Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Γ.Μαλινδρέτος PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNEL (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – KANAΛΙ LOGISTICS)‏ Περιγράφει τη μέθοδο και τα μέσα με το οποίο το προϊόν φυσικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Γ.Μαλινδρέτος PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNEL (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – KANAΛΙ LOGISTICS)‏ Περιγράφει τη μέθοδο και τα μέσα με το οποίο το προϊόν φυσικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNEL (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – KANAΛΙ LOGISTICS)‏ Περιγράφει τη μέθοδο και τα μέσα με το οποίο το προϊόν φυσικά μεταφέρεται από το σημείο παραγωγής στο σημείο τελικής κατανάλωσης του. Δηλαδή ουσιαστικά περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά κέντρα από τα οποία θα γίνει η διέλευση του προϊόντος και τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά (διανομή). ΤRADING DISTRIBUTION CHANNEL ΤRADING DISTRIBUTION CHANNEL (EMΠOΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ): Περιλαμβάνει την «μη φυσική» πλευρά της μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή τις τιμές αγοράς και πώλησης του προϊόντος, τις διαπραγματεύσεις, την ιδιοκτησία των προϊόντων, που θα βρεθεί το προϊόν στην αγορά, κτλ. KANΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ = ΦΥΣΙΚΑ+ΕΜΠΟΡΙΚΑ Απαιτείται συνεργασία των αντίστοιχων διευθύνσεων που ασχολούνται με το εμπορικό κανάλι (Εμπορική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Πωλήσεων) και το φυσικό κανάλι (Διεύθυνση Εφοδιαστικής-Logistics) με σκοπό τον προσδιορισμό των σημείων πώλησης και τον εφικτό, από πλευράς κόστους, ανεφοδιασμό τους, μέσω κατάλληλης διαχείρισης αποθεμάτων, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής.

2 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Στόχοι ενός καλά δομημένου δικτύου / καναλιού διανομής Το μικρότερο δυνατό κόστος (συμπερ. του περιβαλλοντικού)‏ Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων Το μέγιστο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη Η μέγιστη ευελιξία του

3 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

4 Αποθήκη Λιανικής Λιανική Αποθήκη Χονδρεμπόρου ή Αντιπροσώπου Αποθήκη 3PL Αποθήκη Παραγωγού Λιανική Cash and Carry Λιανική Μεταφορείς Δεμάτων Λιανική TYΠΟΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

5 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ – περισσότεροι ενδιάμεσοι )‏  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΚΡΙΒΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, κτλ.)‏  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΕ ΙΔΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ

6  Η εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες με ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα, έχει ποιοτικό χαρακτήρα, ενώ συμβάλει στην ποσοτική βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Η ποιότητα είναι υποκειμενική και μετράται μέσω “ποσοτικών ισοδυνάμων”. Παράδειγμα : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ : Ικανοποιητική Ανεπαρκής ΔΕΙΚΤΗΣ CUSTOMER SERVICE σε σχέση με τον χρόνο : > 98 % < 98 % ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

7  Η τεχνολογία, με τα πληροφοριακά συστήματα (information systems) συμβάλλει στον μηχανισμό ανατροφοδότησης (διαδικασία reporting) με την έκδοση αναφορών και επεξεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα…  Οι αναφορές αυτοί περιλαμβάνουν, εκτός από τα καθημερινά αποτελέσματα, τους λεγόμενους δείκτες παραγωγικότητας (σε δομημένη μορφή - customized), την αντιπαράθεση δηλαδή του πραγματικού αποτελέσματος με τη δυναμικότητα (μέγιστη δυνατή απόδοση) και τους στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε διαδικασία.  Όπως και οι διαδικασίες είναι αλληλένδετες, έτσι έχουμε ένα σύστημα δεικτών, η ανάλυση των οποίων οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με τον εντοπισμό των προβλημάτων ή των δυνητικών περιοχών βελτίωσης… Οι δείκτες π.χ στη μεταφορική διαδικασία αξιολογούνται σε σχέση με άλλους δείκτες του κυκλώματος εφοδιασμού και της επιχείρησης γενικότερα (σύστημα δεικτών). Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (από όλες τις διαδικασίες) ονομάζονται Key performance indicators  Οι στόχοι φυσικά πρέπει να είναι ρεαλιστικοί (εφικτοί, να αναταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και να λαμβάνουν υπόψη τον ανταγωνισμό)… ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

