Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

André-Marie Ampère André-Marie Ampère (20 ianuarie 1775 – 10 iunie 1836), a fost un fizician și matematician francez. Este considerat unul dintre principalii.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "André-Marie Ampère André-Marie Ampère (20 ianuarie 1775 – 10 iunie 1836), a fost un fizician și matematician francez. Este considerat unul dintre principalii."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MARI FIZICIENI AL CǍROR NUME ESTE PURTAT DE UNITǍŢI DE MǍSURǍ PENTRU MǍRIMI FIZICE

2 André-Marie Ampère André-Marie Ampère (20 ianuarie 1775 – 10 iunie 1836), a fost un fizician și matematician francez. Este considerat unul dintre principalii fondatori ai electromagnetismului. Introduce noțiunea de curent electric și tensiune electrică şi a formulat legea circuitului magnetic, stabilind prima teorie a electromagnetismului. A introdus de asemenea noţiunea de electrostaticǎ. Numele sǎu este purtat de unitatea de mǎsurǎ pentru intensitatea curentului electric (Amper).

3 Anders Jonas Ångström Anders Jonas Ångström (n. 13 august d. 21 iunie 1874) a fost un fizician și astronom suedez, unul dintre inventatorii spectroscopiei. În cinstea sa, o unitate de lungime (ångström= m) îi poartă numele. Craterul Ångström de pe Lună este numit după fizician.

4 Antoine Henri Becquerel
Antoine Henri Becquerel (n. 15 decembrie 1852, Paris — d. 25 august 1908, Le Croisic, Loire-Atlantique) a fost un fizician francez, laureat al Premiului Nobel în domeniul fizicii, în anul 1903, ca urmare a descoperirii fenomenului de radioactivitate spontană. 1Bq = 1 dezintegrare ce are loc într-o sursǎ într-o secundǎ

5 Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell (n. 3 martie 1847 în Edinburgh Scoția, d. 2 august 1922 pe insula Cap Breton în Canada) a fost un om de știință, inventator și, ulterior, industriaș american, care în anul 1876 a devenit prima persoană care a brevetat un dispozitiv capabil să emită și să recepționeze cuvintele rostite. A inventat telefonul şi fonograful. Numele sǎu este purtat de unitatea de mǎsurǎ a intensitǎţii sunetului.

6 Charles Augustin de Coulomb
Charles Augustin de Coulomb (n. 14 iunie 1736, Angoulême, Franța - d. 23 august 1806, Paris, Franța) a fost un fizician francez, cunoscut pentru descoperirea legii lui Coulomb: definiția forței electrostatice de atracție sau respingere. Unitatea din Sistemul Internațional pentru sarcină, coulombul, a fost numită în cinstea lui.

7 Maria Skłodowska-Curie
Maria Skłodowska-Curie, cunoscută și ca Marie Curie, după numele său francez (n. 7 noiembrie 1867, Varșovia; d. 4 iulie 1934, Sancellemoz, Franța) a fost o savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată a Premiului Nobel. A fost prima femeie care a primit un premiu Nobel și singurul savant care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite (fizică și chimie). A introdus în fizică termenul de radioactivitate. Este cunoscută pentru cercetările sale în domeniul elementelor radioactive, al radioactivității naturale și al aplicațiilor acestora în medicină.

8 Pierre Curie Pierre Curie (n. 15 mai d. 19 aprilie 1906) a fost un fizician francez, pionier în studiul radioactivității, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în Printre altele, împreună cu fratele său, Jacques Curie, a descoperit efectul piezoelectric în Unitatea numitǎ Curie este utilizatǎ in memoria celor doi soţi. Curie (1 Ci)-mǎsoarǎ activitatea unei surse radioactive sau radionuclid.

9 Michael Faraday Fizician şi chimist englez, descoperitorul inducţiei electromagnetice, cel care a introdus noţiunile de câmp electric şi câmp magnetic, ca formǎ de existenţǎ a materiei. Faradul este unitatea de mǎsurǎ pentru capacitatea electricǎ. 1F = capacitatea electricǎ a unui condensator care , la o tensiune de 1V primeşte o încǎrcǎturǎ de 1C.

10 Anders Celsius Anders Celsius s-a născut la Ovanåker în Suedia la 27 noiembrie A fost profesor de astronomie la Universitatea din Uppsala între anii 1730 și Celsius s-a ocupat în egală măsură și de geodezie și de fizică. A studiat aurorele boreale și a explicat acest fenomen pentru prima dată prin magnetismul terestru. În anul 1737 participă la o expediție în Laponia la Torneo condusă de Pierre Louis Maupertuis, Alexis Claude Clairaut și Pierre-Charles Lemonnier pentru a determina lungimea unui grad de meridian. Expediția a confirmat ideea lui Isaac Newton că Pământul nu este perfect sferic, ci este aplatizat la poli. În anul 1742 publică rezultatele cercetărilor efectuate pentru calibrarea unui termometru din sticlă cu mercur. Pentru acest scop alege ca puncte de reper temperatura de fierbere a apei, pe care o numește „0 grade”, și cea de topire a gheții, pe care o numește „100 de grade”; după moartea lui Celsius cele două repere au fost inversate. Numele său a fost atribuit în 1948 gradului centigrad de temperatură, care astfel și-a schimbat denumirea în grad Celsius (°C).

