Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαίρη Κουτσελίνη Ημερίδα ΑΚΙΔΑ Νοέμβριος  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των Δεικτών  Σύνδεσή τους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαίρη Κουτσελίνη Ημερίδα ΑΚΙΔΑ Νοέμβριος  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των Δεικτών  Σύνδεσή τους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαίρη Κουτσελίνη Ημερίδα ΑΚΙΔΑ Νοέμβριος 2015

2  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των Δεικτών  Σύνδεσή τους με: Τον στόχο του έτους για Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων Την καθημερινή διδασκαλία, για εξορθολογισμό της διδακτικής πράξης Την κάθε είδους αξιολόγηση Το ελάχιστο/πυρηνικό πρόγραμμα  Αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και διεύθυνσης

3  Τα Αναλυτικά Προγράμματα δεν άλλαξαν- Αναδομήθηκαν  Οι Δείκτες προέκυψαν ως ανάγκη από την αξιολόγηση των ΑΠ και την Έκθεση της Επιτροπής  Οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας δεν είναι καινοτόμες έννοιες ως προς το περιεχόμενο ούτε επιφορτίζουν με περισσότερη εργασία τους εκπαιδευτικούς  Οι Δείκτες είναι εργαλεία διευκόλυνσης της εργασίας των εκπαιδευτικών και τίποτε περισσότερο ή λιγότερο

4  Με βάση:  την Αξιολόγηση των ΑΠ το 2014  Την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης (2014) το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει συστήσει Επιτροπές Ανατροφοδότησης των υφιστάμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

5  Οι Επιτροπές ανατροφοδότησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων απαρτίζονται από:  Επιστημονικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι ακαδημαϊκοί, ειδικοί στο γνωστικό αντικείμενο και ειδικοί στη Διδακτική του αντικειμένου  Yπεύθυνους επιθεωρητές  Mάχιμους εκπαιδευτικούς

6  Επομένως, τα υφιστάμενα Αναλυτικά προγράμματα, όλων των γνωστικών αντικειμένων, έχουν αναδομηθεί στη βάση Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας, Αναδιαμόρφωση της δομής από τη διδακτέα ύλη- στα Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα και στα αντίστοιχα Διδακτέα για την επίτευξη των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.

7  Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτευχθούν, κατά μάθημα, τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων, από την προδημοτική εκπαίδευση μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου, με προοπτική ανάπτυξης μέχρι και την Γ’ Λυκείου.  Οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, για να επιτύχει τα καθορισμένα Μαθησιακά Αποτελέσματα. 

8  Επομένως,  οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του, ενώ  οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και τα διδακτέα Εξορθολογισμός της διδακτικής πράξης Μαθητής Εκπαιδευτικός Προσδοκώμενα Α.Πρόγραμμα Αποτελέσματα Διδακτέα ΠΩΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

9

10

11  Οι Δείκτες περιλαμβάνουν όλα τα είδη μάθησης, ό, τι αναμένεται μέσα από τη διδασκαλια να αναπτύξει ο μαθητής, ως Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία πιστοποιούν την ανάπτυξη και τις ικανότητες του μαθητή σε κάθε τάξη και επίπεδο εκπαίδευσης:  πληροφορίες,  έννοιες,  δεξιότητες,  τρόπο σκέψης και στρατηγικές,  στάσεις και αξίες

12 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και  δημιουργικότητας  σε στάσεις διά βίου μάθησης, συμβίωσης και συνεργασίας, ούτως ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να παρέχουν τη βάση για ποιότητα ζωής και ουσιαστική δραστηριοποίηση στη σύγχρονη κοινωνία.

13 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ: Το διδακτέο  Η ανάλυση των Δεικτών Επιτυχίας σε διδακτικές δεξιότητες, πληροφορίες, έννοιες και αξίες = Αξιόλογη γνώση  ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ή προαπαιτούμενη γνώση για να επιτευχθεί κάθε φορά ο Δείκτης Επιτυχίας  Συγκεκριμενοποιούν το ελάχιστο πρόγραμμα

14  Διδάσκω τον μαθητή Vs Διδάσκω την ύλη  Μεγιστοποίηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων Vs Κάλυψη της ύλης, περιεχομένου βιβλίου  Διάβαζε περισσότερο Vs Συναίσθηση και διάγνωση των ελλείψεων  Διδάσκω το Α. Πρόγραμμα Vs Μαθαίνει ο μαθητής

15 «Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν» Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Gagne, 1970, Vygotsky, 1978) Παροχή εκπαίδευσης ανάλογης με την Ανάπτυξη και Ετοιμότητα του Μαθητή

16  Διευκολύνουν και εξορθολογίζουν τη δουλειά τους  Τους δίνουν μέτρα διάγνωσης αναγκών  Τους βοηθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «πώς βοηθώ τον κάθε μαθητή»  Δεν τους περιορίζουν μόνο σε αυτά που περιλαμβάνουν οι Δείκτες= ελάχιστο πρόγραμμα  Δίνουν εργαλεία για εφαρμογή της διαφοροποίησης σε τάξεις μικτής ετοιμότητας  Απαντούν στο ερώτημά τους «σε τι θα αξιολογηθεί ο μαθητής» και τι είναι αξιόλογο για αξιολόγηση  Αυξάνουν την παιδαγωγική τους αυτονομία, για να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα Τους αναπτύσσουν από αξιολογητές σε δασκάλους

