Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα ρυθμιστικά διαλύματα ως Δίδυμοι Πύργοι (Twins)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα ρυθμιστικά διαλύματα ως Δίδυμοι Πύργοι (Twins)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα ρυθμιστικά διαλύματα ως Δίδυμοι Πύργοι (Twins)
Η Γαβρίλης

2 Έστω.. Ένα ρυθμιστικό ΒΑΣΗ ΟΞΥ ΗΑ +Η2Ο ↔ Η3Ο+ + Α- Συζ
Δύο ..Πύργοι προστατεύουν τα [H3O+] από ενδεχόμενες ..προσβολές Συζ Λόγω της επίδρασης κοινού ιόντος, έχει αποκατασταθεί ισορροπία. Κύριο χαρακτηριστικό: Οι συγκεντρώσεις του οξέος και της συζυγούς βάσης είναι πολύ μεγαλύτερες από των οξονίων. CHA≈CA- >> [H3O+] ΒΑΣΗ ΟΞΥ H3O+ ΗΑ +Η2Ο ↔ Η3Ο+ + Α-

3 Η μορφή της εξίσωσης Henderson pH = pKa + log [A-]/[HA]
Στην ισορροπία για το ρυθμιστικό: [Α-] ≈ CNaA και [ΗΑ] ≈ CHA pH = pKa + log [NaA]/[HA] Το pH εξαρτάται ..από

4 ..Η επίθεση του Νερού (αραίωση και πλημμύρα)
Οι λογικές αραιώσεις μεταβάλλουν ανάλογα τις συγκεντρώσεις.. Συνεπώς ο λόγος: Το pH δεν μεταβάλλεται. Οι υπερβολικές αραιώσεις (πλημμύρες) το μετατρέπουν σε … νερό [NaA] [HA] Σ.βάση H3O+ οξύ Water

5 ..Η επίθεση από οξύ ΟΞΥ ΟΞΥ ΟΞΥ Σ ΒΑΣΗ 0,8 Μ 0,6 Μ Σ ΒΑΣΗ 0,4 Μ H3O+
.Αντιμετωπίζεται από τη σ.βάση Ο ένας πύργος αδυνατίζει. Ο άλλος πύργος ισχυροποιείται. Και επειδή log 2 = 0,3 Το pH μεταβάλλεται ελάχιστα! Μόλις 0,3 μονάδες Σε καθαρό νερό η μεταβολή θα ήταν: 5 μονάδες τουλάχιστον!! Στο αίμα θα ήταν προφανώς θανατηφόρα.. ΟΞΥ 0,8 Μ Σ ΒΑΣΗ 0,6 Μ ΟΞΥ H3O+ Σ ΒΑΣΗ 0,4 Μ H3O+

6 ..Η επίθεση από βάση ..Αντιμετωπίζεται από το οξύ
ΝαΟΗ ..Αντιμετωπίζεται από το οξύ Ο ένας πύργος αδυνατίζει. Ο άλλος πύργος ισχυροποιείται. Το pH μεταβάλλεται ελάχιστα! Σ ΒΑΣΗ Σ ΒΑΣΗ ΟΞΥ H3O+ ΟΞΥ H3O+

7 Παράγοντες που καθορίζουν τη ρυθμιστική ικανότητα (capacity) «Η ικανότητα να αντιστέκεται σε απόπειρες μεταβολής του pH» Το Μέγεθος των πύργων! (Πόσο μεγάλες είναι οι συγκεντρώσεις) Η μεταξύ τους διαφορά μεγέθους! (Επειδή log 2 = 0,3) Λόγος [NaA]/[HA]=2 pH=pKa+0,3 Λόγος [NaA]/[HA]=4 pH=pKa+0,6e Γενικώς για κάθε διπλασιασμό ή υποδιπλασιασμό των συγκεντρώσεων ΔpH= ± 0,3

8 NaA 1 M HA 1 M pKa=5 pKa=5 pH=5 pH=5
..Το μέγεθος [Συγκεντρώσεις] Ποιό απ’ τα δύο διαλύματα ρυθμίζει αποτελεσματικότερα; 0,5 mol για ΔpH=0,3 0,05 mol για ΔpH=0,3 HA 1M NaA 1M HA 0,1M NaA 0,1 M NaA 1 M HA 1 M NaA 0,1 M ΗΑ 0,1 Μ H3O+ H3O+ pKa=5 pH=5 pKa=5 pH=5

9 0,2 Mol NaOH Η διαφορά μεγέθους για συγκεντρώσεις ίδιας τάξης.. Για ΔpH=0,3 ..απαιτούν: 0,16 Mol NaOH HA 1M NaA 1M NaA 0,6 M HA 0,6 M ΗΑ ο.4 Μ ΝαΑ 0,8 Μ H3O+ H3O+ pΗ=5,3 pΗ=5

10 Η ρύθμιση του pH του αίματος στην τιμή 7,4 (Ομοιοστατικός μηχανισμός)
pH = pKa + log [HCO3-]/[H2CO3] 7,4 = 6,1 + log [HCO3-]/[CO2(aq)] 7,4 = 6,1 + log [HCO3-]/PCO2 νεφροί πνεύμονες

11 Οι φυσιολογικές τιμές… Οξέωση…Αλκάλωση και αντιρρόπηση
Φυσιολογικές τιμές στο αίμα: pH=7,4 PCO2=40 mmHg [HCO3-]=24 mM Με [CO2(aq)]=0,03 PCO2 Διαταραχή PCO2 [HCO3] pH Αντιρρόπηση PCO2 [HCO3] Αναπνευστική οξέωση ↑ − ↑ Μεταβολική αλκάλωση − ↑ Αναπνευστική αλκάλωση ↓ − ↑ Μεταβολική οξέωση − ↓ Μεταβολική οξέωση − ↓ ↓ Αναπνευστική αλκάλωση ↓ − Μεταβολική αλκάλωση − ↑ ↑ Αναπνευστική οξέωση ↑ −

12 Case studies Ένας μαθητής από το άγχος των Πανελλαδικών εξετάσεων αναπνέει γρήγορα με ανεξέλεγκτο ρυθμό. Τι θα προκαλέσει η αγχώδης αυτή υπέρπνοια στην PCO2 και στο pH του αίματος; Πως θα αντιρροπηθεί από τον οργανισμό; Ο καθηγητής του παρουσιάζει χρόνιο ιστορικό εμφυσήματος, με χρόνια μείωση του ρυθμού αναπνοής. Ανάλυση αίματος έδωσε τις παρακάτω τιμές: pH=7,38 PCO2=60 mmHg [HCO3-]=34 mM. Κάνετε μια διάγνωση με τις γνώσεις που αποκτήσατε από τα ρυθμιστικά διαλύματα, και μια υπόθεση για το τι μπορεί να συμβαίνει.


Κατέβασμα ppt "Τα ρυθμιστικά διαλύματα ως Δίδυμοι Πύργοι (Twins)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google