Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι φυσικές καταστάσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι φυσικές καταστάσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι φυσικές καταστάσεις.
Οι φυσικές καταστάσεις είναι : η στερεή , η υγρή , η αέρια & το πλάσμα αέριο στερεό υγρό από Διογένη Κοσμόπουλο 2004

2 Το πλάσμα αναφέρεται συχνά ως "τέταρτη κατάσταση".
Το πλάσμα. Το πλάσμα αναφέρεται συχνά ως "τέταρτη κατάσταση". Στο πλάσμα , ή ύλη είναι σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία , όπου μερικά ή ολικά τα ηλεκτρόνια απομακρύνονται από τα άτομα. Το πλάσμα είναι ασυνήθιστη κατάσταση στις φυσικές συνθήκες που επικρατούν στη Γη, αλλά είναι συνηθισμένη κατάσταση σε αστρικές περιοχές. Πλάσμα που δημιουργείται σε σωλήνα πυρίμαχου γυαλιού που περιέχει άζωτο σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Το πλάσμα αζώτου εκθέτει τα χρώματα της αυγής .

3 Οι δομικές μονάδες της ύλης και η φυσική κατάστασή της.
Οι δομικές μονάδες της ύλης και η φυσική κατάστασή της. Κάθε μορφή ύλης έχει ως δομικές μονάδες τα άτομα ,τα μόρια ή τα ιόντα. Μεταξύ των δομικών μονάδων αναπτύσσονται ελκτικές δυνάμεις που ονομάζονται διαμοριακές δυνάμεις. Η ένταση των διαμοριακών δυνάμεων καθορίζει την κινητικότητα των δομικών μονάδων, την φυσική κατάσταση της ύλης (στερεή, υγρή ή αέρια) αλλά και τις φυσικές ιδιότητές της. Όσο ισχυρότερες είναι οι διαμοριακές δυνάμεις τόσο η κατάσταση βαίνει από αέριο  υγρό  στερεό Ισχύς διαμοριακής δύναμης

4 Η φύση των αερίων. Ελαστικές συγκρούσεις μεταξύ των μορίων, που οδηγούν στις αλλαγές της κατεύθυνσης της ταχύτητας. Πολύ ασθενής δυνάμεις μεταξύ των μορίων. Δεν έχει συγκεκριμένο όγκο και σχήμα γιατί είναι πολύ συμπιεστό . Μεγάλη αταξία μορίων που κινούνται με διάφορες ταχύτητες προς όλες τις κατευθύνσεις Τεράστιος κενός χώρος σε σχέση με το μέγεθος των μορίων.

5 Η φύση των υγρών Έχει συγκεκριμένο όγκο
Μικρά κενά μεταξύ των μορίων. Σχετικά ασθενής δυνάμεις μεταξύ των μορίων. Έχει συγκεκριμένο όγκο γιατί είναι ελάχιστα συμπιεστό, αλλά δεν έχει ορισμένο σχήμα. Τα μόρια "περιπλανιούνται" σ’ όλη την έκταση της μάζας του υγρού.

6 Η φύση των στερεών. Οι δομικές μονάδες είναι σε σταθερή θέση (θέση ισορροπίας) και γι’ αυτό τα στερεά έχουν συγκεκριμένο σχήμα και όγκο. Ισχυρές δυνάμεις μεταξύ των δομικών μονάδων. Μικρή ελευθερία κινήσεων Οι δομικές μονάδες δονούνται γύρο από την σταθερή θέση ισορροπίας. Μικρά σχετικά κενά μεταξύ των δομικών μονάδων. Μικρή δυνατότητα συμπίεσης.

7 Στα άμορφα στερεά οι δομικές μονάδες είναι σε τυχαίες θέσεις.
Διάκριση στερεών. Τα στερεά διακρίνονται σε κρυσταλλικά και άμορφα : γραφίτης Στα κρυσταλλικά στερεά οι δομικές μονάδες τακτοποιούνται με ορισμένο γεωμετρικό σχήμα. γυαλί Στα άμορφα στερεά οι δομικές μονάδες είναι σε τυχαίες θέσεις.

8 Διάκριση κρυσταλλικών στερεών.
Τα κρυσταλλικά στερεά διακρίνονται ανάλογα με το είδος της δομικής μονάδας: δομική μονάδα άτομο C Διαμάντι C δομική μονάδα μόριο Πάγος H2O δομική μονάδα ιόντα Αλάτι Na+ Cl-

9 Η ενέργεια αλλάζει τις φυσικές καταστάσεις.
Η αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλώνει την κινητικότητα των δομικών μονάδων. μικρή κινητικότητα σε μικρή θερμοκρασία. μεγάλη κινητικότητα σε μεγάλη θερμοκρασία.

10 Η ενέργεια αλλάζει τις φυσικές καταστάσεις.
μείωση θερμοκρασίας υγρό αέριο στερεό Εξαέρωση (εξάτμιση ή βρασμός) τήξη υγροποίηση (συμπύκνωση) πήξη εξάχνωση απόθεση αύξηση θερμοκρασίας

11 Μεταβολές της φυσικής κατάστασης.
Καμπύλες θέρμανσης. >100 αέριο υγρό + αέριο 100 75 υγρό Θερμοκρασία (οC) 50 Καμπύλη θέρμανσης του νερού 25 υγρό + στερεό στερεό <0 Σταθερός ρυθμός παροχής ενέργειας

12 Εξάχνωση και απόθεση. Εξάχνωση στερεού διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Στα κρύα μέρη της φιάλης γίνεται απόθεση του ιωδίου. Εξάχνωση στερεού ιωδίου (Ι2) σε μεγάλη θερμοκρασία.

13 Βρασμός . 1/2 Κατά τον βρασμό γίνεται εξαέρωση του υγρού,
από όλη την έκταση της μάζα του. Στα καθαρά υγρά (υπό σταθερή πίεση), ο βρασμός γίνεται σε ορισμένη θερμοκρασία (σημείο βρασμού) που χαρακτηρίζεται ως φυσική σταθερά του υγρού. Οι φυσικές σταθερές επιτρέπουν τον έλεγχο καθαρότητας ενός υλικού.

14 Το σημείο βρασμού των υγρών μειώνεται με την μείωση της πίεσης.
Βρασμός . 2/2 Το σημείο βρασμού των υγρών μειώνεται με την μείωση της πίεσης. προς αντλία κενού Βρασμός βενζίνης υπό ελαττωμένη πίεση μειώνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

15 Εξάτμιση είναι η εξαέρωση του υγρού μόνο από την επιφάνεια του.
Εξάτμιση . Εξάτμιση είναι η εξαέρωση του υγρού μόνο από την επιφάνεια του. Η εξάτμιση γίνεται σε κάθε θερμοκρασία.

16 Υγροποίηση. Όταν η ταχύτητα υγροποίησης είναι ίση
με την ταχύτητα εξάτμισης οι ατμοί είναι κορεσμένοι. Η υγροποίηση των ατμών γίνεται ταυτόχρονα με την εξάτμιση.


Κατέβασμα ppt "Οι φυσικές καταστάσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google