Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

2 Ο InsuranceManager ™ είναι ένα εργαλείο πληροφορικής που με απλό, υπεύθυνο και φερέγγυο τρόπο μπορεί να μηχανογραφήσει όλες τις διαδικασίες του ασφαλιστικού πρακτορείου σας δίχως να απαιτεί οποιαδήποτε εξειδικευμένη γνώση πληροφορικής ή ειδικό hardware ΟΙ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΛΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Η ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ VIDEOVIDEOΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΜΕ SMS Insurance Manager VIDEO ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

3 Στην Φόρμα του Συμβολαίου υπάρχει ομαδοποιημένη ανά Καρτέλες όλη η πληροφορία ενός Συμβολαίου. Καρτέλα Συμβολαίου : περιέχει τα Στοιχεία του Συμβολαίου καθώς και τη Λίστα Πράξεων που εμφανίζει το σύνολο των πράξεων που έχουν εκτελεστεί επί του συγκεκριμένου Συμβολαίου. Καρτέλα Συμβολαίου Αποτελέσματα Αναζήτησης: εμφανίζει σε μία συγκεντρωτική λίστα τα Συμβόλαια που επιστράφηκαν από την εκτέλεση της αναζήτησης. Καλύψεις: περιέχει την Λίστα Καλύψεων του Συμβολαίου καθώς και την αντίστοιχη προμήθεια με βάση τα καθαρά ασφάλιστρα ανά Κάλυψη. Καλύψεις Ζημιές: περιλαμβάνει σε μια συγκεντρωτική λίστα όλες τις ζημιές του Συμβολαίου που έχουν δηλωθεί. Πρόσθετες Πράξεις : εμφανίζει σε μία λίστα το σύνολο των Πρόσθετων Πράξεων που έχουν εκτελεστεί επί του Συμβολαίου. Επίσης εδώ καταχωρούνται και οι Αιτήσεις Πρόσθετων Πράξεων. Πρόσθετες Πράξεις Ιστορικό: περιλαμβάνει σε μια συγκεντρωτική λίστα όλα τα Ανανεωτήρια καθώς και την αρχική Πρόταση ασφάλισης. Εκτύπωση: παράγει δυναμικά σε μια συνολική λίστα για εκτύπωση όλα τα στοιχεία του Συμβολαίου. Παράλληλα εκτός από την δυνατότητα εκτύπωσης υπάρχει και η επιλογή για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο τύπου Word, Excel και Html. Έγγραφα : περιέχει τα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, συμβόλαιο, δίπλωμα οδήγησης) που συνήθως συνοδεύουν ένα Συμβόλαιο. Έγγραφα Εκκρεμότητες: όπου μπορούμε να έχουμε τη λίστα με τυχόν εκκρεμότητες και να ορίσουμε να μας τις εμφανίζει με την εισαγωγή μας στην εφαρμογή. Η ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

4 ΠΛΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το Οικονομικό Κύκλωμα υποστηρίζει όλες τις οικονομικές συναλλαγές του Ασφαλιστικού Πρακτορείου. Είσπραξη από Πελάτη : αναφέρεται στην είσπραξη των Μικτών Ασφαλίστρων για τα Συμβόλαια που έχει χρεωθεί ο κάθε Πελάτης του Πρακτορείου. Είσπραξη από Πελάτη Είσπραξη από Ασφαλειομεσίτη : αναφέρεται στην είσπραξη των Μικτών Ασφαλίστρων για τα Συμβόλαια που έχουν χρεωθεί στον Ασφαλειομεσίτη. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται η Ενεργοποίηση Συμψηφισμού για την παράλληλη εκτέλεση της πληρωμής της αντίστοιχης εξερχόμενης προμήθειας. Είσπραξη από Ασφαλειομεσίτη Είσπραξη από Ασφαλιστική : αναφέρεται στην είσπραξη της Εισερχόμενης Προμήθειας για τα Συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες. Είσπραξη από Ασφαλιστική Πληρωμή σε Ασφαλιστική : αναφέρεται στην πληρωμή των Μικτών Ασφαλίστρων για τα Συμβόλαια που έχει εκδώσει η Ασφαλιστική προς το Πρακτορείο. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται η Ενεργοποίηση Συμψηφισμού για την παράλληλη εκτέλεση είσπραξης της αντίστοιχης εισερχόμενης προμήθειας. Πληρωμή σε Ασφαλιστική Πληρωμή σε Ασφαλειομεσίτη : αναφέρεται στην πληρωμή της Εξερχόμενης Προμήθειας για τα Συμβόλαια που έχει συμμετοχή ο Ασφαλειομεσίτης. Πληρωμή σε Ασφαλειομεσίτη

