Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

2 2 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ενότητα 11: Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Διακομιχάλης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρέβεζα, 2015 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 3

4 4 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 5 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σκοποί ενότητας Η ενότητα αυτή θα ασχοληθεί με δύο θέματα: Τον εκτοκισμό των λογαριασμών: αφορά την διαδικασία των τόκων για συγκεκριμένο χρονικά διάστημα ( τόκοι που έχουν καταστεί δεδουλευμένοι ). Η Τράπεζα προχωρά σε εκτοκισμό των λογαριασμών όταν το προβλέπει η νομοθεσία και όταν η Τράπεζα οφείλει να συντάξει τις οικονομικές τις καταστάσεις ( κάθε τρίμηνο ). Τα προϊόντα χορηγήσεων: χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις όπως π.χ. το κεφάλαιο κίνησης και τις μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες χορηγήσεις που αφορούν την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 5

6 6 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Εκτοκισμός λογαριασμών Ο εκτοκισμός των λογαριασμών αφορά την διαδικασία υπολογισμού των τόκων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τόκοι που έχουν καταστεί δεδουλευμένοι). Οι τράπεζες προχωρούν σε εκτοκισμό των κατάλληλων λογαριασμών που τηρούν στα βιβλία τους (ενεργητικού και παθητικού) στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν το προβλέπει η νομοθεσία, οι σχετικές πράξεις του διοικητή της τραπέζης της Ελλάδος ή όταν το έχουν συμφωνήσει με τους πελάτες τους υπογράφοντας σχετικά συμβατικά έγγραφα (εκτοκισμός για συμβατικούς σκοπούς) και όταν η τράπεζα οφείλει να συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις (κάθε τρίμηνο). 6

7 7 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Εκτοκισμός λογαριασμών Στην πρώτη περίπτωση όπου οι τόκοι υπολογίζονται για συμβατικούς σκοπούς (σε καταθέσεις αλλά και χορηγήσεις) αυτοί αυξάνουν το αρχικό κεφάλαιο (κεφαλαιοποίηση τόκων) και πλέον αποτελούν το νέο υπόλοιπο - χρεωστικό ή πιστωτικό - επί του οποίου θα υπολογίζονται οι νέοι τόκοι της επόμενης περιόδου (εκτοκιστική περίοδος). 7

8 8 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Παράδειγμα εκτοκισμού λογαριασμού παθητικού (λογαριασμού καταθέσεων) Έστω ότι πελάτης της τράπεζας καταθέτει την 15.2.2011 στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του ποσό € 100.000 με εξαμηνιαία περίοδο εκτοκισμού (ημερολογιακό εξάμηνο) και επιτόκιο 5%. Όταν ολοκληρωθεί το εξάμηνο την 30.6.2011 και συμβατικά η τράπεζα εκτοκίσει τους δεδουλευμένους τόκους αυτοί θα υπολογισθούν ως εξής: 8

9 9 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Κεφάλαιο * επιτόκιο (ετήσιο) * ημέρες παρακράτησης κατάθεσης : 360 100.000 * 5% * 135 : 360 = € 1.875 Το ποσό αυτό αποτελεί τους δεδουλευμένους τόκους για την περίοδο 15.2.2011 έως 30.6.2011 και αυξάνει ισόποσα το αρχικό κεφάλαιο (θα ανέρχεται πλέον σε € 101.875). Για το επόμενο εξάμηνο (επόμενη εκτοκιστική περίοδο) 1.7.2011 έως 31.12.2011 οι νέοι τόκοι θα υπολογισθούν σε 101.875 * 5% * 180 : 360 = € 2.547 που εκ νέου την 1.1.2012 θα αυξήσουν το κεφάλαιο σε € 104.422. 9

10 1010 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Παράδειγμα εκτοκισμού λογαριασμού ενεργητικού (λογαριασμού χορηγήσεων) Έστω ότι η τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους € 500.000 για διάστημα 5 ετών, επιτόκιο σταθερό 7% και αποπληρωμή κεφαλαίου με τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις (έστω ότι ο τόκος θα πληρώνεται ανά 3μηνο). Ο πελάτης για την αποπληρωμή του δανείου του οφείλει να πληρώνει: για κεφάλαιο κάθε 3μηνο το ποσό των € 25.000 (500.000 : 20 3μηνα) για τόκο το ποσό των € 8.750 για το 1 ο 3μηνο (500.000 * 7% * 3 : 12), ποσό € 8.312,50 για το 2 ο 3μηνο (475.000 * 7% * 3 : 12) κλπ. έτσι όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω (ο εκτοκισμός γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως αυτόν των λογαριασμών παθητικού της τράπεζας). 10

