Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

2 2 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ενότητα 12: Τραπεζική Λογιστική – Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Διακομιχάλης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρέβεζα, 2015 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 3

4 4 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 5 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτήν θα συνεχίσουμε με παραδείγματα που αφορούν τα προϊόντα χορηγήσεων της προηγούμενης ενότητας. Επίσης θα δούμε πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτά δηλαδή που ο δανειολήπτης τους έχει πρόβλημα με την ομαλή αποπληρωμή τους, καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Τράπεζας. 5

6 6 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Τα προϊόντα χορηγήσεων (συνέχεια) Παράδειγμα 1ο Έστω ότι τράπεζα έχει εγκρίνει χρηματοδότηση σε μία βιομηχανία τροφίμων ύψους € 1.000.000 με επιτόκιο 8% και αποπληρωμή του δανείου σε 8 έτη με εξάμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις (η εκταμίευση του δανείου πραγματοποιείται την 1.10.2011). Οι λογιστικές εγγραφές που θα διενεργηθούν σταδιακά είναι οι παρακάτω: (α) κατά την αρχική εκταμίευση - χορήγηση του δανείου 1.10.2011 6

7 7 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 7 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)20.10.01.01Χορηγήσεις στη βιομηχανία τροφίμων 1.000.000 Πίστωση (Π)50.01Καταθέσεις όψεως εταιριών1.000.000

8 8 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 8 Παράδειγμα 1ο (συνέχεια) (β) υπολογισμός των αναλογούντων, δεδουλευμένων και μη απαιτητών τόκων του έτους 2011 (διάστημα από 1.10.2011 έως 31.12.2011) για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας (1.000.000 * 8% * 90 : 360 = 20.000) 31.12.2011 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)20.10.01.03Αναλογούντες και μη απαιτητοί τόκοι βιομηχανίας 20.000 Πίστωση (Π)70.05.10Τόκοι από χορηγήσεις στη βιομηχανία 20.000

9 9 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 9 Παράδειγμα 1ο (συνέχεια) (γ) αντιλογισμός των αναλογούντων τόκων της περιόδου από 1.10.2011 έως 31.12.2011 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)70.05.10Τόκοι από χορηγήσεις στη βιομηχανία 20.000 Πίστωση (Π)20.10.01.03Αναλογούντες και μη απαιτητοί τόκοι βιομηχανίας 20.000 δ) καταλογισμός των δεδουλευμένων τόκων της περιόδου από 1.10.2011 έως 31.3.2012 της πιστούχου σύμφωνα με της συμβατικές της υποχρεώσεις (πληρωμή τους στο 6μηνο). Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι τοκοχρεολυτικές δόσεις για την αποπληρωμή της προαναφερόμενης χρηματοδότησης που ανέρχονται (τόκος + κεφάλαιο) σε € 85.820

10 1010 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 10 Α/ΑΑρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου Τόκος ΚεφάλαιοΤελικό υπόλοιπο κεφαλαίου 11.000.00040.00045.820954.180 2 38.16747.653906.527 3 36.26149.559856.968 4 34.27951.541805.427 5 32.21753.603751.824 6 30.07355.747696.077 7 27.84357.977638.100 8 25.52460.296577.804 9 23.11262.708515.096 10515.09620.60465.216449.880 11449.88017.99567.825382.055 12382.05515.28270.538311.518 13311.51812.46173.359238.158 14238.1589.52676.294161.865 15161.8656.47579.34582.519 1682.5193.30182.5190

11 1 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 11 31.3.2012 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)20.10.01.03Χορηγήσεις στη βιομηχανία40.000 Πίστωση (Π)70.05.10Τόκοι από χορηγήσεις στη βιομηχανία 40.000 (ε) πληρωμή από τον πελάτη της πρώτης τοκοχρεωλυτικής δόσεις των € 85.820 (κεφάλαιο € 45.820 + τόκοι € 40.000)

12 1212 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 12 1.4.2012 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)50.10Καταθέσεις όψεως εταιριών85.820 Πίστωση (Π)20.10.01.09Χορηγήσεις στη βιομηχανία τροφίμων 85.820

13 1313 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 13 (στ) υπολογισμός των αναλογούντων, δεδουλευμένων και μη απαιτητών τόκων της περιόδου από 1.4.2012 έως 30.6.2012) για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας (954.180 * 8% * 90 : 360 = 19.084) 30.6.2012 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)20.10.01.03Αναλογούντες και μη απαιτητοί τόκοι βιομηχανίας 19.084 Πίστωση (Π)70.05.10Τόκοι από χορηγήσεις στη βιομηχανία 19.084

14 1414 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 14 (ζ) αντιλογισμός των αναλογούντων τόκων της περιόδου από 1.4.2012 έως 30.6.2012 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)70.05.10Τόκοι από χορηγήσεις στη βιομηχανία 19.084 Πίστωση (Π)20.10.01.03Αναλογούντες και μη απαιτητοί τόκοι βιομηχανίας 19.084

