Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες
6/11/2017

2 Εισαγωγή Στα Πολυμέσα. Ορισμοί. Μέσα και πολυμέσα.
Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών (κειμένου, γραφικών, ακίνητης εικόνας, κινούμενης εικόνας, ήχου και βίντεο) για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών. 6/11/2017

3 Εισαγωγή Στα Πολυμέσα. Μέσο είναι τύπος πληροφορίας που είναι αποτέλεσμα σύνθεσης δύο συνιστωσών: Χωρική συνιστώσα-διακριτό μέσο (κείμενο, γραφικά, ακίνητη εικόνα). Χρονική συνιστώσα-συνεχές μέσο (ήχος, κινούμενη εικόνα(animation),βίντεο). Animation είναι η διαδικασία εισαγωγής κίνησης σε μια εικόνα και έχει τις ρίζες της στα cartoons. 6/11/2017

4 Εισαγωγή Στα Πολυμέσα. Βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων πολυμέσων.
Έλεγχος μέσω υπολογιστή. Μη γραμμική οργάνωση της πληροφορίας. Αλληλεπιδραστικότητα. Κείμενα και Υπερ-κείμενα. Κείμενο (text) είναι η πρώτη μορφή απεικόνισης πληροφορίας στον υπολογιστή και παραμένει ακόμα σημαντική ακόμα και στις πιο ελκυστικές εφαρμογές. 6/11/2017

5 Εισαγωγή Στα Πολυμέσα. Τρόποι παρουσιάσης πληροφορίας.
Υπερ-κείμενο (hyper-text) είναι μια ειδικά δομημένη μορφή κειμένου σε ένα δίκτυο από κόμβους (nodes) που συνδέονται με συνδέσμους (links). Τρόποι παρουσιάσης πληροφορίας. Παθητική παρουσιάση (βιβλίο). Ενεργητική παρουσίαση (αμφίδρομη επικοινωνία,αλληλεπιδραστικότητα(interactivity). 6/11/2017

6 Εισαγωγή Στα Πολυμέσα. Κατηγορίες εφαρμογών πολυμέσων.
Τρόπος διανομής. Οπτικοί δίσκοι (CD-ROM). Περίπτερα (kiosks). Πραγματικού χρόνου (online). Διαδίκτυο (internet). 6/11/2017

7 Εισαγωγή Στα Πολυμέσα. Χρήση. Διασκέδαση (entertainment). Εκπαίδευση.
Προσπέλαση πληροφοριών (reference). Κατάρτιση-Επιμόρφωση (training). Εκπαιδευτικά παιχνίδια (edutainment). Αναψυχή (recreation). Μαζική επικοινωνία. Αγορά και διαφήμιση. Παρουσιάσεις-κατάρτιση στελεχών. 6/11/2017

8 Εισαγωγή Στα Πολυμέσα. Χαρακτηριστικά πολυμέσων-υπερμέσων.
Δομικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων. Βάση πληροφοριών (information database). Κόμβοι (nodes). Σύνδεσμοι (links). Δυναμικός έλεγχος. Διαδρομές πλοήγησης (paths). Βασικά εργαλεία-συστήματα πλοήγησης: Κύριο σύστημα πλοήγησης (χάρτης πλοήγησης (navigation map)):Ειδικό διάγραμμα ροής που δείχνει τη γενική υπερδομή της πληροφορίας και το σύστημα ευρετηρίων των θεματικών ενοτήτων. 6/11/2017

9 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Εικόνες και γραφικά. Η ψηφιακή εικόνα. Μορφές ψηφιακής εικόνας. Χαρτογραφικές εικόνες ή ψηφιογραφικές (bitmap graphics). Ανάλυση (resolution). Χρωματικό βάθος. Μέγεθος. Διανυσματικές. 6/11/2017

10 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών εικόνων. Εργαλεία ζωγραφικής (paint tools). Εργαλεία σχεδίασης (drawing tools). Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας (image editing tools). Χρήση photo CD. Χρήση clip art. Χρήση του Διαδικτύου. Χρήση γραφημάτων. Χρήση διαγραμμάτων. Διαγράμματα ροής (flow charts). Διαγράμματα οργάνωσης (organizational charts). 6/11/2017

11 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Συμπίεση αρχείων εικόνας. Λόγος συμπίεσης. Ποιότητα εικόνας. Αλγόριθμος μη απώλειας δεδομένων (losless). Αλγόριθμος απώλειας δεδομένων (lossy). JPEG (join photographic experts group). GIF (graphic interchange format). Χρωματικά μοντέλα. HSB-HSL. RGB. CMYK. 6/11/2017

12 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Εικόνες από το φυσικό κόσμο. Σάρωση της φωτογραφίας ή του αντικειμένου. Ψηφιακή φωτογράφιση. Σύλληψη εικόνας από την οθόνη του υπολογιστή (print screen). Σύλληψη εικόνας από βίντεο. 6/11/2017

13 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Κείμενο. Κείμενο περιεχομένου. Κείμενο περιβάλλοντος. Εισαγωγή κειμένου. Με πληκτρολόγηση. Με σάρωση και οπτική αναγνώριση των χαρακτήρων. Επεξεργασία κειμένου. Πληκτρολόγηση,αποθήκευση,μορφοποίηση. Διάταξη,στοίχιση,είδος στοιχείων,επιλογή font. 6/11/2017

