Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης cdoulig@unipi.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Κατεύθυνση ΔΙκτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα (ΔΙΠΣ) Καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος

2 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα
Η κατεύθυνση ΔΙΠΣ βλέπει τα δίκτυα υπολογιστών σαν το κέντρο μετάδοσης και διάδοσης της πληροφορίας. Επικεντρώνεται στο Διαδίκτυο ως μέσο ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

3 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στους επιστημονικούς τομείς των: Δικτύων & τηλεπικοινωνιών, Διαδικτυακών συστημάτων & υπηρεσιών, Κινητών Υπολογιστικών Συστημάτων Υπολογιστικού Νέφους (cloud computing) Ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση, λειτουργία και χρήση των τεχνολογιών αυτών Απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη, συντήρηση και αριστοποίηση συστημάτων που λειτουργούν σε ένα δικτυακό περιβάλλον.

4 Διδάσκοντες Χρήστος Δουληγέρης, Καθηγητής
Δέσποινα Πολέμη, Επίκ. Καθηγήτρια Δημήτριος Βέργαδος, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Κοτζανικολάου, Λέκτορας Δρ. Σαράντης Μητρόπουλος, ΤΠΔ Δρ. Εύη Κοπανάκη, ΕΕΔΙΠ

5 Εξαρτήσεις μαθημάτων 1ο Εξ. 2ο Εξ. (ΥΚ)
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δικτύων Πρωτόκολλα Διαχείρισης Δικτύου 1ο Εξ. Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα Επικοινωνιών Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο 2ο Εξ. (ΥΚ) Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Εισβολών Υποχρεωτικά μαθήματα Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (ΔΙΠΣ: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα) Επιλογής μαθήματα κατεύθυνσης 5

6 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δικτύων
Μάθημα Κορμού Α’ Εξάμηνο Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δικτύων Μοντέλα Ανάλυσης Δικτύων Ευρυζωνικά Δίκτυα Μελέτη Επίδοσης Χρήση προσομοιωτών Παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων

7 Πρωτόκολλα Διαχείρισης Δικτύου
Μάθημα Επιλογής Α’ Εξάμηνο Πρωτόκολλα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείριση δικτύων TCP/IP Πρωτόκολλο SNMP Πρωτόκολλο CMIP IEEE Standards και TMN (Telecommunication Management Network) Σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης δικτύου Διαχείριση κίνησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων Αξιοπιστία δικτύων

8 Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα Επικοινωνιών
Μαθήματα Κατεύθυνσης ΔΙΠΣ Β’ Εξάμηνο Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα Επικοινωνιών Ασύρματο Περιβάλλον Επικοινωνίας. Κυψελωτά Δίκτυα. Δίκτυα 3ης και 4ης Γενιάς (3G-4G). Διαχείριση Κινητικότητας. Διαχείριση Επικοινωνίας. Ασύρματα Δίκτυα. IEEE x. Κινητό ΙP (Mobile IP). Δίκτυα Κατά Περίπτωση (Ad hoc). Δίκτυα αισθητήρων (Sensor networks). Ασφάλεια στο ασύρματο περιβάλλον. Προγραμματισμός εφαρμογών σε ασύρματο περιβάλλον.

9 Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο
Μαθήματα Κατεύθυνσης ΔΙΠΣ Β’ Εξάμηνο Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο Network Computing (Discovery, Collaborartion, Communicatrion), E-Business/E-Commerce, Mobile/Wireless/Pervasive Computing Distributed Document-Based Systems (Κατανεμημένα Συστήματα Βασισμένα σε Κείμενο): World Wide Web, Lotus Notes, Σύγκριση WWW και Lotus Notes Java Web Programming: JSP/Servlets Web Services/SOA

10 Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Εισβολών
Μαθήματα Κατεύθυνσης ΔΙΠΣ Β’ Εξάμηνο Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Εισβολών Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα Ασφάλειας Υποδομή Δημόσιας Κλείδας (ΥΔΚ) Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Χρήση ΥΔΚ σε Ηλεκτρονικές & Ασύρματες Εφαρμογές

11 Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing)
Μαθήματα Κατεύθυνσης ΔΙΠΣ Β’ Εξάμηνο Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) Αρχιτεκτονική, λειτουργίες και υπηρεσίες υπολογιστικών νεφών (cloud computing). Χαρακτηριστικά των μοντέλων παράδοσης των υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους. Κινητές υπηρεσίες υπολογιστικής νέφους. Ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Αποτίμηση και σχεδιασμός υπηρεσιών. Μελέτες Περίπτωσης. Πλατφόρμες προγραμματισμού. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών.

