Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγικές – Straddles – Strangle

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγικές – Straddles – Strangle"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγικές – Straddles – Strangle
Δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να επωφεληθεί από τις προσδοκίες του σχετικά με την μεταβλητότητα της αγοράς Οι κατάλληλες στρατηγικές σε μια αγορά με αυξανόμενη μεταβλητότητα είναι η θέση αγοράς straddle ή strangle

2 Στρατηγικές – Straddles - Strangle
Δημιουργούνται με αγορά του ίδιου αριθμού δικαιωμάτων call και put. Αν έχουν την ίδια τιμή άσκησης η στρατηγική ονομάζεται straddle αλλιώς strangle

3 Στρατηγικές – Straddles
Μετοχή ΑΑΚ (τρέχουσα τιμή) 10 Δικαιώματος Αγοράς (άσκηση 10) 0,5 Δικαίωμα Πώλησης (άσκηση 10) 0,4 Προσδοκίες για έντονη μεταβλητότητα

4 Στρατηγικές – Straddles
Τιμή Μετοχής Αγορά Δικ. Αγ (call) με ΤΑ 10 Αγορά Δικ. Πώλ. (put) με ΤΑ 10 Κόστος Επένδυση Κέρδη/ Ζημιές 8 2 -0.9 1.1 8.5 1.5 0.6 9 1 0.1 9.5 0.5 -0.4 10 10.5 11 11.5 12

5 Στρατηγικές – Straddles

6 Στρατηγικές – Straddles
Μέγιστο Κέρδος: Απεριόριστο Νεκρό σημείο 10,9 και 9,1 Μέγιστη Ζημιά 0,9

7 Πώληση - straddle Με τη θέση πώλησης σε straddle ο επενδυτής αναμένει ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου θα παραμείνει σταθερή. Το δυνητικός κέρδος της στρατηγικής είναι η άθροιση των τιμών των δικαιωμάτων, ενώ ο κίνδυνος ζημιάς είναι απεριόριστος. Η εφαρμογή της στρατηγικής απαιτεί την πώληση call και put μιας μετοχής στην ίδια τιμή άσκησης με την ίδια διάρκεια.

8 Πώληση - straddle Παράδειγμα – Straddles
Η μετοχή ΑΑΤ είναι blue chip και ο επενδυτής Αλεξίου δεν περιμένει σπουδαίες μεταβολές στην τιμή της μετοχής. Μετοχή ΑΑΤ (τρέχουσα τιμή) Δικαιώματος Αγοράς (άσκηση 10) ,5 Δικαίωμα Πώλησης (άσκηση 10) ,4

9 Πώληση - straddle Τιμή Μετοχής Πώληση Δικ. Αγ (call) με ΤΑ 10
Πώληση Δικ. Πώλ. (put) με ΤΑ 10 Έσοδα από την Επένδυση Κέρδη/ Ζημιές 8 -2 0.9 -1.1 8.5 -1.5 -0.6 9 -1 -0.1 9.5 -0.5 0.4 10 10.5 11 11.5 12

10 Πώληση - straddle

11 Πώληση - straddle Μέγιστο Κέρδος: Το μέγιστο κέρδος επιτυγχάνεται όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου στην ημερομηνία λήξης είναι στην ισοδύναμη χρηματική αξία (at the money) και είναι 0,9 Ευρώ Νεκρά σημεία: Τιμή άσκησης συν/μείον δηλαδή 10,9 και 9,1 Μέγιστη Ζημιά: Απεριόριστη.

12 Αγορά Strangle Όταν αναμένονται μεγάλες μεταβολές στην τιμή του υποκείμενου τίτλου τότε η στρατηγική strangle συνίσταται. Το δυνητικό κέρδος είναι απεριόριστο ενώ ο κίνδυνο ζημίας περιορίζεται στην τιμή των δικαιωμάτων. Για την εφαρμογή της στρατηγικής απαιτείται αγορά call και put εκτός της ισοδύναμης χρηματικής αξίας στην ίδια όμως διάρκεια.

13 Αγορά Strangle Ο κίνδυνος ζημίας είναι μικρότερος από αυτό της στρατηγικής straddle αφού τα δικαιώματα στοιχίζουν λιγότερο. Οι αποδόσεις σ’ αυτή τη στρατηγική μπορεί να είναι πολύ μεγάλες καθότι η αρχική επένδυση είναι μικρή.

