Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.ED. A΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ

2 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΕ)
αποτελεί «συμβόλαιο» το οποίο συνυπογράφουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και δεσμεύονται να τηρήσουν σχεδιάζεται για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες του μαθητή στοχεύει στην ποιοτική εκπαίδευση και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή

3 ΑξιολOγηΣη του μαθητH νοητικό δυναμικό ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη κινητική ανάπτυξη μαθησιακό προφίλ ενδιαφέροντα ετοιμότητα

4 ΒραχυπρOθεςμοι και ΜακροπρOθεςμοι ςτOχοι
1. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Είναι τα μετρήσιμα ενδιάμεσα βήματα μεταξύ των τρεχόντων επιπέδων επίδοσης του μαθητή και του μακροπρόθεσμου στόχου. 2. Μακροπρόθεσμοι στόχοι Αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. Δείχνουν την επιτυχία που αναμένεται από το μαθητή εντός ενός έτους.

5 ΩφEλεια του ΕΠΕ Ωφελείται ο μαθητής επειδή:
διευκρινίζονται οι διαφορετικές ανάγκες του οι οποίες προέρχονται από την αναπηρία του. οργανώνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις ανάγκες του. ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η πρόοδος του παρακολουθούνται και αξιολογούνται. δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να είναι ένα ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της κοινότητας. Lewıs,R.,B., Doorlag, D.H. (2010); Teachıng Specıal Students In General Educatıon Classrooms. 8. Edition, Prentice Hall

6 Ωφελείται ο εκπαιδευτικός επειδή:
βλέπει καθαρά τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του μαθητή. αναπτύσσει διεπιστημονικές δεξιότητες στην εργασία του. παρέχεται αποτελεσματική διαχείριση της εκπαιδευτικής και αξιολογητικής διαδικασίας. λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον σχεδιασμό της μετάβασης του μαθητή. Ωφελείται η οικογένεια του μαθητή επειδή: καθιερώνεται αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των γονέων και του σχολείου. οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών τους. οι γονείς μαθαίνουν για τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

7 ΑναΣταλτικοI παρAγοντεΣ
η ετοιμότητα του εκπαιδευτικού στην τάξη το περιβάλλον της τάξης η κατάρτιση και η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού σε εξειδικευμένα θέματα Ειδικής Αγωγής ο συντονισμός και η συνεργασία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών (δάσκαλος τάξης, δάσκαλος Τ.Ε., δάσκαλος Π.Σ., δάσκαλοι ειδικοτήτων) η συνεργασία με τους γονείς η ανταπόκριση άλλων φορέων η ανταπόκριση του μαθητή

8 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΕΠ)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΕΠ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ _____ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΑΞΗ Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

9 2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΠ
Ονοματεπώνυμο Θέση -Τίτλος Υπογραφή _____ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- Α΄ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-Α΄ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

10 3. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (επίσης ενδιαφέροντα, κλίσεις, κλπ)
Ο Νίκος δυσκολεύεται στην αρχική προσαρμογή. Χρειάζεται αρκετό χρόνο για να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται. Για να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να ακολουθήσει τους κανόνες του, είναι απαραίτητη η συναισθηματική αναφορά σε πρόσωπα-γέφυρες, η οποία παίρνει αρχικά στερεοτυπική μορφή. Με την παρουσία οικείων προσώπων σε οικείους χώρους αποδίδει σταδιακά καλύτερα και φαίνεται να διαθέτει ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο συναισθηματικής αμοιβαιότητας. Έχει αμεσότερη απαντητικότητα και καλύτερη ανταπόκριση σε σχετικά εύκολες δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν κυριολεκτικό λόγο, με συγκεκριμένου και όχι αφηρημένου τύπου έννοιες. Κάνει κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση σε συγκεκριμένες έννοιες, τις οποίες φαίνεται να έχει ήδη κατακτήσει. Παρατηρεί οπτικό υλικό και απαντά εύστοχα ως ενός σημείου, συνεχίζοντας αρκετές φορές να δίνει απαντήσεις με λογικό περιεχόμενο, αλλά όχι τις αναμενόμενα σωστές, όπως αυτές ορίζονται από το αξιολογικό εργαλείο. Οι δεξιότητές του στον τομέα κατασκευής και συναρμολόγησης είναι περισσότερο αναπτυγμένες συγκριτικά με εκείνες της γλωσσικής έκφρασης και της κοινωνικής χρήσης του λόγου. Σε βασικές ερωτήσεις χρονικού προσανατολισμού ανταποκρίνεται αρκετά καλά.

