Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας

2 ΑΠ Μαθηματικών Αναδιαμόρφωση της δομής από τη διδακτέα ύλη-στα Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα και στα αντίστοιχα Διδακτέα για την επίτευξη των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Διδάσκω τον μαθητή Vs Διδάσκω την ύλη Το σχολικό έτος 2015-2016 είναι έτος παρακολούθησης της εφαρμογής και ανατροφοδότησης των δεικτών.

3  Οι κλίμακες περιγράφουν συνοπτικά τα Μαθηματικά που αναμένεται να αναπτύξουν οι μαθητές:  Για όλους  Για αυτούς που χρειάζονται τα Μαθηματικά σε σπουδές  Για αυτούς που θα ασχοληθούν με ανώτερα Μαθηματικά  Οι κλίμακες σε κάθε ενότητα είναι ιεραρχικά δομημένες, προχωρούν προοδευτικά.  Οι κλίμακες δεν είναι απόλυτα διακριτές.  Οι κλίμακες δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να έχουν συνολική εικόνα των Μαθηματικών. Κλίμακες

4 Δομή ΑΠ Δείκτες Επιτυχίας  Τι οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν Δείκτες Επάρκειας  Τι οι μαθητές πρέπει να διδαχθούν

5 Δομή ΑΠ Δείκτες ΕπιτυχίαςΔείκτες Επάρκειας Οι δείκτες επιτυχίας εκφράζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο και με τρόπο που μπορούν να αξιολογηθούν. Περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Περιγράφουν αποτελέσματα που έχουν αξία για το άτομο και την κοινωνία. Περιγράφουν έννοιες που είναι σημαντικές όχι μόνο για τους μαθηματικούς, αλλά και για όλους τους μαθητές.

6 Οι ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ δεν είναι στόχοι. Οι Στόχοι είναι γενικές και κατά το πλείστον αόριστες δηλώσεις που δείχνουν Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, αλλά δεν αναφέρονται σε προαπαιτούμενα για σκοπούς Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και Διδασκαλίας ΣΤΟΧΟΣ: Ο μαθητής να λύνει προβλήματα με 2 αγνώστους. Ως Αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν λειτουργική ανάλυση των συγκεκριμένων και διδακτέων μαθηματικών δεξιοτήτων, στάσεων. Δεν απαντούν στο Γιατί της διδασκαλίας για την αδυναμία του μαθητή και δεν οριοθετούν τα βήματα για τη βελτίωσή του.

7 Οι δείκτες επιτυχίας στηρίζονται και περιλαμβάνουν τις ικανότητες και τις διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης. Μαθηματική Διάσταση Γλωσσική Διάσταση Πρακτική χρήση και εφαρμογές Δομή Μεθοδολογική Διάσταση Δυναμική Διάσταση Στάση απέναντι στα Μαθηματικά Διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης

8 Δείκτης επάρκειας Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο μαθητής όταν τελειώνει κάθε τάξη από την προδημοτική μέχρι το τέλος Γυμνασίου/ Λυκείου σε κάθε μάθημα Χαρακτηριστικά = έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες, στάσεις, αξίες Επίπεδο επάρκειας

9 Δείκτες Επάρκειας  Επίπεδα Δραστηριοτήτων Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Από προηγούμενες τάξεις ή από άλλη ενότητα περιεχομένου  Νέες Έννοιες  Τις βασικές ενέργειες των εκπαιδευτικών: ώστε οι μαθητές μιας τάξης να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την επόμενη τάξη και κατ’ επέκταση για το πανεπιστήμιο και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση.  Παραδείγματα: Συγκεκριμενοποιούν το επίπεδο δυσκολίας που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές.

10 Επίπεδα δραστηριοτήτων Τα επίπεδα δραστηριοτήτων των δεικτών επάρκειας περιγράφουν με σαφήνεια:  Τι αναμένεται οι μαθητές να μάθουν σε μια τάξη, ώστε οι καθηγητές και οι γονείς να γνωρίζουν πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους.  Τις ανάγκες των μαθητών, ώστε να επιτύχουν στις σπουδές τους και στην καριέρα τους.  Τις μεγάλες ιδέες που ενοποιούν τις μαθηματικές έννοιες, π.χ. συναρτήσεις.

11 Δομή ΑΠ Δείκτες ΕπιτυχίαςΔείκτες Επάρκειας Επίπεδα ΔραστηριοτήτωνΜαθηματικές Πρακτικές Τι θα διδαχθεί Επίπεδο που θα πρέπει να φτάσουν όλοι οι μαθητές Υπάρχει σπειροειδής ανάπτυξη των εννοιών Πως θα διδαχθεί Περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα επεξεργαστούν τις μαθηματικές έννοιες και ικανότητες

12 Δομή ΑΠ Δείκτες ΕπιτυχίαςΔείκτες Επάρκειας Επίπεδα Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές Προαπαιτούμενες Γνώσεις Νέες Έννοιες Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: Παραδείγματα:

13 Μαθηματικές Πρακτικές Οι μαθηματικές πρακτικές περιγράφουν ικανότητες που οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες πρέπει να επιδιώξουν να αναπτύξουν οι μαθητές τους. Αυτές οι μαθηματικές πρακτικές αναφέρονται σε σημαντικές «διαδικασίες και ικανότητες» με διαχρονική σημασία στη μαθηματική εκπαίδευση.

14 Δομή ΑΠ Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας Επίπεδα Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων ΜΠ.4 Μοντελοποίηση

15 Δομή ΑΠ Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας Επίπεδα Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων ΜΠ.6 Ακρίβεια ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό

16 ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ AP_math\dee_gym_mathimatika.pdf

17 ΑΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ http://www.moec.gov.cy/analytika_programm ata/programmata_spoudon.html http://www.moec.gov.cy/analytika_programm ata/programmata_spoudon.html


Κατέβασμα ppt "Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google