11 Daniel Gabriel Fahrenheit
Născut în 1686 la Gdańsk, fizicianul Daniel Gabriel Fahrenheit, a fost unul din fondatorii termometriei. A avut o contribuție remarcabilă la îmbunătățirea performanțelor aerometrului și termometrului. A introdus scala termometrică cunoscută sub numele „scala Fahrenheit“. A fost primul care a utilizat mercurul ca lichid termometric și a fabricat primele termometre de dimensiuni reduse ce puteau măsura temperatura umană și temperatura atmosferică până la 96 de grade. A inventat o formă îmbunătățită de hidrometru. A decedat în Olanda în anul 1763. Gradul Fahrenhait ecte o unitate de mǎsurǎ toleratǎ pentru temperaturǎ utilizatǎ în ţǎrile anglo-americane.

12 Harold Gray Fizician şi radiobiolog englez , a contribuit la eleborarea principiului Bragg-Gray, teorie ce stǎ la baza dozimetriei ionizante. Numele sǎu a fost atribuit pentru doza de radiaţie ionizantǎ.( 1Gy=doza de radiaţie absorbitǎ de substanţǎ în condiţiile unei energii primite şi disipate integral în unitatea de masǎ .)

13 Joseph Henry Fizician american, inventatorul releului electric, a spirei neinductive şi descoperitorul principiului ce a stat la baza inventǎrii transformatorului electric. 1H reprezintǎ inductanţa unei spire îmbrǎţişate de un flux magnetic propriu de 1 Wb, când spira e parcursǎ de un curent de 1 A.

14 Heinrich Rudolf Hertz Heinrich Rudolf Hertz (n. 22 februarie 1857, Hamburg - d. 1 ianuarie 1894, Bonn) a fost un fizician german. A studiat la universitățile din München și Berlin. În 1883 a devenit docent privat pentru fizica teoretică la universitatea Christian-Albrecht din Kiel. Între 1885 și 1889 a predat ca profesor de fizică la universitatea tehnică din Karlsruhe. Din 1889 a fost profesor de fizică la Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität din Bonn. Hertz a murit la numai 37 de ani de granulatoza lui Wegner. Hertz a descoperit în Karlsruhe cu ajutorul primului oscilator existența undelor electromagnetice. El a dovedit că sunt la fel și se deplasează cu aceiaș viteză ca undele luminii. Rezulatatele lui au fost baza pentru dezvoltarea telegrafiei fără cablu și a radioului. Unitatea frecvenței, Hertz, este denumită după el

15 James Prescott Joule James Prescott Joule (n. 24 decembrie d. 11 octombrie 1889) a fost un fizician englez autodidact și un fabricant de bere. A devenit celebru datorită unei experiențe faimoase menită a determina echivalentului mecanic al caloriei, efectuată în anul Prin această experiență, Joule a verificat principiul conservării și transformării energiei. A enunțat în 1841 legea transformării energiei în conductoare. Această echivalare este cunoscută ca legea lui Joule. Este descoperitorul efectului magnetostrictiv, pe care l-a explicat în anul 1847. James Prescott Joule a adus o contribuție importantă și în fizica moleculară, stabilind că energia internă a unui gaz depinde de temperatură și a calculat viteza moleculelor unui gaz, pentru prima dată în fizică. Împreună cu William Thomson, în 1852, a observat că micșorarea temperaturii unui gaz ce se destinde fără a efectua un lucru mecanic, numit efect Joule - Thomson. Datorită importantului său rol din fizică, unitatea de măsură a energiei a fost numită în onoarea sa joule.

16 William Thomson Sir William Thomson, din 1892 Lord Kelvin (n. 26 iunie 1824 la Belfast, Irlanda; d. 17 decembrie 1907 la Netherhall lângă Largs, Scoția) a fost un fizician britanic. A fost profesor de filozofie in cadrul aceleeasi Universitati din Glasgow,functie pe care si-o va pastra pana la pensionare,in 1889; Pe langa teoria temperaturii absolute pentru care a devenit faimos, Kelvin a formulat si alte idei precum calcularea vechimii Pamantului, care la mijlocul anilor 1800 era o problema foarte dezbatuta si controversata. A conceput primul telegraf care traversa Atlanticul; În onoarea sa, unitatea de mǎsura pentru temperatura absolutǎ este Kelvinul(K).

