Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Галогендерге жалпы сипаттама”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Галогендерге жалпы сипаттама”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Галогендерге жалпы сипаттама”
Сабақтың тақырыбы “Галогендерге жалпы сипаттама”

2 Сабақтың мақсаты: А) білімділік: оқушыларға галогендер туралы толық
мағлұмат беріп, оларды сапалық химиялық реакциялар жолымен анықтап, тани білуге үйрету; Ә) дамытушылық: оқушылардың ғылыми түсініктерін және тәжірибе жасау икемділіктерін дамыту; Б) тәрбиелік: қоршаған ортаны қорғауға, қышқылдар мен тұздарды тиімді, ысырапсыз пайдалануға тәрбиелеп, химия өндірісі туралы бағыт-бағдар беру.

3 Сабақтың түрі: Аралас сабақ (демонстрациялық тәжірибелер, зертханалық жұмыстар, әңгімелесе отырып түсіндіру).

4 2030-дың біз барысымыз, Болашаққа бастайды әр ісіміз Егемен елімізді көркейтетін, Білім шыңына шығу-парызымыз!

5 1- саты: Ой жинақтап өткен сабақтарға шолу.

6 N P S Ары қарай

7 2. Азот молекуласында қанша δ және π байланыстар бар?
1. Азот атомының электрондық формуласын жазыңдар. Азот атомында неше жұптаспаған электрондар бар? 2. Азот молекуласында қанша δ және π байланыстар бар? кері

8 Фосфордың қандай аллотропиялық түр өзгерістері бар
Фосфордың қандай аллотропиялық түр өзгерістері бар? Олар қандай физикалық және химиялық қасиеттерімен ерекшеленеді? кері

9 1. Аллотропия деген не? Күкірттің қандай аллотропиялық түр өгерістерін білесіңдер? Олардың физикалық және химиялық қасиеттерінде қандай айырмашылықтар бар? 2. Эбонит деген не? Ол қайда қолданылады? кері

10 2-саты: Шығармашылық түйін

11 3-саты: Тест тапсырмалары
1. Қосылыстардағы хлордың +7 тотығу дәрежелерін анықтаңыздар. а) ә) б) в) 2. Мына элементтердің қайсысының терісэлектрлігі жоғары? а) I ә) Br б) F в) Cl

12 3. Тұз қышқылы және оның тұздарын қай реактивпен анықтауға болады?
а) ә) б) в)HCl 4. MnO +HCl → Cl + MnCl +H O реакциясындағы өнімдер алдындағы коэффициенттер қосындысы: а) ә) б) в) 7 2 2 2 2

13 5. KClO + HCl → KCl + Cl + H O реакциясындағы реагенттер алдындағы коэффициенттер қосындысы:
а) ә) б) в) 6 3 2 2

14 7. Калий бромидіндегі химиялық байланыс түрі: а) иондық
6. KMnO + HCl → KCl + MnCl +H O реакциясындағы коэффициенттер қосындысы: а) ә) б) в) 5 7. Калий бромидіндегі химиялық байланыс түрі: а) иондық ә) ковалентті полюсті б) ковалентті полюссіз в) металдық 4 2 2

15 8. 39 г кальций фторидінің балқымасын электролиздегенде шығымы 80 % болатын фтордың массасы тең :
а) 15, ә) 21, б) 25, в) 16,8 9. Құрамында 89,6 л хлор және 5 г сутек бар қоспаны қопарғанда түзілген хлорсутектің көлемі: а) ә) б) в) 80 10. 4,48 л фтор сумен әрекетескенде алынатын оттектің массасы: a) 1,6 г ә) 1,2 г б) 3,2 г в) 2,4

16 4 – саты: Химиялық қасиеттері
Металдармен Күрделі заттармен Бейметалдармен 2Au + 3F = 2AuF F + 2H O =HF +O H +F = 2HF 2Na +F = 2NaF Cl + 2KBr = 2KCl + Br Xe + 2F = XeF Mg +I = MgI KI + Br = 2KBr +I P + 5F = 2PF 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 5 2

17 5 –саты. Кім жылдам? Крахмал Н Аl Na NaCl KBr KI H F Cl Br I 2 2 2 2 2

18 6-саты: Зертте де зерделе.Тәжірибе алаңы. Реактив/ заттар Хлор суы
Крахмал Тұз қышқылы Na Cl Өзгермейді NaBr Қызыл қоңыр түске өзгереді NaI Қоңыр түске өзгереді Көк түске өзгереді Na CO Әк суын лайлайтын газ бөлінеді 2 3

19 Қосымша материалдардан ақпарат қосу
7 – саты: Қосымша материалдардан ақпарат қосу

20 Тұжырымдамалар арқылы диаграмма тұрғызу ( иә - +, жоқ - -)
8 – саты: Тұжырымдамалар арқылы диаграмма тұрғызу ( иә - +, жоқ ) 1. Фтор күшті тотықтырғыш: 2. Бром суда нашар ериді: 3. Йод сұйық газ: 4. Фтор гелиймен әрекеттеседі: 5. Фтор қосылыстарда бір валентті: 6. Йодтың белсенділігі жоғары: 7. Бромды су, бромның судағы ерітіндісі:

21 Есептер шығару: Есеп құрастырып, оны шығарыңыз; 43,5 т x л
MnO +HCl = MnCl +H O + Cl 2. Көлемі 2 л сутектен және 3 л хлордан тұратын қоспа жабық ыдыста қопарылады. Нәтижесінде жабық ыдыста қандай газ және қандай көлемде түзіледі. 3. Көлемі 80 мл, 10% тұз қышқылының ерітіндісі (ρ = 1,05 г/мл) мен көлемі 100 мл, 6% (ρ =1,0 г/мл) күміс нитратының ерітіндісі әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасын анықтаңыздар.


Κατέβασμα ppt "“Галогендерге жалпы сипаттама”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google