Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 2: Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 2: Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 2: Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Α΄ εξάμηνο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ATEI Ιονίων Νήσων – Αργοστόλι Διδάσκων: Α. Κουμπαρέλης Σημειώσεις: Σ. Μακρίδης, Α. Κουμπαρέλης

3 Βιβλιογραφία  Robbins P. S., Decenzo A. D., Coulter M., (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων- Αρχές και Εφαρνογές, Εκδ. Κριτική.  Williamson K., Johnson B. (2005), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εκδ. Κριτική.  Κέφης Β., (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ – Βασικές Αρχές για τις σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Εκδ. Κριτική.  Roger Bennet, (2001), Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μανατζμεντ), εκδ. Κλειδάριθμος.  Φλώρος Χρ., (1993), Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

4 Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ δεν εκτελούνται αυτόνομα. Δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αντίθετα χαρακτηρίζονται από έντονη αλληλεπίδραση, συνέχεια και συνέπεια. Οι σημαντικότερες λειτουργίες του μάνατζμεντ είναι οι εξής:  Προγραμματισμός  Οργάνωση  Στελέχωση  Ηγεσία  Συντονισμός  Αναφορά- Επικοινωνία Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

5 Προγραμματισμός. Τι (στόχοι), πώς (μέσα), πότε (χρόνος). Βασικό εργαλείο του η SWOT analysis [και κυρίως τα S (δυνάμεις) και W (αδυναμίες) της επιχείρησης] Οργάνωση. Προσδιορίζει και σχεδιάζει τη δομή και τη διάρθρωση της επιχείρησης. Καθορίζει την ιεραρχική σχέση μεταξύ των τμημάτων και των κανόνων. Βασικό εργαλείο το Οργανόγραμμα και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Στελέχωση. Η επιλογή των κατάλληλων ατόμων, ο εμπλουτισμός της επιχείρησης με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Από τη λειτουργία αυτή εξαρτάται η επιβίωση και η επιτυχία ενός οργανισμού. Βασικό ρόλο στην στελέχωση έχει το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ηγεσία. Η ικανότητα, το ταλέντο ενός ατόμου να πείθει, να καθοδηγεί, να παρακινεί, να συνεργάζεται, να εμπνέει σεβασμό και όχι φόβο. Συντονισμός. Ο συντονισμός είναι η παράλληλη δράση και συνεργασία ανθρώπων για την επίτευξη ενός στόχου. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

6 Αναφορά- Επικοινωνία. Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας αποτελεί μέρος της ανέλιξης ενός στελέχους. Η επικοινωνία είναι μία αμφίδρομη διαδικασία η οποία σημαίνει ροή πληροφοριών, ενημέρωση για τις παγκόσμιες τάσεις, λήψη αποφάσεων. Το τρίπτυχο «ακούω – ανταποκρίνομαι – ενεργώ» αποτελεί βασικό εργαλείο για έναν σύγχρονο μάνατζερ. Προϋπολογισμός. Η αριθμητική έκφραση των σκοπών- στόχων της εταιρείας. Αποτελεί κομμάτι του προγραμματισμού, αλλά λόγω της σημαντικότητάς του και των ειδικών γνώσεων (λογιστική – μικροοικονομική θεωρία), τον θεωρούμε μία ειδική λειτουργία του μάνατζμεντ. Έλεγχος. Σειρά ενεργειών η οποία αποβλέπει στη διόρθωση των αποκλίσεων από τα αρχικώς σχεδιασθέντα. Η διαδικασία του ελέγχου επιβάλλει την καθιέρωση και τη μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης και την ανάγκη διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζεται. Ο έλεγχος διακρίνεται σε..  διοικητικό έλεγχο (διοικητικά θέματα, όπως αποδοτικότητα εργαζομένων, ικανοποίηση πελατών) και..  διαχειριστικό (αποκλίσεις προϋπολογισμών). Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

7 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

8 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

9 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

10 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 2: Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google