17 Isaac Newton Isaac Newton (n. 4 ianuarie 1643, Woolsthrope, Grantham, d. 31 martie 1727, Kensington, Londra) a fost un renumit om de știință englez, matematician, fizician și astronom, președinte al Royal Society. Isaac Newton este savantul aflat la originea teoriilor științifice care vor revoluționa știința, în domeniul opticii, matematicii și în special al mecanicii. În 1687 a publicat lucrarea Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, în care a descris Legea atracției universale și, prin studierea legilor mișcării corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice. A contribuit, împreună cu Gottfried Wilhelm von Leibniz, la inventarea și dezvoltarea calculului diferențial și a celui integral. Newton a fost primul care a demonstrat că legile naturii guvernează atât mișcarea globului terestru, cât și a altor corpuri cerești, intuind că orbitele pot fi nu numai eliptice, dar și hiperbolice sau parabolice. Tot el a arătat că lumina albă este o lumină compusă din radiații monocromatice de diferite culori. Unitatea de mǎsurǎ pentru forţǎ în SI este newton(N). Unitatea de mǎsurǎ pentru forţǎ în SI este newton(N).

18 Georg Simon Ohm Georg Simon Ohm (n. 16 martie 1789, Erlangen  – d. 6 iulie 1854, München) a fost un fizician și educator german. Încă de la începutul carierei sale didactice, ca profesor de liceu, Ohm a studiat pila galvanică inventată de contele italian Alessandro Volta. Folosind echipament creat de el însuși, fizicianul german a descoperit proporționalitatea dintre diferența de potențial, intensitatea curentului electric și rezistența electrică care a devenit cunoscută în lumea științifică începând cu 1826 și până azi ca legea conducției electrice, dar mai ales ca legea lui Ohm. Ulterior, devenit profesor la Universitatea din Nürnberg, Ohm a adus și alte contribuții la dezvoltarea fizicii, dintre care legea acustică Ohm, propusă în 1843, cunoscută ca teoria sirenelor și interferența luminii polarizate în cristale (1854) sunt cele mai semnificative. Printre multe contribuții remarcabile, trebuie menționate definirea cu adevărat științifică a fenomelor electrocinetice, compararea curentului electric cu debitul unui fluid, a diferenței de potențial ca o diferență de nivel și definirea exactă a sarcinii electrice, a intensității curentului electric și a tensiunii elelctromotoare. Georg Simon Ohm a rămas cunoscut în fizică și datorită faptului că unitatea de măsură a rezistenței electrice îi poartă numele, numindu-se ohm. < R > = 1 Ω

19 Blaise Pascal Blaise Pascal (n. 19 iunie 1623, Clermont-Ferrand, Franța - d. 19 august 1662, Paris) a fost un matematician, fizician și filosof francez având contribuții în numeroase domenii ale științei, precum construcția unor calculatoare mecanice, considerații asupra teoriei probabilităților, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune și vid. În onoarea contribuțiilor sale în știință numele Pascal a fost dat unității de măsură a presiunii, precum și unui limbaj de progamare.

20 Wilhelm Conrad Röntgen
Remscheid, Renania de Nord-Westfalia — d. 10 februarie 1923, München) a fost un fizician german. Ca profesor al universității Würzburg, studiind descărcările electrice în tuburi vidate, a descoperit în anul 1895, emisia unor radiații penetrante, pe care le-a numit radiații X, care după moartea sa și în ciuda testamentului său au fost denumite raze Röntgen. În anul 1901 a fost distins cu Premiul Nobel pentru Fizică. (R-expunerea unei radiaţii X sau Gama)

21 Ernst Werner von Siemens
Inginer german, inventator remarcabil, printre invenţiile sale numǎrându-se primul tramvai cu alimentare electricǎ prin cele douǎ şine(1870), primul alternator electric(1878), prima locomotivǎ electricǎ(1879), semnalizatorul electric de incendiu, cuptorul cu arc electric şi ascensorul cu acţionare electricǎ. Numele sǎu reprezintǎ unitatea de mǎsurǎ pentru conductanţǎ. 1S-reprezintǎ conductanţa unui conductor a cǎrui rezistenţǎ este de un ohm.

22 Rolf Maximilian Sievert
Fizician şi medic suedez, pioner în mǎsurarea dozelor de radiaţie şi rolul acestora în diagnosticarea şi tratarea cancerului şi fondatorul IRPA. Sv (sievert) reprezintǎ echivalentul de dozǎ ( doza este o mǎsurǎ a efectelor radiaţiilor asupra organismelor vii.)

