Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Ισοζύγιο Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Ισοζύγιο Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Ισοζύγιο Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος Μαθήματος :Εισαγωγή στη λογιστική Ενότητα : Ισοζύγιο Κυπριωτέλης Ευστράτιος Καθηγητής εφαρμογών Πρέβεζα, 2015

3 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα : Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

4 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα : Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γίνει λεπτομερής ανάλυση της έννοιας του ισοζυγίου, τα είδη του καθώς και τον τρόπο σύνταξής του. Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα Ισοζύγιο :, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα Ισοζύγιο :, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Το ισοζύγιο είναι το μέσο παροχής συγκεντρωτικών πληροφοριών, για την οικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, που αφορούν τα στοιχεία των λογαριασμών.

7 ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα Ισοζύγιο :, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Το ισοζύγιο παρέχει πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης αλλά και για το λογιστικό αποτέλεσμα, γιατί περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς μιας οικονομικής μονάδας.

8 ΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα Ισοζύγιο :, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Το ισοζύγιο παρουσιάζεται σαν ένας πίνακας, που περιλαμβάνει κάθε λογαριασμό χωριστά, το σύνολο της χρέωσης και το σύνολο της πίστωσης του λογαριασμού καθώς και το υπόλοιπο, του λογαριασμού, χρεωστικό ή πιστωτικό

9 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα Ισοζύγιο :, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Το ισοζύγιο ως πίνακας περιλαμβάνει: Τον κάθε λογαριασμό χωριστά Σύνολο της χρέωσης του λογαριασμού Σύνολο της πίστωσης του λογαριασμού Το υπόλοιπο (χρέωση – πίστωση

10 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα Ισοζύγιο :, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Οριστικό ισοζύγιο: περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του ενεργητικού και του παθητικού Προσωρινό ισοζύγιο : περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς ενεργητικού, παθητικού, εσόδων, εξόδων και αποτελεσματικούς.

11 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα Ισοζύγιο :, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού Καθολικού 01.01.2014 -31.12.2014 Υπόλοιπα Λογαριασμοί ΧρέωσηΠίστωσηΧρέωσηΠίστωση Έπιπλα και εξοπλισμός57.000,003.000,0054.000,00 - Εμπορεύματα94.500,000,00-94.500,00 Πελάτες179.500,00133.600,0045.900,00- Γραμμάτια εισπρακτέα26.000,005.000,0021.000,00- Επιταγές εισπρακτέες24.200,002.000,0022.200,00- Ταμείο165.400,00157.900,007.500,00- Κεφάλαιο0,0080.000,00- Προμηθευτές92.100,00112.300,00-20.200,00 Γραμμάτια πληρωτέα12.100,0019.200,00-7.100,00 Δάνειο βραχυπρόθεσμο0,00 28.000,00- Αμοιβές προσωπικού37.600,000,00 37.600,00- Διάφορα έξοδα44.700,000,00 44.700,00- Τόκοι χρεωστικοί3.100,000,00 3.100,00- Πωλήσεις Εμπορευμάτων0,00178.900,00 Έσοδα παροχής υπηρεσιών0,00 16.000,00- Τόκοι πιστωτικοί0,00 1.200,00- Ανόργανα έξοδα900,000,00 900,00- Σύνολα737.100,00 236.900,00

12 Βιβλιογραφία Στεφάνου Κων/νος, Χρηματοοικονομική λογιστική, Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη (2011) Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχινάκης, Σ. Μωυσή,Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα (2005) Παπαδέας Παναγιώτης, Χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση, Εκδόσεις :ιδιωτική, Αθήνα (2010) Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα : Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

13 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/ACC102/http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/ACC102/

14 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα : Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

15 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα :Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία:, 2015

16 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα : Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημειώματα

17 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα : Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

18 Εισαγωγή στη λογιστική, Ενότητα : Ισοζύγιο, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Ισοζύγιο Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google