11 1 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 11 Ποσό δόσης κεφαλαίου Υπόλοιπο Κεφαλαίου Τόκος περιόδου Συνολική καταβολή 500.000,0 125.000,0475.000,08.750,0033.750,00 225.000,0450.000,08.312,5033.312,50 325.000,0425.000,07.875,0032.875,00 425.000,0400.000,07.437,5032.437,50 525.000,0375.000,07.000,0032.000,00 625.000,0350.000,06.562,5031.562,50 725.000,0325.000,06.125,0031.125,00 825.000,0300.000,05.687,5030.687,50 925.000,0275.000,05.250,0030.250,00 1025.000,0250.000,04.812,5029.812,50 1125.000,0225.000,04.375,0029.375,00 1225.000,0200.000,03.937,5028.937,50 1325.000,0175.000,03.500,0028.500,00 1425.000,0150.000,03.062,5028.062,50 1525.000,0125.000,02.625,0027.625,00 1625.000,0100.000,02.187,5027.187,50 1725.000,075.000,01.750,0026.750,00 1825.000,050.000,01.312,5026.312,50 1925.000,0 875,0025.875,00 2025.000,00437,5025.437,50

12 1212 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Παράδειγμα εκτοκισμού λογαριασμού ενεργητικού (λογαριασμού χορηγήσεων) - συνέχεια Εάν ο πιστούχος συμφωνήσει με τη τράπεζα την αποπληρωμή του παραπάνω δανείου του όχι σε χρεολυτικές αλλά σε τοκοχρεολυτικές δόσεις τότε οι δόσεις του δανείου του θα είναι ισόποσες (θα περιλαμβάνουν στο συνολικό ποσό μέρος του κεφαλαίου και μέρος των τόκων) και θα υπολογίζονται με τον παρακάτω τύπο: Δόση = Ποσό Δανείου {επιτόκιο + επιτόκιο : [(1 + επιτόκιο) περίοδοι - 1 ]} Παρακάτω δίδεται πίνακας με τον υπολογισμό των δόσεων δανείου που αποπληρώνεται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις 12

13 1313 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 13 Α/ΑΤόκος Περιόδου Ποσό δόσης κεφαλαίου Σύνολο δόσηςΥπόλοιπο κεφαλαίου 1500.0008.75021.09629.846478.904 2 8.38121.46529.846457.440 3 8.00521.84029.846435.599 4 7.62322.22329.846413.377 5 7.23422.61229.846390.765 6 6.83823.00729.846367.758 7 6.43623.41029.846344.348 8 6.02623.82029.846320.528 9 5.60924.23629.846296.292 10296.2925.18524.66129.846271.632 11271.6324.75425.09229.846246.540 12246.5404.31425.53129.846221.008 13221.0083.86825.97829.846195.030 14195.0303.41326.43329.846168.598 15168.5982.95026.89529.846141.703 16141.7032.48027.36629.846114.337 17114.3372.00127.84529.84686.492 1886.4921.51428.33229.84658.160 1958.1601.01828.82829.84629.332 2029.33251329.33229.8460

14 1414 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Παράδειγμα εκτοκισμού για σκοπούς σύνταξης οικονομικών καταστάσεων Έστω ότι καταθέτης μίας τράπεζας την 2.12.2011 καταθέτει ποσό € 100.000 με επιτόκιο 5% για το πρώτο εξάμηνο και 6% για το δεύτερο. Την 31.12.2011 αν και συμβατικά δεν υπάρχει λόγος εκτοκισμού, η τράπεζα θα εκτοκίσει τον λογαριασμό για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών της καταστάσεων. Έτσι θα υπολογισθούν χρεωστικοί για την τράπεζα τόκων ίσοι με € 416,6 (€ 100.000 * 5% * 30 : 360) οι τόκοι δε αυτοί θα συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα της τράπεζας αλλά μετά την σύνταξη των καταστάσεων δεν θα κεφαλαιοποιηθούν αλλά αντίθετα θα αντιλογισθούν λογιστικά άμεσα την 1.1.2012. 14

15 1515 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Εκτοκισμός λογαριασμών (συνέχεια) Την επόμενη που θα συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας την 31.3.2012 θα υπολογισθούν εκ’ νέου οι τόκοι από την ημερομηνία της κατάθεσης (την 2.12.2011) που θα ανέλθουν σε € 1.666,6 (€ 100.000 * 5% * 120 : 360). Από αυτούς τους τόκους για να υπολογισθούν ορθά οι τόκοι της περιόδου από 1.1.2012 έως 31.3.2012 θα αφαιρεθούν αυτοί που είχαν υπολογισθεί και αντιλογισθεί την 1.1.2012 και έτσι θα ανέλθουν σε € 1.250 (1.666,6 – 416,6) και την ακριβώς επόμενη 1.4.2012 θα αντιλογισθούν εκ΄ νέου. 15