9 Έστω :  στόχος να έχω (διαθεσιμότητα) το 98% των προϊόντων που ζητούνται  μέτρηση πραγματικότητας = 92% (< 98%)  απόκλιση από το στόχο Πιθανές βελτιωτικές ενέργειες : o επιτάχυνση προμηθειών από τους προμηθευτές ή αλλαγή προμηθευτών (θα φανεί από τους χαμηλούς δείκτες παραγωγικότητας από τη Διαδικασία Προμηθειών - σημασία του συστήματος δεικτών…) o βελτίωση εργαλείων πρόβλεψης μελλοντικής ζήτησης (θα φανεί από τους χαμηλούς δείκτες παραγωγικότητας στη διαχείριση αποθεμάτων, π.χ. εφόσον εάν έχουμε συνολικά αποθέματα αρκετά, σημαίνει ότι δεν έχουμε τα σωστά αποθέματα (για τα σωστά προϊόντα) !  Διαθεσιμότητας = ποσοστό προϊόντων που έχω να διαθέσω σε σχέση με τις παραγγελίες Ενδεικτικός Δείκτης Διαδικασίας Εξυπηρέτησης Πελατών

10 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η παρακολούθηση των επιδόσεων του μεταφορικού έργου σε αντιπαράθεση με τους στόχους της επιχείρησης και με τους ανταγωνιστές, γίνεται κατ’ αρχήν με τους ‘δείκτες αποδοτικότητας των μεταφορών’. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΖΙΡΟ Το ποσοστό του συνολικού κόστους μεταφοράς προς το συνολικό τζίρο. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ KΟΣΤΟΣ Το ποσοστό του συνολικού κόστους μεταφοράς προς το συνολικό κόστος της λειτουργίας της εταιρείας. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο όγκος προϊόντων που διακινήθηκαν προς το διαθέσιμο όγκο του στόλου φορτηγών. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ Το συνολικό φορτίο στόλου (σε m3) επί πραγματικές ώρες διανομής προς το μέγιστο φορτίο (χωρητικότητα στόλου) επί τις συνολικές ώρες απασχόλησης.

11 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ (ΔΑΔΣ) Ώρες πραγματικής διανομής Χ Μεταφερόμενο Όγκο Ώρες λειτουργίας Χ Δυναμικότητα σε όγκο Δυναμικότητα σε όγκο = αριθμός φορτηγών Χ χωρητικότητα

12 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

13 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν το επιτύχαμε και να εφαρμόσουμε βελτιωτικές ενέργειες προς το σκοπό αυτό, είτε αναθεωρούμε τους στόχους (δεν είναι ρεαλιστικοί). Σημειώνεται πως οι στόχοι πρέπει να τίθενται συνειδητοποιημένα κατόπιν έρευνας αγοράς, καλής γνώσης των δυνατοτήτων των υποδομών και σε συνέπεια με άλλους στόχους που έχουν τεθεί. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το πραγματικό αποτέλεσμα το συγκρίνουμε με το επιθυμητό (στόχος) και αν δεν επιτυγχάνουμε τον στόχο τότε είτε :


Κατέβασμα ppt "Δρ. Γ.Μαλινδρέτος PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNEL (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – KANAΛΙ LOGISTICS)‏ Περιγράφει τη μέθοδο και τα μέσα με το οποίο το προϊόν φυσικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google