5 ΟΙ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ Ύπαρξη τεσσάρων αναλυτικών φορμών που περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Πρακτορείο, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Πελάτες και Ασφαλειομεσίτες. Εικόνα Πρακτορείου : περιέχει σε 4 Καρτέλες (Συμβόλαια, Πράξεις, Προτάσεις, Οικονομική Καρτέλα) την δυνατότητα αναζήτησης με άμεσο και εύκολο τρόπο παρέχοντας στον Πράκτορα ένα πολύτιμο εργαλείο αναζήτησης. Εικόνα Πρακτορείου Εικόνα Ασφαλιστικής : περιέχει σε 4 Καρτέλες (Συμβόλαια, Πράξεις, Προτάσεις, Οικονομική Καρτέλα) τη δυνατότητα αναζήτησης προσφέροντας στον Πράκτορα μια άμεση και πλήρη εικόνα για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται. Εικόνα Ασφαλιστικής Εικόνα Πελάτη : περιλαμβάνει ομαδοποιημένα σε 4 Καρτέλες (Συμβόλαια, Πράξεις, Προτάσεις, Οικονομική Καρτέλα) όλη την απαιτούμενη πληροφορία που χρειάζεται ο Πράκτορας για τους Πελάτες του Πρακτορείου. Εικόνα Πελάτη Εικόνα Ασφαλειομεσίτη : περιλαμβάνει σε 5 Καρτέλες (Συμβόλαια, Πράξεις, Προτάσεις, Πελάτες, Οικονομική Καρτέλα) ανά κατηγορία τη δυνατότητα αναζήτησης παρέχοντας στον Πράκτορα μια άμεση και πλήρη εικόνα για τους Ασφαλειομεσίτες με τους οποίους συνεργάζεται. Εικόνα Ασφαλειομεσίτη

6 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΜΕ SMS Η καθημερινή εργασία του ασφαλιστικού πράκτορα διευκολύνεται πάρα πολύ από τη λειτουργία των Υπενθυμίσεων. Ο χρήστης του InsuranceManager μπορεί να αναζητήσει με απόλυτα ευέλικτα κριτήρια όποια συμβόλαια λήγουν ή έχουν ήδη λήξει, ώστε να επικοινωνήσει με τους αντίστοιχους πελάτες. Παράλληλα μπορεί να αναζητήσει τα Χρεωστικά Συμβόλαια ομαδοποιημένα ανά Ασφαλιστική και Κλάδο. Χρεωστικά Συμβόλαια Ο InsuranceManager για να διευκολύνει την εργασία αυτή εκτός από την εμφάνιση των στοιχείων επικοινωνίας των Πελατών υποστηρίζει και την δυνατότητα αυτόματης αποστολής ειδοποίησης με SMS ή με Email (μόνη απαίτηση η ύπαρξη πρόσβασης στο Διαδίκτυο).ειδοποίησης με SMS

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Πλήθος Στατιστικών για την άμεση και σαφή παρακολούθηση των μεγεθών του Πρακτορείου. Παραγωγή Πρακτορείου Παραγωγή Πρακτορείου : εμφανίζει Συγκεντρωτικά ανά Μήνα την Παραγωγή του Πρακτορείου. Στον ορισμό της αναζήτησης μπορεί να οριστεί συγκεκριμένη Ασφαλιστική Εταιρεία και Κλάδος Ασφάλισης ώστε να υπολογιστεί η Παραγωγή αποκλειστικά για αυτές τις παραμέτρους. Η Παραγωγή του Πρακτορείου εμφανίζεται άμεσα είτε σε ένα φύλλο εργασίας, είτε σε μια εκτύπωση είτε σε ένα γράφημα. Παραγωγή Ασφαλειομεσιτών Παραγωγή Ασφαλειομεσιτών : εμφανίζει Συγκεντρωτικά ανά Μήνα την Παραγωγή των Ασφαλειομεσιτών. Στον ορισμό της αναζήτησης μπορεί να οριστεί συγκεκριμένος Ασφαλειομεσίτης ώστε να ελεγχθεί η αντίστοιχη Παραγωγή. Η Παραγωγή των Ασφαλειομεσιτών εμφανίζεται άμεσα είτε σε ένα φύλλο εργασίας, είτε σε μια εκτύπωση είτε σε ένα γράφημα, ομοίως με την Παραγωγή του Πρακτορείου. Εισπράξεις από Πελάτες : αναφέρεται στις εισπράξεις των μικτών ασφαλίστρων των Συμβολαίων που έχουν χρεωθεί οι Πελάτες του Πρακτορείου. Στον ορισμό της αναζήτησης μπορεί να οριστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο έγιναν οι αντίστοιχες εισπράξεις καθώς και η εμφάνιση αυτών Συγκεντρωτικά ανά Ημέρα.Εισπράξεις από Πελάτες Χρονική Κατανομή των Πελατών Χρονική Κατανομή των Πελατών : εμφανίζονται οι Πελάτες ταξινομημένοι με βάση την χρονική διάρκεια των συμβολαίων τους. Επίσης εκτός του χρονικού κριτηρίου υπάρχει διαθέσιμη και η παράμετρος του τζίρου, όπου εμφανίζεται ταξινομημένη λίστα των Πελατών με βάση το τζίρο που έχουν πραγματοποιήσει. Πλήρη Στατιστικά για τον Κλάδο ΟχήματοςΠλήρη Στατιστικά για τον Κλάδο Οχήματος: στην φόρμα αυτήν μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε από τις βασικές παραμέτρους (Μάρκα, Μοντέλο, Χρήση, Bonus Malus, Κυβικά) χαρακτηρίζουν τον κλάδο και να αναζητηθεί ο αντίστοιχος αριθμός Συμβολαίων. Π.χ. μπορεί να αναζητηθούν τα Συμβόλαια που έχουν BM=8 και ταυτόχρονα με διπλό κλικ σε συγκεκριμένη εγγραφή να εμφανίζονται σε μια αναλυτική λίστα τα αντίστοιχα Συμβόλαια.

8

9 Name Title Company

10 Name Title Company

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Κατεβάστε το demo σήμερα! http://www.insurancemanager.gr/IMwww/IMwww /static/apply_for_demo?n=IMwww/cm1/content/ Menus/download/content


Κατέβασμα ppt "Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google