Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εκπαιδευτική πολιτική ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: κ. Ηλιάδου- Τάχου ΘΕΜΑ: Το πείραμα PISA Ονοματεπώνυμο: Καράνου Στυλιανή Α.Ε.Μ: 3140 Έτος :3ο Εξάμηνο: ΣΤ’ Ακαδημαϊκό Έτος:

2 Η έρευνα PISA (διακρατική συγκριτική έρευνα)
PISA: Programme for international student assessment Ένα πρόγραμμα δεκαετούς διαρκείας ( ) που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του ΟΟΣΑ. Η έρευνα ανίχνευσε τις σχολικές επιδόσεις 15χρονων μαθητών και διεξήχθη σε 3 διαδοχικά στάδια. Κεντρικός στόχος ήταν να εξετάσει σχολικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που είχαν αποκτηθεί στην περιοχή της ανάγνωσης, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών.

3 3 φάσεις του πειράματος Α’ φάση
Ολοκληρώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού 2000 και το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις αναγνωστικές δεξιότητες. Το εξεταζόμενο μαθητικό δείγμα προερχόταν από 31 χώρες . Ο ελληνικός μαθητικός πληθυσμός κατέλαβε την 25η θέση στις αναγνωστικές δεξιότητες και στις δεξιότητες στο πεδίο των φυσικών επιστημών και την 28η στις μαθηματικές. Β’ φάση Συμμετείχαν μαθητές από 49 κράτη και το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στον έλεγχο των μαθηματικών δεξιοτήτων. Γ’ φάση Έμφαση στην εξέταση των δεξιοτήτων στο πεδίο των φυσικών επιστημών.

4 Κύριο ζητούμενο για τον ΟΟΣΑ
Η διερεύνηση της μετασχολικής χρήσης στοιχειωδών γνώσεων και ικανοτήτων των νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα.  με την έρευνα ελέγχθηκαν σημαντικές δεξιότητες που αναμένεται να διαθέτουν οι μαθητές και μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έννοια- κλειδί της έρευνας  «γραμματισμός» Ο «αναγνωστικός γραμματισμός» διερευνήθηκε μέσω της ικανότητας το ατόμου να κατανοεί κείμενα που διαφέρουν σε ύφος, δομή και πρόθεση συγγραφής. Ο «μαθηματικός γραμματισμός» σχετίζεται με την λειτουργική χρήση των μαθηματικών γνώσεων και όχι μόνο με την κατοχή της διδακτέας ύλης.

5 Μεθοδολογικός σχεδιασμός έρευνας PISA
Στόχος η αντικειμενική καταμέτρηση  καθορίστηκαν το είδος των τεστ, οι παρεχόμενες οδηγίες στους εξεταζόμενους, η μέθοδος συλλογής και καταγραφής στατιστικών δεδομένων και ο τρόπος ελέγχου. Υπεύθυνοι ερευνητές κάθε χώρας συγκέντρωναν τα στοιχεία. Παρά τον προσεκτικό σχεδιασμό της έρευνας παρατηρήθηκαν αδυναμίες.  1.Η ύπαρξη ενιαίου τεστ συγκριτικής αξιολόγησης που μεταφράζεται από την αγγλική στις υπόλοιπες γλώσσες. Η επιτυχής ή όχι μετάφραση επηρεάζει τον βαθμό δυσκολίας 2. Οι ιδιαιτερότητες των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης 3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μετατρέπουν τη μάθηση σε διαδικασία αναπαραγωγής έτοιμων απαντήσεων.

6 Εκπαιδευτικός λόγος και ιδεολογική βάση σχεδιασμού της έρευνας PISA
Δεν επιδιωκότανε η χάραξη ενός «διεθνούς βασικού αναλυτικού προγράμματος» Κύριο ζητούμενο ήταν η εξέταση μιας σειράς απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την καθημερινή ζωή και ο έλεγχος ανταπόκρισης του σχολείου στις απαιτήσεις της πραγματικότητας. Οι μαθητές γενικά δυσκολεύτηκαν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους. Κύρια αιτία η έλλειψη κινήτρων.

7 Συμπεράσματα Η ανάλυση των κύριων επιδιώξεων της έρευνας κατέδειξε την επίδραση του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου στο σχεδιασμό της. Στηρίχθηκε στην «χρηστικότητα» , στον «άμεσο ωφελιμισμό», στην «αποδοτικότητα» και «μετρησιμότητα». Η ευρωπαϊκή επιτροπή , εξαιτίας των χαμηλών αποδόσεων των μαθητών της Γερμανίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας και Λουξεμβούργου, προβληματίζεται για τις προοπτικές τους και σχετικά με το αν μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα που σημείωσε επιτυχία. Τα πορίσματα της έρευνας αναφέρονται και σε ζητήματα που σχετίζονται με το εργασιακό προφίλ των εκπαιδευτικών, την επαγγελματική τους κατάρτιση, τη γεφύρωση της θεωρίας με την πράξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και την εξάρτηση των σχολικών επιδόσεων από την κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών.

8 Συμπεράσματα για την Ελλάδα
Στον ελλαδικό χώρο συζητήθηκε η αποδυνάμωση της κριτικής σκέψης των μαθητών και ο εθισμός τους στην αποστήθιση της διδακτέας ύλης. Ο μικρός αντίκτυπος των πορισμάτων συνδέεται με την απουσία πολιτικού σθένους και παιδαγωγικής ωριμότητας


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google