12 Πρωτοποριακή Διδασκαλία
Εργαλεία (ns2, ns3, glomosim κτλ) Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπηρεσιών Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

13 Ερευνητικά πεδία Υπολογιστικά δίκτυα / δίκτυα νέας γενιάς
IP, P2P, Overlay, Intelligent networks Ασύρματα υπολογιστικά δίκτυα Ad hoc, Sensor, Mesh, Multihop, OFDM networks Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα GSM, UMTS, 4G, LTE, WiMax Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού Client – Server, n-Tier, Grid Computing, Web Services, … Cloud Computing Green Communications Διαδικτυακή Ασφάλεια Τεχνολογίες Firewall, VPN, IDS, Network vulnerability scanners, … Τεχνολογίες ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο Identity management, Anonymity, pseudonimity, unlinkability 13

14 Γιατί να επιλέξω ΔΙΠΣ Η δραστηριότητα της κατεύθυνσης που αφορά τα Net-centric συστήματα έχει ως στόχο τη μελέτη και ανάλυση τόσο των βασικών εννοιών όσο και των σύγχρονων εξελίξεων που διέπουν τη σχεδίαση και την οργάνωση των Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Δικτύων Υπολογιστών, Υπολογιστικού Νέφους Κατανεμημένων Συστημάτων Τεχνολογιών διαδικτύου και Υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Ανάπτυξης εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου Θεμάτων Προστασίας της Ιδιωτικότητας 14

15 Γιατί να επιλέξω ΔΙΠΣ- Σύνδεση με Αγορά
Γιατί να επιλέξω ΔΙΠΣ- Σύνδεση με Αγορά Συμμετοχή σε συνέδρια που γίνονται στον Πειραιά και αλλού Προσκεκλημένες Ομιλίες Επισκέψεις σε Εταιρίες Σεμινάρια από Βιομηχανία και Αγορά Πρακτική Άσκηση και Εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διατριβών σε συνεργασία με εταιρίες.

16 Γιατί να επιλέξω ΔΙΠΣ Εκπόνηση Εργασιών
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί με την υποστήριξη του επιστημονικού δυναμικού της κατεύθυνσης 18 διδακτορικές διατριβές. Υποστήριξη σε περισσότερες από 50 μεταπτυχιακές διατριβές των φοιτητών των ΜΠΣ του Τμήματος. Υποστήριξη σε περισσότερες από 70 διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος. Οι Μεταπτυχιακές Διατριβές σχετίζονται με τα διδασκόμενα μαθήματα και την ερευνητική δραστηριοποίηση των διδασκόντων 16

17 Γιατί να επιλέξω ΔΙΠΣ Εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διατριβών
Σύνδεση με την έρευνα καθώς πολλές Μεταπτυχιακές Διατριβές έχουν οδηγήσει σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα Άνοιγμα στην Κοινωνία 17

18 Γιατί να επιλέξω ΔΙΠΣ Συμμετοχή σε δραστηριότητες
Τα μέλη και οι διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες ΕΛ /ΛΑΚ όπως: HELLUG.GR UBUNTU.GR SAVANA.ORG SOURCEFORGE.NET 18

19 Επαγγελματικές προοπτικές
Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στον ευρύτερο χώρο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, Τεχνολογιών Διαδικτύου και Υπηρεσιών Telecom - Mobile Operators Security in Telecommunications and Information Systems Internet Service Providers Internet Applications and Services Mobile and Wireless Applications Green Communications Wireless Sensor Networks Security Consulting Telecom - Net Services 19

20 Επικοινωνία Ευχαριστώ  Χ. Δουληγέρης cdoulig@unipi.gr
Δ. Πολέμη Δ. Βέργαδος Π. Κοτζανικολάου Ευχαριστώ  ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Κατεύθυνση ΔΙκτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα (ΔΙΠΣ)


Κατέβασμα ppt "Καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google