Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έρευνα Αποτελεσματικότητας των Διαφημίσεων πίσω από τις Αποδείξεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έρευνα Αποτελεσματικότητας των Διαφημίσεων πίσω από τις Αποδείξεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έρευνα Αποτελεσματικότητας των Διαφημίσεων πίσω από τις Αποδείξεις
Έρευνα Αποτελεσματικότητας των Διαφημίσεων πίσω από τις Αποδείξεις

2 Ταυτότητα της έρευνας Πραγματοποιήθηκαν συνολικά Ν=420 Προσωπικές Συνεντεύξεις με αγοραστές των supermarket Βερόπουλος κατά την έξοδό τους από το κατάστημα (exit interviews). Στο δείγμα εντάχθηκαν 6 καταστήματα με αντιπροσώπευση όλων των περιοχών του ΠΣΠ (κέντρο, δυτικά, ανατολικά, νότια, βόρεια) με ν=70 συνεντεύξεις ανά κατάστημα, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε όλη την διάρκεια του ωραρίου ενός Σαββάτου. Το προφίλ των ερωτωμένων ήταν Άνδρες και Γυναίκες ηλικίας 18+. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία OPINION Marketing Research (μέλος ΣΕΔΕΑ & ESOMAR) στις 29/6/2013, δύο μήνες μετά την έναρξη της επικοινωνίας στο πίσω μέρος των αποδείξεων

3 Προφίλ ως προς το Φύλο και την Ηλικία
Βάση: Σύνολο (Ν=420)

4 Προφίλ ως προς την ηλικία ανά κατάστημα
Βάση: Σύνολο (Ν=420)

5 Συχνότητα αγορών από το ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ
Βάση: Σύνολο (Ν=420)

6 Τα αποτελέσματα της έρευνας για το μέσο (συνοπτικά)
Η διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων αποτελεί ένα νέο μέσο επικοινωνίας για τον Έλληνα καταναλωτή, ως εκ τούτου η εξοικείωσή του (με το μέσο) απαιτεί χρόνο. Η αυξημένη συχνότητα αγορών σε ένα hypermarket / supermarket φαίνεται να ενισχύει τη γνώση της ύπαρξης διαφήμισης στην απόδειξη, γεγονός, που επιβεβαιώνει ότι η επανειλημμένη έκθεση του διαφημιζόμενου στο μέσο σταδιακά θα το ενισχύσει. Είναι αξιοσημείωτο ότι όταν οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ύπαρξη του διαφημιστικού μηνύματος, τα ποσοστά ανάκλησης της διαφήμισης είναι αρκετά υψηλά. Ειδικότερα, οι νέοι ετών παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σωστής ανάκλησης, ενώ σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι 35-54 ετών και ο γυναικείος πληθυσμός συνολικά.

7 Τα αποτελέσματα της έρευνας για το μέσο (συνοπτικά)
Η διαφήμιση αξιολογείται ως πολύ καλή ιδέα στο μεγαλύτερο βαθμό από τους ανθρώπους που την έχουν παρατηρήσει. Οι θετικοί χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν σε μεγαλύτερη συχνότητα είναι «έξυπνη» και «χρήσιμη». Συνολικά, φαίνεται ότι αρέσει περισσότερο στα νεανικά και γυναικεία κοινά. Εξαιρετικά ενθαρρυντικά είναι τα ποσοστά πρόθεσης χρήσης των εκπτωτικών κουπονιών και των προσφορών στην πίσω όψη των αποδείξεων (83% και 58% αντίστοιχα). Η διαφήμιση πίσω από τις αποδείξεις φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική, όταν το μήνυμα εμπεριέχει κάποια προσφορά ή έκπτωση. Τέλος, το μέσο παρουσιάζει και μια αξιοσημείωτη δυναμική σε επίπεδα awareness, που αναμένεται να ενισχυθεί μέσα από τη σταθερή παρουσία του μέσου.

8 Αντίληψη διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Σύνολο (Ν=420)

9 Αντίληψη διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων από τους συχνούς επισκέπτες του supermarket
Βάση: Συχνοί επισκέπτες ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ/ 2+φορές/ εβδομάδα (ν=214) Στο σύνολο των επισκεπτών (420) 1 στους 4 προσέχει την διαφήμιση στο πίσω μέρος της απόδειξης. Στους συχνούς επισκέπτες το επίπεδο ανεβαίνει στον 1 στους 3 (στατιστικά σημαντική διαφορά) υποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη έκθεση είναι περισσότερο αποτελεσματική.

