Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ : Ζ15886 ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ : Ζ15886 ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ : Ζ15886 ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ > ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ H + ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ (pH) ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤA > ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΣΤΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (N) ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι.Α.Κ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ(ΚΑΛΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ, ΝΑΤΡΟΥ) ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ OLSEN ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ PH > 7

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε εδαφικά δείγματα των περιοχών Κωπαΐδας, Σπάρτης και Λήμνου. 2. Ξήρανση εδαφικού δείγματος. 3. Κοσκίνισμα. Σκεύη 1. Κόσκινο 2mm 2. Γουδί (χρησιμοποιείται όταν το δείγμα είναι χονδρόκοκκο)

4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ > Αρχή της μεθόδου Κατά την μέθοδο BERNARD, η οποία στηρίζεται στην αντίδραση : CaCO 3 + 2HCl -> CaCl 2 + CO 2 +H 2 O και μετράτε ο όγκος του εκλυόμενου CO 2. Αντιδραστήρια 1. 1 M HCl

5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ > Εκτέλεση πειράματος 1. Κατά την μέθοδο Bernard, η οποία στηρίζεται στην αντίδραση CaCO 3 + 2HCl -> CaCl 2 + CO 2 + H 2 O και μετράται ο όγκος του εκλυόμενου CO 2. 2. Ζύγισμα 1,0g εδάφους και τοποθέτησή του σε κωνική φιάλη. 3. Προσθήκη διαλύματος 1 M HCl 4. Αποφυγή επαφής του διαλύματος HCl με το εδαφικό δείγμα. 5. Πωματισμός της κωνικής φιάλης πριν την αντίδραση του εδάφους με το HCl. 6. Ανακίνηση της κωνικής φιάλης έτσι ώστε να χυθεί το διάλυμα HCl του δοκιμαστικού σωλήνα και να γίνει πλήρη ανάμειξη του HCl με το εδαφικό δείγμα. 7. Τυχόν ύπαρξη ανθρακικών ορυκτών  Έκλυση CO 2, το οποίο θα προσπαθήσει να διαφύγει  πίεση της στάθμης του νερού του κυλινδρικού σωλήνα  αύξηση της στάθμης του νερού. 8. Παύση έκλυσης CO 2  διαβάζονται τα cm 3 στον ογκομετρικό σωλήνα.

6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ > Συμπέρασμα Ο υπολογισμός του ισοδύναμου CaCO 3 γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: CaCO 3 % = k*v/G όπου:k = 0,41 (φθινόπωρο),V = ml CO 2, G = βάρος του εδάφους Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Περιεκτικότητα σε CaCO 3 % Χαρακτηρισμός 3-5Εφοδιασμένα 5-10Επαρκώς εφοδιασμένα 10-20Μαργώδη 20-40Μάργα 40Ασβεστώδη

7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ H ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ( pH) Αρχή της μεθόδου Βασική φυσικοχημική ιδιότητα του εδάφους την οποία μετράμε ηλεκτρομετρικά με πεχάμετρο σε αιώρημα εδάφους 1:1. Σκεύη 1. Πεχάμετρο Εκτέλεση πειράματος Σε ένα κύπελλο τοποθετούμε 20g εδάφους και 20ml απιονισμένο νερό. Αναδεύουμε κάθε 5 λεπτά για 1 ώρα. Στη συνέχεια, ελέγχουμε το πεχάμετρο αν λειτουργεί σωστά ρυθμίζοντάς το με κάποια δείγματα που έχουμε. Π.χ buffer 7 -> 7, buffer 4 -> 4,04 και παίρνουμε τις ενδείξεις.