14 Αγορά Strangle Ο Αλεξίου έχει πληροφορηθεί από έναν φίλο ότι η εταιρία ΜΝΑ θα εξαγοραστεί από τον κολοσσό του κλάδου ΤΤΗ. Το χρηματιστηριακό, όμως γραφείο στο οποίο επενδύει ο Αλεξίου διατείνεται ότι όλα αυτά είναι φήμες και τίποτα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Ο Αλεξίου αποφασίζει να ακολουθήσει την στρατηγική strangle.

15 Αγορά Strangle Τρέχουσα Τιμή ΜΝΑ 10
Τρέχουσα Τιμή ΜΝΑ 10 Τιμή δικαιώματος Αγοράς (τιμή άσκησης 11,5) 0,1 Τιμή δικαιώματος Πώλησης (τιμή άσκησης 9) 0,3 Το κόστος επένδυσης είναι η αξία των δικαιωμάτων δηλαδή 0,1 + 0,3 = 0,4 Τα αποτελέσματα της επένδυσης στα διάφορα σενάρια της τιμής δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

16 Αγορά Strangle Τιμή Μετοχής Αγορά Δικ. Αγ (call) με ΤΑ 11,5
Αγορά Δικ. Πώλ. (put) με ΤΑ 9 Κόστος Επένδυση Κέρδη / Ζημιές 8 1 -0.4 0.6 8.5 0.5 0.1 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 1.5 1.1

17 Αγορά Strangle

18 Αγορά Strangle Μέγιστο Κέρδος: Απεριόριστο
Νεκρά Σημεία: 11+0,4 = 11,4 ή 9-0,4= 8,6 Μέγιστη Ζημιά: 0,4 Ευρώ. Η μέγιστη ζημιά συμβαίνει όταν στην ημερομηνία λήξης, η τιμής του υποκείμενου τίτλου είναι ανάμεσα στις δυο τιμές άσκησης

19 Πώληση Strangle Σε μια αγορά με σταθεροποιητικές τάσεις,
Για την εφαρμογή της στρατηγικής απαιτείται πώληση call και put εκτός της ισοδύναμης χρηματικής αξίας, στην ίδια όμως διάρκεια.

20 Πώληση Strangle Ο κίνδυνος ζημίας είναι απεριόριστος
Το δυνητικό κέρδος είναι περιορισμένο στο αντίτιμο που εισπράττεται από την πώληση των δικαιωμάτων. Παράδειγμα Ο Αλεξίου πιστεύει ότι η μετοχή ΜΝΑ δεν θα έχει μεγάλες μεταβολές στο άμεσο μέλλον. Ο Αλεξίου αποφασίζει να πουλήσει strangle.

21 Πώληση Strangle Τρέχουσα Τιμή ΜΝΑ 10
Τρέχουσα Τιμή ΜΝΑ 10 Τιμή δικαιώματος Αγοράς (τιμή άσκησης 11,5) 0,2 Τιμή δικαιώματος Πώλησης (τιμή άσκησης 9) 0,1 Τα έσοδα της επένδυσης είναι η αξία των δικαιωμάτων δηλαδή 0,2 + 0,1 = 0,3 Τα αποτελέσματα της επένδυσης στα διάφορα σενάρια της τιμής δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

22 Πώληση Strangle Τιμή Μετοχής Πώληση Δικ. Αγ (call) με ΤΑ 11,5
Πώληση Δικ. Πώλ. (put) με ΤΑ 9 Έσοδα από την Επένδυση Κέρδη / Ζημιές 8 -1 0.4 -0.6 8.5 -0.5 -0.1 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 -1.5 -1.1

23 Πώληση Strangle

24 Πώληση Strangle Μέγιστο Κέρδος: 0,3 Ευρώ. Τo μέγιστο κέρδος συμβαίνει όταν στην ημερομηνία λήξης, η τιμής του υποκείμενου τίτλου είναι ανάμεσα στις δυο τιμές άσκησης Νεκρά Σημεία: 11,5+0,3 = 11,8 ή 9-0,3 = 0,7 Μέγιστη Ζημιά: Απεριόριστη


Κατέβασμα ppt "Στρατηγικές – Straddles – Strangle"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google