15 1515 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 15 (η) καταλογισμός των δεδουλευμένων τόκων της περιόδου από 1.4.2014 έως 30.9.2012 της πιστούχου σύμφωνα με της συμβατικές της υποχρεώσεις (πληρωμή τους στο 6μηνο). 30.9.2012 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)70.05.10Τόκοι από χορηγήσεις στη βιομηχανία 19.084 Πίστωση (Π)20.10.01.03Αναλογούντες και μη απαιτητοί τόκοι βιομηχανίας 19.084

16 1616 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 16 (ε) πληρωμή από τον πελάτη της δεύτερης τοκοχρεωλυτικής δόσεις των € 85.820 (κεφάλαιο € 47.653 + τόκοι € 38.167) 1.10.2012 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)50.10Καταθέσεις όψεως εταιριών85.820 Πίστωση (Π)20.10.01.09Χορηγήσεις στη βιομηχανία τροφίμων 85.820 Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουν να τηρούνται οι εγγραφές για την υπολειπόμενη διάρκεια της αποπληρωμής της χρηματοδότησης.

17 1717 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Παράδειγμα 2 ο Έστω ότι πελάτης - πιστούχος τράπεζας έχει λάβει πίστωση σε ανοικτό αλληλόχρεο (τρεχούμενο) λογαριασμό του οποίου το συνολικό ύψος ανέρχεται σε € 500.000 και η εκκαθάριση γίνεται ανά εξάμηνο την 30.6 και 31.12 κάθε έτους. Την 31.3.2011 η τράπεζα υπολογίζει τόκους στον προαναφερόμενο λογαριασμό € 2.400 με σκοπό να συντάξει τις οικονομικές τις καταστάσεις την ίδια ημερομηνία.

18 1818 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Ζητείται να χαρακτηρισθούν οι τόκοι που υπολογίσθηκαν την 31.3 και να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. Οι τόκοι των € 2.400 είναι δεδουλευμένοι διότι έχουν υπολογισθεί για διάστημα για το οποίο ο λογαριασμός του πιστούχου είχε αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο δεν είναι όμως απαιτητοί διότι όπως αναφέρει το παράδειγμα αυτοί καταλογίζονται ανά εξάμηνο και πιο συγκεκριμένα την 30.6 και 31.12 κάθε έτους. 18

19 1919 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 19 Παράδειγμα 2ο (συνέχεια) Η σχετική λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί θα είναι: 31.3.2012 Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)20.___.___. 03 Αναλογούντες και μη απαιτητοί τόκοι 2.400 Πίστωση (Π)70.___.___Έσοδα από τόκους χορηγήσεων2.400

20 2020 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Παράδειγμα 2 ο Έστω ότι πελάτης - πιστούχος τράπεζας έχει λάβει πίστωση σε ανοικτό αλληλόχρεο (τρεχούμενο) λογαριασμό του οποίου το συνολικό ύψος ανέρχεται σε € 500.000 και η εκκαθάριση γίνεται ανά εξάμηνο την 30.6 και 31.12 κάθε έτους. Την 31.3.2011 η τράπεζα υπολογίζει τόκους στον προαναφερόμενο λογαριασμό € 2.400 με σκοπό να συντάξει τις οικονομικές τις καταστάσεις την ίδια ημερομηνία. 20

21 2121 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Ζητείται να χαρακτηρισθούν οι τόκοι που υπολογίσθηκαν την 31.3 και να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. Οι τόκοι των € 2.400 είναι δεδουλευμένοι διότι έχουν υπολογισθεί για διάστημα για το οποίο ο λογαριασμός του πιστούχου είχε αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο δεν είναι όμως απαιτητοί διότι όπως αναφέρει το παράδειγμα αυτοί καταλογίζονται ανά εξάμηνο και πιο συγκεκριμένα την 30.6 και 31.12 κάθε έτους. 21

22 2 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Λογιστικός χειρισμός των μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτήσεων Μη εξυπηρετούμενα θεωρούνται τα δάνεια που ο δανειολήπτης τους έχει πρόβλημα με την ομαλή αποπληρωμή τους. Μετά τον καταλογισμό των τόκων ή του κεφαλαίου (χρεολυσίου) ενός δανείου ο πιστούχος οφείλει άμεσα να πληρώσει την υποχρέωσή του διαφορετικά μετά την παρέλευση έστω και μίας ημέρας η οφειλή θεωρείται ληξηπρόθεσμη και εκτοκίζεται με επιτόκιο προσαυξημένο του συμβατικού μέχρι και 2,5%. 22

23 2323 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Στις περιπτώσεις όπου μία πιστούχος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και οι χρηματοδοτήσεις της παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις η τράπεζα οφείλει να προβεί σε απομείωση της αξίας των δανείων της τέτοια ώστε να καλύπτεται η πιθανή ζημία που ενδέχεται να προκύψει. Όταν μία χρηματοδότηση χαρακτηρισθεί από την τράπεζα ως επισφαλής αυτό στην λογιστική πρακτική σημαίνει ότι η χρηματοδότηση (απαίτηση της τράπεζας) θα μεταφερθεί από τους λογαριασμούς ενήμερων χορηγήσεων (λογ/μοι με κωδ. 20 και 21) ή από τους λογαριασμούς με προσωρινή καθυστέρηση (λογ/μοι με κωδ. 24 και 25) στους λογαριασμούς με κωδ. 27 και 28 που περιλαμβάνουν τις επισφαλείς απαιτήσεις της τράπεζας. 23

