Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος

2 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος ένα μεθοδολογικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της διδασκαλίας Ένας «οδηγός πλεύσης» για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της μαθησιακής διαδικασίας

3 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Η αναγκαιότητα προετοιμασίας και χρησιμοποίησης ενός σχεδίου μαθήματος είναι μεγαλύτερη κατά τα πρώτα έτη διδακτικής απασχόλησης ενός εκπαιδευτικού Παρέχει όμως σημαντική βοήθεια και στον έμπειρο εκπαιδευτικό, που έχει πολυετή διδακτική πείρα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διδασκαλία ενός νέου μαθήματος, το οποίο ουδέποτε στο παρελθόν έχε διδάξει.

4 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος

5 Διδακτική Μεθοδολογία– Σχέδιο Μαθήματος
Ερωτήματα που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας

6 Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας – Σχέδιο Μαθήματος
Το αντικείμενο διδασκαλίας (τι θα διδάξω;)

7 Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας – Σχέδιο Μαθήματος
Το γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό υπόβαθρο (background) της τάξης (σε ποιους θα διδάξω;)

8 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Τι διδακτική μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές θα χρησιμοποιήσω (πως θα διδάξω;)

9 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Πως θα αξιολογήσω τα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας ;

10 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Εν αρχή ην ο στόχος Διδακτικοί στόχοι Περιγραφές αποτελεσμάτων τα οποία καλείται να κατακτήσει στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας το μαθητικό δυναμικό

11 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Πως βοηθούν τον εκπαιδευτικό οι διδακτικοί στόχοι;

12 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
1) στη διαμόρφωση του περιεχομένου της θεματικής ενότητας 2) στην ορθή διαχείριση του διδακτικού χρόνου και των επιμέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 3) στην επιλογή των κατάλληλων διδακτικών μεθόδων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας

13 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Τα 3 βασικά χαρακτηριστικά των διδακτικών στόχων: 1) Σαφείς 2) Ρεαλιστικοί 3) Μετρήσιμοι

14 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Διατύπωση διδακτικών στόχων Σε 3 επίπεδα: γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις

15 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Στόχοι που διατυπώνονται με ρήματα όπως «να γνωρίζουν», «να μάθουν», «να καταλάβουν», «να κατανοούν» δεν δηλώνουν ένα σαφές και επαρκώς μετρήσιμο αποτέλεσμα και για αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται.

16 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Παραδείγματα ρημάτων ανά επίπεδο: Γνώση: αναγνωρίζω, διακρίνω, περιγράφω, ορίζω, απαριθμώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω, κατονομάζω Δεξιότητες: επιδεικνύω, κατασκευάζω, μετατρέπω, σχεδιάζω, μετρώ, υπολογίζω, εφαρμόζω, επιλύω, διορθώνω

17 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Παραδείγματα ρημάτων ανά επίπεδο: Στάσεις: συνειδητοποιώ, εκτιμώ, υιοθετώ, ενθαρρύνω, παροτρύνω

18 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Παραδείγματα διατύπωσης στόχων Ατυχής διατύπωση: να ξέρουν οι μαθητές τις επιμέρους λειτουργίες του αγροτικού μάρκετινγκ Ορθή διατύπωση: να κατονομάζουν και να διακρίνουν τις επιμέρους λειτουργίες του αγροτικού μάρκετινγκ

19 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Τα 4 βασικά στάδια της διδασκαλίας:

20 Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας – Σχέδιο Μαθήματος
Τα 4 βασικά στάδια της διδασκαλίας: 1) Προετοιμασία: ψυχολογική και διανοητική προετοιμασία των μαθητών Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, έχοντας υπόψη τις αρχές για αποδοτική μάθηση και ειδικότερα τις αρχές του ενδιαφέροντος, των αναγκών, της πείρας και του συσχετισμού με προγενέστερες γνώσεις

21 Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας – Σχέδιο Μαθήματος
Τα 4 βασικά στάδια της διδασκαλίας: 2) Παρουσίαση: «το κυρίως πιάτο» Κατά το στάδιο της παρουσίασης παρέχονται από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές οι νέες γνώσεις και δεξιότητες, που αποτελούν το διδακτικό περιεχόμενο της αντίστοιχης ενότητας.

22 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Τα 4 βασικά στάδια της διδασκαλίας: 3) Εφαρμογή: Στο στάδιο της εφαρμογής επιδιώκεται σταθεροποίηση της μάθησης και καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχθηκαν κατά την παρουσίαση

23 Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος
Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος Τα 4 βασικά στάδια της διδασκαλίας: 4) Έλεγχος: Το στάδιο του ελέγχου αποσκοπεί στη διαπίστωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών καθενός μαθητή ως προς την επιδιωκόμενη μάθηση και στην επισήμανση τυχόν ατελειών της διδασκαλίας για να επιτευχθεί περεταίρω βελτίωσή της.

24 Βιβλιογραφία: Huttner, A. (2008) Διδακτική Τεχνολογικών Μαθημάτων. Εκδ. Ιων Πάσχος, Β. (2007) Στοιχεία Διδακτικής και Παιδαγωγικής. Εκδ. Πατάκη Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Α . Εκδ. Έλλην Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Β . Εκδ. Έλλην Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης Koutsoukos, M., Fragoulis, I. & Valkanos, E. (2015). Connection of Environmental Education with application of Experiential Teaching Methods. A case study from Greece. International Education Studies 8(4), 23-28 


Κατέβασμα ppt "Διδακτική Μεθοδολογία – Σχέδιο Μαθήματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google