14 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Μορφή κειμένων. Μορφή χαρακτήρων. Μορφή εικόνας (bitmap). Μορφή φορητού εγγράφου. (PDF:portable document format). Animation. Τύποι animation. Κίνηση στο επίπεδο (2D animation). Κίνηση στο χώρο (3D animation). 6/11/2017

15 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Αναπαράσταση χώρου. Εικονική πραγματικότητα (virtual reality VR). Ειδικά εφέ animation. Μεταμόρφωση (morphing). Παραμόρφωση (warping). Μετάβαση ή αλλαγή πλάνου (transition). Animation κειμένου. Κυλιόμενο κείμενο (scrolling text). Κλιμακούμενο κείμενο (scalable text). Dancing text. 6/11/2017

16 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Εκρυγνυόμενο κείμενο (expoding text). Μεταμορφούμενο κείμενο (morphing text). Ήχος. Ήχος περιεχομένου. Ήχος περιβάλλοντος. Ενίσχυση του μυνήματος δίνοντας αίσθηση ρεαλισμού. Μουσική επένδυση. Ηχητικά εφέ. Ψηφιακός ήχος. Το πρότυπο MIDI. 6/11/2017

17 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Βίντεο. Βίντεο περιεχομένου. Χρηστικό βίντεο. Τρόποι εισαγωγής βίντεο. Έτοιμα αποσπάσματα βίντεο. Εισαγωγή από εξωτερικές πηγές (βιντεοκάμερα,συσκευή βίντεο,τηλεόραση ή βιντεοδίσκους). 6/11/2017

18 Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων.
Ψηφιοποίηση βίντεο-χαρακτηριστικά. Συχνότητα δειγματολειψίας (sampling rate). Ταχύτητα πλαισίων (frame rate). Μέγεθος εικόνας (image size). Χρωματικό βάθος (color depth). Επεξεργασία ψηφιακού βίντεο. Quick time (apple). Audio video interleaved (AVI) (Microsoft). Συμπίεση βίντεο. 6/11/2017

19 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων.
Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων ανάλογα με. Προγραμματιστικό εργαλείο. Δυνατότητες και πολυπλοκότητα. 6/11/2017

20 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων.
Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο το προγραμματιστικό εργαλείο. Εργαλεία με κοινές γλώσσες προγραμματισμού. Εργαλεία προγραμματσμού με γλώσσα σεναρίων. Εργαλεία οπτικού προγραμματισμού. 6/11/2017

21 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων.
Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο τις δυνατότητες και την πολυπλοκότητά τους. Εργαλεία παρουσιάσεων (presentation tools). Εργαλεία ολοκλήρωσης δομικών στοιχείων (media integration tools). Εργαλεία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών (multimedia development tools). 6/11/2017

22 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων.
Εργαλεία ροής χρόνου ή χρονοδιαδρόμου (macromedia director). Αντικειμενοστρεφή εργαλεία. Γλώσσες προγραμματισμού. Java. Visual basic. Delphi. Πολυμέσα στο internet και στο web. 6/11/2017

23 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων.
Μοντέλο διαδικασίας ανάπτυξης. Σπειροειδές μοντέλο. Ανάλυση. Σχεδίαση. Παραγωγή. Αξιολόγηση. Η ομάδα ανάπτυξης. Διευθυντής παραγωγής. Ειδικός συλλογής πολυμεσικού υλικού. Σχεδιαστής του περιβάλλοντος διεπαφής (interface). 6/11/2017

24 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων.
Ειδικός για τη συγγραφή του τίτλου και προγραμματιστής (multimedia architect). Σεναριογράφος (script writer). Ειδικός στη Θεωρία της Μάθησης. Γραφίστας-Καλλιτέχνης/Σχεδιαστής γραφικών για πολυμέσα. Φωτογράφος, βιντεολήπτης, ηχολήπτης. Animator. Προγραμματιστής ΗΥ. Νομικός σύμβουλος. 6/11/2017

25 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων.
Σχεδιασμός επί χάρτου. Σχεδιάγραμμα πλάνου της εφαρμογής. Τα σενάρια πλοήγησης. Το διάγραμμα ροής (flowchart). Προδιαγραφές λειτουργικότητας (functional specifications). 6/11/2017

26 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής.
Στόχοι. Σωστή εμφάνιση περιεχομένου. Καθοδήγηση του χρήστη στην πλοήγηση του. Εμφάνιση περιεχομένου. Το μοντέλο της διεργασίας αντίληψης-απομνημόνευσης. 6/11/2017

27 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής.
Χρηστικότητα Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται Ελαχιστοποιήστε την προσπάθεια Πλήκτρα λειτουργίας Γραμμές πλοήγησης Πάνελ χειρισμών Η σαφήνεια της οθόνης Άμεση ανάδραση (ανατροφοδότηση) 6/11/2017

28 6/11/2017

29 6/11/2017

30 6/11/2017

31 Gif Animation Jpeg Image 6/11/2017

32 PhotoShop 6 6/11/2017


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΥΜΕΣΑ Εισαγωγικές Έννοιες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google