Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ. Σιδερίδης. ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί ακριβώς τη χρειαζόμαστε; Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ. Σιδερίδης. ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί ακριβώς τη χρειαζόμαστε; Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ. Σιδερίδης

2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί ακριβώς τη χρειαζόμαστε; Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί ακριβώς τη χρειαζόμαστε; Περιγραφική - επαγωγική Περιγραφική - επαγωγική Μεταβλητές: Τι μετράμε; Τι μεταχειριζόμαστε; Μεταβλητές: Τι μετράμε; Τι μεταχειριζόμαστε; Διακριτές - συνεχείς Διακριτές - συνεχείς Εξαρτημένες Εξαρτημένες Ανεξάρτητες Ανεξάρτητες Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενες

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Παραδείγματα μεταβλητών Μαθητές 6ης δημοτικού διάβασαν μια ιστορία και εξετάστηκαν στην κατανόησή της. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, σύμφωνα με τη γνώση τους στο αντικείμενο της ιστορίας. Εντός κάθε ομάδες οι μαθητές χωρίστηκαν επίσης σε αυτούς με υψηλό και χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Μαθητές 6ης δημοτικού διάβασαν μια ιστορία και εξετάστηκαν στην κατανόησή της. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, σύμφωνα με τη γνώση τους στο αντικείμενο της ιστορίας. Εντός κάθε ομάδες οι μαθητές χωρίστηκαν επίσης σε αυτούς με υψηλό και χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Τρεις ομάδες ενηλίκων διαφορετικού βάρους υπόκεινται σε ένα πείραμα για τις επιδράσεις της καφείνης. Τρεις ομάδες ενηλίκων διαφορετικού βάρους υπόκεινται σε ένα πείραμα για τις επιδράσεις της καφείνης. «Δεν μπορείς να διδάξεις άλγεβρα και φυσική σε παιδάκια 5ης και 6ης τάξης δημοτικού» «Δεν μπορείς να διδάξεις άλγεβρα και φυσική σε παιδάκια 5ης και 6ης τάξης δημοτικού»

4 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κατηγορική κλίμακα (nominal), π.χ., φύλο Κατηγορική κλίμακα (nominal), π.χ., φύλο Ιεραρχική κλίμακα (ordinal), π.χ., κατάταξη μαθητών με βάση την επίδοση—διπλασια επίδοση δεν σημαίνει διπλάσια γνώση Ιεραρχική κλίμακα (ordinal), π.χ., κατάταξη μαθητών με βάση την επίδοση—διπλασια επίδοση δεν σημαίνει διπλάσια γνώση Κλίμακα ίσων διαστημάτων (interval), π.χ., θερμοκρασία, δεν υπάρχει η έννοια του μηδέν Κλίμακα ίσων διαστημάτων (interval), π.χ., θερμοκρασία, δεν υπάρχει η έννοια του μηδέν Αναλογική κλίμακα (ratio), π.χ., βάρος, ίσα διαστήματα και μηδέν δηλώνει απώλεια του μεγέθους. Αναλογική κλίμακα (ratio), π.χ., βάρος, ίσα διαστήματα και μηδέν δηλώνει απώλεια του μεγέθους.

5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συχνότητες: Αριθμός ατόμων/περιπτώσεων που ανήκουν σε μια κατηγορία Συχνότητες: Αριθμός ατόμων/περιπτώσεων που ανήκουν σε μια κατηγορία Απόλυτες συχνότητες: ο απόλυτος αριθμός μιας κατηγορίας ατόμων ή περιπτώσεων Απόλυτες συχνότητες: ο απόλυτος αριθμός μιας κατηγορίας ατόμων ή περιπτώσεων Σχετικές συχνότητες: αριθμός περιπτώσεων σε ποσοστό επί του συνόλου Σχετικές συχνότητες: αριθμός περιπτώσεων σε ποσοστό επί του συνόλου

6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Μέσος όρος Μέσος όρος Διάμεσος Διάμεσος Δεσπόζουσα ή επικρατούσα τιμή Δεσπόζουσα ή επικρατούσα τιμή Διακύμανση: Σd 2 /Ν-1 Διακύμανση: Σd 2 /Ν-1 Τυπική απόκλιση: Τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης Τυπική απόκλιση: Τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης

7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ και ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Δεσπόζουσα-Επικρατούσα Τιμή Μπορεί να μην αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος (ποσοστό) των τιμών. Αγνοεί αποστασιοποιημένες τιμές Διάμεσος Αγνοεί τις αποστάσεις (πόσοι είναι από πάνω, πόσοι από κάτω), δεν χρησιμοποιείται εύκολα στις στατιστικές αναλύσεις Μέσος όρος Επηρεάζεται από απομακρυσμένες τιμές

8 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ Λεπτόκυρτη Λεπτόκυρτη Μεσόκυρτη Μεσόκυρτη Πλατύκυρτη Πλατύκυρτη Συμμετρική-ισουψής (rectangular) Συμμετρική-ισουψής (rectangular) Συμμετρική-Δικορυφή Συμμετρική-Δικορυφή Κανονική κατανομή Κανονική κατανομή

9 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ

10 ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Τιμές Ζ Τιμές Ζ Εκατοστημόρια-percentile Εκατοστημόρια-percentile

11 ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ-Ζ

12

13 ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ-Ζ: Παράδειγμα Μιά ομάδα φοιτητών εξετάστηκε στο μάθημα της ψυχολογίας. Η κατανομή των βαθμών ήταν κανονική με μέσο όρο 195 και τυπική απόκλιση 30. Τι ποσοστό των αποτελεσμάτων βρίσκεται μεταξύ του 259 και του 271; Ζ(259) = χ-μ/σ = 259-195/30 = 2.13 Ζ(271) = χ-μ/σ = 271-195/30 = 2.53 49.43-48.34 = 1.09%

14 ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Στατιστική σημαντικότητα και αντικειμενικά κριτήρια Στατιστική σημαντικότητα και αντικειμενικά κριτήρια Alpha level Alpha level Στατιστική τιμή Στατιστική τιμή Κρίσιμη τιμή Κρίσιμη τιμή Σφάλμα τύπου Ι Σφάλμα τύπου Ι Σφάλμα τύπου ΙΙ Σφάλμα τύπου ΙΙ Μία ή δύο ουρές Μία ή δύο ουρές

16 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑπόφασηΗ 0 Αληθής Η 0 Ψευδής --------------------------------------------------------------------- ΑΠΟΡΡΙΨΗ Η 0 Τύπου-Ι Σωστή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η 0 Σωστή Τύπου-ΙΙ ---------------------------------------------------------------------

17 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Υποθέσεις Η καφείνη βελτιώνει τη μνήμη Η καφείνη βελτιώνει τη μνήμη


Κατέβασμα ppt "ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ. Σιδερίδης. ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί ακριβώς τη χρειαζόμαστε; Η στατιστική ως επιστήμη.....γιατί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google