Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών

2 Λόγοι που επέβαλαν την υλοποίηση της δράσης
Από τα αποτελέσματα σχετικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών δύο ειδικά τάξεων του σχολείου ήταν περιορισμένη, αναπτύσσονταν αποκλίνουσες συμπεριφορές και εκδηλώνονταν συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών, και παρουσιάζονταν φαινόμενα κοινωνικού και πολιτισμικού αποκλεισμού ορισμένων μαθητών. Για την αντιμετώπιση των μορφών συμπεριφοράς που εμπόδιζαν την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος και τη διαδικασία της μάθησης, θεωρήθηκε αναγκαία η υιοθέτηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών στρατηγικών για τη διαχείριση των προβλημάτων που εμφανιζόταν στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και η ανάπτυξη ενισχυτικών, υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων προς συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης Σκοπός του σχεδίου δράσης ήταν η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, η ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. Ειδικοί Στόχοι: α. Επιμόρφωση-ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την καλλιέργεια σχέσεων καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών β. Συνεργασία σχολείου-γονέων για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών γ. Συναινετική διαμόρφωση πλαισίου ενδοσχολικής συμπεριφοράς των μαθητών δ. Συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σχολείου ε. Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων.

4 Πόροι – μέσα του σχεδίου δράσης
1. Ανθρώπινο δυναμικό α. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας β. Οι γονείς των μαθητών γ. Ειδικοί επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ) δ. Ο Σχολικός Σύμβουλος Πολιτιστικός Σύλλογος Αμισιανών 2. Χρόνος --Υλικοτεχνική υποδομή--Οικονομικοί πόροι Η δράση πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η κατανομή χρόνου στις διάφορες ενέργειες της δράσης έγινε ανάλογα με το αντικείμενο των διαφόρων ενεργειών. Χρειάστηκε η συνήθης υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (φωτοτυπικό μηχάνημα, υπολογιστές, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας αναλώσιμα). Δεν απαιτήθηκαν πρόσθετοι πόροι για την υλοποίηση της δράσης.

5 Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης (α)
α. Προσδιορισμός του προβλήματος. β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου έγινε σε δύο φάσεις. Μία πρωινή εισήγηση παρουσία των μαθητών και σε ένα δίωρο απογευματινό αποκλειστικά με τους δασκάλους από την κ. Τσελέπη Χρύσα.

6 Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης (β)
γ. Επιμόρφωση γονέων. Λειτούργησε Σχολή Γονέων για οχτώ εβδομάδες, (Γενάρης-Φλεβάρης) κατόπιν πρωτοβουλίας του σχολείου ώστε να εμπλακούν πρωτίστως οι γονείς των παιδιών που δημιουργούσαν σχετικά προβλήματα. Θέματα: Ανάγκες γονέων και παιδιών. 2. Επικοινωνία. 3. Συναισθήματα. 4. Η ανάγκη των ορίων στα παιδιά. 5. Διαχείριση συγκρούσεων. 6. Σύνθεση –Αξιολόγηση.

7 Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης (γ)
Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης (γ) δ. Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων 1. Πραγματοποιήθηκε ειδική παρέμβαση σε δύο τάξεις σε οχτώ δίωρα από την ψυχολόγο υγείας κ. Τσελέπη Χρύσα ,με παιχνίδια ρόλων, αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, στρατηγικές τροποποίησης συμπεριφοράς. 2. Στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας, κατόπιν προτροπής του Σχολικού Συμβούλου, συμμετείχαν και μαθητές που χρειαζόταν βοήθεια-στήριξη στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης.

8 Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης (δ)
Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης (δ) ε. Συμμετοχή σε σχετικά καινοτόμα προγράμματα Αποφασίστηκε η συμμετοχή των τάξεων Β΄, Δ΄ και Ε΄-ΣΤ΄ σε πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (Οκτώβριος- Μάρτιος) και η συμμετοχή όλων των τάξεων στις σχετικές δράσεις. στ. Οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Σκοπός ήταν η ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, οι ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και κλίσεων, η συνεργασία , η ευγενής άμιλλα και η εκτόνωση των εντάσεων με δημιουργικό τρόπο, για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος.

9 1.Βράβευση Παραολυμπιονικών 4/12 Ημέρα ατόμων με αναπηρία

10 Βράβευση Παραολυμπιονικών Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου

11 Βράβευση Παραολυμπιονικών Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων

12 Βράβευση παραολυμπιονικών Κατασκευή Μεταλλίων- Στεφανιών

13 Βράβευση παραολυμπιονικών Παραγωγή Λόγου Τάξη Α΄

14 Βράβευση παραολυμπιονικών Παρουσίαση ποιήματος Α΄ Τάξης
Βράβευση παραολυμπιονικών Παρουσίαση ποιήματος Α΄ Τάξης

15 Βράβευση παραολυμπιονικών Αναπαράσταση Αγώνων

16 Βράβευση παραολυμπιονικών

17 2.Εκδήλωση για τη μέρα κατά της σχολικής βίας (6/3) στις 8 Μαρτίου

18 3.Εκδήλωση 13 Ιουνίου Παρουσίαση
Αναπαράσταση τελετής αφής ολυμπ. Φλόγας

19 3.Εκδήλωση 13ης Ιουνίου Παρουσίαση Δρώμενο κατά της βίας Β΄ Τάξη

20 3.Εκδήλωση 13ης Ιουνίου Παρουσίαση Δημιουργία Αφίσας Τάξη Ε΄-ΣΤ΄

21 Αξιολόγηση-Πηγές Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων.
Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων. Καταγραφή παρατήρησης συμπεριφοράς. Ημερολόγιο σχολείου. Πηγές: Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

22 Πριν περίπου 100 χρόνια (Κάστανος Θ.) «Σχολείο Εργασίας»
Σκοπός του σχολείου δεν είναι και δεν πρέπει να είναι το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παιδί. Κι αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό κι όχι σκυθρωπό σχολείο μπορεί να ολοκληρωθεί. Η αξία του ανθρώπου δε βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, στην πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής, ζωής, στη μέθεξή τους στην κοινωνική ζωή. Οι ψυχές του δασκάλου και του παιδιού βρίσκονται πέρα και πάνω από τη μέθοδο. Όταν αυτές επικοινωνούν, βρίσκουν τη μέθοδο. Διαφορετικά κι ολόκληρο το γνωστικό ουρανό να κατεβάζει ο δάσκαλος, είναι καταδικασμένος σε αποτυχία.

23 ΘΑΣΟΣ... ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!


Κατέβασμα ppt "Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google