Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για την Ανάπτυξη μιας Διασυνδετικής Συνεργασίας Ανάμεσα στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ψ.Υ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για την Ανάπτυξη μιας Διασυνδετικής Συνεργασίας Ανάμεσα στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ψ.Υ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Για την Ανάπτυξη μιας Διασυνδετικής Συνεργασίας Ανάμεσα στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ψ.Υ. – Ι.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2 Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας είναι μια Πρωτοβάθμια Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Νέου Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας. Το Κ.Ψ.Υ. – Ι.Π. Κέρκυρας αναγνωρίζοντας τις αρχές της Κλινικής Ψυχοπαθολογίας λειτουργεί σύμφωνα με τις αξίες της Κοινωνικής και της Κοινοτικής Ψυχιατρικής.

3 Το έργο που παράγει το κέντρο είναι: • Έργο πρόληψης, • Διαγνωστικό, • Θεραπευτικό, • Εκπαιδευτικό, • Ερευνητικό • Έργο αξιολόγησης.

4 • Την μείωση της εμφάνισης νέων περιπτώσεων (Πρωτογενής Πρόληψη) • Την μείωση της διάρκεια του προβλήματος (Δευτερογενής Πρόληψη) • Την μείωση της έκπτωσης που προκαλεί το πρόβλημα (Τριτογενής Πρόληψη) Δράσεις και εφαρμογή προγραμμάτων ΠΡΟΛΗΨΗΣ με σκοπό:

5 Ο Π.Ο.Υ. θεωρεί σωστή την πλήρη ενσωμάτωση της ψυχιατρικής φροντίδας στις Γενικές Υπηρεσίες Υγείας. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: •Μείωση του στίγματος •Βελτιωμένη διαγνωστική αξιολόγηση •Δυνατότητα καλύτερης θεραπείας •Καλύτερη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση πόρων

6 Οι τρόποι ενσωμάτωσης της ψυχικής υγείας στην γενική φροντίδα υγείας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπάρχουσα κατάσταση, και την λειτουργία του πρωτοβάθμιου, δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου, μέσα στο σύστημα Υγείας της κάθε χώρας. (Π.Ο.Υ., 2001)

7 Το μεγάλο στοίχημα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας κερδίζεται με την αποκέντρωση των υπηρεσιών και την ανάδειξη της Πρωτοβάθμιας φροντίδας.

8 Οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Γενικής και Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν παράλληλα, είναι απαραίτητο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συνεργάζονται ώστε να γεφυρώνουν τις ανάγκες για απαρτίωση της φροντίδας.

9 Ο Μichael Sepherd (1966) με την ιστορικής σημασίας, επιδημιολογική του έρευνα απέδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ψυχικών διαταραχών που υπάρχουν στο γενικό πληθυσμό μένει και αντιμετωπίζεται στα ιατρεία των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Γενικής Υγείας.

10 E1 xxxxxxx E2 ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤ. ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΧ. ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ xxxx * 250/1000 E3 ** 259/1000 230 144 140 44 E4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ xx 20 13 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ Ε5 ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ 6 4 * Μ. Βρετανία (Goldberg & Huxley, 1980) ** Ελλάδα (Βύρωνας – Καισαριανής) (Madianos et al., 1987) xxxxxxx Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 ΣΤΙΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

11 Η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει και επικυρώνει τον κεντρικό ρόλο που κατέχουν και πρέπει να κατέχουν οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Γενικής Υγείας στην αντιμετώπιση των ασθενών με ψυχικές διαταραχές ιδιαίτερα αν και όχι μόνο των ασθενών με διαταραχές του φάσματος των ψυχικών διαταραχών.

12 Ο Π.Ο.Υ. τονίζοντας την σημασία των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Γενικής Υγείας στην ανάπτυξη της κοινοτικής ψυχικής φροντίδας του, υποστηρίζει πως “Οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινοτικής ψυχιατρικής” (WHO, 1983).

13 Οι Στόχοι της Διασύνδεσης  Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τρέχουσας διαχείρισης των ψυχικών διαταραχών στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.  Η βελτίωση της αναγνώρισης και της πρώιμης διάγνωσης περιπτώσεων, της έγκαιρης παρέμβασης και της σωστής εκτίμησης των αναγκών.

14  Η μείωση του χρόνου χωρίς θεραπεία σε επεισόδιο έναρξης Ψύχωσης.  Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου στο επίπεδο της Δευτερογενούς πρόληψης.  Η βελτίωση διαχείρισης των περιπτώσεων συννοσηρότητας με σωματικό πρόβλημα.  Η θέσπιση μοντέλων παραπομπής.

15 Τα Αδύνατα σημεία και οι Δυσκολίες Συνεργασίας  Η επικοινωνία μεταξύ Επαγγελματιών Υγείας παρουσιάζεται κάπως περίπλοκο (πρόβλημα ρόλων και πεδίου παρέμβασης).  Η παραδοσιακή απόσταση που χωρίζει τις ειδικότητες.  Ο φόβος έκθεσης σε κάποια ανεπάρκεια.  Η γενικότερη δυσκολία για συνεργασία ως δυσκολία τροποποίησης του προσωπικού στυλ εργασίας.

16 Κίνητρα που διευκολύνουν τη συνεργασία  Η βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης ασθενών που χρήζουν ψυχιατρικής – ψυχολογικής βοήθειας.  Η μείωση της επιβάρυνσης της Πρωτοβάθμιας Γενικής Υγείας από περιστατικά δύσκολης διαχείρισης.  Η αύξηση της ικανοποίησης από την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

17  Η προαγωγή της “εν έργω” εκπαίδευσης που είναι χρήσιμη και στις δυο ειδικότητες.  Η ανάπτυξη και η ενίσχυση με συγκεκριμένο τρόπο της πρόληψης.  Η δυνατότητα πραγματοποίησης στοχευμένων επιδημιολογικών μελετών αναφορικά με την επικράτηση των ψυχολογικών προβλημάτων στην κοινότητα.

18 Ενδεικτικές Προτάσεις Συνεργασίας  Οργάνωση ομάδας συσκέψεων στα Κέντρα Υγείας με επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων.  Παρουσία μιας ψυχιατρικής υπηρεσίας στα Κέντρα Υγείας ως προϋπόθεση για μία παραγωγική συνεργασία.

19  Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας ή του Ι.Κ.Α. και ο Ψυχίατρος μπορεί να αποφασίσουν να συναντήσουν μαζί τον ασθενή επιλέγοντας ακολούθως την παρέμβαση που κρίνεται πιο σωστό να πραγματοποιηθεί.  Δημιουργία Πρωτοκόλλου Παραπομπών.

20 Οι Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας να αντικρίσουν η μία την άλλη και μαζί να αναγνωρίσουν την ανάγκη ανάπτυξης μίας συγκροτημένης συνεργασίας.

21


Κατέβασμα ppt "Για την Ανάπτυξη μιας Διασυνδετικής Συνεργασίας Ανάμεσα στις Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ψ.Υ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google