8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ H + ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ( pH) Συμπέρασμα Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. pHΧαρακτηρισμόςpHΧαρακτηρισμός <4,5Υπερβολικά όξινος 6,6-7,3Ουδέτερο 4,6-5,0Πολύ ισχυρά όξινο 7,4-7,8Ελαφρά αλκαλικό 5,1-5,5Ισχυρά όξινο7,9-8,4Μέτρια αλκαλικό 5,6-6,0Μέτρια όξινο8,5-9,0Ισχυρά αλκαλικό 6,1-6,5Ελαφρά όξινο>9,0Πολύ ισχυρά αλκαλικό

9 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤA > Αρχή της μεθόδου Σύμφωνα με την μέθοδο >, ο τρόπος προσδιορισμού της οργανικής ουσίας στο έδαφος βασίζεται στον προσδιορισμό του ποσού της οργανικού άνθρακα που οξειδώνεται από ένα ισχυρό οξειδωτικό. Αντιδραστήρια 1. Διχρωμικό κάλιο (K 2 Cr 2 O 7 ) 1N 2. Πυκνό θειικό οξύ (H 2 SO 4 ) 95% 3. Πυκνό φωσφορικό οξύ (H 3 PO 4 ) 85% 4. Διφαινυλαμινοσουλφονικό βάριο (δείκτης) Προσθήκη διχρωμικού καλίου 5. Δισθενής θειικός σίδηρος (FeSO 4 - 7H 2 O) 0,5N

10 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤA > Εκτέλεση 1. Τοποθέτηση 1g εδάφους σε φιάλη των 500ml και 10ml διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 με προχοίδα. 2. Ανάδευση ώστε να αναμιχθεί το αντιδραστήριο με το έδαφος. 3. Προσθήκη 20ml πυκνού H 2 SO 4 (95%). 4. Ανάδευση – Αφήνουμε τη φιάλη σε ηρεμία για 20΄. 5. Προσθήκη 200ml απιονισμένο νερό και 100ml H 3 PO 4 (85%) – Αφήνουμε να ψυχθεί για 5΄. 6. Ρίχνουμε 10-12 σταγόνες δείκτη οργανικής ουσίας και τιτλοδοτούμε την περίσσεια του K 2 Cr 2 O 7 με την προσθήκη FeSO 4 (0,5N). 7. Παρατήρηση: Στο σημείο εξουδετέρωσης το χρώμα μεταβάλλεται απότομα σε πράσινο.

11 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤA > Προσθήκη πυκνού θειικού οξέος H2SO4 Προσθήκη δισθενούς θειικού σιδήρου FeSO4 7 H2O

12 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤA > Συμπέρασμα Υπολογισμός οργανικης ουσίας % = (T-T΄)*N*0,67/B Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Μέθοδος WALKEY – BLACK ο.ο% ξ.β εδάφους Αξιολόγηση >20Πολύ υψηλη 10-20Υψηλή 4-10Μέση 2-4Χαμηλή <2Πολύ χαμηλή

13 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΣΤΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ Σκεύη 1. Αγωγιμόμετρο Εκτέλεση Σε ένα πλαστικό κύπελλο προσθέτουμε 100g εδάφους και ρίχνουμε απιονισμένο νερό μέχρι να κορεστεί το δείγμα. Η εδαφική πάστα χαρακτηρίζεται έτοιμη όταν ρέει βραδέως και η γραμμή που σχηματίζουμε με την σπάτουλα σβήνει αμέσως. Συμπέρασμα Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση, τόσο λιγότερα άλατα έχουμε.

14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Ν) ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Αρχή της μεθόδου Ο προσδιορισμός του ολικού αζώτου αναφέρεται στο ποσό του οργανικού αζώτου που περιέχεται στην οργανική ουσία του εδάφους και επιτυγχάνεται με την χρήση της συσκευής. Για την καύση του δείγματος 1. Ζύγισμα2g εδαφικού δείγματος και το τοποθέτηση σε φιάλες καύσεως. 2. Προσθήκη 20ml H 2 SO 4 και σαλικυλικού οξέος και 1g Na 2 S 2 O 3. 3. Τοποθέτηση των φιαλών στην συσκευή καύσης – Ξεκίνημα καύσης. 4. Έκλυση ατμών – Προσθήκη 1 ταμπλέτας σεληνίου σε κάθε δείγμα. 5. Αφήνεται να ολοκληρωθεί η καύση μέχρι το δείγμα να γίνει διαυγές.