17  Τους απελευθερώνουν από την αποστήθιση της ύλης  Τους μαθαίνουν να σκέφτονται και να γίνονται αυτόνομοι  Τους προσανατολίζουν σε αξιόλογη γνώση  Συγκεκριμενοποιούν τα αναμενόμενα και τα απαραίτητα για επιτυχία  Εκλογικεύουν την προσπάθειά τους, η οποία είναι προσανατολισμένη, σαφής και λογικά διαρθρωμένη  Βοηθούν στην αύξηση του κινήτρου μέσα από εμπειρίες επιτυχίας Σέβονται την ετοιμότητα του κάθε μαθητή

18  Η αναδόμηση των ΑΠ με βάση τους Δείκτες στοχεύει στο να υλοποιήσει την αρχή που ανέκαθεν προτάσσαμε στο σκοπό της εκπαίδευσής μας:  «O εκπαιδευτικός σέβεται τη μοναδικότητα του παιδιού και ανταποκρίνεται σε εγγενείς και επίκτητες ατομικές διαφορές, η έγκαιρη διάγνωση των οποίων αποτελεί αναγκαιότητα για κατάλληλο προγραμματισμό»

19 4. Δείκτες- Διδασκαλία- Αξιολόγηση  οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του, Σύνδεση με τη Διαγνωστική-διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση  οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και τα διδακτέα, Σύνδεση με τη Διδασκαλία και Διαφοροποίηση, Τη διαμορφωτική αξιολόγηση και την πρόοδο Του κάθε μαθητή

20  Αναμένεται να πλαισιωθούν από…  Ουσιαστική ενημέρωση και επιμόρφωση  Μεθοδολογικές προσεγγίσεις  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε επίπεδο τάξης και σχολείου  Ουσιαστική σύνδεσή τους με την κάθε μορφής αξιολόγηση του μαθητή  Συνεχή ανατροφοδότηση των ίδιων των δεικτών και της εφαρμογής τους από τις Επιστημονικές Ομάδες Ανάπτυξης των Δεικτών και τους Επιθεωρητές στα σχολεία.

21  Δεν χρειάζεται ανησυχία αλλά εξοικείωση  Στόχος η ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες και τα σχολεία  Ευέλικτη εφαρμογή, ώστε οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν τους δείκτες ως εργαλεία για αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους  Συζήτηση των ενδοιασμών και δυσκολιών τους

22 Τι είναι η κοινότητα μάθησης “The three words explain the concept: Professionals coming together in a group—a community—to learn.” Shirley Hord, school leadership  “Μια ομάδα εκπαιδευτικών που έχει τακτές συναντήσεις, μοιράζεται εμπειρίες, και εργάζονται συνεργατικά για να βελτιώσουν τη διδασκαλία και την επίδοση των μαθητών».

23  Ενθάρρυνση δράσεων σε σχέση με τους Δείκτες και αναστοχασμός σε αυτές  Σχηματισμός ομάδων όσων διδάσκουν σε παράλληλα τμήματα και από κοινού σχεδιασμός μαθημάτων  Συναίσθηση, ως πρώτο βήμα, ότι κάθε μέρα, όταν διδάσκουμε, έχουμε ένα Σκοπό (Δείκτες Επιτυχίας)= Αυτό/ αυτά που στο τέλος του μαθήματος ΟΛΟΙ οι μαθητές θα πρέπει να επιτύχουν

24  Η έρευνα δράσης διευκολύνει τη δράση του εκπαιδευτικού και την ανάλυση των εμπειριών του, σε αυθεντικό περιβάλλον του  Δοκιμάζω, αναστοχάζομαι στη διδασκαλία, (συν)αξιολογώ, επανασχεδιάζω και διδάσκω  Δεν υπάρχουν γνωρίζοντες και μη- μαζί διερευνούν, δοκιμάζουν Αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και διεύθυνσης

25 Ο ρόλος των διευθυντών…  Η έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν αξία σε αυτά που η σχολική μονάδα, με πρώτο τον διευθυντή, θεωρεί ότι έχει αξία  Χρειάζονται χώρο και χρόνο  Συντονισμό για τακτές παιδαγωγικές συναντήσεις εντός του σχολείου  Συνδιδασκαλίες μεταξύ συναδέλφων και ανταλλαγή απόψεων  Ευκαιρίες Ανατροφοδότησης της δουλειάς τους- ανατροφοδότησης των δεικτών

26  Το σχολικό έτος 2015-2016 είναι έτος ευέλικτης εφαρμογής, παρακολούθησης και ανατροφοδότησης των δεικτών.


Κατέβασμα ppt "Μαίρη Κουτσελίνη Ημερίδα ΑΚΙΔΑ Νοέμβριος  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των Δεικτών  Σύνδεσή τους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google