Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα
Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

2 Αίτηση για λήψη ειδικότητας
Η αίτηση για αναμονή στην ειδικότητα υποβάλλεται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υγείας όπου ανήκει το Νοσοκομείο που θέλετε να ειδικευτείτε. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι: 1. Πτυχίο. Για Έλληνες πτυχιούχους: Αντίγραφο πτυχίου Για πτυχιούχους εξωτερικού από μη κράτη της Ε.Ε.: Βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ Για πτυχιούχους εξωτερικού από κράτη της Ε.Ε.: Πτυχίο ξενόγλωσσο με επίσημη μετάφραση και Ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος (όχι μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου) 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (χορηγείται από την Διεύθυνση Υγείας) 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και για τους Κύπριους Διαβατήριο Για τους γιατρούς που έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου ή την τρίμηνη εκπαίδευση, χρειάζεται επιπλέον: Βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου Πιστοποιητικό τρίμηνης εκπαίδευσης Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής. Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

3 Ιατρικές Ειδικότητες ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

4 Άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού
Την Αίτηση για την Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιατρού θα την κάνετε στη Διεύθυνση Υγείας Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Εγκρίσεων της Νομαρχίας, όπου θέλετε να ασκήσετε το επάγγελμα. Συμπληρώνετε εκεί την αίτηση με τα στοιχεία σας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής: 1. Αίτηση (χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας) 2. Αντίγραφο πτυχίου Για πτυχιούχους κρατών εκτός της Ε.Ε.: α) αντίγραφο πτυχίου, β) Επίσημη μετάφραση πτυχίου και γ) Αναγνώριση πτυχίου από το από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σε πρωτότυπο. Για πτυχιούχους κρατών-μελών της Ε.Ε. που έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο μετά από την 1/1/1981 α) Αντίγραφο πτυχίου, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος από εκεί, γ) Πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της Ε.Ε. Επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών. 3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατάταξης ή για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου. Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

5 Άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού
4. Πιστοποιητικό γέννησης 5. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 38 € (από την εφορία). 6. Δύο (2) φωτογραφίες 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α’ (το ποινικό μητρώο θα πρέπει να έχει εκδοθεί στους τελευταίους 3 μήνες) α) Για αλλοδαπούς ομογενείς οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας χρειάζεται άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. β) Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και εργασίας καθώς και πιστοποιητικά αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών. γ) Για τους Κυπρίους χρειάζεται απόφαση τοποθέτησής τους για ειδίκευση σε Νοσοκομείο από το Υπουργείο, καθώς και βεβαίωση από το Νοσοκομείο που υπηρετούν. Μετά από περίπου 10 μέρες θα ειδοποιηθείτε για την έκδοση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής που καταθέσατε την αίτηση. Αν θέλετε να ασκήσετε το επάγγελμα σε άλλη περιοχή είναι προτιμότερο να κάνετε την αίτησή σας στη Νομαρχία εκείνης της περιοχής ή στον τόπο καταγωγής σας, για αλλιώς πρέπει να διαγραφείτε και να κάνετε νέα εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο της άλλης περιοχής. Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

6 Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
Όταν παραλάβετε την άδεια άσκησης επαγγέλματος θα κάνετε και την εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής όπου θα ασκήσετε το επάγγελμα του ιατρού. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: Αντίγραφο πτυχίου Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία επικυρωμένη επί δυο) Φωτογραφίες 2 (Δύο) Το ποσό της συνδρομής καθορίζεται από τον σύλλογο και καταβάλλεται με την εγγραφή του πτυχιούχου ιατρού στο σύλλογο. Αν θέλετε να αρχίσετε το Αγροτικό, δεν χρειάζεται να περιμένετε την έκδοση της άδειας. Όταν καταθέσετε τα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, μπορείτε να πάρετε ένα χαρτί με αριθμό πρωτοκόλλου, το οποίο χρησιμοποιείται αντί της άδειας. Μπορείτε ακόμη να προσκομίσετε την «άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού» μέσα σε ένα μήνα μετά την αίτηση για το αγροτικό. Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

7 Τρίμηνη άσκηση ιατρών Η τρίμηνη άσκηση γίνεται από τον πτυχιούχο ιατρό πριν από το Αγροτικό και στο Νοσοκομείο όπου υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο που έχει διοριστεί ο ιατρός. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται ο ιατρός να υποβάλει εις διπλούν  (εκτός του πιστοποιητικού υγείας) για την τρίμηνη άσκηση είναι τα εξής: Πτυχίο Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο Πιστοποιητικό γέννησης Πιστοποιητικό εισαγγελίας Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α' Πιστοποιητικό υγείας Δήλωση 1599/86 συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και θεωρημένη από την εφορία, στην οποία θα αναφέρετε, ότι δεν ασκείτε ελεύθερο επάγγελμα ούτε κατέχετε άλλη έμμισθη θέση Δήλωση του 1599/86 κενή Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