15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Ν) ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1. Τίθεται σε λειτουργία η συσκευή απόσταξης. 2. Κατόπιν της καύσης (αφού κρυώσουν τα δείγματα) μεταφορά από τις φιάλες καύσεως στις φιάλες απόσταξης. 3. Προσθήκη 30ml απιονισμένο νερό και 100ml NaOH (7N) - Τοποθέτηση στην συσκευή. 4. Τοποθέτηση σε κωνική φιάλη 100ml βορικού οξέος 20% για την παραλαβή αμμωνίας. 5. Κατά την απόσταξη: Τοποθέτηση της φιάλης στην συσκευή. 6. Απόσταξη για 3΄. 7. Προσθήκη 10 σταγόνων δείκτη 8. Τιτλοδότηση της αμμωνία με HCl (0,05).

16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Ν) ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Συμπέρασμα Ο προσδιορισμός του ολικού N γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: N% = (ml Hcl - μάρτυρας) *0,05*Ν*100/Β*1000 Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Περιεκτικότητα σε Ν%Κλάση >1,0Πολύ υψηλή 0,5-1,0Υψηλή 0,2-0,5Μέση 0,1-0,2Χαμηλή <0,1Πολύ χαμηλή

17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι.Α.Κ. Αρχή της μεθόδου Ως ανταλλάξιμα κατιόντα χαρακτηρίζονται όλα τα κατιόντα και ανιόντα τα οποία δύνανται να ανταλλάσσονται μεταξύ στερεάς και υγρής φάσης ή μεταξύ στερεάς και στερεάς φάσης ενός συστήματος εφ’ όσον αυτές βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Τα κυριότερα κατιόντα τα οποία υπάρχουν το έδαφος είναι Ca ++, Mg ++, Na +. Σε πρώτο στάδιο όλα τα ανταλλάξιμα κατιόντα του κολλοειδούς αντικαθίστανται από κατιόντα Νατρίου(Na). Σε δεύτερο στάδιο τα προσροφηθέντα Na + αντικαθίστανται από κατιόντα αμμωνίου (NH 4 ). Η συγκέντρωση των Na + του εκχυλίσματος προσδιορίζεται φλογοφωτομετρικώς.

18 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι.Α.Κ. Σκεύη 1.Μηχάνημα ανάδευσης 2. Μηχάνημα φυγοκέντρησης 3. Φλογοφωτόμετρο Αντιδραστήρια 1. Οξικό Na ( CH 3 COONa) 2. Αλκοόλη 3. Οξικό αμμώνιο (CH 3 COONH 4 ) Εκτέλεση 1. Τοποθέτηση 5g εδάφους σε μπουκαλάκι των 100ml 2. Προσθήκη 80ml οξικό Na. 3. Ανάδευση για 1΄ και μετά φυγοκεντρούμε για 3΄ σε 3500 στροφές. 4. Μετά την φυγοκέντρηση χύνουμε το πλεονάζον υγρό. 5. Επανάληψη διαδικασίας..

19 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι.Α.Κ. 6. Προσθήκη στο μπουκαλάκι 50ml αλκοόλη. 7. Ανάδευση για 10΄ και μετά φυγοκεντρούμε για 3΄ σε 3500 στροφές. 8. Μετά την φυγοκέντρηση χύνουμε το πλεονάζον υγρό. 9. Επανάληψη διαδικασίας. 10. Προσθήκηστο μπουκαλάκι 80ml οξικό αμμώνιο. 11. Ανάδευση για 10΄ και μετά φυγοκεντρούμε για 3΄ σε 3500 στροφές. 12. Διήθηση και συλλογή του διαλύματος σε φιάλη των 100ml 13. Επανάληψη διαδικασίας. 14. Διήθηση και συλλογή του διαλύματος σε φιάλη των 100ml. 15. Συμπλήρωση απιονισμένου νερού μέχρι την γραμμή των 100ml. 16. Αραίωση 10ml διηθήματος και απιονισμένου νερού μέχρι τα 100ml. 17. Πραγματοποίηση μέτρησης.

