Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PH.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PH."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 pH

2 pH = -log[H3O+] , pOH = -log[OH-], pH + pOH=pKw =14
ΔΗ>0 animation (σε 25ο C) pH = -log[H3O+] , pOH = -log[OH-], pH + pOH=pKw =14 Επομένως για καθαρό νερό στους 25ο C , έχουμε: [H3O+].[OH-]= ⇨ [H3O+]=[OH-]= και pH =pOH =7 Στο καθαρό νερό ισχύει πάντα: [Η3Ο+]=[ΟΗ-]

3 Στο καθαρό νερό ισχύει πάντα: [Η3Ο+]=[ΟΗ-]
Για καθαρό νερό στους 60οC (ΔΗ>0) , έχουμε: Κw=10-13, οπότε [H3O+].[OH-]= ⇨ [H3O+]=[OH-]= και pH =pOH =6.5 Για καθαρό νερό στους 0οC έχουμε Κw=10-15 , οπότε: [H3O+].[OH-]= ⇨ [H3O+]=[OH-]= και pH =pOH =7.5 Δηλαδή το καθαρό νερό δεν έχει πάντα pH=7 ή διαφορετικά ένα ουδέτερο διάλυμα μπορεί να έχει pH 6.5 ή 7.5

4 Η σχέση ισχύει σε κάθε υδατικό διάλυμα στους 25ο C
Αν [H3O+]=[OH-] τότε το διάλυμα είναι ουδέτερο Αν [H3O+] > [OH-] τότε το διάλυμα είναι όξινο Αν [H3O+] < [OH-] τότε το διάλυμα είναι αλκαλικό (βασικό) 7 14 όξινο αλκαλικό ουδέτερο

5 [H3O+] [OH-] pH pOH 100 10-14 14 10-1 10-13 1 13 10-2 10-12 2 12 10-3 10-11 3 11 10-4 10-10 4 10 10-5 10-9 5 9 10-6 10-8 6 8 10-7 7

6 Υπολογισμός pH σε διαλύματα ισχυρών οξέων/βάσεων
Ποιο είναι το pH διαλύματος HCl συγκέντρωσης 0,1Μ; 0,1 Μ ;=0,1Μ pH= -log0.1=-log10-1= -(-1)⇨ pH= 1. Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε: HCI 1M (100M) ⇨ pH= 0 HCI 0.01M (10-2M) ⇨ pH=2 HCI 0.001M (10-3M) ⇨ pH=3, κλπ….

7 Ποιο είναι το pH διαλύματος ΝαΟΗ συγκέντρωσης 0,1Μ;
0,1Μ ;=0,1Μ [ΟΗ-]=0,1=10-1Μ⇨ [H3O+] =10-13 ⇨ pH=13 ή [ΟΗ-]=10-1Μ ⇨ pOH=1 ⇨ pH=14-pOH=14-1 ⇨ pH=13 Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε: NaOH 1M (100M) ⇨ pOH= 0 ⇨ pH=14 NaOH 0.01M (10-2M) ⇨ pOH=2 ⇨ pH=12 NaOH M (10-3M) ⇨ pOH=3 ⇨ pH=11, κλπ

8 Πολύ αραιά διαλύματα οξέων/βάσεων
Πολύ αραιά διαλύματα οξέων/βάσεων Ποιο είναι το pH διαλύματος HCl συγκέντρωσης 10-5Μ; 10-5 Μ ;= 10-5Μ xM xM Ισχύει:

9 Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζουμε:
Συγκέντρωση HCl (C) [OH-]=x [H3O+]=C+x pH 10-5 9, 1, 4,99995 10-6 9, 1, 5.995 10-7 6, 1, 10-8 9, 1, 6.9783 10-9 9, 1, 6.9978

10 Συμπέρασμα 7 14 +V H2O (L)


Κατέβασμα ppt "PH."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google