8 Εγγραφή στο ταμείο Τ. Σ. Α. Υ
Εγγραφή στο ταμείο Τ.Σ.Α.Υ. Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών Έντυπο (αίτηση) που δίνεται από το ταμείο Ταυτότητα Βεβαίωση από την Υπηρεσία όπου εργάζεται ο γιατρός (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ) Πιστοποιητικό από τον Ιατρικό σύλλογο ότι είναι εγγεγραμμένος Αναγνώριση πτυχίου - τίτλου σπουδών από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (για πτυχιούχους από χώρες εκτός της Ε.Ε.) Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

9 Διορισμός σε Νοσοκομείο Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά για το διορισμό στην ειδικότητα κατατίθενται στο Νοσοκομείο όπου πρόκειται να γίνει η ειδίκευση, όταν έρθει η ειδοποίηση του διορισμού σας στο Νοσοκομείο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό είναι: Απόφαση τοποθέτησης - πρόσληψης Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ ή (για γιατρούς που αποφοίτησαν από Ιατρικές Σχολές σε χώρα της Ε.Ε.) βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η διαπίστωση ότι το πτυχίο χορηγήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 75/362 και 75/363 της Ε.Ε. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή αναστολής ή απαλλαγής αυτής Πιστοποιητικό Υγείας Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή τούτων ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησής τους αναβολή στράτευσης Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την Οικονομική Εφορία ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση Α.Φ.Μ. Βιβλιάριο ΤΣΑΥ Την δεύτερη αίτηση την κάνετε αμέσως μόλις σας δώσουν από το γραφείο ειδικοτήτων τον αριθμό της απόφασης με την οποία διορίζεστε στο εν λόγω νοσοκομείο κερδίζοντας έτσι χρόνο (και πιθανώς θέσεις αναμονής) καθώς δεν χρειάζεται να περιμένετε ούτε να σας έρθει ο διορισμός ούτε να ορκιστείτε στο νοσοκομείο που θα ξεκινήσετε. Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

10 Έναρξη επαγγέλματος δικαιολογητικά
Συμπλήρωση Δήλωσης ενάρξεως εργασιών (χορηγείται από την ΔΟΥ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΑΥ) Συμβόλαιο Ιατρείου (φωτοτυπία επικυρωμένη) από τη ΔΟΥ του Ιδιοκτήτη Αστυνομική ταυτότητας Ποσόν Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και μπλοκ αποδείξεων για θεώρηση Εκκαθαριστικό της Εφορίας Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος Πτυχίο Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

11 Συλλογή δικαιολογητικών συμβουλές
Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας : Εκδίδεται από την υγειονομική επιτροπή της περιοχής όπου διαμένει κανείς. Απαιτείται μια ακτινογραφία θώρακα καθώς και μια γνωμάτευση παθολόγου από κρατικό νοσοκομείο ή ΙΚΑ. Στη συνέχεια πάτε στην Υγειονομική Επιτροπή για να καταθέσετε τα χαρτιά για έκδοση πιστοποιητικού υγείας και να προγραμματιστεί ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού από την υγειονομική επιτροπή. Θα χρειαστείτε, μια φωτογραφία για το πιστοποιητικό υγείας , μια φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη), την ακτινογραφία γνωματευμένη με φωτογραφία και τη γνωμάτευση του παθολόγου. Επίσης θα καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνετε τη διεύθυνση κατοικίας σας Το μόνο που μένει είναι να προσέλθετε την προγραμματισμένη ημερομηνία με την ταυτότητα για να παραλάβετε από την υγειονομική επιτροπή το πιστοποιητικό υγείας. Ανανέωση της αναβολής στράτευσης και Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α: Θα το βγάλετε από το Στρατολογικό γραφείο που ανήκετε. Θα χρειαστείτε ένα πιστοποιητικό από την γραμματεία της Ιατρικής για την στρατολογία. Επίσης μην ξεχάσετε ταυτότητα και το χαρτί της αναβολής. Ίσως χρειαστούν 5-7 ημέρες για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται πλέον υπηρεσιακά από το υπουργείο. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας. Παράλληλα με το ποινικό μητρώο μπορείτε να βγάλετε και το πιστοποιητικό εισαγγελίας (θα το χρειαστείτε για την τρίμηνη άσκηση) Χρόνος αναμονής 4 ημέρες. Θα χρειαστείτε ταυτότητα και ορισμένα χαρτόσημα. Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει την αίτηση αρκεί να έχει την ταυτότητά σας. Για την παραλαβή δε χρειάζεται ταυτότητα. Πιστοποιητικό γεννήσεως με το δημοτολόγιό του Θα το πάρετε από το δήμο που ανήκετε. Συνήθως το παίρνετε σε λίγα λεπτά. Χρειάζεστε την ταυτότητά σας . Οποιοσδήποτε μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό αρκεί να έχει την ταυτότητά σας Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

12 Πληροφορίες career@duth.gr Για διευκρινίσεις – Ερωτήσεις
Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.


Κατέβασμα ppt "Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google