20 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ(ΚΑΛΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ, ΝΑΤΡΟΥ) ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Αρχή της μεθόδου Η εκχύλιση των ανταλλάξιμων κατιόντων με το οξικό αμμώνιο, βασίζεται στην εναλλαγή (εκτόπιση) αυτών από κατιόντα αμμωνίου. Σκεύη 1. Φλογοφωτόμετρο 2. Φασματοφωτόμετρο Αντιδραστήρια 1.Οξικό αμμώνιο (CH 4 COONH 4 ) 1N

21 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ(ΚΑΛΙΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ, ΝΑΤΡΟΥ) ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Εκτέλεση πειράματος 1. 5 gr ξηρού εδάφους σε φιάλες των 100 ml και φυγοκεντρούμε. 2. Προσθέτουμε 33 ml του αντιδραστηρίου 3. Ανακίνηση για 5 λεπτά. 4. Φυγοκέντρηση δειγμάτων μέχρι το υγρό να γίνει διαυγές. 5. Λαμβάνουμε από το φιαλίδιο το υπερκείμενο υγρό και συλλέγεται σε μια φιάλη των 100 ml. 6.Ταυτόχρονα το διηθούμε. 7. Η διαδικασία εκχύλισης επαναλαμβάνεται δυο φορές. 8. Συμπληρώνουμε τη φιάλη με το αντιδραστήριο μέχρι την ειδική χαραγή και ανακινείται καλώς. Για τις μετρήσεις του K + και του Na + χρησιμοποιούμε το φλογοφωτόμετρο. για τις μετρήσεις Ca 2+ και Mg 2+ το φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης.

22 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ OLSEN ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ PH > 7 Αρχή της μεθόδου Ο φώσφορος εκχυλίζεται από το έδαφος με διάλυμα NaHCO 3 (0,5M). Με το διάλυμα αυτό εκχυλίζονται οι υπο διαλυτή μορφή ευρισκόμενες ενώσεις του φωσφόρου και τα ανταλλάξιμα φωσφορικά ανιόντα. Σκέυη 1. Φασματοφωτόμετρο Αντιδραστήρια για την εκχύλιση 1. NaHCO 3 (0,5M) 2. ASCORBICACID

23 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ OLSEN ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ PH > 7 Εκτέλεση πειράματος 1. 5g εδάφους σε φιάλη των 100ml 2. 0,3g ενεργό άνθρακα 3. 90ml NaHCO 3 (0,5M) 4. Αναδεύουμε για 15 λεπτά, φυγοκεντρούμε και μετά διηθούμε σε φιάλη 5. Στη συνέχεια, για την ανάπτυξη χρώματος, βάζουμε 5ml εκχυλίσματος σε φιάλη των 50ml και προσθέτουμε 10ml απιονισμένο νερό και 10ml ASCORBICACID. Το διάλυμα παίρνει μπλε χρώμα. 6.Αναδεύουμε για 1 λεπτό και συμπληρώνουμε μέχρι τα 50ml με απιονισμένο νερό. 7. Αφήνουμε σε ηρεμία για 15 λεπτά και στη συνέχεια γίνεται η μέτρηση στο φασματοφωτόμετρο (880nm). Επιπλέον, γίνεται και η παρασκευή του μάρτυρα.

24 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ OLSEN ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ PH > 7 Συμπεράσμα Ο υπολογισμός του διαθέσιμου φωσφόρου γίνεται με τν παρακάτω τύπο: Διαθ.P = (μάρτυρας - ένδειξη δείγματος)/145,5*50/5*90/5 όπου: το 145,5 είναι η κλίση της καμπύλης κατά την βαθμονόμηση του φλογοφωτομέτρου.

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Δ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ (PhD) Στ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ (MSc) Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (PhD) ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ Ι.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2005


Κατέβασμα ppt "ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ : Ζ15886 ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google