23 Nikola Tesla Nikola Tesla (n. 10 iulie 1856, satul Smiljan, în apropiere de Gospić, Croația, pe atunci Granița Militară Croată - d. 7 ianuarie 1943, New York) a fost un inventator, fizician, inginer mecanic și inginer electrician american de origine sârbă. Tesla este considerat ca fiind unul dintre cei mai mari oameni de știință ai sfârșitului de secol 19 și începutului de secol 20. Invențiile, precum și munca teoretică ale lui Tesla au pus bazele cunoștințelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazate, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care au determinat cea de-a doua Revoluție Industrială. Una dintre cele mai importante invenții ale sale este generatorul de curent alternativ, contribuind de asemenea la construirea hidrocentralei de lângă Cascada Niagara. Cu numele său a fost botezată unitatea de măsură a inducției magnetice din Sistemul Internațional (1 Tesla = 1T).

24 Evangelista Torricelli
Evangelista Torricelli (15 octombrie octombrie 1647) a fost un fizician și matematician italian. S-a născut în Faenza și a rămas orfan de tată de la o vârstă fragedă. A fost crescut de unchiul său, care era călugăr, si care în anul 1627 l-a trimis la Roma pentru a studia cu benedictinul Benedetto Castelli ( ), profesor de matematici la Collegio della Sapienza din Pisa. El a fost primul care a masurat presiunea atmosferica. Evangelista Torricelli (1608–1647) a propus o metodă de măsurare a presiunii atmosferice prin inventarea barometrului cu mercur în anul Torr = presiunea exercitatǎ de o coloanǎ de mercur înaltǎ de 1mm pe o suprafaţǎ de 1 cm pǎtrat, la temperatura de 0 grade Celsius

25 Alessandro Volta Alessandro Volta s-a născut în orașul italian Como, într-o familie nobilă. A studiat în școlile publice din orașul său, intrând apoi, în 1758, la colegiul iezuit. De la vârsta de 14 ani începe să fie atras de știință și refuză să urmeze cariera bisericească, o tradiție în familia sa. În anul 1769 publică prima sa lucrare despre electricitate (un subiect științific "la modă" în vremea sa) - De vi attractiva ignis electrici - care atrage atenția asupra sa și îl ajută să obțină postul de profesor de fizică la liceul din Como, unde a activat între anii În paralel cu activitatea de profesor, Volta își continuă studiile și experimentele, devenind cunoscut în domeniu, iar în anul 1779 obține numirea în funcția de profesor la Universitatea din Pavia, unde își continuă munca în domeniul electricității și face o serie de invenții revoluționare, care îi aduc importante distincții, printre care medalia Copley (1791) a Royal Society din Londra al cărui membru era, Legiunea de onoare și altele. În anul 1801, Napoleon îl invită la Paris și îi acordă statutul de membru al Institut de France și îl numește conte, iar mai târziu senator al Lombardiei, în Cea mai mare onoare a primit-o din partea comunității oamenilor de știință, care, în cinstea lui, au numit unitatea de măsură pentru forța electromotoare și potențialul electric – "volt". Contribuția sa în domeniul fizicii și al electricității în special a fost deosebit de importantă, fiind punctul de plecare pentru numeroase cercetări și descoperiri ulterioare. A făcut cercetări și în domeniile chimiei (în 1778 a fost primul savant care a izolat metanul, principalul constituent al gazului natural), meteorologiei (a inventat electrometrul, instrument de măsurare a electricității atmosferice).

26 James Watt James Watt (n. 19 ianuarie d. 19 / 25 august 1819) a fost un matematician, inventator și inginer scoțian, care a activat într-o perioadă de efervescență a revoluției industriale, ca fiind cel care a adus importante îmbunătățiri funcționării mașinii cu abur a lui Thomas Newcomen, prin inventarea camerei de condensare a aburului separată, respectiv re-proiectarea și adaptarea regulatorului centrifugal la mașinile sale cu abur. James Watt este, de asemenea, și inventatorul și deținătorul de patent al locomotivei cu abur. Unitatea de mǎsurǎ pentru putere poartǎ numele sǎu (watt)

27 Wilhelm Eduard Weber Wilhelm Eduard Weber
Fizician german , colaborator cu Carl Friendrich Gauss în mǎsurarea intensitǎţii forţei magnetice şi în construirea primului telegraf electromagnetic. A realizat o serie de hǎrţi magnetice, cuprinse în volumul ,,Atlasul geomagnetismului”. Numele sǎu este purtat de unitatea de mǎsurǎ pentru fluxul magnetic.

28 BIBLIOGRAFIE http://ro.wikipedia.org/ http://www.e-scoala.ro/referate/


Κατέβασμα ppt "André-Marie Ampère André-Marie Ampère (20 ianuarie 1775 – 10 iunie 1836), a fost un fizician și matematician francez. Este considerat unul dintre principalii."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google