16 1616 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Παράδειγμα εκτοκισμού για σκοπούς σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια) Την ημερομηνία που ολοκληρώνεται το εξάμηνο από την κατάθεση (την 1.6.2012) ο καταθέτης θα λάβει τους τόκους του ύψους € 2.527,7 (€ 100.000 * 5% * 182 : 360) οι οποίοι θα κεφαλαιοποιηθούν και το νέο κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε € 102.527,7. Στη συνέχεια την 30.6.2012 που εκ’ νέου η τράπεζα θα συντάξει οικονομικές καταστάσεις θα υπολογισθούν οι τόκοι για την περίοδο 2.6.2012 έως 30.6.2012 που θα ανέρχονται σε € 494,2 (€ 102.257,7 * 6% * 29 : 360). Η παραπάνω διαδικασία του τρόπου καταλογισμού των τόκων θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και για τις επόμενες αντίστοιχες περιόδους 16

17 1717 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Τα προϊόντα χορηγήσεων Μορφές και βασικά είδη συμβάσεων χορηγήσεων Χορηγήσεις συναντάμε στην τραπεζική πρακτική: βραχυπρόθεσμες για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κάθε εταιρίας καθώς και μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

18 1818 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Τα προϊόντα χορηγήσεων (συνέχεια) Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις - Σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού Στην πρώτη περίπτωση που η χρηματοδότηση στοχεύει στην βραχυπρόθεσμη ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης (κάλυψη των αναγκών για απόκτηση αποθεμάτων και παροχή πίστωσης στους πελάτες εκ’ μέρους της εταιρίας) συνηθίζεται να υπογράφεται ανάμεσα στην τράπεζα και στον πελάτη της σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού (Α.Α.Λ.). Βασικό στοιχείο που περιγράφεται στη σύμβαση Α.Α.Λ. αποτελεί το πιστωτικό όριο (credit limit) που δίδεται από την τράπεζα στην επιχείρηση εντός του οποίου η εταιρία πιστούχος μπορεί να αντλεί σταδιακά κεφάλαια ανάλογα με τις ανάγκες της. 18

19 1919 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Τα προϊόντα χορηγήσεων (συνέχεια) Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις - Σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού (Α.Α.Λ.) Στη σύμβαση Α.Α.Λ. οι δύο αντισυμβαλλόμενοι (τράπεζα - δανειστής και επιχείρηση - δανειζόμενος) συμφωνούν να έχουν μεταξύ τους σειρά συναλλαγών στις οποίες οι επιμέρους απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν χάνουν την ατομικότητά τους αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργείται εκκαθάριση του λογαριασμού. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι ότι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το σύνολο των πιστώσεων (καταβολές) και χρεώσεων (οφειλές) που θα προκύψουν μπαίνουν σε έναν ενιαίο λογαριασμό και δεν αντιμετωπίζονται ξεχωριστά 19

20 2020 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Τα προϊόντα χορηγήσεων (συνέχεια) Η δεύτερη σημαντική μορφή χρηματοδότησης που χορηγούν οι τράπεζες είναι αυτή που προορίζεται να καλύψει μακροπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων (συνήθως αφορά την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων όπως η αγορά ή η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και η αγορά μηχανημάτων). Η σύμβαση που υπογράφεται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις κάλυψης μακροπροθέσμων αναγκών ονομάζεται δανειακή σύμβαση. Το σύνηθες είναι -αντίθετα με την σύμβαση Α.Α.Λ. - να διενεργείται μία μοναδική εκταμίευση (ή λίγες προκαθορισμένες αρχικές εκταμιεύσεις) και να συμφωνείται ο τρόπος και η διάρκεια στην οποία οφείλει η πιστούχος να επιτρέψει τον δανεισμό (κεφάλαιο πλέον των τόκων) στην τράπεζα. 20

21 2121 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Τα προϊόντα χορηγήσεων (συνέχεια) Η διάρκειά των δανειακών συμβάσεων καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής της χρηματοδότησης ορίζεται έτσι ώστε να εξυπηρετείται η ομαλή πληρωμή του δανείου ανάλογα με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου που αποκτήθηκε καθώς και ανάλογα με τις αναμενόμενες χρηματοροές που θα προκύψουν από τη χρήση αυτού. Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει με τοκοχρεολυτικές δόσεις (κάθε δόση θα εμπεριέχει μέρος του κεφαλαίου και μέρος των τόκων) ή με ισόποσες χρεολυτικές δόσεις (περιέχουν μόνο κεφάλαιο). 21