24 2424 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Λογιστικός χειρισμός των μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτήσεων (συνέχεια) Σύμφωνα με τον ΚΛΣΤ ο εκτοκισμός των επισφαλών χορηγήσεων δεν επιτρέπεται με αποτέλεσμα όταν μία χρηματοδότηση χαρακτηρισθεί έτσι ο εκτοκισμός της διενεργείται μόνο σε λογαριασμούς τάξεως και οι τόκοι που καταλογίζονται δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα της τράπεζας (αν κάποιοι από αυτούς μέσα στη χρήση έχουν ενισχύσει αποτελεσματικούς λογαριασμούς η τράπεζα οφείλει να σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ισόποση με τους τόκους που καταλογίσθηκαν). 24

25 2525 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική Το ύψος της απομείωσης κάθε μη ομαλά εξυπηρετούμενης χρηματοδότησης που θα αποφασίσει η τράπεζα να χρεώσει στα αποτελέσματά της θα εμφανισθεί ως έξοδο στην ομάδα 6 του ΚΛΣΤ και πιο συγκεκριμένα στο λογ/μό 69.51 (Ζημίες από απομείωση δανείων και απαιτήσεων). Με την χρέωση του λογ/μού 69.51 θα πιστωθεί ο λογ/μος χορηγήσεων της ομάδας 2 που τηρούνταν η χορήγηση ή θα πιστωθεί ένας αντίθετος λογ/μός συσσωρευμένων απομειώσεων. 25

26 2626 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 26 Λογιστικός χειρισμός των μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτήσεων (συνέχεια) Παράδειγμα Έστω ότι μία τράπεζα αποφασίζει να απομειώσει κατά € 50.000 μία χρηματοδότηση συνολικού ύψους € 80.000 που είχε χορηγήσει σε μία βιομηχανία τροφίμων που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας (την διαφορά των € 30.000 αναμένει να την εισπράξει από επιταγές πελατείας της που είχε ενεχυριάσει). Η εγγραφή που θα πραγματοποιήσει σε περίπτωση μείωσης του λογαριασμού χορηγήσεων θα είναι η παρακάτω Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)69.51Ζημίες από απομειώση δανείων και απαιτήσεων 50.000 Πίστωση (Π)20.10.01.02Χορηγήσεις βιομηχανίας τροφίμων 50.000

27 2727 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 27 Λογιστικός χειρισμός των μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτήσεων (συνέχεια) Παράδειγμα (συνέχεια) Στην περίπτωση που η τράπεζα δεν είναι απολύτως σίγουρη για το ακριβές ποσό της απομείωσης μπορεί να μην πιστώσει άμεσα τον λογαριασμό χορηγήσεων του δανείου όπως προηγουμένως αλλά να αποφασίσει να πιστώσει αντίθετο λογαριασμό χορηγήσεων όπως παρακάτω Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)69.51Ζημιές από απομειώση δανείων και απαιτήσεων 50.000 Πίστωση (Π)20.10.01.40Χορηγήσεις / Συσσωρευμένες απομειώσεις 50.000

28 2828 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τραπεζική Λογιστική 28 Λογιστικός χειρισμός των μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτήσεων (συνέχεια) Παράδειγμα (συνέχεια) Ο πιστωμένος λογαριασμός 20.10.01.40 θα παρακολουθεί τα ποσά που απομειώνονται και συσσωρεύονται για να αντιμετωπισθούν μελλοντικές πιθανές διαγραφές στον κύριο λογαριασμό χορηγήσεων. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα τελικά εισπραχθούν τα € 30.000 από τις ενεχυριασμένες επιταγές και η τράπεζα καταλήξει στην απομείωση των € 50.000 θα κλείσει ο αντίθετος λογαριασμός όπως παρακάτω Κωδ. Λογ/μών Περιγραφή Λογ/μώνΧΠ Χρέωση (Χ)20.10.01.40Χορηγήσεις / Συσσωρευμένες απομειώσεις 50.000 Πίστωση (Π)20.10.01.02Χορηγήσεις βιομηχανίας τροφίμων 50.000

29 2929 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Διακομιχάλης Μιχαήλ, Μανδήλας Αθανάσιος, Κελετζής Σίμος (2013) Ειδικές - Κλαδικές Λογιστικές, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα. Σελ. 448.

30 3030 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 30 Σημείωμα Αναφοράς Διακομιχάλης Μ. (2015). Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: http://oc-web.ioa.teiep.gr/OpenClass/courses/LOGO125/

31 3131 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

32 3232 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Βαφειάδης Νικόλαος Πρέβεζα, 2015

33 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 33 Σημειώματα

34 3434 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 34 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

35 3535 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Τραπεζική Λογιστική – Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google