12 Ο Νίκος διαθέτει ένα πλούσιο λεξιλόγιο στον προφορικό λόγο, αναγνωρίζει πολλά πρόσωπα και αντικείμενα, όπως και έναν μεγάλο αριθμό ρημάτων. Η κατανόηση τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού του λόγου είναι κυρίως κυριολεκτική. Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση είναι συλλαβική και επηρεάζει αρνητικά την κατανόηση γραπτών κειμένων που διαβάζει ο ίδιος, ενώ στα εικονογραφημένα κείμενα ανταποκρίνεται με επάρκεια. Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι ανεπτυγμένος και διαθέτει πολύ καλή οπτική αντίληψη κα μνήμη. Γράφει σωστά λέξεις τόσο καθ΄ υπαγόρευση όσο και από μνήμης, ενώ η αυθόρμητη γραφή δεν μπόρεσε να ελεγχθεί λόγω κόπωσης. Σε αμιγώς σχολική εργασία μπορεί να εργαστεί με πολύ καλή συγκέντρωση προσοχής μέχρι δεκαπέντε λεπτά. Μικρά διαλείμματα και εναλλαγή δραστηριοτήτων με κατάλληλη οριοθέτηση από τον εκπαιδευτικό ευνοεί την καλύτερη απόδοση. Μετά την εξοικείωση ανταποκρίνεται σε συμβολικό παιχνίδι, στο οποίο δέχεται διαφοροποιήσεις, αφού αρχικά γίνει σεβαστή η διαδικασία που προτείνει ο ίδιος. Ως προς τα μαθηματικά, ο Νίκος έχει κατακτήσει τις προμαθηματικές έννοιες (σχήματα, χρώματα, χωρικές έννοιες, συγκρίσεις μεγεθών, ποσοτήτων). Αναγνωρίζει τα αριθμητικά σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και είναι σε θέση να επεξεργαστεί σειριακά τους αριθμούς στην πρώτη δεκάδα. Κάνει αυτοματοποιημένα αντιστοίχιση ποσότητας - αριθμού ως το πέντε και κατόπιν επεξεργασίας, ένα προς ένα, ως το δέκα. Σε σχέση με τα ενδιαφέροντά του και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι καλό να επισημανθεί η ενασχόλησή του με τους υπολογιστές με τη βοήθεια εκπαιδευτικού, καθώς και η προτίμησή του σε συμμαθητές της γενικής τάξης, με τους οποίους θα μπορούσε να συνεργαστεί σε αρκετές δραστηριότητες με πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

13 5. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εκπαιδευτικές ανάγκες-Προτεραιότητες Προτεινόμενες υπηρεσίες- Ειδικότητες Ημερομηνία Έναρξης Χρονική διάρκεια 1 Προσαρμογή στο νέο πλαίσιο μάθησης και την αλλαγή στην καθημερινή ρουτίνα του σχολείου Εκπ/τικός Τ.Ε., Εκπ/τικός τάξης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 Η δημιουργία κλίματος ηρεμίας/πειθαρχίας στην τάξη του μαθητή. εκπαιδευτικός τάξης 6 ΜΗΝΕΣ 3 Η κοινωνικοποίηση του μαθητή και η ένταξή του στην ομάδα της κανονικής τάξης 4 Η ανάπτυξη του λεξιλογίου του Νίκου 5 Η συμμετοχή του Νίκου σε ομαδικές δραστηριότητες της κανονικής τάξης

14 6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Περιοχές παρέμβασης Παρούσα κατάσταση (αποτελέσματα αξιολόγησης) Μακροπρόθεσμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια 1.Κοινωνική Προσαρμογή (ηρεμία-πειθαρχία στην τάξη) Ο μαθητής παρακολουθεί 15 ώρες/βδομάδα το Τ.Ε. και τις υπόλοιπες απασχολείται με Ε.Π. στον υπολογιστή με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου και κάποιες ώρες παραμένει στην κανονική τάξη. Κλίμα απειθαρχίας στην τάξη Ένταξη στην ομάδα της κανονικής τάξης και συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Να μπορεί να παραμένει στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Προσαρμογή στην αλλαγή του Ε.Π.: Τ.Ε. 10 ώρες, Κ.Τ. 10 ώρες, Υπολ/στής: 5 ώρες Να μπορεί να διακρίνει το δικό του πρόγραμμα από εκείνο των συμμαθητών του Να προσαρμοστεί σ’ ένα περιβάλλον ηρεμίας και πειθαρχίας 6 μήνες

