Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιόδου 2007 - 2013 ΕΥΔ ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιόδου 2007 - 2013 ΕΥΔ ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιόδου 2007 - 2013 ΕΥΔ ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

2 Πρόοδος σχεδιασμού Ενέργειες που έγιναν από την ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ : Επεξεργασία και σύνταξη του αρχικού σχεδίου προτάσεων της Περιφέρειας για την κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2007 – 2013, σύμφωνα με τις οδηγίες της 2ης εγκυκλίου του ΥΠ.ΟΙ.Ο. Προετοιμασία & υλοποίηση δύο (2) θεματικών συναντήσεων και ενός (1) αναπτυξιακού συνεδρίου τον Μάιο & Ιούνιο του 2005.

3 Πρόοδος σχεδιασμού Ενέργειες που έγιναν από την ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ : Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο των πρακτικών. Σύνταξη περιλήψεων και επισήμανση βασικών σημείων ανά θεματική ενότητα. Διατύπωση μνημονίου με τα κύρια σημεία χρήσιμα για τον σχεδιασμό. Σύνταξη έκθεσης υποστήριξης για την ενίσχυση της προσπάθειας της Περιφέρειας να συνεχιστεί η χρηματοδότησή της από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.

4 Πρόοδος σχεδιασμού Ενέργειες που έγιναν από την ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ : 1.Επικαιροποίηση και διεύρυνση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης. 2.Εμπλουτισμός του περιεχομένου των αρχικών προτάσεων με την ενσωμάτωση των κύριων σημείων από τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών συνεδρίων. 3.Αναδιάρθρωση της δομής του με νέα μεθοδολογία προσέγγισης.

5 Πρόοδος σχεδιασμού Ενέργειες που έγιναν από την ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ : Συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ευρωπαϊκές Περιφέρειες του Στόχου 2), κεντρικούς φορείς για τα σημαντικότερα θέματα του σχεδιασμού (μεταφορές, καινοτομίες, τουριστική ανάπτυξη, περιβάλλον κλπ). Οριστική διατύπωση του προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Διαβούλευση με τους φορείς προγραμματισμού της Περιφέρειας.

6 Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης : 1.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 2.Βελτίωση της προσπελασιμότητας & των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 3.Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 4.Εξασφάλιση της αειφορίας 5.Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 6.Ενίσχυση περιοχών χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης 7.Ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 8.Δημιουργία δικτύου παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας Αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος

7 Προτεινόμενος νέος τρόπος σχεδιασμού Επιχειρησιακό σχέδιο στα πρότυπα των ιδιωτικών επιχειρήσεων Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Όραμα Στρατηγική Στόχοι Δράσεις S.W.O.T. Ανάλυση Δομή του νέου σχεδιασμού

8 Όραμα της Περιφέρειας : Νότιο Αιγαίο, η ανταγωνιστικότερη ελληνική Περιφέρεια Ποιότητα στο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν σε συνθήκες αειφορίας, χώρος σύγχρονης έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας. Προτεινόμενος νέος τρόπος σχεδιασμού

9  Η μετάβαση στο Στόχο 2 είναι επιτυχία  Ιδιαίτερη έμφαση στον ανταγωνισμό  Υψηλή ποιότητα  Έμφαση στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη βαρύτητα : - Στον τομέα των υπηρεσιών - Σε υπηρεσίες διανησιωτικής λειτουργίας που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου Βασικές κατευθύνσεις στο νέο σχεδιασμό

10 Προτεινόμενοι νέοι άξονες  Εκσυγχρονισμός τουριστικών υποδομών  Έμφαση σε μικρό αριθμό θεματικού τουρισμού  Διεθνείς σχέσεις και κοινά τουριστικά πακέτα  Μετατροπή του πολιτιστικού αποθέματος σε πολιτιστικό προϊόν  Ζήσε το μύθο  Τουριστική παιδεία και αγωγή 1. Έλεγχος της τουριστικής δραστηριότητας και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

11 Προτεινόμενοι νέοι άξονες  Δημιουργία ποιοτικών χερσαίων εγκαταστάσεων  Δρομολόγηση μέσων, αναδιοργάνωση γραμμών, νέα πολιτική ναύλων  Εξασφάλιση δικτύων ενέργειας και επικοινωνιών ικανών να καλύψουν σημερινές και μελλοντικές ανάγκες 2. Βελτίωση της προσπελασιμότητας

12 Προτεινόμενοι νέοι άξονες  Προσέλκυση εξειδικευμένου δυναμικού  Ανάπτυξη δεξιοτήτων  Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης 3. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνία της γνώσης

13 Προτεινόμενοι νέοι άξονες  Ολοκλήρωση υποδομών περιβάλλοντος  Διαχείριση υδάτινων πόρων  Ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση κατοίκων και επισκεπτών  Έλεγχος δόμησης και χρήσεων γης  Διαχείριση και αποτροπή περιβαλλοντικών κινδύνων 4. Περιβαλλοντική διαχείριση

14 Προτεινόμενοι νέοι άξονες  Τεχνολογικά πάρκα  Αξιόπιστα δίκτυα ενέργειας, επικοινωνιών, μεταφορών  Προβολή των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων  Ανάπτυξη κουλτούρας στην πληροφορική  Δημιουργία κινήτρων  Μεταφορά των πανεπιστημιακών εμπειριών στην κοινωνία 5. Παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

15 Προτεινόμενοι νέοι άξονες  Χαρτογράφηση τοπικής επιχειρηματικότητας  Ανταγωνιστικός σχεδιασμός και οικονομία πόρων  Προγραμματισμός στην προσέλκυση κεφαλαίων και νέων επιχειρήσεων  Έμφαση στην ποιότητα και στη μείωση του κόστους εργασίας  Προτεραιότητα στην οικονομία της γνώσης  Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 6. Διαμόρφωση ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

16 Προτεινόμενοι νέοι άξονες  Δέσμευση πόρων  Ευελιξία στην απορρόφηση των πόρων  Παροχή τεχνικής βοήθειας 7. Στήριξη περιοχών χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιόδου 2007 - 2013 ΕΥΔ ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google