22 2 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Τα προϊόντα χορηγήσεων (συνέχεια) Λογιστικός χειρισμός πριν και κατά την εκταμίευση Η καταχώριση ενός δανείου στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας (στο ενεργητικό της) γίνεται αμέσως μετά την εκταμίευσή του. Πριν από κάθε εκταμίευση δανείου προηγείται διαδικασία κατά την οποία η τράπεζα εγκρίνει μέσω των εσωτερικών διαδικασιών της κάθε χρηματοδότηση ενώ μετά την έγκριση ακολουθεί η υπογραφή σχετικών συμβάσεων με τον πελάτη της. Μετά την υπογραφή των προαναφερόμενων συμβάσεων η τράπεζα παρακολουθεί τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις της (μη εκταμιευθέντες) σε λογαριασμούς τάξεως και πιο συγκεκριμένα στο λογ. 03 (Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις) και λογ. 07 (Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις). 22

23 2323 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Τα προϊόντα χορηγήσεων (συνέχεια) Λογιστικός χειρισμός κατά τον εκτοκισμό Εκτοκισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται ο τόκος μιας χρηματοδότησης Ο εκτοκισμός μπορεί να διενεργηθεί είτε για συμβατικούς σκοπούς είτε για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας. 23

24 2424 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Παράδειγμα Έστω ότι τράπεζα παρέχει την 30 η Μαΐου 2011 χρηματοδότηση ύψους € 100.000 σε πιστούχο με το οποίο συμφωνείτε επιτόκιο ίσο με 7%, διάρκεια δανείου 5 έτη και πληρωμή κεφαλαίου (χρεολυτική δόση) ανά εξάμηνο (10 ισόποσες δόσεις κεφαλαίου) καθώς και πληρωμή τόκων επίσης ανά εξάμηνο. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η τράπεζα την 30 η Νοεμβρίου 2011 θα υπολογίσει τους τόκους του πρώτου εξαμήνου της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου ίσους με € 3.539 (100.000 * 7% * 182 : 360 = 3.539) ενώ η δόση του κεφαλαίου θα ανέλθει σε € 10.000 (100.000 : 10 = 10.000). 24

25 2525 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων 25 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)20.___Χορηγήσεις3.539 Πίστωση (Π)70.___Έσοδα από τόκους χορηγήσεων3.539 Παράδειγμα (συνέχεια) Η λογιστική εγγραφή των τόκων που θεωρούνται πλέον δεδουλευμένοι αλλά και απαιτητοί από την πιστούχο θα είναι η ακόλουθη Την 30 η Ιουνίου 2011 όταν η τράπεζα θα συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις θα προχωρήσει αρχικά στον εκτοκισμό του λογαριασμού με τους τόκους να ανέρχονται σε € 583 (100.000 * 7% * 30 : 360) οι οποίοι είναι δεδουλευμένοι αλλά μη απαιτητοί (αναλογούντες) και κατόπιν θα προχωρήσει στην παρακάτω λογιστική εγγραφή (όπου θα χρεωθεί ένας λογαριασμός μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού και θα πιστωθεί ένας λογαριασμός τόκων - εσόδων από χορηγήσεις της ομάδας 7 του ΚΛΣΤ)

26 2626 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων 26 Παράδειγμα (συνέχεια) Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)36.01Έσοδα χρήσης εισπρακτέα583 Πίστωση (Π)70.___Έσοδα από τόκους χορηγήσεων583

27 2727 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων 27 Λογιστικός χειρισμός κατά την εξυπηρέτηση της χρηματοδότησης Όταν κάποιος πιστούχος εξοφλεί μία χρηματοδότηση που έχει λάβει η λογιστική απεικόνιση στα βιβλία της τράπεζας θα λάβει την παρακάτω μορφή Κωδ. Λογ/μώνΠεριγραφή Λογ/μών Χρέωση (Χ)38.00Ταμείο Πίστωση (Π)20.___Χορηγήσεις Η εξυπηρέτηση - σταδιακή πληρωμή των χρηματοδοτήσεων διενεργείται από τους πιστούχους με χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις

28 2828 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Διακομιχάλης Μιχαήλ, Μανδήλας Αθανάσιος, Κελετζής Σίμος (2013) Ειδικές - Κλαδικές Λογιστικές, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα. Σελ. 448.

29 2929 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 29 Σημείωμα Αναφοράς Διακομιχάλης Μ. (2015). Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: http://oc-web.ioa.teiep.gr/OpenClass/courses/LOGO125/

30 3030 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

31 3131 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Βαφειάδης Νικόλαος Πρέβεζα, 2015

32 3232 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 32 Σημειώματα

33 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 33 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

34 3434 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Εκτοκισμός και Προϊόντα Χορηγήσεων Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google