15 2. Συναίσθημα Ο μαθητής κάνει προσπάθειες να εκδηλώσει τα συναισθήματά του (κάποιες φορές εκδηλώνοντας επιθετική συμπεριφορά), ωστόσο παρατηρείται ελλιπής αναγνώριση και σύνδεση του συναισθήματος με κοινωνικές καταστάσεις Να αναγνωρίζει τα βασικά συναισθήματα (φόβος, χαρά, λύπη, θυμός) Οι εκπαιδευτικοί να ονομάζουν τα βασικά συναισθήματα - του Νίκου - τα δικά τους - των συμμαθητών του Να μιμείται τα συναισθήματα στον καθρέφτη Να τα αναγνωρίζει σε κάρτες Να τα αναγνωρίζει σε ιστορίες 6 μήνες

16 Να εκφράζει με λεκτικό τρόπο το συναίσθημά του
3. Επικοινωνία Δεν λεκτικοποιεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες του στη μαθησιακή διαδικασία Να εκφράζει με λεκτικό τρόπο το συναίσθημά του Να λέει πότε κουράζεται ή δυσκολεύεται Να επιλέγει ανάμεσα σε δυο δραστηριότητες που του είναι ευχάριστες και βαθμιαία μεταξύ δυο που τον δυσαρεστούν Να ζητά διάλειμμα Να επανέρχεται στη δραστηριότητα Να σηματοδοτεί το τέλος αυτής 6 μήνες

17 4. Λεξιλόγιο Ελλιπής κατανόηση και μη λειτουργική χρήση του λεξιλογίου στην επικοινωνία Να διαβάζει και να κατανοεί μικρό κείμενο με λέξεις ή σύμβολα για να αντλήσει πληροφορίες ή να εκτελέσει ενέργειες Να αναπτύξει ενδιαφέρον για το διάβασμα και να επιλέγει βιβλία από τη βιβλιοθήκη της τάξης Να συνδέει αντικείμενα με λέξεις, εικόνες με λέξεις. και λέξεις με καταστάσεις Να ετοιμάσει το δικό του λεξικό Να έχει ένα βασικό λεξιλόγιο οικείων λέξεων απαραίτητων για την ενδοσχολική επικοινωνία 6 μήνες

18 Να σχηματίζει προτάσεις του τύπου Ρ, Υ-Ρ, Υ-Ρ-Α
5. Γραπτός Λόγος Ελλιπής κατανόηση της συντακτικής δομής Να γράφει μικρά λεκτικά σύνολα με περιεχόμενο που τον ενδια- φέρει, χρησιμο-ποιώντας τελείες και ερωτηματικά. Να σχηματίζει προτάσεις του τύπου Ρ, Υ-Ρ, Υ-Ρ-Α Να γράφει ορθογραφημένα τις καταλήξεις ενεργητικών ρημάτων Να κάνει αντιστοιχίσεις λέξεων-συμβόλων Να εντοπίζει λεκτικά λάθη σε 1 απλή πρόταση Να συμπληρώνει τις κατάλληλες λέξεις σε κενά Να βάζει γεγονότα-ενέργειες σε σωστή χρονολογική σειρά Να βρίσκει τίτλο για εικόνα Να εντοπίζει τον λάθος τίτλο Να υποδύεται ρόλους 6 μήνες

19 6. Μαθηματικά Ελλιπής κατάκτηση βασικών αριθμητικών δεξιοτήτων Να λογαριάζει με άνεση στην πρώτη δεκάδα Να απαριθμεί στην εκατοντάδα Να λύνει απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης Διασφάλιση αντιστοίχησης ποσότητας-αριθμού στην πρώτη δεκάδα Αυτοματοποίηση υπολογισμών ως το δέκα Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τα σύμβολα +,-, >,<,= 6 μήνες Η συμπλήρωση αυτών των τμημάτων γίνεται με βάση την αξιολόγηση. Με τον όρο περιοχές εννοούνται: μαθησιακή ετοιμότητα, βασικές σχολικές δεξιότητες, κοινωνική προσαρμογή, επικοινωνία, γνωστικός τομέας, αυτοεξυπηρέτηση, σχολική επίδοση, προεπαγγελματική ετοιμότητα, κινητικότητα κλπ.

20 7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΩΡΕΣ Κοινή τάξη 10 Τμήμα Ένταξης Εκπαιδευτικά προγράμματα σε υπολογιστή 5 Ειδικό Σχολείο - Εκπαίδευση στο νοσοκομείο Εκπαίδευση στο σπίτι

21 14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
8. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ημερομηνία επαναξιολόγησης: ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι Χ Κηδεμόνας Ημερ/νία: Αθήνα, Επόμενη συνεδρία Ε.Ε.Π.: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


Κατέβασμα ppt "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google