""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Θέμα : " Internet Telephony " Εφαρμογή : "Τηλεφωνική κλήση μέσω ιστοσελίδας με τη χρήση modem"

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ INTERNET- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET COMMON GATEWAY INTERFACE ACTIVEX CONTROLS ACTIVEX CONTROLSVBSCRIPTCOOKIES

4  Απεικόνιση των πληροφοριών που βρέθηκαν  Ενσωμάτωση στα κατάλληλα σημεία των Active X controls-objects  Δημιουργία κώδικα VBScript με τα εξής μέρη: Απόκριση σε ενέργειες του χρήστη (events) Δημιουργία παραμετρικών πληροφοριών μέσω μηνυμάτων-ερωτήσεων προς το χρήστη. Αποθήκευση των παραμέτρων λειτουργίας της εφαρμογής υπό μορφή cookie. Ανάκτηση των αποθηκευμένων πληροφοριών Παγίδευση των πιθανά εμφανιζόμενων λαθών (Error trapping) (Error trapping) Κατάλληλος χειρισμός των εμφανιζόμενων λαθών (Error handling)  Δυναμική δημιουργία συνδέσμου με την σελίδα ανεύρεσης της αντίστοιχης αίθουσας  Απεικόνιση των πληροφοριών που βρέθηκαν  Ενσωμάτωση στα κατάλληλα σημεία των Active X controls-objects  Δημιουργία κώδικα VBScript με τα εξής μέρη: Απόκριση σε ενέργειες του χρήστη (events) Δημιουργία παραμετρικών πληροφοριών μέσω μηνυμάτων-ερωτήσεων προς το χρήστη. Αποθήκευση των παραμέτρων λειτουργίας της εφαρμογής υπό μορφή cookie. Ανάκτηση των αποθηκευμένων πληροφοριών Παγίδευση των πιθανά εμφανιζόμενων λαθών (Error trapping) (Error trapping) Κατάλληλος χειρισμός των εμφανιζόμενων λαθών (Error handling)  Δυναμική δημιουργία συνδέσμου με την σελίδα ανεύρεσης της αντίστοιχης αίθουσας CGI πρόγραμμα

5 Σημείο εκκίνησης είναι η κεντρική σελίδα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (http://www.teipir.gr ) Στο αριστερό μέρος της σελίδας εμφανίζεται κατάλογος περιεχομένων, όπου πατώντας το κουμπί 'mail' ο χρήστης οδηγείται στην υπηρεσία αναζήτησης καταλόγου.

6 Αφού γίνει η μετάβαση στην υπηρεσία αναζήτησης καταλόγου, εμφανίζονται δύο πληκτρολόγια, ένα ελληνικό και ένα αγγλικό Ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου του καθηγητή, ο χρήστης κάνει 'click' στο αντίστοιχο γράμμα των πληκτρολογίων.

7 Κατάλογος αποτελεσμάτων αναζήτησης:

8 Εμφάνιση πληροφοριών για τον επιλεγμένο καθηγητή Πατώντας το κουμπί ‘dial’ δίνεται η δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης στον επιλεγμένο καθηγητή

9 Εμφάνιση σειράς μηνυμάτων τα οποία καθοδηγούν το χρήστη στην κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων της τηλεφωνικής κλήσης.

10 ERROR HANDLING

11 Eνεργοποίηση της διαδικασίας τηλεφωνικής κλήσης. Κατά τη διάρκεια της κλήσης το κουμπί ‘dial’ αλλάζει σε κουμπί ‘hang up’, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να διακόψει την τηλεφωνική επικοινωνία, απλά πατώντας το.

12 Κάνοντας 'click' στον υπερσύνδεσμο της αίθουσας επιτυγχάνεται ο εντοπισμός του χώρου διδασκαλίας του καθηγητή.

13 Δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών για τη σελίδα και τις τεχνολογίες που ενσωματώνει, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

14 Το επόμενο βήμα για την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης μέσω ιστοσελίδας είναι το VOICE OVER IP

15 GO ON LINE GO ON LINE


Κατέβασμα ppt "Θέμα : " Internet Telephony " Εφαρμογή : "Τηλεφωνική κλήση μέσω ιστοσελίδας με τη χρήση modem""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google