10 Ανάκληση διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Όσοι έχουν προσέξει τη διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων (ν=114) 6 στους 10 καταναλωτές που έχουν προσέξει τη διαφήμιση, ανακαλούν σωστά το διαφημιζόμενο.

11 Ανάκληση διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Όσοι έχουν προσέξει τη διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων (ν=114)

12 Από όσους έχουν προσέξει τη διαφήμιση, 6 στους 10
Ανάκληση διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων από τους συχνούς επισκέπτες του supermarket Βάση: Συχνοί επισκέπτες ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ/ 2+φορές/ εβδομάδα (ν=214) Από όσους έχουν προσέξει τη διαφήμιση, 6 στους 10 την ανακάλεσαν σωστά.

13 Πρόθεση χρήσης μιας υπηρεσίας/ προσφοράς στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Σύνολο (Ν=420)

14 Πρόθεση χρήσης μιας υπηρεσίας/ προσφοράς στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Όσοι έχουν προσέξει τη διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων (ν=114) 61% των καταναλωτών που έχουν προσέξει τη διαφήμιση, προτίθενται να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία/ προσφορά στο πίσω μέρος των αποδείξεων.

15 Πρόθεση χρήσης ενός εκπτωτικού κουπονιού στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Σύνολο (Ν=420)

16 Πρόθεση χρήσης ενός εκπτωτικού κουπονιούστο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Όσοι έχουν προσέξει τη διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων (ν=114) 86% των καταναλωτών που έχουν προσέξει τη διαφήμιση, προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ένα εκπτωτικό κουπόνι στο πίσω μέρος των αποδείξεων.

17 Πρόθεση χρήσης υπηρεσίας / προσφοράς / εκπτωτικού κουπονιού στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Σύνολο (Ν=420) Υπηρεσία / Προσφορά Εκπτωτικό κουπόνι Παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα πρόθεσης χρήσης τόσο μιας υπηρεσίας / προσφοράς όσο και, κυρίως, ενός εκπτωτικού κουπονιού στο πίσω μέρος των αποδείξεων (58% και 83% αντίστοιχα δηλώνουν «σίγουρα ναι & μάλλον ναι θα το χρησιμοποιούσα»).

18 Αποτελεσματικότητα διαφήμισης 18 – 34 ετών

19 Αντίληψη διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: (ν=106) Σχεδόν 4 στους 10 νέους 18 – 34 ετών θυμάται ότι υπάρχει διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων.

20 Ανάκληση διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: (ν=106) Σχεδόν 1 στους 3 νέους ανακαλεί σωστά τη διαφήμιση πίσω από τις αποδείξεις Επίπεδα συγκρίσιμα με τηλεοπτική επικοινωνία

21 Ανάκληση διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: (ν=106) Από όσους έχουν προσέξει τη διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων 8 στους 10 την ανακάλεσαν σωστά.

22 Πρόθεση χρήσης υπηρεσίας / προσφοράς / εκπτωτικού κουπονιού στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: (ν=106) Υπηρεσία/ Προσφορά Εκπτωτικό κουπόνι Παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα πρόθεσης χρήσης τόσο μιας υπηρεσίας / προσφοράς όσο και, κυρίως, ενός εκπτωτικού κουπονιού στο πίσω μέρος των αποδείξεων (63% και 83% αντίστοιχα δηλώνουν «σίγουρα ναι & μάλλον ναι θα το χρησιμοποιούσα»).

23 Αξιολόγηση διαφήμισης

24 Συνολική γνώμη της ιδέας των διαφημίσεων στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Σύνολο (Ν=420)

25 Συνολική γνώμη της ιδέας των διαφημίσεων στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Όσοι έχουν προσέξει τη διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων (ν=114) 6 στους 10 καταναλωτές που έχουν προσέξει τη διαφήμιση, την αξιολογούν ως καλή/ εξαιρετική

26 Αξιολόγηση διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: Όσοι έχουν προσέξει τη διαφήμιση στο πίσω μέρος των αποδείξεων (ν=114)

27 Αξιολόγηση διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων
Βάση: (ν=106)


Κατέβασμα ppt "Έρευνα Αποτελεσματικότητας των Διαφημίσεων πίσω από τις Αποδείξεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google